Cách Google sử dụng số thẻ tín dụng cho giao dịch thanh toán

Google sử dụng số thẻ tín dụng và số thẻ ghi nợ bạn cung cấp để giúp bạn thanh toán khi mua hàng trực tuyến hoặc ngoại tuyến, bao gồm các giao dịch trên Google Play và Google Pay, đồng thời để hạn chế lừa đảo. Thông báo của Google Payments về quyền riêng tư cung cấp thông tin chi tiết về cách chúng tôi sử dụng thông tin tài khoản và thông tin thanh toán của bạn, bao gồm thông tin chúng tôi thu thập cũng như cách chúng tôi chia sẻ thông tin đó. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba trong các trường hợp mô tả trong Thông báo về quyền riêng tư của Google Payments. Google mã hóa và lưu trữ số thẻ tín dụng cũng như số thẻ ghi nợ bạn cung cấp trên máy chủ bảo mật ở một địa điểm an toàn.

Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính