Τεχνολογίες

Στην Google προωθούμε ιδέες και προϊόντα τα οποία φθάνουν συχνά την υπάρχουσα τεχνολογία στα όριά της. Ως εταιρία με υπεύθυνη δράση, εργαζόμαστε σκληρά για να εξασφαλίσουμε ότι κάθε καινοτομία εξισορροπείται με το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας και απορρήτου για τους χρήστες μας. Οι αρχές απορρήτου που ακολουθούμε μας καθοδηγούν στις αποφάσεις που λαμβάνουμε σε κάθε επίπεδο της εταιρείας μας, έτσι ώστε να μπορούμε να συμβάλουμε στην προστασία και την ενίσχυση των χρηστών μας, ενώ εκπληρώνουμε τη συνεχή αποστολή μας που είναι να οργανώσουμε τις πληροφορίες όλου του κόσμου.

Εφαρμογές google
Κύριο μενού