Це архівна версія Загальних положень та умов Google. Перегляньте поточну версію або всі попередні версії.

Умови надання послуг Google

Вітаємо в Google!

1. Ваші відносини з Google

1.1 Користування продуктами, програмним забезпеченням, службами та веб-сайтами Google (далі в даному документі загалом визначені як "Послуги", за винятком послуг, надання яких регулюється окремими договорами з компанією Google) є предметом даних умов юридичної угоди між Вами та компанією Google. "Google" означає корпорацію Google, розташовану за адресою: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Даний документ пояснює принципи угоди та викладає певні її умови.

1.2 Якщо сторони в письмовій формі не домовилися про інше, Ваша угода з Google завжди включатиме щонайменше умови та положення даного документу (далі "Загальні умови").

1.3 Крім Загальних умов Ваша угода з Google включатиме умови всіх чинних Офіційних повідомлень стосовно Послуг (всі ці документи визначатимуться далі як "Додаткові умови"). Якщо певна Послуга передбачає застосування даних Додаткових умов, Ви зможете ознайомитися з ними в межах або при використанні відповідної Послуги.

1.4 Загальні умови разом з Додатковими умовами створюють обов’язкову юридичну угоду між Вами та Google стосовно використання Послуг. Необхідно уважно з ними ознайомитися. В цілому ця юридична угода визначатиметься надалі як "Умови".

1.5 В разі виникнення суперечностей між Додатковими та Загальними умовами, Додаткові умови матимуть перевагу по відношенню до відповідних Послуг.

2. Прийняття Умов

2.1 Щоб мати змогу скористатися Послугами, необхідно погодитися з даними Умовами. Ви не можете користуватися Послугами, якщо не погодилися з даними Умовами.

2.2 Щоб прийняти Умови, достатньо:

(А) коли в користувальницькому інтерфейсі Послуги з'явиться відповідний параметр, натиснути відповідне посилання або встановити позначку, або

(Б) при безпосередньому використанні Послуг. У такому випадку це означає, що Ви розумієте та погоджуєтесь, що Google трактуватиме користування Послугами як подальше прийняття Умов.

2.3 Ви не можете користуватися Послугами та приймати Умови, якщо Ви (а) неповнолітні та за законом не можете укладати угоди з Google або (б) Вам заборонено користуватися Послугами згідно з чинним законодавством США або інших країн, в тому числі країни Вашого перебування або країни, де Ви плануєте користуватися Послугами.

2.4 Перед тим, як перейти далі, надрукуйте або збережіть копію Універсальних умов для власного відома.

3. Мова даних Умов

3.1 Якщо Google пропонує Вам переклад англомовної версії Умов, Ви погоджуєтесь, що такий переклад надано лише для зручності, а Ваші відносини з Google регулюватимуться згідно з англомовною версією.

3.2 У разі виникнення суперечностей між положеннями англомовної версії Умов та інформацією, що міститься в перекладі, англомовна версія Умов матиме перевагу.

4. Надання Послуг Google

4.1 Google має підлеглі та дочірні компанії у всьому світі ("Підлеглі та дочірні компанії"). Іноді Послуги надають саме ці компанії від імені Google. Ви визнаєте та погоджуєтесь, що такі Підлеглі та дочірні компанії мають право надавати Вам Послуги.

4.2 Google постійно впроваджує нововведення, щоб покращити умови надання та якість Полуг. Ви визнаєте та погоджуєтесь, що форма та характер Послуг Google можуть з часом змінюватися без попереднього повідомлення.

4.3 В рамках цього безперервного оновлення, Ви визнаєте, що Google може припинити (назавжди або тимчасово) надання Послуг (або певних функцій Послуг) особисто Вам або всім користувачам взагалі на власний розсуд і без попереднього повідомлення. Ви також можете в будь-який час припинити користуватися Послугами. Немає необхідності повідомляти Google про припинення користування Послугами.

4.4 Ви визнаєте та погоджуєтесь, що в разі якщо Google відмовляє Вам у доступі до акаунта, можливо Ви не отримаєте доступу до Послуг, даних Вашого акаунта, файлів і будь-якої іншої інформації, яка міститься в акаунті.

4.5 Ви визнаєте та погоджуєтесь, що незважаючи на те, що на сьогоднішній день компанія Google можливо не визначила певну верхню межу кількості передач для відправлення або отримання даних за допомогою Послуг і на весь обсяг пам'яті, що використовується для надання Послуг, Google може у будь-який час та на власний розсуд встановити таку межу.

5. Користування Послугами

5.1 Щоб отримати доступ до певних Послуг, Вам може знадобитися надати інформацію про себе (ідентифікацію клієнта та контактну інформацію) в межах реєстраційного процесу для користування Послугами або для продовження користування ними. Ви погоджуєтесь, що реєстраційна інформація, надана Вами Google, завжди буде точною, вірною та своєчасною.

5.2 Ви погоджуєтесь користуватися Послугами виключно в цілях, визначених (а) Умовами та(б) чинним законодавством, нормативними актами та прийнятою практикою або положеннями певної юрисдикції (в тому числі законів стосовно експорту даних або програмного забезпечення до і з США та інших країн).

5.3 Ви погоджуєтесь не звертатися (або намагатися отримати доступ) до Послуг іншим способом крім наданого інтерфейсу Google, якщо тільки Ви не маєте спеціального дозволу, наданого згідно з окремою угодою Google.

5.4 Ви погоджуєтесь, що не займатиметесь будь-якою діяльністю, яка втручатиметься або порушуватиме цілісність Послуг (або серверів і мереж, які пов'язані з даними Послугами).

5.5 Ви погоджуєтесь не відтворювати, копіювати, продавати, торгувати або повторно продавати Послуги в будь-яких цілях, якщо тільки Ви не маєте спеціального дозволу, наданого згідно з окремою угодою Google.

5.6 Ви погоджуєтесь, що несете особисту відповідальність (при цьому Google не несе відповідальності перед Вами або третьою стороною) за будь-які порушення Ваших обов’язків за даними Умовами та за наслідки (в тому числі втрату або збитки, які може понести Google) таких порушень.

6. Безпека пароля та акаунта

6.1 Ви погоджуєтесь та визнаєте, що несете відповідальність за забезпечення конфіденційності паролів до акаунтів, які Ви використовуєте в рамках Послуг.

6.2 Відповідно, Ви погоджуєтесь, що нестимете особисту відповідальність перед Google за всі дії, що відбуваються в межах Вашого акаунта.

6.3 Якщо ви дізнаєтесь про несанкціоноване використання Вашого пароля чи акаунта, Ви повинні негайно повідомити про це Google за цим посиланням http://www.google.com/support/accounts/bin/answer.py?answer=58585&hl=uk.

7. Конфіденційність та особиста інформація

7.1 Щоб дізнатися про заходи Google щодо безпеки даних, зверніться до основних положень політики збереження конфіденційності Google на стор. http://www.google.com/intl/uk/privacy.html. Дана політика пояснює відношення Google до особистої інформації та захищає конфіденційність під час користування Послугами.

7.2 Ви погоджуєтесь використовувати дані відповідно до політики конфіденційності Google.

8. Зміст Послуг

8.1 Ви визнаєте, що за всю інформацію (файли даних, написаний текст, комп’ютерне програмне забезпечення, музика, аудіофайли та інші звукові доріжки, фотознімки, відео та інші зображення), до якої Ви, можливо, матимете доступ в межах користування Послугами, несе особисту відповідальність людина, яка надала даний зміст. Подібна інформація далі визначатиметься як "Зміст").

8.2 Ви повинні пам'ятати, що Зміст є частиною Послуг, в тому числі, але не обмежуючись, рекламою в рамках Послуг та спонсорським Змістом в межах Послуг, що можуть бути захищені правами інтелектуальної власності, які належать на правах власності спонсорам та рекламодавцям, що надали даний Зміст Google (або іншим особам та компаніям від їхнього імені). Ви не можете змінювати, орендувати, продавати, тимчасово передавати, розповсюджувати або створювати похідні роботи на основі даного Змісту (повністю або частково), якщо тільки не отримуєте спеціальний дозвіл Google або власників Змісту згідно з окремою угодою.

8.3 Google залишає за собою право (без будь-яких зобов'язань) здійснювати попередній показ, переглядати, відмічати, фільтрувати, змінювати, відмовляти або відхиляти будь-який Зміст Послуг. Для деяких Послуг Google може пропонувати інструменти для фільтрування Змісту відвертого сексуального характеру. Такі інструменти включають налаштування параметрів SafeSearch (див. http://www.google.co.uk/help/customize.html#safe). Крім того, існують комерційні служби та програмне забезпечення для обмеження доступу матеріалів, які Ви, можливо, визнаєте небажаним.

8.4 Ви розумієте, що користуючись даними Послугами Ви можете зіткнутися зі Змістом, який може здатися образливим або небажаним і що в такому випадку Ви користуєтесь Послугами на власний ризик.

8.5 Ви погоджуєтесь, що несете особисту відповідальність (при цьому Google не несе відповідальності перед Вами або третьою стороною) за Зміст, який Ви створюєте, передаєте або показуєте під час користування Послугами та за наслідки своїх дій (в тому числі втрату або збитки, які може понести Google).

9. Права власності

9.1 Ви визнаєте та погоджуєтесь, що Google (або ліцензіари Google) має всі законні права, розпорядні документи, правові інтереси стосовно Послуг, в тому числі права інтелектуальної власності, які охоплюють Послуги (незважаючи на те, чи є вони зареєстрованими, чи ні, та незалежно від місця їхнього існування). Надалі Ви визнаєте, що Послуги можуть містити інформацію, яку Google визнала конфіденційною, отже, Ви не повинні викривати таку інформацію без попередньої на те письмової згоди Google.

9.2 Крім випадків коли є відповідний дозвіл Google в письмовій формі, ніщо з даних Умов не дає Вам права використовувати торгові імена Google, торгові марки, знаки обслуговування, логотипи, доменні імена та інші характерні особливості марки.

9.3 Якщо Вам було надано виключне право використовувати особливості марки згідно з окремою письмовою угодою Google, Ви маєте погодитися, що використання таких особливостей повинно відбуватися згідно з вимогами такої угоди, чинними положеннями Умов і положеннями Google стосовно використання особливостей марки, які час від часу оновлюються. Ви можете ознайомитися с цими вказівками онлайн на сторінці http://www.google.com/intl/uk/permissions/guidelines.html (або на іншій сторінці, яку час від часу вказуватиме Google з цією метою).

9.1 За винятком положень стосовно обмеженої ліцензії, які містяться в Розділі 11, Google визнає та погоджується, що компанія не володіє Вашими (або ліцензіарів) законними правами, розпорядними документами, правовими інтересами згідно з даними Умовами стосовно Змісту, який Ви надаєте, публікуєте або відображаєте, в межах Послуг, в тому числі права інтелектуальної власності на цей Зміст (незважаючи на те, чи є вони зареєстрованими, чи ні, та незалежно від місця їхнього існування). Якщо інше не було узгоджене в письмовій формі з Google, Ви погоджуєтесь, що нестимете відповідальність за захист та забезпечення цих прав, а Google не зобов’язана здійснювати це від Вашого імені.

9.5 Ви погоджуєтесь не вилучати, не приховувати або не змінювати будь-які повідомлення про права власності (в тому числі авторські права та повідомлення про торгову марку), які можуть супроводжувати або з'являтися в ході користування Послугами.

9.6 Якщо Ви не отримали відповідний дозвіл Google у письмовій формі, Ви погоджуєтесь при користуванні послугами не використовувати торгові марки, знаки обслуговування, торгові назви, логотипи компаній і організацій у спосіб, що може спричинити непорозуміння з власником або авторизованим користувачем таких марок, імен і логотипів.

10. Ліцензія Google

10.1 Google надає Вам особисту невиключну ліцензію без виплати гонорару та права переуступлення, яка визнана в усьому світі, на користування програмним забезпеченням Google в межах Послуг (далі "Програмне забезпечення"). Дана ліцензія призначена виключно для того, щоб забезпечити користування Послугами, що надаються Google, та в межах, визначених даними Умовами.

10.2 Ви не можете (та не маєте права дозволяти іншим) копіювати, змінювати, створювати похідні версії, здійснювати викриття технології та декомпіляцію або намагатися іншим способом вилучити вихідний код програмного забезпечення або його частини, крім випадків виразної згоди, або якщо це вимагається законодавством, або Ви маєте на це спеціальний дозвіл Google у письмовій формі.

10.3 Якщо Google не надав відповідний особливий дозвіл в письмовій формі, Ви не можете передавати (або створювати субліцензію) свої права на користування Послугами, передавати забезпечувальний інтерес за своїми правами на користування Програмним забезпеченням або іншим способом передавати повністю або частково свої права на користування Програмним забезпеченням.

11. Ліцензія на зміст, яку надаєте Ви

11.1 Вам належать усі авторські права та інші права стосовно Змісту, який Ви надаєте, публікуєте та відображаєте в межах Послуг. Надаючи, публікуючи та відображаючи Зміст, Ви тим самим передаєте Google постійну невиключну ліцензію без без права переуступлення та виплати роялті, яка визнана в усьому світі та дозволяє відтворювати, адаптувати, змінювати, перекладати, публікувати, відкрито виконувати, відображати та розповсюджувати Зміст, який Ви надаєте, публікуєте та відображаєте в межах Послуг. Дана ліцензія призначена виключно для того, щоб компанія Google мала змогу відображати, розповсюджувати та рекламувати Послуги та може бути відкликана для певних Послуг, як зазначено в Додаткових Умовах до цих Послуг.

11.2 Ви погоджуєтесь, що дана ліцензія включає право, що надається Google, робити Зміст доступним для інших компаній, організацій або осіб, з якими Google має відносини з метою використання централізованих служб, а також використовувати даний Зміст для надання таких Послуг.

11.3 Ви розумієте, що Google під час використання необхідних технічних заходів для надання Послуг нашим користувачам, може (а) передавати або розповсюджувати Ваш Зміст в інших відкритих мережах і засобах інформації; (б) вносити необхідні зміни до Змісту, щоб пристосувати Зміст до технічних вимог приєднаних мереж, пристроїв, послуг та засобів інформації. Ви погоджуєтесь, що дана ліцензія надаватиме Google таке право.

11.4 Ви підтверджуєте та гарантуєте Google, що Ви володієте всіма правами та повноваженнями для надання такої ліцензії.

12. Оновлення Програмного забезпечення

12.1 Програмне забезпечення, яке Ви використовуєте, дозволяє регулярно автоматично завантажувати та встановлювати оновлення від Google. Такі оновлення призначені для покращення, вдосконалення та подальшого розвитку Послуг і можуть мати вигляд програм для усунення неполадок, додаткових і покращених функцій, нових програмних модулів або повністю нових версій Програмного забезпечення. Ви погоджуєтесь отримувати такі оновлення (та дозволяєте Google постачати їх) в рамках користування Послугами.

13. Припинення відносин з Google

13.1 Дані Умови застосовуються доки їхня дія не буде припинена Вами або Google у визначеному нижче порядку.

13.2 Якщо Ви бажаєте припинити чинну угоду з Google, ви можете зробити це (а) повідомивши Google у будь-який час та (б) анулювавши свій акаунт для всіх Послуг, які Ви використовуєте, та для яких передбачається подібна можливість. Сповіщення необхідно надсилати в письмовій формі за адресою Google, вказаною на початку даних Умов.

13.3 Google може в будь-який час анулювати юридичну угоду, укладену з Вами, якщо:.

(А) Ви порушили будь-яке положення Умов (або здійснили дії, які явно свідчать про відсутність намірів або неможливість відповідати вимогам даних Умов);

(Б) Google має виконати вимоги законодавства (наприклад, якщо надання вам Послуг є або стає незаконним);

(В) партнер, з яким Google пропонує дані Послуги припинив свої відносини з Google або скасував надання Вам Послуг;

(Г) Google припиняє надання Послуг для користувачів, що мешкають в країні, резидентом якої Ви є, або в якій Ви користуєтесь послугами;

(Д) надання Послуг, які постачає Вам Google, на думку компанії перестає бути комерційно вигідним.

13.4 Ніщо з даного Розділу не повинно впливати на права Google стосовно положень Розділу 4 даних Умов.

13.5 Коли термін дії даних Умов закінчиться, таке припинення не впливатиме на жодні законні права, обов’язки та відповідальності, якими користувалися Ви та Google, були предметом (або які виникали протягом терміну дії даних Умов) або які визнані як постійні. Положення пункту 20.7 будуть і надалі застосовуватися до таких прав, обов’язків та відповідальності.

14. Виключення гарантій

14.1 Послуги надаються "як є", а Google, її підлеглі та дочірні компанії, а також ліцензіари не надають щодо них жодних гарантій.

14.2 Зокрема, Google, її підлеглі та дочірні компанії, а також ліцензіари не надають жодних гарантій стосовно того, що:

(А) користування Послугами відповідатиме Вашим вимогам,

(Б) Послуги надаватимуться безперервно, вчасно, безпечно та без помилок,

(В) будь-яка отримана Вами інформація внаслідок користування Послугами буде точною та надійною, а

(Г) неполадки функціонування або операції Програмного забезпечення в межах Послуг будуть виправлені.

14.3 Жодні умови, гарантії та інше (в тому числі застосовані умови щодо задовільної якості, відповідності мети або опису) не застосовуватимуться по відношенню до Послуг поза межами, визначеними даними Умовами.

14.4 Жодне з положень даних Умов не впливатиме на законні права, які Ви завжди маєте як споживач і які не можуть бути змінені або відхилені за домовленістю.

15. Обмеження відповідальності

15.1 Жодна з даних Умов не виключатиме та не обмежуватиме фінансову відповідальність Google за втрати, яких не можна уникнути законним способом або які не можуть бути обмежені законним шляхом.

15.2 За умови дотримання загальних положень, згаданих в пункті 15.1, Google, її підлеглі та дочірні компанії, а також ліцензіари не несуть перед Вами відповідальність за:

(А) непрямі та побічні витрати, які Ви можете понести. Це включає втрату прибутків (явну та неявну), втрату ділової репутації та престижу фірми або втрату даних, що можуть трапитися;

(Б) втрату або пошкодження внаслідок:

(І) Ваших переконань щодо повноти, точності або наявності реклами або внаслідок відносин та операцій між Вами та рекламодавцем або спонсором, чия реклама з'являтиметься в рамках Послуг;

(ІІ) змін, внесених Google для Послуг, або за тимчасового чи остаточного припинення надання Послуг (або певних функцій Послуг);

(ІІІ) вилучення, порушення або неможливість збереження Змісту та інших комунікаційних даних, що містяться або передаються завдяки та в межах Вашого користування Послугами;

(ІІІ) неможливості надати Google точну інформацію щодо акаунта;

(IV) неможливості зберегти конфіденційність паролів і даних акаунта;

15.3 Обмеження відповідальності Google по відношенню до Вас, визначені в пункті 15.2, застосовуватимуться так або інакше, незалежно від отриманої Google інформації або повідомлення про можливість виникнення таких втрат.

16. Авторські права та принципи політики торгової марки

16.1 Політика Google передбачає відповідь на сповіщення про порушення авторських прав згідно з чинним міжнародним законом про інтелектуальну власність (в тому числі Закон США про захист авторських прав в цифрову епоху) та анулювання акаунтів злісних порушників. Детальну інформацію стосовно політики Google див. на стор. http://www.google.co.uk/dmca.html.

16.2 Google застосовує процедури збереження відповідності торгової марки у відношенні до рекламної діяльності Google, додаткова інформацію про які міститься на стор. http://www.google.co.uk/tm_complaint.html.

17. Реклама

17.1 Деякі з Послуг підтримуються прибутками від рекламної діяльності та можуть передбачати показ об'яв і реклами. Така реклама може бути націлена на вміст інформації Послуг, певні запити, здійснені за допомогою Послуг тощо.

17.2 Методи, способи та масштаб реклами Google в межах Послуг підлягає змінам без попереднього повідомлення.

17.3 З урахуванням наданого Google доступу до Послуг та користування ними, Ви погоджуєтеся, що Google може розміщувати таку рекламу в межах Послуг.

18. Інший зміст

18.1 Послуги можуть включати гіперпосилання на інші веб-сайти, зміст або ресурси. Google може не контролювати будь-які інші веб-сайти або ресурси інших компаній або осіб.

18.2 Ви визнаєте та погоджуєтесь, що Google не відповідає за наявність будь-яких зовнішніх сайтів і ресурсів та не підтверджує або не схвалює рекламу, продукти або інші матеріали таких сайтів і ресурсів.

18.3 Ви визнаєте та погоджуєтесь, що Google не відповідає за втрату або пошкодження, що можуть виникнути в результаті відвідування таких зовнішніх сайтів і ресурсів або внаслідок переконань щодо повноти, точності та наявності реклами, продуктів або інших матеріалів таких сайтів і ресурсів.

19. Зміни Умов

19.1 Google може час від часу вносити зміни до Універсальних або Загальних Умов. При цьому Google відображатиме новий варіант Загальних Умов на стор. http://www.google.com/accounts/TOS, в той час як нові Додаткові Умови будуть доступні за допомогою або в рамках відповідних Послуг.

19.2 Ви розумієте та погоджуєтесь, що в разі користування Послугами після дати внесення змін до Загальних або Додаткових Умов Google вимагатиме дотримання оновлених Загальних або Додаткових Умов.

20. Загальні юридичні умови

20.1 Іноді під час користування Послугами Ви можете (внаслідок користування або за допомогою Послуг) скористатися послугою або завантажити елемент програмного забезпечення, придбати продукти, які надаються іншими особами або компаніями. Ваше користування такими послугами, програмним забезпеченням і продуктами може бути предметом окремої угоди з відповідною компанією або особою. В такому разі Умови не впливатимуть на юридичні відносини з такими компаніями або особами.

20.2 Умови є повноцінною юридичною угодою між Вами та Google, що регулюють користування Послугами (за винятком послуг, надання яких регулюється окремими письмовими договорами з Google) та повністю заміщують інші угоди, раніше укладені між Вами та Google стосовно Послуг.

20.3 Умови є повноцінною юридичною угодою між Вами та Google, що регулюють користування Послугами (за винятком послуг, надання яких регулюється окремими письмовими договорами з Google) та повністю заміщують інші угоди, раніше укладені між Вами та Google стосовно Послуг.

20.4 Ви погоджуєтесь, що якщо Google не виконує або не забезпечує юридичні права та їхній захист, що зазначено в Умовах (або які має Google згідно з чинним законодавством), це не має сприйматися як відмова від прав Google, і такі права належатимуть, а їхній захист забезпечуватиметься Google.

20.5 Якщо рішенням суду загальної юрисдикції будь-які положення даних Умов будуть визнані недійсними, то такі положення будуть вилучені з Умов, що, однак, не впливатиме на інші Умови. Інші положення даних Умов залишатимуться чинними та матимуть обов’язкову юридичну силу.

20.6 Ви визнаєте та погоджуєтесь, що кожна компанія з групи компаній, підлеглих Google, є вповноваженою третьою стороною даних Умов; такі компанії безпосередньо зобов’язуються дотримуватися та покладатися на положення даних Умов, які надають їм певні права. Крім цього жодна особа або компанія не вважається вповноваженою третьою стороною даних Умов.

20.7 Умови, як і Ваші відносини з Google в межах даних Умов, підпорядковуються законодавству Англії. Ви та Google погоджуєтесь підкорятися виключній юрисдикції англійських судів у будь-яких юридичних питаннях, пов'язаних із виконанням даних Умов. Незважаючи на це Ви погоджуєтесь, що Google має право застосовувати виключні засоби правового захисту будь-якої юрисдикції.

16 квітня 2007 р.

Додатки Google
Головне меню