Tai archyvuota paslaugų teikimo sąlygų versija. Peržiūrėkite dabartinę versiją arba visas ankstesnes versijas.

„Google“ paslaugų teikimo sąlygos

Pastarąjį kartą keista: 2017 m. spalio 25 d. (žr. suarchyvuotas versijas)

Sveiki! Tai – „Google“!

Dėkojame, kad naudojatės mūsų produktais ir paslaugomis („Paslaugos“). Paslaugas teikia „Google LLC“ („Google“), kurios adresas yra 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States.

Naudodamiesi Paslaugomis, sutinkate su šiomis sąlygomis. Perskaitykite jas atidžiai.

Teikiamos Paslaugos yra labai skirtingos, todėl kartais gali būti taikomos papildomos sąlygos arba su produktais susiję reikalavimai (įskaitant amžiaus apribojimus). Atitinkamoms Paslaugoms bus taikomos papildomos sąlygos, kurios taps sutarties su mumis dalimi, jei tomis Paslaugomis naudositės.

Naudojimasis Paslaugomis

Naudodamiesi Paslaugomis, privalote laikytis visų, jums pateiktų, politikos nuostatų.

Nesinaudokite Paslaugomis netinkamai. Pvz., nesikiškite į Paslaugas ir nebandykite pasiekti jų naudodamiesi kitu metodu nei teikiama sąsaja ir kitaip nei nurodoma instrukcijose. Galite naudotis Paslaugomis tik įstatymų nustatyta tvarka (įskaitant galiojančius eksporto ir grįžtamojo eksporto kontrolės įstatymus ir taisykles). Galime laikinai sustabdyti arba nutraukti Paslaugų teikimą, jei nesilaikysite sąlygų ar politikos arba jei tirsime įtariamą neteisėtą elgesį.

Paslaugų naudojimas nesuteikia intelektinės nuosavybės teisių į Paslaugas arba pasiekiamą turinį. Negalite naudoti Paslaugose teikiamo turinio be savininko leidimo arba įstatymų nenustatyta tvarka. Šios sąlygos nesuteikia teisės naudoti prekių ženklų ar logotipų, naudojamų Paslaugose. Nešalinkite, neuždenkite ir nekeiskite jokios teisinės informacijos, pateikiamos Paslaugose arba kartu su Paslaugomis.

Paslaugose pateikiama turinio, kuris nepriklauso „Google“. Už šį turinį visiškai atsako jį pateikiantis subjektas. Galime peržiūrėti turinį, kad nustatytume, ar jis teisėtas ir nepažeidžia politikos, taip pat galime jį pašalinti arba neleisti jo rodyti, jei manome, kad jis neatitinka mūsų politikos arba pažeidžia įstatymus. Tačiau tai nebūtinai reiškia, kad peržiūrime turinį, taigi nemanykite, kad tai darome.

Paslaugų naudotojams taip pat galime siųsti paslaugų ar administracinių pranešimų bei kitos informacijos. Galite atsisakyti kai kurių iš šių pranešimų.

Kai kurios mūsų Paslaugos pasiekiamos mobiliuosiuose įrenginiuose. Tais atvejais, kai būtina išlaikyti dėmesį, kad nebūtų pažeistos eismo taisyklės ar saugos reikalavimai, šiomis Paslaugomis nesinaudokite.

Jūsų „Google“ paskyra

Norint naudotis kai kuriomis Paslaugomis, reikia „Google“ paskyros. Galite sukurti savo „Google“ paskyrą arba ją gali priskirti administratorius, pvz., darbdavys ar švietimo įstaiga. Jei naudojate administratoriaus priskirtą „Google“ paskyrą, gali būti taikomos skirtingos arba papildomos sąlygos, o administratorius gali turėti prieigą prie jūsų paskyros arba gali ją išjungti.

Jei norite apsaugoti „Google“ paskyrą, niekam nesakykite savo slaptažodžio. Esate atsakingi už „Google“ paskyroje ar per ją vykdomą veiklą. Stenkitės pakartotinai nenaudoti „Google“ paskyros slaptažodžio trečiosios šalies programose. Jei sužinote apie bet kokį neteisėtą savo slaptažodžio ar „Google“ paskyros naudojimą, vadovaukitės šiomis instrukcijomis.

Privatumo ir autorių teisių apsauga

„Google“ privatumo politikoje aprašoma, kaip naudojame jūsų asmens duomenis ir saugome privatumą, kai naudojatės Paslaugomis. Naudodamiesi Paslaugomis sutinkate, kad „Google“ gali naudoti šiuos duomenis pagal privatumo politiką.

Reaguojame į pranešimus dėl įtariamo autorių teisių pažeidimo ir nutraukiame pakartotinius pažeidimus vykdančių naudotojų paskyras pagal JAV skaitmeninio tūkstantmečio autorių teisių įstatyme nurodytą procedūrą.

Teikiame informaciją, kuri autorių teisių savininkams padeda valdyti jų intelektinę nuosavybę internete. Jei manote, kad kas nors pažeidžia jūsų autorių teises ir norite apie tai pranešti, informacijos apie pranešimų pateikimą ir „Google“ politiką apie atsakymą į pranešimus rasite Pagalbos centre.

Jūsų turinys Paslaugose

Kai kuriose Paslaugose turinį galite įkelti, pateikti, saugoti, siųsti ir gauti. Išsaugosite visas jums priklausančias intelektinės nuosavybės teises į šį turinį. Trumpai tariant, tai, kas priklauso jums – išlieka jūsų.

Kai įkeliate, pateikiate, saugote, siunčiate ar gaunate turinį Paslaugose ar per Paslaugas, suteikiate „Google“ (ir tiems, su kuriais dirbame) visame pasaulyje galiojančią licenciją šį turinį naudoti, laikyti prieglobos serveryje, saugoti, atkurti, keisti, kurti išvestinius kūrinius (pvz., vertimai, perdirbimas arba kiti keitimai, kuriuos atliekame, kad turinys geriau veiktų su Paslaugomis), perduoti, publikuoti, viešai atlikti, viešai rodyti ir platinti. Šia licencija suteikiamos ribotos teisės vykdyti, reklamuoti, gerinti ir kurti naujas Paslaugas. Šios licencijos galiojimo laikas tęsiasi net ir nustojus naudotis Paslaugomis (pvz., įmonių sąrašas, pridėtas prie „Google“ žemėlapių). Kai kuriose Paslaugose gali būti pasiūlytas būdas pasiekti ir pašalinti pateiktą turinį. Be to, kai kuriose Paslaugose yra sąlygų ar nustatymų, susiaurinančių pateikto turinio naudojimo sritį. Įsitikinkite, kad turite reikiamas teises suteikti šią licenciją turiniui, kurį pateikiate Paslaugose.

Mūsų automatizuotos sistemos analizuoja jūsų turinį (įskaitant el. laiškus), kad galėtų pasiūlyti jums asmeniškai aktualias produktų funkcijas, pvz., tinkintos paieškos rezultatus, individualizuotą reklamą ir nepageidaujamos komunikacijos bei kenkėjiškų programų aptikimą. Ši analizė vykdoma, kai turinys išsiunčiamas, gaunamas ir saugomas.

Jei turite „Google“ paskyrą, savo Paslaugose (įskaitant skelbimus ir kitą komercinio turinio kontekstą) galime rodyti profilio pavadinimą, profilio nuotrauką ir „Google“ ar trečiosios šalies programose, susietose su „Google“ paskyra, atliekamus veiksmus (pvz., +1, rašomas apžvalgas ir skelbiamus komentarus). Gerbsime jūsų apsisprendimą apriboti bendrinimo ar matomumo nustatymus „Google“ paskyroje. Pavyzdžiui, galite pasirinkti nustatymus, kuriuos pasirinkus vardas ir nuotrauka skelbime nebus rodomi.

Informacijos apie tai, kaip „Google“ naudoja ir saugo turinį, galite rasti privatumo politikoje ar papildomose konkrečių Paslaugų sąlygose. Jūsų pateiktus atsiliepimus apie Paslaugas arba pasiūlymus galime naudoti be įsipareigojimo jums.

Apie programinę įrangą Paslaugose

Kai Paslaugai reikalinga arba į ją įtraukiama atsisiunčiama programinė įranga, ši programinė įranga gali būti automatiškai atnaujinama jūsų įrenginyje, kai tik nauja versija arba funkcija yra galima. Kai kuriose Paslaugose leidžiama koreguoti automatinio naujinimo nustatymus.

„Google“ suteikia asmeninę, galiojančią visame pasaulyje, neapmokestinamą, neperleidžiamą ir neišimtinę licenciją naudoti programinę įrangą, kurią suteikia „Google“ kaip teikiamų Paslaugų dalį. Ši licencija suteikiama tik šiose sąlygose numatyta tvarka naudotis „Google“ teikiamomis Paslaugomis bei jų teikiamomis galimybėmis. Jokios Paslaugų ar jose esančios programinės įrangos dalies neturite teisės kopijuoti, modifikuoti, platinti, parduoti ar nuomoti, taip pat atgaminti ar bandyti išgauti šios programinės įrangos pirminį tekstą, išskyrus atvejus, kai šie apribojimai draudžiami pagal įstatymą ar kai turite raštišką leidimą.

Mums rūpi atviroji programinė įranga. Dalis Paslaugose naudojamos programinės įrangos gali būti siūloma su atvirosios programinės įrangos licencija, kurią jums suteiksime. Atvirosios programinės įrangos licencijoje gali būti nuostatų, specialiai pakeičiančių kai kurias iš šių sąlygų.

Paslaugų modifikavimas ir nutraukimas

Nuolat keičiame ir geriname Paslaugas. Galime pridėti funkcijų ar ypatybių, arba pašalinti jas, ir galime visiškai nutraukti ar sustabdyti Paslaugos teikimą.

Paslaugomis galite nustoti naudotis bet kuriuo metu, bet būtų labai gaila, jei priimtumėte tokį sprendimą. „Google“ taip pat gali bet kuriuo metu nustoti teikti Paslaugas, pridėti arba sukurti naujų Paslaugų apribojimų.

Tikime, kad esate savo duomenų savininkas, todėl svarbu išsaugoti prieigą prie šių duomenų. Jei nustosime teikti Paslaugą ir jei bus įmanoma, pateiksime pagrįstą išankstinį pranešimą ir suteiksime galimybę gauti informaciją iš tos Paslaugos.

Garantijos ir atsakomybės apribojimai

Teikiame Paslaugas vadovaudamiesi komerciškai pagrįstu įgūdžių ir rūpestingumo standartu bei tikimės, kad mėgausitės jas naudodami. Tačiau tam tikrų dalykų Paslaugų naudotojams nepažadame.

JEI ŠIOSE SĄLYGOSE AR PAPILDOMOSE SĄLYGOSE AIŠKIAI NURODYTA KITAIP, NEI „GOOGLE“, NEI JOS TIEKĖJAI AR PLATINTOJAI NEŽADA NIEKO KONKRETAUS, SUSIJUSIO SU PASLAUGOMIS. PVZ., NEPRISIIMAME JOKIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ DĖL PASLAUGOSE ESANČIO TURINIO, KONKREČIŲ PASLAUGŲ FUNKCIJŲ, JŲ PATIKIMUMO, PASIEKIAMUMO AR GALĖJIMO ATITIKTI JŪSŲ POREIKIUS. TEIKIAME PASLAUGAS „TOKIAS, KOKIOS YRA“.

KAI KURIOS JURISDIKCIJOS SUTEIKIA KONKREČIAS GARANTIJAS, PVZ., NUMANOMĄ PERKAMUMO, TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI IR NEPAŽEIDIMO GARANTIJĄ. TEISĖS AKTŲ LEIDŽIAMA APIMTIMI NESUTEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ.

Atsakomybė už Paslaugas

TEISĖS AKTŲ LEIDŽIAMA APIMTIMI „GOOGLE“ IR „GOOGLE“ TIEKĖJAI BEI PLATINTOJAI NEATSAKO UŽ PRARASTĄ PELNĄ, PAJAMAS AR DUOMENIS, FINANSINIUS NUOSTOLIUS AR NETIESIOGINĘ, SPECIALIĄ, PRIEŽASTINĘ, TIPINĘ AR BAUDINĘ ŽALĄ.

TEISĖS AKTŲ LEIDŽIAMA APIMTIMI BENDRA „GOOGLE“ IR JOS TIEKĖJŲ BEI PLATINTOJŲ ATSAKOMYBĖ UŽ BET KOKIĄ PRETENZIJĄ PAGAL ŠIAS SĄLYGAS (ĮSKAITANT BET KOKIAS NUMANOMAS GARANTIJAS) APRIBOJAMA SUMA, KURIĄ SUMOKĖJOTE, KAD GALĖTUMĖTE NAUDOTIS PASLAUGOMIS (ARBA, JEI TAIP PASIRINKSIME, – UŽ PAKARTOTINĮ PASLAUGŲ TEIKIMĄ).

VISAIS ATVEJAIS „GOOGLE“ IR JOS TIEKĖJAI BEI PLATINTOJAI NEATSAKO UŽ JOKIUSNUOSTOLIUS AR ŽALĄ, KURIŲ NEGALIMA IŠ ANKSTO NUMATYTI.

Įmonių naudojimasis Paslaugomis

Jei naudojatės mūsų Paslaugomis įmonės vardu, ši įmonė sutinka su toliau nurodytomis sąlygomis. Įmonė apsaugos nuo žalos ir kompensuos nuostolius „Google“ ir jos filialams, tarnautojams, atstovams ir darbuotojams dėl bet kokių pretenzijų, ieškinių ar veiksmų, susijusių su naudojimusi Paslaugomis arba šių sąlygų pažeidimu, įskaitant bet kokią atsakomybę ar išlaidas, kylančias dėl pretenzijų, nuostolių, žalos, ieškinių, nutarčių, teismo išlaidų ir išlaidų advokatams.

Apie šias sąlygas

Galime modifikuoti šias sąlygas ar bet kokias papildomas sąlygas, taikomas Paslaugai, pvz., kad jos atitiktų įstatymų ar Paslaugų pakeitimus. Turėtumėte reguliariai peržiūrėti sąlygas. Apie šių sąlygų pakeitimus skelbsime šiame puslapyje. Apie pakeistas papildomas sąlygas skelbsime atitinkamoje Paslaugoje. Pakeitimai nebus taikomi atgaline data ir įsigalios ne anksčiau nei po keturiolikos dienų po paskelbimo. Tačiau naujų Paslaugos funkcijų pakeitimai ar pakeitimai dėl teisinių priežasčių įsigalios iškart. Jei nesutiksite su pakeistomis Paslaugos sąlygomis, turėtumėte nustoti naudotis šia Paslauga.

Jei šios sąlygos prieštarauja papildomoms sąlygoms, turi būti laikomasi papildomų sąlygų.

Šios sąlygos reguliuoja „Google“ ir jūsų santykius. Jos nesukuria jokių trečiosioms šalims naudingų teisių.

Jei jums nesilaikant šių sąlygų nesiimsime veiksmų tuoj pat, tai nereiškia, kad atsisakome turimų teisių (pvz., imtis veiksmų ateityje).

Jei paaiškėja, kad konkreti sąlyga yra neįvykdoma, tai neturi įtakos kitoms sąlygoms.

Jei kils bet kokių ginčų, susijusių su šiomis sąlygomis ar Paslaugomis, bus taikomi Kalifornijos (JAV) įstatymai, išskyrus Kalifornijos įstatymų tarptautinės privatinės teisės nuostatas. Visi ieškiniai dėl šių sąlygų ar Paslaugų (arba susiję su šiomis sąlygomis ar Paslaugomis) bus sprendžiami tik Santa Klaros apygardos (Kalifornija, JAV) federaliniame arba valstijos teisme, o jūs ir „Google“ sutinkate su šių teismų asmenine jurisdikcija.

Jei reikia informacijos, kaip susisiekti su „Google“, apsilankykite mūsų kontaktiniame puslapyje.

Google Apps
Pagrindinis meniu