Toto je archivovaná verze Smluvních podmínek. Prohlédněte si aktuální verzi nebo všechny starší verze.

Smluvní podmínky společnosti Google

Platné od 31. března 2020 | Archivované verze | Stáhnout PDF

Na co se tyto smluvní podmínky vztahují

Chápeme, že lidé mají tendenci tyto smluvní podmínky přeskakovat, ale je důležité si ujasnit, co můžete při používání služeb Google očekávat od nás a co očekáváme my od vás.

Tyto smluvní podmínky odrážejí způsob podnikání společnosti Google, právní předpisy, které se na naši společnost vztahují, a určité koncepty, které jsou podle nás správné. Z tohoto důvodu tyto smluvní podmínky pomáhají definovat vztah společnosti Google k vám během vaší interakce s našimi službami. Obsahují například články s následujícími nadpisy:

Porozumění těmto podmínkám je důležité, protože když používáte naše služby, vyjadřujete s těmito podmínkami souhlas.

Kromě těchto podmínek vydáváme také zásady ochrany soukromí. Přestože nejsou součástí těchto podmínek, doporučujeme vám si je přečíst, abyste lépe porozuměli tomu, jak můžete aktualizovat, spravovat, exportovat a odstraňovat vaše údaje.

Poskytovatel služeb

Služby společnosti Google jsou poskytovány následující společností, s níž vstupujete do smluvního vztahu:

Google LLC
ustanovená na základě právních předpisů státu Delaware (USA) a provozovaná dle právních předpisů USA

1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Věková hranice

Pokud nedosahujete minimálního věku potřebného ke správě vlastního účtu Google, musí vám používání účtu Google povolit váš rodič nebo zákonný zástupce. Společně s rodičem nebo zákonným zástupcem si tyto smluvní podmínky přečtěte.

Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce a dovolíte dítěti používat služby, vztahují se na vás tyto podmínky a nesete odpovědnost za činnosti dítěte v těchto službách.

Některé služby Google mají stanoveny další věkové hranice, které jsou popsány v dalších podmínkách a zásadách konkrétních služeb.

Váš vztah se společností Google

Tyto smluvní podmínky pomáhají definovat vztah mezi vámi a společností Google. Obecně řečeno, dáváme vám svolení s používáním našich služeb, budete-li souhlasit, že se budete řídit těmito podmínkami, které odrážejí způsob podnikání společnosti Google i způsob, jak vydělává peníze. Když uvádíme „společnost Google“, „my“, „nás“ nebo „naše“, míníme tím společnost Google LLC a její spřízněné subjekty.

Co od nás můžete očekávat

Poskytování široké škály užitečných služeb

Poskytujeme širokou škálu služeb, které podléhají těmto podmínkám, mimo jiné tyto:

 • aplikace a weby (např. Vyhledávání a Mapy)
 • platformy (např. Google Play)
 • integrované služby (např. Mapy vložené do aplikací a webů jiných společností)
 • zařízení (např. Google Home)

Naše služby jsou navrženy tak, aby spolupracovaly, a vy jste tak mohli snadno přecházet z jedné činnosti na druhou. Například Mapy vám připomenou, že máte vyrazit na schůzku, která se zobrazuje v Kalendáři Google.

Zdokonalování služeb Google

Neustále vyvíjíme nové technologie a funkce ke zdokonalení našich služeb. Např. investujeme do umělé inteligence, která pomocí strojového učení rozpoznává a blokuje spam a malware a která nabízí inovativní funkce, třeba simultánní překlad. V rámci tohoto průběžného vylepšování někdy určité funkce přidáme nebo odebereme, zvýšíme či snížíme limity našich služeb, případně začneme nabízet nové služby a přestaneme podporovat staré.

Pokud provedeme významné změny, které negativně ovlivňují využívání služeb z vaší strany, nebo určitou službu přestaneme poskytovat, s dostatečným předstihem vás o tom informujeme a dáme vám možnost exportovat obsah z účtu Google pomocí nástroje Export dat Google. Výjimku tvoří naléhavé situace, jako je předcházení zneužití, přizpůsobení právním požadavkům nebo řešení problémů s bezpečností nebo provozuschopností.

Co od vás očekáváme

Dodržujte tyto podmínky a další podmínky konkrétních služeb

Souhlas s používáním našich služeb, který vám udělujeme, trvá, dokud splňujete závazky stanovené v:

Zpřístupňujeme vám také nejrůznější zásady, centra nápovědy a další zdroje, které odpovídají na nejčastější dotazy a stanovují, jak by naše služby měly být používány. Mezi tyto zdroje patří zásady ochrany soukromí, centrum nápovědy k autorským právům, centrum bezpečnosti a další stránky dostupné z našeho webu věnovaného zásadám.

Ačkoli vám dáváme oprávnění používat naše služby, ponecháváme si k nim veškerá práva duševního vlastnictví.

Respektujte ostatní

Mnoho našich služeb umožňuje komunikovat s ostatními uživateli. Snažíme se vytvářet prostředí, kde je každý respektován, proto je nutné dodržovat tato základní pravidla chování:

 • dodržovat platné právní předpisy, včetně nařízení ohledně exportu, sankcí a obchodovaní s lidmi,
 • respektovat práva ostatních, včetně jejich soukromí a práv duševního vlastnictví,
 • nezneužívat ani neubližovat nikomu jinému ani sobě (ani tím nevyhrožovat či takové chování nepodporovat) – např. skrze podvody, zneužívání důvěry, pomluvu, šikanu, obtěžování nebo pronásledování,
 • nezneužívat, nepoškozovat ani nenarušovat naše služby.

Naše podmínky a zásady konkrétních služeb uvádějí další podrobnosti o vhodném chování, které každý musí dodržovat při užívání našich služeb. Pokud zjistíte, že ostatní tato pravidla nedodržují, mnoho z našich služeb umožňuje nahlásit zneužití. Pokud u nahlášeného zneužití provedeme zásah, zajistíme také řádný postup, který je popsán v sekci Opatření v případě problémů.

Oprávnění k použití vašeho obsahu

Některé naše služby jsou určeny k nahrávání, odesílání, ukládání, přijímání nebo sdílení vašeho obsahu. Nemáte žádnou povinnost vkládat do našich služeb obsah. Vkládaný obsah vybíráte vy. Pokud se rozhodnete nějaký obsah nahrát nebo sdílet, ujistěte se, že k tomu máte potřebná práva a že obsah není nezákonný.

Licence

Váš obsah zůstává váš, což znamená, že si zachováváte veškerá práva duševního vlastnictví, která k obsahu máte. Máte například práva duševního vlastnictví ke kreativnímu obsahu, který vytvoříte, jako jsou například recenze, které napíšete. Můžete mít také právo na sdílení kreativního obsahu někoho jiného, pokud k tomu máte jeho souhlas.

Pokud vaše práva duševního vlastnictví omezují naše použití vašeho obsahu, potřebujeme vaše svolení. Prostřednictvím této licence poskytujete společnosti Google příslušné oprávnění.

Na co se licence vztahuje

Tato licence se vztahuje na váš obsah, je-li tento obsah chráněn právy duševního vlastnictví.

Na co se licence nevztahuje

 • Tato licence nemá vliv na vaše práva na ochranu soukromí – týká se pouze práv duševního vlastnictví
 • Tato licence se nevztahuje na následující typy obsahu:
  • veřejně dostupné faktické informace, které poskytnete, jako například oprava adresy místní firmy. K těmto informacím není licence zapotřebí, protože jsou považovány za obecně známé informace, ke kterým má přístup každý.
  • zpětná vazba, kterou poskytnete, jako například návrhy ohledně vylepšení našich služeb. Zpětné vazbě se věnuje oddíl Komunikace související se službami níže.

Rozsah

Tato licence je:

 • celosvětová, což znamená, že platí po celém světě,
 • nevýhradní, což znamená, že licenci na svůj obsah můžete udělit ostatním,
 • bezplatná, což znamená, že se na tuto licenci nevztahují žádné poplatky.

Práva

Tato licence Googlu umožňuje:

 • hostovat, reprodukovat, distribuovat, komunikovat a používat váš obsah – např. k uložení vašeho obsahu v našich systémech za účelem zpřístupnění na cestách
 • zveřejňovat, veřejně provozovat nebo veřejně zobrazovat váš obsah, pokud jste jej zpřístupnili ostatním
 • upravovat váš obsah a vytvořit odvozená díla z vašeho obsahu vycházející (např. překlad nebo změna formátování)
 • poskytovat podlicenci k těmto právům:
  • ostatním uživatelům, aby služby mohly fungovat podle očekávání, například abyste s vybranými lidmi mohli sdílet fotky
  • našim smluvním partnerům, kteří s námi podepsali smlouvy a dodržují tyto podmínky, pouze pro omezené účely popsané níže v sekci Účel

Účel

Tato licence slouží výhradně k následujícím účelům:

 • provozování a zdokonalování služeb, což znamená zajištění, aby služby fungovaly, jak mají, a vytváření nových funkcí. Patří sem analyzování vašeho obsahu za pomoci automatizovaných systémů a algoritmů:
  • pro spam, malware a nezákonný obsah
  • rozpoznání vzorců v datech, např. při rozhodování, kdy navrhnout nové album ve Fotkách Google za účelem seskupení souvisejících fotek
  • přizpůsobení našich služeb pro vás, např. v podobě doporučení a personalizovaných výsledků vyhledávání, obsahu a reklam (které můžete změnit nebo vypnout v Nastavení reklam)
  K této analýze dochází při odeslání, přijetí a uložení obsahu.
 • použití obsahu, který jste veřejně sdíleli, za účelem propagace služeb. Například za účelem propagace aplikace Google můžeme citovat recenzi, kterou jste napsali. Nebo za účelem propagace služby Google Play můžeme zobrazit snímek obrazovky aplikace, kterou nabízíte v Obchodu Play.
 • vývoj nových technologií a služeb pro Google v souladu s těmito podmínkami

Délka

Tato licence trvá po dobu, dokud je váš obsah chráněn právy duševního vlastnictví.

Pokud z našich služeb odstraníte jakýkoli obsah, na který se tato licence vztahuje, naše systémy přestanou tento obsah v přiměřené lhůtě veřejně zpřístupňovat. Existují dvě výjimky:

 • Pokud jste obsah sdíleli s ostatními dříve, než jste ho odstranili. Např. pokud jste s kamarádem sdíleli fotku, on si vytvořil kopii a sdílel ji dál, tato fotka se může nadále zobrazovat v účtu Google vašeho kamaráda, i když ji ze svého účtu Google odstraníte.
 • Pokud obsah zpřístupníte prostřednictvím služeb jiných společností, může se stát, že vyhledávače, včetně Vyhledávání Google, budou obsah nadále nacházet a zobrazovat ve svých výsledcích vyhledávání.

Používání služeb Google

Váš účet Google

Pokud tuto věkovou hranici splňujete, můžete si založit účet Google, budete-li chtít. Některé služby ke svému fungování účet Google vyžadují – účet Google potřebujete například k používání Gmailu, který vám zajistí místo k odesílání a přijímání e-mailů.

Nesete odpovědnost za to, jak nakládáte se svým účtem Google, včetně přiměřeného zajištění zabezpečení účtu Google, a doporučujeme vám, abyste pravidelně využívali kontrolu zabezpečení.

Používání služeb Google jménem jiné organizace

Naše služby využívá mnoho organizací, jako jsou firmy, neziskové organizace a školy. Chcete-li naše služby používat jménem neziskové organizace:

 • oprávněný zástupce organizace musí vyjádřit souhlas s těmito smluvními podmínkami,
 • administrátor organizace vám může přiřadit účet Google. Administrátor od vás může vyžadovat dodržování dalších pravidel a může mít k vašemu účtu Google přístup (včetně možnosti ho deaktivovat).

Při poskytování služeb vám občas zasíláme oznámení a další informace. Podrobnosti o komunikaci s vámi naleznete v zásadách ochrany soukromí.

Pokud nám dáte zpětnou vazbu, např. návrhy k vylepšení služeb, můžeme ji využít, aniž by tím vůči vám vznikl závazek.

Obsah ve službách Google

Váš obsah

Některé naše služby vám umožňují veřejně zpřístupnit svůj obsah – například můžete zveřejnit recenzi na produkt či restauraci, kterou jste napsali, nebo můžete nahrát blogový příspěvek, který jste vytvořili.

Pokud jste přesvědčeni, že někdo porušuje vaše práva duševního vlastnictví, můžete nás upozornit na porušení a my podnikneme náležité kroky. Např. v případě opakovaného porušení autorských práv můžeme viníkovi pozastavit nebo zrušit účet Google, jak je popsáno v centru nápovědy k autorským právům.

Obsah společnosti Google

Některé z našich služeb zahrnují obsah, který patří společnosti Google — například mnoho vizuálních podkladů, které vidíte v Mapách Google. Obsah společnosti Google smíte používat v souladu s těmito smluvními podmínkami a dalšími podmínkami konkrétních služeb, avšak práva duševního vlastnictví, která k obsahu máme, si zachováváme. Nesmíte odstraňovat, zakrývat ani pozměňovat naše značky, loga ani právní doložky. Chcete-li naše značky či loga použít, podívejte se na stránku oprávnění ke značce Google.

Jiný obsah

Některé naše služby vám dávají přístup k obsahu, který patří jiným lidem nebo organizacím — např. k popisu společnosti, který patří vlastníkovi obchodu, nebo zpravodajskému článku zobrazenému ve Zprávách Google. Bez svolení dané osoby nebo organizace nebo bez splnění požadavků stanovených právními předpisy tento obsah nesmíte používat. Názory vyjádřené v obsahu jiných lidí nebo organizací jsou jejich vlastní a nemusí odrážet stanovisko společnosti Google.

Software ve službách Google

Některé z našich služeb zahrnují software ke stažení. Dáváme vám oprávnění tento software používat jako součást dané služby.

Tato licence, kterou jsme vám udělili, je:

 • celosvětová, což znamená, že platí po celém světě,
 • nevýhradní, což znamená, že licenci na svůj obsah můžete udělit ostatním,
 • bezplatná, což znamená, že se na tuto licenci nevztahují žádné poplatky,
 • osobní, což znamená, že se nevztahuje na nikoho jiného,
 • nepřevoditelná, což znamená, že licenci nemůžete převést na nikoho jiného.

Některé naše služby zahrnují software, který je nabízen v rámci podmínek licence open source, kterou vám zpřístupníme. Někdy licence open source obsahuje ustanovení, která mají před těmito smluvními podmínkami explicitní přednost, proto si tyto licence nezapomeňte přečíst.

Žádnou část naší služby či softwaru nesmíte kopírovat, upravovat, distribuovat, prodávat ani pronajímat. Je také zakázána zpětná analýza nebo extrahování zdrojového kódu, kromě případů, kdy to umožňují platné právní předpisy a máte naše písemné svolení.

Pokud služba požaduje nebo obsahuje software ke stažení, může se tento software po zveřejnění nové verze nebo funkce ve vašem zařízení automaticky aktualizovat. Některé služby (nikoli však všechny) umožňují vlastní úpravy nastavení automatických aktualizací.

V případě problémů nebo neshod

Podle právních předpisů máte právo na (1) určitou kvalitu služby a na (2) možnost odstranit problémy, pokud se něco pokazí. Tyto podmínky žádné z těchto práv neomezují ani vás těchto práv nezbavují. Například pokud jste spotřebitel, nadále budete požívat všechna zákonná práva, která mají spotřebitelé ve vaší zemi.

Záruka

Naše služby poskytujeme s přiměřenou dovedností a péčí. Pokud se nám nepodaří splnit úroveň kvality popsanou v této záruce, souhlasíte s tím, že nás o tom informujete, a my se s vámi pokusíme problém vyřešit.

Omezení odpovědnosti

Jediné závazky, které ohledně našich služeb (včetně obsahu služeb, konkrétních funkcí služeb nebo jejich spolehlivosti, dostupnosti nebo schopnosti vyhovět vašim potřebám) vydáváme, jsou (1) popsány v sekci Záruka, (2) uvedeny v dalších podmínkách konkrétních služeb nebo (3) poskytovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Jiné závazky ohledně našich služeb nevydáváme.

Pokud to není vyžadováno právními předpisy, neposkytujeme záruky z právních předpisů či jiných smluvních ujednání např. co se týče obchodovatelnosti, vhodnosti k určitému účelu a neporušování práv.

Odpovědnost

Pro všechny uživatele

Tyto podmínky omezují naši odpovědnost pouze do míry, kterou umožňují příslušné právní předpisy. Konkrétně tyto podmínky neomezují odpovědnost společnosti Google za úmrtí nebo zranění, podvod, podvodné předstírání identity, hrubou nedbalost nebo úmyslný přečin.

Kromě práv a odpovědností popsaných v této sekci (v případě problémů nebo neshod) Google nenese odpovědnost za žádné další ztráty, pokud nejsou způsobeny porušením těchto podmínek nebo dalších podmínek konkrétní služby.

Pouze pro firemní uživatele a organizace

Pokud jste firemní uživatel nebo organizace, poté v rozsahu povoleném právními předpisy:

 • Bude vaší povinností odškodnit společnost Google a její ředitele, vedoucí pracovníky, zaměstnance a dodavatele za jakékoli právní řízení se třetí stranou (včetně soudního řízení a zásahu státních úřadů), které vznikne v souvislosti s vaším nezákonným používáním služeb nebo porušením těchto podmínek či dalších podmínek konkrétní služby. Do odškodnění se započítává odpovědnost a výdaje vzniklé na základě nároků, ztrát, škod, rozsudků, pokut, nákladů na soudní spory a poplatků za právní služby.
 • Společnost Google nenese odpovědnost za následující skutečnosti:
  • ušlý zisk, tržby, obchodní příležitosti, goodwill nebo očekávané úspory
  • nepřímá nebo následná ztráta
  • náhrada škody s funkcí trestu
 • Celková odpovědnost společnosti Google vyplývající z těchto podmínek nebo s nimi související je omezena na vyšší z těchto částek: (1) 500 $ nebo (2) 125 % poplatků, které jste uhradili za používání příslušných služeb za 12 měsíců před porušením

Pokud jste od určitých odpovědností včetně odškodnění zákonně osvobozeni, tyto odpovědnosti se na vás podle těchto podmínek nevztahují. Například Organizace spojených národů má vůči určitým právním povinnostem imunitu, která má před těmito podmínkami přednost.

Opatření v případě problémů

Před provedením níže popsané akce vám s předstihem zašleme upozornění s odůvodněním akce, bude-li to možné a účelné, a dáme vám možnost problém napravit, pokud nebudeme důvodně přesvědčeni, že by to mělo následující důsledky:

 • vznik újmy nebo odpovědnosti vůči uživateli, třetí straně nebo společnosti Google
 • porušení právních předpisů nebo příkazu orgánu činného v trestním či jiném řízení
 • maření vyšetřování
 • narušení provozu, integrity nebo zabezpečení našich služeb

Odstranění vašeho obsahu

Pokud budeme důvodně přesvědčeni, že váš obsah (1) porušuje tyto podmínky, další podmínky nebo zásady konkrétní služby, (2) porušuje platné právní předpisy nebo (3) by mohl poškodit naše uživatele, třetí strany nebo společnost Google, vyhrazujeme si právo na základě příslušného právního předpisu celý tento obsah nebo jeho část odstranit. Mezi příklady patří dětská pornografie, obsah usnadňující obchodování s lidmi nebo obtěžování a obsah porušující práva duševního vlastnictví jiné osoby.

Pozastavení nebo ukončení vašeho přístupu ke službám Google

Google si vyhrazuje právo pozastavit nebo ukončit váš přístup ke službám nebo smazat váš účet Google, pokud nastane některá z těchto okolností:

 • závažně nebo opakovaně porušíte tyto podmínky, další podmínky konkrétní služby nebo zásady
 • jsme povinni tak učinit na základě právních požadavků nebo soudního příkazu
 • jsme důvodně přesvědčeni, že vaše chování způsobuje uživateli, třetí straně nebo společnosti Google škodu či odpovědnost – např. když se dopouštíte hackingu, phishingu, obtěžování, spamování, podvodů nebo zcizování obsahu, který vám nepatří

Pokud jste přesvědčeni, že byl váš účet Google pozastaven nebo ukončen omylem, můžete se odvolat.

Naše služby samozřejmě můžete kdykoli přestat používat. Pokud některou službu přestanete používat, rádi se dozvíme důvod, abychom mohli naše služby dále vylepšovat.

Řešení sporů, rozhodné právo a soudy

Informace o způsobech, jak kontaktovat společnost Google, naleznete na kontaktní stránce.

Všechny spory vzniklé v souvislosti s těmito podmínkami či dalšími podmínkami konkrétní služby nebo s jakýmikoli souvisejícími službami se řídí kalifornskými právními předpisy, bez ohledu na právní předpisy upravující volbu rozhodného práva. Spory budou vedeny výhradně u federálních nebo státních soudů v okrese Santa Clara v Kalifornii ve Spojených státech amerických. Společnost Google i vy souhlasíte s osobní jurisdikcí/příslušností těchto soudů.

V rozsahu, v jakém příslušné místní právní předpisy brání řešení sporů u soudu v Kalifornii, lze je vyřešit u místního soudu. Stejně tak pokud platné místní právní předpisy brání vyřešení sporu za použití kalifornských právních předpisů, k řešení sporu se použijí právní předpisy země, státu nebo jiného místa, kde pobýváte.

Informace o těchto podmínkách

Z právních předpisů vyplývá, že máte určitá práva, která nesmí být omezena smlouvou, jako jsou tyto smluvní podmínky. Tyto podmínky nejsou určeny k omezování příslušných práv.

Tyto podmínky popisují vztah mezi vámi a společností Google. Nevytvářejí žádná práva pro jiné lidi nebo organizace, a to ani v případě, že jiné strany z tohoto vztahu na základě těchto podmínek získávají výhody.

Chceme, aby tyto podmínky byly srozumitelné, proto jsme použili příklady z vlastních služeb. Ve vaší zemi ale nemusí být všechny tyto služby k dispozici.

Jestliže dojde k rozporu mezi těmito podmínkami a dalšími podmínkami konkrétní služby, budou pro příslušnou službu platit její podmínky.

Pokud vyjde najevo, že určité ustanovení není platné nebo vynutitelné, nebude mít tato skutečnost vliv na žádné jiné ustanovení.

Pokud tyto podmínky nebo další podmínky konkrétních služeb nebudete splňovat a my nebudeme okamžitě jednat, neznamená to, že bychom se vzdávali jakýchkoli práv, která nám případně náleží (jako například právo dále v budoucnu jednat).

Tyto podmínky a dodatečné podmínky konkrétních služeb můžeme aktualizovat, (1) aby odpovídaly změnám našich služeb nebo způsobu podnikání – např. když přidáme nebo odebereme služby, funkce, technologie, ceny či benefity, (2) z právních, regulatorních nebo bezpečnostních důvodů, (3) za účelem předcházení zneužití či vzniku škod.

Pokud tyto podmínky nebo další podmínky konkrétní služby významně změníme, s dostatečným předstihem vás o tom informujeme a dáme vám možnost si změny prohlédnout. Výjimku tvoří případy, (1) kdy spouštíme novou službu nebo funkci, nebo (2) urgentní situace, jako je zabránění dlouhodobému zneužití nebo přizpůsobení právním požadavkům. Pokud s novou změnou provedenou v podmínkách nesouhlasíte, měli byste svůj obsah odstranit svuj obsah a přestat příslušné služby používat. Svůj vztah s námi můžete kdykoli ukončit zrušením účtu Google.

Definice

Zákonné právo, které autorovi původního díla (například příspěvku na blogu, fotky nebo videa) umožňuje rozhodnout, zda a jak smějí toto původní dílo využívat ostatní.

firemní uživatel

Fyzická nebo právnická osoba, který není zákazník (viz „zákazník“).

Nařízení EU o online zprostředkovatelských službách

Nařízení EU 2019/1150 o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro firemní uživatele online zprostředkovatelských služeb.

odpovědnost

Ztráty vzniklé jakýmkoli typem právního nároku, ať už tento nárok vychází ze smlouvy, přečinu (včetně nedbalosti) nebo z jiného důvodu, a bez ohledu na to, zda mohly být přiměřeným způsobem očekávány nebo předvídány, či nikoli.

odškodnění

Smluvní závazek jednotlivce nebo organizace nahradit ztráty utrpěné jiným jednotlivcem nebo organizací v důsledku právního řízení, jako jsou například soudní spory.

ochranná známka

Symboly, názvy a obrázky používané v obchodním styku, které umožňují rozlišení zboží či služeb jednotlivce nebo organizace od jiných.

omezení odpovědnosti

Prohlášení, které omezuje právní odpovědnost určité osoby.

organizace

Právní subjekt (jako je korporace, nezisková organizace nebo škola), nikoli jednotlivec.

práva duševního vlastnictví

Práva na výtvory lidské mysli, např. vynálezy (patentová práva), literární a umělecká díla (autorská práva), design (práva k průmyslovým vzorům) a symboly, názvy a obrázky používané v obchodním styku (ochranné známky). Práva duševního vlastnictví mohou patřit vám, jiné osobě nebo organizaci.

služby

Služby Google, které podléhají těmto podmínkám, jsou uvedeny na adrese https://policies.google.com/terms/service-specific a patří mezi ně tyto:

 • aplikace a weby Google (např. Vyhledávání a Mapy)
 • platformy (jako Google Play)
 • integrované služby (např. Mapy vložené do aplikací a webů jiných společností)
 • zařízení (např. Google Home)

spotřebitel

Jednotlivec, který používá služby Google pro osobní, nekomerční účely mimo svou pracovní činnost, obor podnikání, řemeslo nebo profesi. (Viz „firemní uživatel“)

spřízněný subjekt

Subjekt, který patří do skupiny společností Google, což znamená společnost Google LLC a její dceřiné společnosti, včetně následujících společností, které poskytují spotřebitelské služby v EU: Google Ireland Limited, Google Commerce Ltd a Google Dialer Inc.

váš obsah

Věci, které napíšete, nahrajete, předáte, uložíte, odešlete, přijmete nebo budete sdílet se společností Google prostřednictvím jejích služeb, například:

 • Dokumenty, Tabulky a Prezentace, které vytvoříte
 • příspěvky na blogu nahrané přes Blogger
 • recenze, které jste odeslali prostřednictvím Map
 • videa, která uchováváte na Disku
 • e-maily, které odešlete a přijmete prostřednictvím Gmailu
 • obrázky, které sdílíte s přáteli prostřednictvím Fotek
 • cestovní itineráře, které sdílíte s Googlem

záruka

Ujištění, že produkt nebo služba bude fungovat podle určitého standardu.

Aplikace Google
Hlavní nabídka