Det här är en arkiverad version av våra användarvillkor. Visa den aktuella versionen eller alla tidigare versioner.

Googles användarvillkor

Gäller från och med 31 mars 2020 | Arkiverade versioner | Ladda ned PDF

Vad villkoren täcker

Vi vet att det är frestande att hoppa över användarvillkoren, men det är viktigt att veta vad du kan förvänta dig av oss när du använder Googles tjänster, och vad vi förväntar oss av dig.

Användarvillkoren speglar hur Google bedriver verksamheten, de lagar som gäller för vårt företag och vår filosofi. Det innebär att vi med hjälp av dessa användarvillkor kan definiera Googles relation till dig när du interagerar med våra tjänster. Villkoren innehåller bland annat följande ämnesrubriker:

Det är viktigt att du förstår dessa villkor, eftersom du godkänner villkoren genom att använda våra tjänster.

Utöver dessa villkor publicerar vi även en sekretesspolicy. Även om den inte är en del av villkoren rekommenderar vi att du läser igenom den för att bättre förstå hur du kan uppdatera, hantera, exportera och radera dina uppgifter.

Tjänsteleverantör

Googles tjänster tillhandahålls av, och du ingår avtal med:

Google LLC
stiftat enligt lagarna i delstaten Delaware, USA, och som verkar i enlighet med amerikansk lag

1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
USA

Ålderskrav

Om du är yngre än den ålder som krävs för att hantera ditt eget Google-konto måste du få tillåtelse från din förälder eller vårdnadshavare för att kunna använda ett Google-konto. Låt din förälder eller vårdnadshavare läsa igenom dessa villkor tillsammans med dig.

Om du är förälder eller vårdnadshavare och tillåter att ditt barn använder tjänsterna gäller dessa villkor för dig och du är ansvarig för barnets aktiviteter i tjänsterna.

Vissa av Googles tjänster har ytterligare ålderskrav, vilka beskrivs i de tjänstespecifika tilläggsvillkoren och -policyerna för respektive tjänst.

Din relation till Google

I dessa villkor definierar vi relationen mellan dig och Google. I allmänhet ger vi dig tillåtelse att använda våra tjänster om du godkänner villkoren, vilka speglar hur Googles verksamhet fungerar och hur vi genererar intäkter. När vi pratar om ”Google”, ”vi”, ”oss”, ”vår”, ”vårt” och ”våra” syftar vi på Google LLC och dess närstående bolag.

Vad du kan förvänta dig av oss

Ett brett utbud av användbara tjänster

Vi tillhandahåller ett brett utbud av tjänster som omfattas av dessa villkor, inklusive:

 • appar och webbplatser (till exempel Sök och Maps)
 • plattformar (till exempel Google Play)
 • integrerade tjänster (till exempel Maps som bäddats in i appar eller på webbplatser från andra företag)
 • enheter (till exempel Google Home).

Våra tjänster har utformats för att fungera tillsammans, så att det blir lättare för dig att byta från en aktivitet till en annan. Till exempel kan du få en påminnelse från Maps om att du behöver åka till ett möte som angetts i Google Kalender.

Förbättring av Googles tjänster

Vi utvecklar ständigt ny teknik och nya funktioner för att förbättra våra tjänster. Vi investerar till exempel i artificiell intelligens där maskininlärning används till att upptäcka och blockera spam och skadlig programvara samt tillhandahålla innovativa funktioner som översättning i realtid. Som ett led i vårt arbete med att ständigt bli bättre tar vi ibland bort eller lägger till funktioner, ökar eller minskar begränsningar i våra tjänster och erbjuder nya eller tar bort gamla tjänster.

Om vi gör väsentliga ändringar som har negativ inverkan på din användning av våra tjänster, eller om vi slutar erbjuda en tjänst, meddelar vi dig om detta i rimlig tid, så att du får möjlighet att exportera ditt innehåll från Google-kontot via Google Takeout, förutom i brådskande situationer, till exempel för att förhindra otillåten användning, av juridiska skäl eller på grund av driftsproblem.

Vad vi förväntar oss av dig

Följ dessa villkor och de tjänstespecifika tilläggsvillkoren

Tillståndet vi ger dig att använda våra tjänster fortsätter löpande så länge du uppfyller dina skyldigheter enligt

Du får även tillgång till olika policyer, hjälpcenter och andra resurser, där du kan få svar på vanliga frågor och veta vad du kan vänta dig när du använder våra tjänster. Dessa resurser inkluderar vår sekretesspolicy, hjälpcentret för upphovsrättsfrågor, säkerhetscentret och andra sidor som är tillgängliga från vår policywebbplats.

Även om vi ger dig tillåtelse att använda våra tjänster behåller vi alla eventuella immateriella rättigheter vi har till tjänsterna.

Respektera andra

I många av våra tjänster kan du interagera med andra. Vi vill upprätthålla en respektfull miljö för alla, vilket innebär att du måste följa dessa grundläggande uppföranderegler:

 • följa gällande lagar, inklusive exportkontroll, sanktioner och lagar om människohandel
 • respektera andras rättigheter, inklusive deras integritet och immateriella rättigheter
 • inte skada eller kränka andra eller dig själv (eller hota eller uppmuntra till skada eller kränkning) – till exempel genom att vilseleda, bedra, förtala, mobba, trakassera eller uppträda hotfullt mot andra
 • inte kränka, skada, störa eller förstöra tjänsten.

I våra tjänstespecifika tilläggsvillkor och -policyer finns ytterligare information om lämpligt uppförande som samtliga användare av dessa tjänster måste följa. Om du upptäcker att andra inte följer dessa regler kan du rapportera otillåten användning i många av våra tjänster. Om vi vidtar åtgärder efter en anmälan om otillåten användning gör vi det i enlighet med det rättvisa förfarande som beskrivs i avsnittet Vidta åtgärder om problem uppstår.

Tillåtelse att använda ditt innehåll

Vissa av våra tjänster har utformats för att du ska kunna ladda upp, skicka in, lagra, skicka, ta emot eller dela ditt innehåll. Du har ingen skyldighet att tillhandahålla innehåll i våra tjänster och du får själv välja vilket innehåll du vill tillhandahålla. Om du väljer att ladda upp eller dela innehåll ska du se till att du har de rättigheter som krävs för att göra det och att innehållet inte är olagligt.

Licens

Ditt innehåll förblir ditt, vilket betyder att du behåller alla immateriella rättigheter du har till innehållet. Du har till exempel immateriella rättigheter till det kreativa innehåll du skapar, exempelvis recensioner du skriver. Eller så kan du ha rätt att dela någon annans kreativa innehåll om ägaren gett dig sin tillåtelse.

Vi behöver få tillåtelse från dig om vår användning av ditt innehåll begränsas av dina immateriella rättigheter. Du ger Google den tillåtelsen via den här licensen.

Det här täcks av licensen

Licensen täcker ditt innehåll om innehållet skyddas av immateriella rättigheter.

Det här täcks inte av licensen

 • Licensen påverkar inte din rätt till personlig integritet utan gäller endast dina immateriella rättigheter.
 • Licensen täcker inte följande typer av innehåll:
  • Offentligt tillgängliga fakta som du tillhandahåller, till exempel om du korrigerar en adress till ett lokalt företag. Sådan information kräver ingen licens, eftersom den betraktas som allmänt känd och tillgänglig för alla.
  • Feedback från dig, till exempel förslag om hur vi kan förbättra våra tjänster. Mer information om feedback hittar du i avsnittet Tjänsterelaterad kommunikation nedan.

Omfattning

Licensen är

 • global, vilket innebär att den gäller i hela världen
 • icke-exklusiv, vilket betyder att du kan licensiera ditt innehåll till andra
 • royaltyfri, vilket innebär att inga avgifter tillämpas på licensen.

Rättigheter

Den här licensen ger Google tillåtelse att

 • värdlagra, reproducera, distribuera, kommunicera och använda ditt innehåll – till exempel för att spara ditt innehåll i våra system och göra det tillgängligt för dig var du än är
 • publicera och framföra eller visa ditt innehåll offentligt, om du gjort det synligt för andra
 • modifiera och skapa härledda verk som baseras på ditt innehåll, till exempel genom att formatera om eller översätta det
 • underlicensiera dessa rättigheter till:
  • andra användare, så att tjänsterna kan fungera som avsett, till exempel genom att göra det möjligt för dig att dela foton med personer som du själv väljer
  • våra underleverantörer, som har ingått avtal med oss som överensstämmer med dessa villkor, och endast för de begränsade syften som anges i avsnittet Syfte nedan.

Syfte

Licensens begränsade syfte är följande:

 • Att driva och förbättra tjänsterna, vilket innebär att se till att tjänsterna fungerar som avsett och att skapa nya funktioner. Detta inkluderar användningen av automatiska system och algoritmer för att analysera ditt innehåll för följande syften:
  • För att hitta spam, skadlig programvara och olagligt innehåll.
  • För att känna igen datamönster, till exempel för att avgöra när vi ska föreslå ett nytt album med relaterade foton i Google Foto.
  • För att anpassa våra tjänster efter dig, till exempel genom att tillhandahålla rekommendationer och anpassade sökresultat, samt annonser (vilket du kan ändra eller stänga av i Annonsinställningar).
  Analysen sker när innehållet skickas, tas emot eller när det lagras.
 • Att använda innehåll som du har delat offentligt för marknadsföring av tjänsterna. Till exempel kan vi använda ett citat från en recension du skrivit för att marknadsföra Google-appen. Eller så kan vi visa en skärmdump av appen du erbjuder i Play Butik för att marknadsföra Google Play.
 • Att utveckla nya tekniker och tjänster för Google i enlighet med dessa villkor.

Varaktighet

Licensen gäller så länge som innehållet skyddas av immateriella rättigheter.

Om du tar bort något innehåll som täcks av denna licens från våra tjänster slutar våra system göra det aktuella innehållet offentligt tillgängligt inom rimlig tid. Det finns två undantag:

 • Om du redan har delat innehållet med andra innan du tar bort det. Om du till exempel delat ett foto med en vän som kopierat det eller delat det vidare kan det hända att det fotot fortsätter att visas i din väns Google-konto även efter att du tagit bort det från ditt Google-konto.
 • Om du gör innehållet tillgängligt via andra företags tjänster är det möjligt att sökmotorer, inklusive Google Sök, även fortsättningsvis kan hitta och visa innehållet som en del av sökresultaten.

Använda Googles tjänster

Ditt Google-konto

Om du uppfyller ålderskraven kan du skapa ett Google-konto åt dig själv. För vissa tjänster måste du ha ett Google-konto för att de ska fungera – till exempel behöver du ett Google-konto för att använda Gmail, så att du kan skicka och ta emot e-post någonstans.

Du ansvarar för vad du gör med Google-kontot. Detta inbegriper att vidta rimliga åtgärder för att skydda Google-kontot, och vi rekommenderar att du regelbundet använder säkerhetskontrollen.

Använda Googles tjänster å en organisations vägnar

Många organisationer, till exempel företag, ideella organisationer och skolor, har nytta av våra tjänster. Om du vill använda våra tjänster å en organisations vägnar gäller följande:

 • En auktoriserad representant från den organisationen måste godkänna dessa villkor.
 • Organisationens administratör kan tilldela dig ett Google-konto. Dessutom kan administratören kräva att du följer ytterligare regler och kan även ha möjlighet att komma åt eller inaktivera ditt Google-konto.

I syfte att tillhandahålla våra tjänster skickar vi då och då meddelanden om tjänsterna och annan information till dig. Om du vill veta mer om hur vi kommunicerar med dig kan du läsa Googles sekretesspolicy.

Om du väljer att skicka feedback, till exempel förslag på hur vi kan förbättra våra tjänster, kan vi vidta åtgärder utifrån din feedback utan några förpliktelser gentemot dig.

Innehåll i Googles tjänster

Ditt innehåll

I vissa av våra tjänster får du möjlighet att göra innehållet tillgängligt offentligt – till exempel kan du lägga upp en recension av en produkt eller restaurang som du har skrivit, eller ladda upp ett blogginlägg som du skapat.

Om du anser att någon gör intrång i dina immateriella rättigheter kan du meddela oss om intrånget så att vi kan vidta lämpliga åtgärder. Till exempel stänger vi av Google-konton tillfälligt eller permanent om en användare vid upprepade tillfällen gör intrång i upphovsrätten enligt beskrivningen i hjälpcentret för upphovsrättsfrågor.

Googles innehåll

Vissa av våra tjänster har innehåll som tillhör Google — till exempel många av de visuella illustrationerna du ser i Google Maps. Du får använda Googles innehåll i enlighet med dessa villkor och eventuella tjänstespecifika tilläggsvillkor, men vi behåller alla immateriella rättigheter vi har till innehållet. Du får inte ta bort, dölja eller ändra några av våra varumärken, logotyper eller juridiska meddelanden. Om du vill använda våra varumärken eller logotyper, vänligen läs sidan om tillåtelse att använda Googles varumärken.

Övrigt innehåll

Slutligen får du, via vissa av våra tjänster, åtkomst till innehåll som tillhör andra personer eller organisationer — till exempel en butiksägares beskrivning av den egna verksamheten, eller en tidningsartikel i Google Nyheter. Du får inte använda detta innehåll utan den personens eller organisationens tillåtelse eller om det på andra sätt är tillåtet enligt lag. Åsikter som uttrycks i andra personers eller organisationer innehåll är deras egna och speglar inte nödvändigtvis Googles ståndpunkt.

Programvara i Googles tjänster

Vissa av våra tjänster innehåller nedladdningsbar programvara. Vi ger dig tillåtelse att använda den programvaran som en del av tjänsten.

Licensen vi ger dig är

 • global, vilket innebär att den gäller i hela världen
 • icke-exklusiv, vilket betyder att vi kan licensiera mjukvaran till andra
 • royaltyfri, vilket innebär att inga avgifter tillämpas på licensen
 • personlig, vilket betyder att den inte gäller någon annan
 • ej överlåtbar, vilket betyder att du inte får överlåta licensen till någon annan.

Vissa av våra tjänster innehåller programvara som erbjudits under licensvillkor för öppen källkod som vi gör tillgängliga för dig. Ibland finns det bestämmelser i den öppna källkodslicensen som uttryckligen har företräde framför en del av dessa villkor, så se till att läsa igenom licenserna.

Du får inte kopiera, ändra, distribuera, sälja eller hyra ut några delar av våra tjänster eller vår programvara. Du får heller inte bakåtkompilera eller försöka extrahera vår källkod, såvida du inte har fått skriftlig tillåtelse eller om det tillåts enligt gällande lag.

När en tjänst kräver eller inkluderar nedladdningsbar programvara är det möjligt att denna programvara uppdateras automatiskt på din enhet när en ny version eller funktion blir tillgänglig. För vissa tjänster kan du justera inställningarna för automatiska uppdateringar.

Om det uppstår problem eller oenighet

Enligt lag har du rätt till (1) en tjänst av en viss kvalitet och (2) möjligheter att lösa problem om något går fel. Dessa villkor varken begränsar eller fråntar dig dessa rättigheter. Om du till exempel är konsument behåller du alla juridiska konsumenträttigheter som gäller under tillämplig lag.

Garanti

Vi tillhandahåller våra tjänster med den kompetens och omsorg som kan krävas av oss. Om vi inte lever upp till den kvalitetsnivå som anges i den här garantin går du med på att meddela oss om detta, så att vi kan lösa problemet tillsammans med dig.

Ansvarsfriskrivning

Våra enda åtaganden rörande våra tjänster (inklusive innehållet i tjänsterna, de specifika funktionerna i tjänsterna eller deras tillförlitlighet, tillgänglighet eller förmåga att uppfylla dina behov) (1) beskrivs i avsnittet Garanti, (2) anges i de tjänstespecifika tilläggsvillkoren, eller (3) tillhandahålls i enlighet med tillämplig lag. Vi har inga andra åtaganden rörande våra tjänster.

Och såvida det inte krävs enligt lag tillhandahåller vi inga underförstådda garantier, till exempel underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte och icke-intrång.

Ansvar

För alla användare

Dessa villkor begränsar endast våra skyldigheter i den utsträckning det tillåts enligt tillämplig lag. Mer specifikt begränsar inte dessa villkor Googles ansvar vid dödsfall eller personskada, bedrägeri, bedräglig framställning, grov oaktsamhet eller avsiktlig försummelse.

Utöver de rättigheter och skyldigheter som beskrivs i det här avsnittet (Om det uppstår problem eller oenighet) har Google inget ansvar för förluster, såvida de inte orsakas av vårt brott mot dessa villkor eller de tjänstespecifika tilläggsvillkoren.

Endast för företagsanvändare och organisationer

Om du är företagsanvändare eller representerar en organisation gäller följande i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag:

 • Du håller Google och dess ansvariga, chefer, anställda och underleverantörer skadeslösa vid eventuella rättsliga förfaranden som inleds av tredje part (inklusive rättsliga åtgärder från myndigheter) som uppkommer från eller som avser din otillåtna användning av tjänsterna eller ditt brott mot dessa villkor eller de tjänstespecifika tilläggsvillkoren. Skadeslösheten gäller allt ansvar och alla kostnader som uppkommer på grund av fordringar, förluster, skador, domar, böter, rättstvistkostnader och arvoden.
 • Google har inget ansvar för följande:
  • förlust av vinst, intäkter, affärsmöjligheter, goodwill eller förväntade besparingar
  • indirekt förlust eller följdförlust
  • skadestånd i avskräckande syfte.
 • Googles totala ansvar som kan uppkomma med anledning av dessa villkor är begränsat till det högre beloppet av antingen (1) 500 USD eller (2) 125 % av de avgifter som du betalat för att använda den relevanta tjänsten under de 12 månaderna före brottet.

Om du är rättsligt undantagen från vissa skyldigheter, inklusive gottgörelse, gäller inte de skyldigheterna dig enligt dessa villkor. Till exempel har FN immunitet mot vissa rättsliga förpliktelser, och dessa villkor åsidosätter inte den immuniteten.

Vidta åtgärder om problem uppstår

Om möjligt meddelar vi dig innan vi vidtar åtgärder enligt beskrivningen nedan, och förklarar skälet till åtgärden och ger dig möjlighet att lösa problemet, såvida vi inte har rimliga skäl att tro att detta skulle:

 • skada eller göra en annan användare, tredje part eller Google ansvarsskyldig
 • bryta mot lagen eller ett verkställighetsbeslut från tillförordnad myndighet
 • försvåra en utredning
 • äventyra driften av, integriteten hos eller säkerheten i våra tjänster.

Ta bort ditt innehåll

Om vi på rimliga grunder anser att ditt innehåll (1) bryter mot dessa villkor, de tjänstespecifika tilläggsvillkoren eller -policyerna, (2) bryter mot tillämplig lag, eller (3) kan skada våra användare, tredje part eller Google förbehåller vi oss rätten att ta bort delar av eller allt innehåll i enlighet med tillämplig lag. Exempel inkluderar i synnerhet barnpornografi, innehåll som underlättar för människohandel eller trakasserier och innehåll som gör intrång i någon annans immateriella rättigheter.

Stänga av eller avbryta din åtkomst till Googles tjänster

Google förbehåller sig rätten att stänga av eller avbryta din åtkomst till tjänsterna eller radera ditt Google-konto om något av följande inträffar:

 • du bryter mot dessa villkor, de tjänstespecifika tilläggsvillkoren eller policyerna på ett väsentligt sätt eller upprepade gånger.
 • Vi måste göra det för att efterleva ett juridiskt krav eller domstolsbeslut.
 • Vi har rimliga skäl att tro att ditt uppförande skadar eller gör en annan användare, en tredje part eller Google ansvarsskyldig — till exempel genom hackning, nätfiske, trakasserier, spam eller genom att vilseleda andra eller duplicera innehåll som inte tillhör dig.

Om du anser att ditt Google-konto har stängts av eller sagts upp felaktigt kan du överklaga.

Du kan naturligtvis sluta använda våra tjänster när du vill. Om du slutar använda en tjänst vill vi gärna veta varför, så att vi kan fortsätta förbättra våra tjänster.

Lösa tvister, tillämplig lag och domstolar

Mer information om hur du kontaktar Google finns på vår kontaktsida.

Kalifornisk lag reglerar alla tvister som uppkommer från eller som avser dessa villkor, de tjänstespecifika tilläggsvillkoren eller relaterade tjänster, oavsett gällande lagvalsregler. Dessa tvister löses enbart i de federala eller delstatliga domstolarna i Santa Clara County i Kalifornien, USA, och du och Google accepterar att dessa domstolar har domsrätt.

I den mån tillämplig lokal lag hindrar vissa tvister från att lösas i kalifornisk domstol kan du lämna in en stämningsansökan till din lokala domstol. Samma sak gäller om tillämplig lokal lag hindrar att din lokala domstol tillämpar kalifornisk lag för att lösa den här typen av tvister. I sådana fall styrs tvisten av tillämplig lokal lagstiftning i landet, delstaten eller området där du bor.

Om dessa villkor

Enligt lag kan vissa av dina rättigheter inte begränsas av ett avtal som dessa användarvillkor. Vi har inte för avsikt att begränsa sådana rättigheter på något sätt i och med dessa villkor.

I dessa villkor beskriver vi relationen mellan dig och Google. Villkoren ger inte andra personer eller organisationer några juridiska rättigheter, även om den relationen i enlighet med dessa villkor kan vara till nytta för andra.

Vi vill att dessa villkor ska vara lätta att förstå, så vi har använt exempel från våra tjänster. Det kan dock hända att några av tjänsterna vi nämner inte är tillgängliga i ditt land.

Om det förekommer motstridigheter mellan dessa villkor och de tjänstespecifika tilläggsvillkoren ska tilläggsvillkoren ha företräde när det gäller den aktuella tjänsten.

Om det visar sig att ett visst villkor inte är giltigt eller verkställbart ska detta inte påverka några andra villkor.

Om du inte följer dessa villkor eller de tjänstespecifika tilläggsvillkoren och vi inte vidtar åtgärder direkt betyder det inte att vi frånsäger oss några av de rättigheter vi har, till exempel att vidta åtgärder i framtiden.

Vi kan komma att uppdatera dessa villkor och de tjänstespecifika tilläggsvillkoren (1) så att de speglar ändringar i våra tjänster eller hur vi bedriver vår verksamhet — till exempel när vi lägger till nya tjänster, funktioner, tekniker, priser eller förmåner (eller tar bort gamla), (2) av juridiska skäl eller föreskrifts- eller säkerhetsskäl, eller (3) för att förhindra otillåten användning eller skada.

Om vi gör väsentliga ändringar i dessa villkor eller de tjänstespecifika tilläggsvillkoren meddelar vi dig om detta i rimlig tid, så att du får möjlighet att granska ändringarna, förutom (1) när vi lanserar en ny tjänst eller funktion, eller (2) i brådskande situationer, till exempel när det gäller att förhindra pågående missbruk eller av juridiska skäl. Om du inte godkänner de nya villkoren ska du ta bort ditt innehåll och sluta använda tjänsterna. Du har också möjlighet att avsluta relationen till oss när du vill genom att avsluta ditt Google-konto.

Definitioner

ansvarsfriskrivning

En friskrivning som begränsar någons juridiska skyldigheter.

ansvarsskyldighet

Förluster till följd av alla typer av rättsliga anspråk, oavsett om anspråket baseras på ett avtal, en kränkning (inklusive försumlighet) eller ett annat skäl, och oavsett om dessa förluster rimligen kunde ha förväntats eller förutsetts.

ditt innehåll

Saker som du skriver, laddar upp, skickar in, lagrar, skickar, tar emot eller delar med Google med hjälp av våra tjänster, till exempel

 • dokument, kalkylark och presentationer du skapar
 • blogginlägg du laddat upp via Blogger
 • recensioner du skickar in via Maps
 • videor du lagrar i Drive
 • e-postmeddelanden som du skickar och tar emot via Gmail
 • bilder som du delar med vänner via Foto
 • resplaner som du delar med Google.

EU:s plattformsförordning

Förordning (EU) 2019/1150 om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster.

företagsanvändare

En fysisk person eller enhet som inte är en konsument (se konsument).

garanti

En försäkran om att en produkt eller tjänst presterar i enlighet med en viss standard.

hålla skadeslös eller skadeslöshet

En fysisk persons eller organisations avtalsenliga förpliktelse att kompensera för förluster som en annan fysisk person eller organisation lidit på grund av en rättslig process, till exempel rättstvister.

immateriella rättigheter

Rättigheter till sådant som skapas i en persons huvud, till exempel uppfinningar (patenträttigheter), litterära och konstnärliga verk (upphovsrätt), design (designrättigheter) och symboler, namn och bilder som används inom handeln (varumärken). De immateriella rättigheterna kan tillhöra dig, en annan fysisk person eller en organisation.

konsument

En fysisk person som använder Googles tjänster för privat, icke-kommersiellt bruk vid sidan av sitt arbete, företag eller yrke. (se företagsanvändare)

närstående bolag

En enhet i Googles företagsgrupp, vilket innebär Google LLC och dess dotterbolag, inklusive följande företag som tillhandahåller konsumenttjänster i EU: Google Ireland Limited, Google Commerce Ltd och Google Dialer Inc.

organisation

En juridisk enhet (till exempel ett företag, en ideell organisation eller skola) och inte en enskild person.

tjänster

De Google-tjänster som omfattas av dessa villkor är de produkter och tjänster som listas på https://policies.google.com/terms/service-specific, inklusive:

 • Googles appar och webbplatser (till exempel Sök och Maps)
 • plattformar (till exempel Google Play)
 • integrerade tjänster (till exempel Maps som bäddats in i appar eller på webbplatser från andra företag)
 • enheter (till exempel Google Home).

En laglig rätt för skaparen av ett originalverk (till exempel ett blogginlägg, ett foto eller en video) att bestämma om och hur originalverket får användas av andra.

varumärke

Symboler, namn och bilder som används inom handeln och som kan särskilja en fysisk persons eller organisations varor eller tjänster från andras.

Googles appar
Huvudmeny