Sammanfattning av ändringar i Googles Användarvillkor

Sammanfattningen gör det lättare att förstå vilka viktiga ändringar vi har gjort i Användarvillkoren. Vi hoppas att den här sidan är användbar, men uppmanar dig att läsa Villkoren i sin helhet.

Villkor

Tjänsteleverantör

I detta avsnitt anges namn och plats för det Google-företag som tillhandahåller tjänsterna du använder.

 • Vi har lagt till Googles momsskattenummer som referens

Din relation till Google

Vad du kan förvänta dig av oss

I detta avsnitt beskrivs vår inställning till att förbättra och ändra våra tjänster.

 • Vi har uppdaterat exemplen på Googles tjänster för att spegla ändringar i hur vi bedriver vår verksamhet och i våra varumärken
 • Vi har förtydligat att innehåll som du kan streama eller interagera med ingår i många av våra tjänster
 • Vi har döpt om avsnittet Förbättring av Googles tjänster till Utveckla, förbättra och uppdatera Googles tjänster för att bättre beskriva innehållet i avsnittet. Vi har dessutom gjort följande:
  • Vi har omarbetat och ordnat om en del av innehållet i det här avsnittet för att göra det enklare att förstå
  • Vi har skilt på de olika sorter av tjänster vi erbjuder och förklarat anledningarna till att vi ändrar och uppdaterar dem
  • Slutligen har vi beskrivit förvarningen vi ger om vi gör ändringar som har en negativ inverkan på din möjlighet att komma åt tjänsterna och vilka dina rättigheter är i sådana situationer

Vad vi förväntar oss av dig

I detta avsnitt beskrivs dina skyldigheter om du väljer att använda Googles tjänster.

 • Vi har lagt till fler exempel på de uppföranderegler vi förväntar oss att alla användare följer

Programvara i Googles tjänster

I detta avsnitt beskrivs programvara som du kan hitta i våra tjänster och här förklaras också vilka behörigheter du får för användning av denna programvara.

 • Vi har tagit bort begränsningen av bakåtkompilering för att spegla dina rättigheter
 • Vi har flyttat det sista stycket i det här avsnittet till avsnittet Utveckla, förbättra och uppdatera Googles tjänster för att förbättra ordningen av innehållet

Om det uppstår problem eller oenighet

I det här avsnittet beskrivs de juridiska begreppen som styr de förväntningar och skyldigheter som gäller om problem uppstår.

 • Vi har omarbetat det första stycket i det här avsnittet för att förtydliga var dina juridiska rättigheter kommer från

Rättslig garanti

I det här avsnittet sammanfattas garantin du har enligt lag. Den här rättsliga garantin är en försäkran om att en produkt eller tjänst uppfyller en viss standard.

 • Vi har lagt till det här avsnittet för att hjälpa konsumenter baserade inom EES att förstå sina rättigheter enligt den rättsliga garantin i EES som omfattar digitalt innehåll, tjänster och varor

Ansvarsfriskrivning

I det här avsnittet anges och begränsas våra juridiska skyldigheter enligt Villkoren och de tjänstespecifika ytterligare villkoren.

 • Vi har tagit bort det här avsnittet eftersom omfattningen av våra juridiska skyldigheter redan anges i EU:s och dina lokala lagar

Ansvar

I det här avsnittet beskrivs vårt ansvar om tvister uppstår. Ansvarsskyldighet innebär förluster till följd av alla typer av rättsliga anspråk. Dessa Villkor begränsar endast våra ansvarsskyldigheter i den utsträckning det tillåts enligt gällande lag.

 • Vi har gjort det här avsnittet tydligare genom att revidera och omorganisera det

Vidta åtgärder om problem uppstår

I det här avsnittet beskrivs anledningar till att vi kan ta bort ditt innehåll från våra tjänster eller avsluta din åtkomst till Googles tjänster.

 • Vi har lagt till en mening som beskriver din rätt att frånträda dessa villkor om du är konsument baserad inom EES

Lösa tvister, tillämplig lag och domstolar

I det här avsnittet beskrivs vilka lagar och domstolar som gäller för att lösa eventuella legala tvister.

 • Vi har förtydligat hur du kan lösa tvister med oss direkt

Anvisningar för ångerrätt i EES

I det här avsnittet hittar du EU:s blankettmall för information om ångerrätt.

 • Vi har inkluderat denna blankettmall från EU för att underlätta för dig. Om du är konsument baserad inom EES kan du börja använda blanketten från och med den 28 maj 2022

Viktiga termer

I det här avsnittet beskrivs viktiga ord som används i Villkoren.

 • Vi har lagt till definitioner för uttrycken ”kommersiell garanti”, ”brist på överensstämmelse” och ”rättslig garanti” för att hjälpa dig förstå dessa juridiska begrepp i det nya avsnittet Rättslig garanti
Googles appar
Huvudmeny