Σύνοψη των αλλαγών στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Google

Αυτή η σύνοψη θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τις βασικές ενημερώσεις που πραγματοποιήσαμε στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών μας. Ελπίζουμε ότι αυτή η σελίδα θα σας βοηθήσει, αν και σας προτείνουμε να διαβάσετε όλους τους  Όρους.

Τι καλύπτεται σε αυτούς τους όρους

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον σκοπό των Όρων και παρέχει μια επισκόπηση των κύριων ενοτήτων.

Πάροχος υπηρεσιών

Αυτή η ενότητα προσδιορίζει το όνομα και την τοποθεσία της εταιρείας με την οποία έχετε συνάψει σύμβαση και η οποία παρέχει τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε.

Απαιτήσεις ηλικίας

Αυτή η ενότητα ορίζει τις απαιτήσεις ηλικίας που ισχύουν για χρήση των υπηρεσιών Google.

 • Αυτή η ενότητα είναι καινούργια.
 • Προσθέσαμε έναν σύνδεσμο για συγκεκριμένες απαιτήσεις ηλικίας για τη διαχείριση του Λογαριασμού σας Google.
 • Εάν είστε γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας, εξηγήσαμε πότε είστε υπεύθυνοι για τη δραστηριότητα του παιδιού σας στις υπηρεσίες.

Η σχέση σας με την Google

Αυτή η ενότητα συμβάλλει στον προσδιορισμό της σχέσης σας με την Google καθώς αλληλεπιδράτε με τις υπηρεσίες της.

Τι μπορείτε να περιμένετε από εμάς

Αυτή η ενότητα περιγράφει την προσέγγισή μας στη βελτίωση και αλλαγή αυτών των υπηρεσιών.

 • Διευκρινίσαμε τους λόγους για τους οποίους ενδέχεται να κάνουμε αλλαγές ή να σταματήσουμε να προσφέρουμε μια υπηρεσία.
 • Δεσμευτήκαμε να σας ειδοποιήσουμε σε περίπτωση που γίνουν αλλαγές σε μια υπηρεσία, οι οποίες είναι σημαντικές και μπορεί να σας επηρεάσουν αρνητικά (εκτός από επείγουσες περιπτώσεις, όπως μια νομική απαίτηση).

Τι περιμένουμε από εσάς

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις υποχρεώσεις σας σε περίπτωση που αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Google.

 • Προσθέσαμε έναν σύνδεσμο για επιπλέον όρους συγκεκριμένων υπηρεσιών, ο οποίος διευκολύνει την εύρεση όλων των όρων χρήσης που ισχύουν σε μια συγκεκριμένη υπηρεσία.
 • Προσθέσαμε συνδέσμους για άλλες πολιτικές και επιπλέον πόρους.
 • Διευκρινίσαμε ορισμένους βασικούς κανόνες συμπεριφοράς που διέπουν την αλληλεπίδραση των ατόμων μεταξύ τους στις υπηρεσίες μας.

Άδεια για χρήση του περιεχομένου σας

Αυτή η ενότητα ορίζει το εύρος των αδειών (ή της άδειας χρήσης) που παραχωρείτε σε εμάς σε περίπτωση που αποφασίσετε να κοινοποιήσετε περιεχόμενο στις υπηρεσίες μας.

 • Απλοποιήσαμε τη δομή και τη γλώσσα και παρείχαμε παραδείγματα για να γίνει πιο κατανοητή η άδεια χρήσης. Σημειώστε ότι δεν αλλάζουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε το περιεχόμενό σας, ούτε ζητάμε από εσάς επιπλέον άδειες.
 • Προσθέσαμε πιο ακριβείς πληροφορίες στην άδεια χρήσης. Για παράδειγμα, διευκρινίσαμε ότι θα εμφανίζουμε δημόσια το περιεχόμενό σας μόνο αν το έχετε κάνει ορατό σε άλλα άτομα και ορίσαμε τη διάρκεια της άδειας χρήσης.
 • Επίσης, διευκρινίσαμε τι δεν καλύπτεται από την άδεια χρήσης. Για παράδειγμα, η άδεια χρήσης δεν επηρεάζει τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας.

Χρήση των υπηρεσιών Google

Ο Λογαριασμός σας Google

Αυτή η ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ενός Λογαριασμού Google και τις υποχρεώσεις σας σε περίπτωση που δημιουργήσετε έναν.

 • Προσθέσαμε έναν σύνδεσμο για τις απαιτήσεις ηλικίας που πρέπει να τηρηθούν για τη δημιουργία ενός Λογαριασμού Google και για τους πόρους που μπορούν να σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό.
 • Προσθέσαμε έναν σύνδεσμο για τον Έλεγχο ασφαλείας, για να σας βοηθήσουμε να διατηρήσετε ασφαλή τον Google Λογαριασμό σας .

Χρήση των υπηρεσιών Google εκ μέρους ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης

Αυτή η ενότητα εξηγεί ότι, αν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες εκ μέρους ενός οργανισμού ή ως επιχειρηματικός χρήστης, ο διαχειριστής του συγκεκριμένου Λογαριασμού Google ενδέχεται να ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες.

 • Διευκρινίσαμε ότι αν εδρεύετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε οι Όροι δεν επηρεάζουν τυχόν δικαιώματα που έχετε ως επιχειρηματικός χρήστης σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕ για τις σχέσεις μεταξύ πλατφορμών και επιχειρήσεων (EU Platform-to-Business Regulation).

Επικοινωνίες σχετικά με την υπηρεσία

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο που επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τις υπηρεσίας μας και πώς χρησιμοποιούμε τα σχόλιά σας σχετικά με τις υπηρεσίες μας.

Περιεχόμενο σε υπηρεσίες Google

Αυτή η ενότητα εξηγεί ότι, καθώς χρησιμοποιείτε υπηρεσίες Google, μπορεί να δείτε (1) το περιεχόμενό σας, (2) περιεχόμενο της Google και (3) περιεχόμενο που ανήκει σε άλλα άτομα και οργανισμούς. Σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο περιεχόμενο, τον τρόπο χρήσης αυτού του περιεχομένου καθώς και το πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν έχετε απορίες.

 • Προσθέσαμε έναν σύνδεσμο για τη σελίδα Άδειες χρήσης επωνυμίας Google, όπου θα βρείτε εξηγήσεις σχετικά με τα πρότυπα επωνυμίας μας και την άδεια που θα χρειαστείτε εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την επωνυμία μας.

Λογισμικό στις Υπηρεσίες Google

Αυτή η ενότητα περιγράφει το λογισμικό που μπορεί να βρείτε στις υπηρεσίες μας και εξηγεί τις άδειες που σας χορηγούνται για τη χρήση αυτού του λογισμικού.

 • Απλοποιήσαμε την περιγραφή της άδειας που σας εκχωρούμε

Σε περίπτωση προβλημάτων και διαφωνιών

Σε αυτήν την ενότητα εξηγούνται οι νομικές έννοιες που καθορίζουν τις προσδοκίες και τις ευθύνες που προκύπτουν σε περίπτωση που παρουσιαστούν προβλήματα.

 • Χρησιμοποιήσαμε πιο απλή γλώσσα για να εξηγήσουμε ότι βάσει νόμου έχετε το δικαίωμα να έχετε (1) συγκεκριμένη ποιότητα υπηρεσιών και (2) τρόπους για την επίλυση προβλημάτων σε περίπτωση που προκύψουν, καθώς και ότι οι Όροι δεν περιορίζουν και δεν αφαιρούν κανένα από αυτά τα δικαιώματα.

Εγγύηση

Αυτή η ενότητα σας προσφέρει μια εγγύηση, η οποία αποτελεί διασφάλιση ότι κάποιο προϊόν ή κάποια υπηρεσία θα έχει την απόδοση που αναμένεται βάσει κάποιου συγκεκριμένου προτύπου.

 • Έχουμε δεσμευτεί για την παροχή των υπηρεσιών μας με εύλογη προσπάθεια και φροντίδα.

Απαλλακτικές ρήτρα/αποποίηση ευθυνών

Αυτή η ενότητα σάς προσφέρει μια απαλλακτική ρήτρα/δήλωση αποποίησης η οποία καθορίζει και περιορίζει τις νομικές ευθύνες μας βάσει των Όρων και των πρόσθετων όρων συγκεκριμένων υπηρεσιών.

Υποχρεώσεις

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται πιθανές υποχρεώσεις σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα, τόσο οι δικές σας υποχρεώσεις όσο και της Google. Η νομική ευθύνη αποτελεί ζημία που έχει προκύψει από οποιαδήποτε μορφή νομικής αξίωσης. Οι παρόντες Όροι περιορίζουν τις ευθύνες μας, όπως επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 • Διευκρινίσαμε ότι φέρουμε ευθύνη μόνο για τα δικαιώματα και τις νομικές ευθύνες που περιγράφονται στους Όρους, στους πρόσθετους όρους συγκεκριμένων υπηρεσιών και για περιπτώσεις που μπορεί να περιορίζονται βάσει νομοθεσίας.
 • Διευκρινίσαμε ότι δεν περιορίζουμε τις νομικές ευθύνες μας για συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό, απάτη, βαρεία αμέλεια και δόλια συμπεριφορά.
 • Για επιχειρηματικούς χρήστες και οργανισμούς, προσθέσαμε μια νέα γλώσσα σχετικά με την υπευθυνότητά μας σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του ποσού των χρημάτων που μπορείτε να ανακτήσετε από εμάς, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα τις περιπτώσεις για τις οποίες δεν είναι υπεύθυνη η Google.
 • Διευκρινίσαμε την εγγύηση αποζημίωσης που μας παρέχουν οι επιχειρηματικοί χρήστες και οι οργανισμοί σχετικά με την παράνομη χρήση των υπηρεσιών ή την παράβαση των Όρων ή των πρόσθετων όρων συγκεκριμένων υπηρεσιών.

Ανάληψη δράσης σε περίπτωση προβλημάτων

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται οι λόγοι για τους οποίους μπορεί να αφαιρέσουμε το περιεχόμενό σας από τις υπηρεσίες μας ή να διακόψουμε την πρόσβασή σας σε υπηρεσίες Google.

 • Διευκρινίσαμε τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να αφαιρέσουμε το περιεχόμενό σας και πότε μπορεί να θέσουμε σε αναστολή ή να τερματίσουμε την πρόσβασή σας σε υπηρεσίες Google.
 • Δεσμευτήκαμε να σας ειδοποιούμε εκ των προτέρων προτού προβούμε σε ενέργειες, όπου αυτό είναι εύλογα δυνατό, και να περιγράφουμε ορισμένες περιορισμένες εξαιρέσεις.
 • Προσθέσαμε έναν σύνδεσμο σε μια διαδικασία αιτήματος επανεξέτασης σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι τερματίσαμε τη λειτουργία του λογαριασμού σας λανθασμένα.

Διαχείριση αιτημάτων για τα δεδομένα σας

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο απαντάμε σε αιτήματα αποκάλυψης δεδομένων, όπως αιτήματα από κρατικούς φορείς.

 • Αυτή η ενότητα είναι καινούργια.

Επίλυση διαφορών, εφαρμοστέο δίκαιο και δικαστήρια

Σε αυτήν την ενότητα εξηγείται σε ποιους νόμους και σε ποια δικαστήρια θα προσφεύγουμε για την επίλυση τυχόν νομικών διαφορών.

 • Αλλάξαμε αυτήν την ενότητα για επιχειρηματικούς χρήστες και οργανισμούς. Ισχύουν πλέον οι νόμοι της χώρας κατοικίας σας και μπορείτε να υποβάλλετε νομικές αμφισβητήσεις στα τοπικά δικαστήριά σας, πράγμα το οποίο απλοποιεί τη διαδικασία αμφισβήτησης για εσάς.

Σχετικά με τους παρόντες όρους

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται γενικές παροχές που ισχύουν για τους Όρους.

 • Διευκρινίσαμε ότι κανένα από τα περιεχόμενα των Όρων δεν έχει ως σκοπό τον περιορισμό των δικαιωμάτων που έχετε βάσει νομοθεσίας.
 • Διευκρινίσαμε τους λόγους για τους οποίους ενδέχεται να κάνουμε αλλαγές στους Όρους ή στους πρόσθετους όρους συγκεκριμένων υπηρεσιών. Θα λαμβάνετε πλέον εκ των προτέρων ειδοποίηση από εμάς εάν έχουμε σκοπό να προβούμε σε κάποια σημαντική αλλάγη, εκτός εάν πρόκειται να κυκλοφορήσουμε κάποια νέα λειτουργία ή υπηρεσία ή σε έκτακτη περίπτωση.
 • Διευκρινίσαμε ότι εάν δεν συμφωνείτε με τις αλλαγές που πραγματοποιούμε στους Όρους, θα πρέπει να καταργήσετε το περιεχόμενό σας και να διακόψετε τη χρήση των υπηρεσιών ή να κλείσετε τον Λογαριασμό σας Google.

Βασικοί όροι

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται λέξεις-κλειδιά που εμφανίζονται στους Όρους.

 • Αυτή η ενότητα είναι καινούργια.

Συνήθεις ερωτήσεις

Γιατί αλλάξατε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών σας τώρα;

Βελτιώνουμε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών μας και προσπαθούμε να τους κάνουμε πιο εύκολα κατανοητούς. Αυτές οι αλλαγές αντικατοπτρίζουν ένα εξελισσόμενο ρυθμιστικό περιβάλλον και επίσης τις συνεχείς μας προσπάθειες για την απλούστευση του τρόπου επικοινωνίας με τους χρήστες.

Ποιες είναι οι κύριες αλλαγές;

Δείτε τη σύνοψη των αλλαγών παραπάνω για μια λεπτομερή λίστα των αλλαγών στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Με μια ματιά, δείτε τι σημαίνει αυτή η ενημέρωση για εσάς:

 • Βελτιωμένη αναγνωσιμότητα: Ενώ οι Όροι μας εξακολουθούν να αποτελούν ένα νομικό έγγραφο, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να τους κάνουμε πιο εύκολα κατανοητούς, μεταξύ άλλων με την προσθήκη συνδέσμων σε χρήσιμες πληροφορίες και την παροχή ορισμών.
 • Καλύτερη επικοινωνία: Έχουμε εξηγήσει σαφώς πότε θα πραγματοποιήσουμε αλλαγές στις υπηρεσίες μας (όπως την προσθήκη ή την κατάργηση μιας λειτουργίας) και πότε θα περιορίσουμε ή θα τερματίσουμε την πρόσβαση ενός χρήστη. Θα φροντίσουμε επίσης να σας ενημερώνουμε πιο αναλυτικά όταν μια αλλαγή επηρεάζει αρνητικά την εμπειρία σας στις υπηρεσίες μας. Περιγράψαμε επίσης τον τρόπο με τον οποίο απαντάμε σε αιτήματα αποκάλυψης δεδομένων, όπως αιτήματα από κρατικούς φορείς.
 • Προσθήκη του Google Chrome, του Google Chrome OS και του Google Drive στους Όρους: Οι βελτιωμένοι Όροι μας καλύπτουν πλέον το Google Chrome, το Google Chrome OS και το Google Drive, τα οποία διαθέτουν επίσης όρους και πολιτικές για συγκεκριμένες υπηρεσίες που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τα μοναδικά χαρακτηριστικά αυτών των υπηρεσιών.
 • Δεν έγιναν αλλαγές στην Πολιτική απορρήτου: Δεν πραγματοποιούμε αλλαγές στην Πολιτική απορρήτου της Google ούτε πραγματοποιήσαμε αλλαγές στον τρόπο που χειριζόμαστε τα στοιχεία σας. Ως υπενθύμιση, μπορείτε πάντα να επισκεφτείτε τον Λογαριασμό σας Google για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις απορρήτου και να διαχειριστείτε τον τρόπο χρήσης των δεδομένων σας.

Τι σημαίνουν οι ενημερωμένοι Όροι Παροχής Υπηρεσιών για το απόρρητο και τα δεδομένα μου;

Δεν πραγματοποιήσαμε αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα στοιχεία σας. Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας, ανατρέχοντας στην Πολιτική απορρήτου. Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε πάντα να ελέγξετε τις ρυθμίσεις απορρήτου σας και να διαχειριστείτε τα δεδομένα σας και την εξατομίκευση, μεταβαίνοντας στον Λογαριασμό σας Google.

Γιατί μετακινούνται το Google Drive, το Google Chrome και το Google Chrome OS στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών όλων των υπηρεσιών Google; Τι σημαίνει αυτό για τη χρήση των συγκεκριμένων προϊόντων;

Τίποτα δεν αλλάζει στον τρόπο χειρισμού των πληροφοριών σας στο Google Chrome, στο Google Chrome OS και στο Google Drive. Με τη δημοσίευση των ενημερωμένων Όρων Παροχής Υπηρεσιών, η από μέρους σας χρήση των συγκεκριμένων προϊόντων διέπεται από τους βελτιωμένους Όρους Παροχής Υπηρεσιών πέραν των πρόσθετων όρων και πολιτικών για την κάθε υπηρεσία. Αυτό διευκολύνει την κατανόηση των γενικών όρων που ισχύουν για τις περισσότερες υπηρεσίες Google παράλληλα με τους πρόσθετους όρους και τις πολιτικές που ισχύουν για συγκεκριμένα προϊόντα, όπως το Google Drive, το Google Chrome και το Chrome OS. Οι πολιτικές απορρήτου μας δεν αλλάζουν. Η Πολιτική απορρήτου της Google εξακολουθεί να ισχύει για τις πληροφορίες που συλλέγουμε σε όλα τα προϊόντα Google, συμπεριλαμβανομένου του Chrome και του ChromeOS (όπως περιγράφεται στη Σημείωση απορρήτου του Chrome) και του Drive.

Μήπως αυτή η αλλαγή σχετίζεται με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πνευματική ιδιοκτησία ή με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR);

Όχι, αυτές οι αλλαγές δεν σχετίζονται με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πνευματική ιδιοκτησία ή με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

Τι θα γίνει εάν δεν αποδεχτώ τους ενημερωμένους Όρους Παροχής Υπηρεσιών;

Εάν δεν συμφωνείτε με τους νέους όρους, θα πρέπει να καταργήσετε το περιεχόμενό σας και να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες. Μπορείτε επίσης να τερματίσετε τη σχέση σας μαζί μας, διαγράφοντας τον Λογαριασμό σας Google.

Εφαρμογές google
Κύριο μενού