Σύνοψη των αλλαγών στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Google

για τους χρήστες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και στο Ηνωμένο Βασίλειο

Αυτή η σύνοψη θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τις βασικές ενημερώσεις που πραγματοποιήσαμε στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών για τους χρήστες με έδρα στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ελπίζουμε ότι αυτή η σελίδα θα σας φανεί χρήσιμη, αλλά σας προτείνουμε να διαβάσετε τους πλήρεις όρους.

Όροι

Τι καλύπτεται σε αυτούς τους όρους

Σε αυτή την ενότητα παρέχεται μια γενική επισκόπηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Google, της σχέσης μας με εσάς, των θεμάτων στα οποία αναφέρονται οι παρόντες όροι και της σημασίας αυτών των όρων.

 • Προσθέσαμε μια πρόταση που σας ενθαρρύνει να κατεβάσετε τους όρους, ώστε να μπορείτε να τους διαβάσετε αργότερα. Επίσης, οι προηγούμενες εκδόσεις των όρων είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο.

Η σχέση σας με την Google

Στην παρούσα ενότητα παρέχονται γενικές πληροφορίες σχετικά με την Google και την επιχείρησή της.

Τι μπορείτε να περιμένετε από εμάς

Αυτή η ενότητα περιγράφει την προσέγγισή μας στη βελτίωση και αλλαγή αυτών των υπηρεσιών.

 • Προσθέσαμε ένα ακόμη παράδειγμα συσκευής Google, το Pixel.
 • Μόνο για χρήστες με έδρα στη Γαλλία: Με βάση τις απαιτήσεις της γαλλικής νομοθεσίας, διευκρινίσαμε τις περιπτώσεις στις οποίες ενδέχεται να αλλάξουμε όχι μόνο το ψηφιακό περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες μας, αλλά και τα αγαθά μας, καθώς και την ειδοποίηση που θα παρέχουμε.

Τι περιμένουμε από εσάς

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις υποχρεώσεις σας σε περίπτωση που αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Google.

 • Προσθέσαμε τη λέξη "πρόσβαση" για συνέπεια με τη διατύπωση σε άλλα σημεία των παρόντων όρων. Αυτό σημαίνει ότι οι παρόντες όροι ισχύουν είτε χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας είτε απλώς αποκτάτε πρόσβαση σε αυτές.
 • Προσθέσαμε έναν σύνδεσμο προς το Κέντρο διαφάνειας, το οποίο είναι ένας πόρος που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μάθετε σχετικά με τις πολιτικές προϊόντων και να αναφέρετε παραβάσεις.
 • Διευκρινίσαμε ότι, εκτός από τις πολιτικές και τα κέντρα βοήθειας, παρέχουμε επίσης οδηγίες και ειδοποιήσεις εντός των υπηρεσιών μας.
 • Αναθεωρήσαμε την ενότητα Κανόνες συμπεριφοράς μεταφέροντας τη φράση "κατάχρηση, πρόκληση βλάβης, παρεμβολές και διακοπή" στη νέα ενότητα "Μην κάνετε κατάχρηση των υπηρεσιών μας", όπου παρέχουμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα είδη των καταχρηστικών δραστηριοτήτων που δεν επιτρέπονται.

Μην κάνετε κατάχρηση των υπηρεσιών μας

Προσθέσαμε αυτή τη νέα, πιο λεπτομερή ενότητα επειδή, δυστυχώς, ένας μικρός αριθμός ατόμων δεν σέβεται τους κανόνες μας. Παρέχουμε περισσότερα παραδείγματα και λεπτομέρειες σχετικά με την κατάχρηση και τις παρεμβολές που δεν επιτρέπονται στις υπηρεσίες μας.

Περιεχόμενο σε υπηρεσίες Google

Σε αυτή την ενότητα, περιγράφουμε τα δικαιώματα που έχει ο καθένας μας για το περιεχόμενο που υπάρχει στις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένου του δικού σας περιεχομένου, του περιεχομένου της Google και άλλου περιεχομένου.

 • Στην ενότητα Το περιεχόμενό σας, προσθέσαμε μια νέα πρόταση που εξηγεί ότι δεν θα διεκδικήσουμε την ιδιοκτησία του πρωτότυπου περιεχομένου που δημιουργείται από τις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών generative AI.

Λογισμικό στις υπηρεσίες Google

Αυτή η ενότητα περιγράφει το λογισμικό που μπορεί να βρείτε στις υπηρεσίες μας και εξηγεί τις άδειες που σας χορηγούνται για τη χρήση αυτού του λογισμικού.

 • Προσθέσαμε τη λέξη "προφορτωμένο" επειδή κάποιο από το λογισμικό μας είναι προφορτωμένο στις συσκευές και δεν χρειάζεται να γίνει λήψη του.

Σε περίπτωση προβλημάτων και διαφωνιών

Μόνο για χρήστες με έδρα στη Γαλλία: Νομική εγγύηση

Αυτή η ενότητα συνοψίζει την εγγύηση που σας παρέχεται σύμφωνα με τη νομοθεσία.

 • Αντί να χρησιμοποιήσουμε τη δική μας διατύπωση σε αυτή την ενότητα, βάσει των απαιτήσεων της γαλλικής νομοθεσίας, εμφανίζεται πλέον η ακριβής γλώσσα που χρησιμοποιείται στον Γαλλικό Κώδικα Καταναλωτή για την περιγραφή των νομικών εγγυήσεων.

Υποχρεώσεις

Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται οι ευθύνες μας σε περίπτωση αμφισβητήσεων. Η ευθύνη αποτελεί ζημία που έχει προκύψει από οποιαδήποτε μορφή νομικής αξίωσης.

Για όλους τους χρήστες

 • Γράψαμε ξανά μια πρόταση για λόγους σαφήνειας και διαγράψαμε μια πρόταση που ήταν δύσκολο να την κατανοήσουν ορισμένοι χρήστες.
 • Διευκρινίσαμε ότι οι παρόντες όροι δεν περιορίζουν την ευθύνη για "βαρεία αμέλεια".

Μόνο για επιχειρηματικούς χρήστες και οργανισμούς

 • Διευκρινίσαμε ότι η αποζημίωση που παρέχουν οι επιχειρηματικοί χρήστες και οι οργανισμοί στην Google δεν θα ισχύει στον βαθμό που οποιαδήποτε ευθύνη ή δαπάνη προκαλείται από παράβαση, αμέλεια ή δόλια συμπεριφορά της Google.
 • Επίσης, διευκρινίσαμε ότι το χρηματικό όριο της υποχρέωσης σε αυτή την ενότητα δεν παρακάμπτει τη λίστα απεριόριστων υποχρεώσεων που αναφέρονται στην ενότητα Για όλους τους χρήστες.

Ανάληψη δράσης σε περίπτωση προβλημάτων

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται οι λόγοι για τους οποίους μπορεί να αφαιρέσουμε το περιεχόμενό σας από τις υπηρεσίες μας ή να διακόψουμε την πρόσβασή σας σε υπηρεσίες Google.

 • Αναθεωρήσαμε την πρώτη παράγραφο για λόγους σαφήνειας.
 • Στην ενότητα Αναστολή ή τερματισμός της πρόσβασής σας στις υπηρεσίες Google, διευκρινίσαμε ότι η αναστολή ή ο τερματισμός δεν αποτελούν τα μοναδικά μέσα αποκατάστασης που χρησιμοποιούμε και ότι ενδέχεται να έχουμε άλλα νόμιμα δικαιώματα που μπορούμε να ασκήσουμε.

Οδηγίες στον ΕΟΧ σχετικά με την υπαναχώρηση

Σε αυτήν την ενότητα σας παρέχεται ένα αντίγραφο του Υποδείγματος οδηγιών της EE για την υπαναχώρηση.

 • Διαγράψαμε την αναφορά στις 28 Μαΐου 2022, επειδή αυτή η ημερομηνία έχει ήδη παρέλθει.

Βασικοί όροι

Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται λέξεις-κλειδιά που εμφανίζονται στους όρους.

 • Ενημερώσαμε τον ορισμό της "εμπορικής εγγύησης" για λόγους σαφήνειας.
 • Μόνο για χρήστες με έδρα στη Γαλλία: Με βάση τις απαιτήσεις της γαλλικής νομοθεσίας, ενημερώσαμε τον ορισμό της "νομικής εγγύησης", ώστε να περιλαμβάνει τα "κρυφά ελαττώματα".

Ορισμοί

απαλλακτική ρήτρα

Μια δήλωση που περιορίζει τις νομικές ευθύνες κάποιου.

αποζημιώνω ή αποζημίωση

Η συμβατική υποχρέωση ενός φυσικού προσώπου ή ενός οργανισμού για αποζημίωση των απωλειών που επέφεραν σε ένα άλλο φυσικό πρόσωπο ή οργανισμό τυχόν νομικές διαδικασίες, όπως οι αγωγές.

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (δικαιώματα ΠΙ)

Τα δικαιώματα σχετικά με τις πνευματικές δημιουργίες ενός ατόμου, όπως οι εφευρέσεις (δικαιώματα ευρεσιτεχνίας), λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά έργα (πνευματικά δικαιώματα), σχέδια (δικαιώματα επί σχεδίων) και τα σύμβολα, ονόματα και εικόνες που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς (εμπορικά σήματα). Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μπορεί να ανήκουν σε εσάς, σε κάποιο άλλο φυσικό πρόσωπο ή σε έναν οργανισμό.

έκδοση χώρας

Εάν έχετε Λογαριασμό Google, συσχετίζουμε τον λογαριασμό σας με μια χώρα (ή περιοχή) για να εξακριβώσουμε:

 • Τη συνδεδεμένη εταιρεία Google που σας παρέχει τις υπηρεσίες και η οποία επεξεργάζεται τις πληροφορίες σας κατά την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών.
 • Την έκδοση των όρων που διέπουν τη μεταξύ μας σχέση

Όταν αποσυνδέεστε, η έκδοση χώρας καθορίζεται από την τοποθεσία από όπου χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Google. Εάν έχετε λογαριασμό, μπορείτε να συνδεθείτε και να προβάλλετε αυτούς τους όρους για να δείτε τη χώρα που συσχετίζεται με τον λογαριασμό.

έλλειψη συμμόρφωσης

Μια νομική έννοια που προσδιορίζει τη διαφορά ανάμεσα στο πώς θα πρέπει να λειτουργεί κάτι και πώς πραγματικά λειτουργεί. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το πώς θα πρέπει να λειτουργεί κάτι βασίζεται στο πώς περιγράφεται από τον πωλητή ή τον έμπορο, στο εάν η ποιότητα και η απόδοσή του είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα και στην καταλληλότητά του για τον συνήθη σκοπό που επιτελεί.

εμπορική εγγύηση

Η εμπορική εγγύηση είναι μια εθελοντική δέσμευση που παρέχεται επιπλέον της νομικής εγγύησης συμμόρφωσης. Η εταιρεία που προσφέρει την εμπορική εγγύηση συμφωνεί (α) να παρέχει ορισμένες υπηρεσίες ή (β) να επισκευάσει τα ελαττωματικά προϊόντα, να τα αντικαταστήσει ή να επιστρέψει τα χρήματα στον καταναλωτή.

εμπορικό σήμα

Σύμβολα, ονόματα και εικόνες που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς, τα οποία μπορούν να διακρίνουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες ενός φυσικού προσώπου ή οργανισμού από τους άλλους.

επιχειρηματικός χρήστης

Ένα φυσικό πρόσωπο ή οντότητα που δεν είναι καταναλωτής (δείτε την ενότητα καταναλωτής).

Κανονισμός της ΕΕ για τις σχέσεις μεταξύ πλατφορμών και επιχειρήσεων (EU Platform-to-Business Regulation)

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1150 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης.

καταναλωτής

Ένα φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί υπηρεσίες Google για προσωπική, μη εμπορική χρήση, για σκοπούς που δεν σχετίζονται με την εργασία, την εταιρεία, την τέχνη ή το επάγγελμά του. Αυτό περιλαμβάνει τους "καταναλωτές", όπως καθορίζονται στο Άρθρο 2.1 της Οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών στην ΕΕ. (Ανατρέξτε στην ενότητα Επιχειρηματικός χρήστης)

Η νομική εγγύηση είναι μια απαίτηση στο πλαίσιο της νομοθεσίας, σύμφωνα με την οποία ο πωλητής ή ο έμπορος είναι υπόχρεος εάν το ψηφιακό περιεχόμενο, οι υπηρεσίες ή τα αγαθά του είναι ελαττωματικά (δηλαδή, υπάρχει απουσία συμμόρφωσης σχετικά με αυτά).

οργανισμός

Νομικό πρόσωπο (όπως μια εταιρεία, ένας ΜΚΟ ή ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα) και όχι ένα φυσικό πρόσωπο.

Ένα νόμιμο δικαίωμα που επιτρέπει στον δημιουργό ενός πρωτότυπου έργου (όπως μιας ανάρτησης ιστολογίου, μιας φωτογραφίας ή ενός βίντεο) να αποφασίσει εάν και πώς το πρωτότυπο έργο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλους, σύμφωνα με ορισμένους περιορισμούς και εξαιρέσεις.

συνδεδεμένη εταιρεία

Ένα νομικό πρόσωπο που ανήκει στον όμιλο εταιρειών της Google, δηλαδή την Google LLC και τις θυγατρικές της, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες καταναλωτών στην ΕΕ: Google Ireland Limited, Google Commerce Limited και Google Dialer Inc.

το περιεχόμενό σας

Το περιεχόμενο που δημιουργείτε, ανεβάζετε, υποβάλλετε, αποθηκεύετε, στέλνετε, λαμβάνετε ή κοινοποιείτε χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, όπως:

 • Έγγραφα, Υπολογιστικά φύλλα και Παρουσιάσεις που δημιουργείτε
 • αναρτήσεις ιστολογίου που ανεβάζετε μέσω του Blogger
 • αξιολογήσεις που υποβάλλετε μέσω των Χαρτών
 • βίντεο που αποθηκεύετε στο Drive
 • μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνετε και λαμβάνετε μέσω του Gmail
 • φωτογραφίες που μοιράζεστε με φίλους μέσω των Φωτογραφιών
 • προγράμματα ταξιδιών που μοιράζεστε με την Google.

υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες Google που υπόκεινται στους παρόντες όρους είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρατίθενται στο https://policies.google.com/terms/service-specific και περιλαμβάνουν:

 • εφαρμογές και ιστοτόπους (όπως η Αναζήτηση και οι Χάρτες)
 • πλατφόρμες (όπως οι Αγορές Google)
 • ενσωματωμένες υπηρεσίες (όπως οι Χάρτες, που ενσωματώνονται σε εφαρμογές και ιστοτόπους άλλων εταιρειών)
 • συσκευές και άλλα αγαθά (όπως το Google Nest)

Πολλές από αυτές τις υπηρεσίες περιλαμβάνουν, επίσης, περιεχόμενο που αναπαράγεται μέσω ροής ή με το οποίο μπορείτε να αλληλεπιδράτε.

Εφαρμογές google
Κύριο μενού