Google’ın Hizmet Şartları'nda yapılan değişikliklerin özeti

Bu özet, Hizmet Şartlarımızda yaptığımız önemli güncellemeleri anlamanıza yardımcı olacaktır. Bu sayfayı faydalı bulacağınızı umuyoruz, ancak Şartlar'ın tamamını okumanızı öneririz.

Şartlar

Hizmet sağlayıcı

Bu bölümde, kullandığınız hizmetleri sağlayan şirketin unvanı ve konumu belirtilmektedir.

 • Bilgilendirme amacıyla Google'ın katma değer vergisi (KDV) numarasını ekledik.

Google'la ilişkiniz

Bizden bekleyebilecekleriniz

Bu bölümde, hizmetlerimizi iyileştirme ve değiştirme konusundaki yaklaşımımız açıklanmaktadır.

 • Google hizmetlerine dair örnekleri, çalışma şeklimizdeki ve markamızdaki değişiklikleri yansıtacak şekilde güncelledik.
 • Hizmetlerimizin çoğunda canlı oynatabileceğiniz veya etkileşime girebileceğiniz içeriklerin bulunduğunu açıkladık.
 • "Google hizmetlerinin iyileştirilmesi" bölümünü, bölüm içeriğini daha iyi yansıtacak şekilde "Google hizmetlerinin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve güncellenmesi" olarak yeniden adlandırdık. Ayrıca:
  • Bu bölümdeki içeriklerin bir kısmını daha kolay anlaşılacak şekilde gözden geçirip yeniden düzenledik.
  • Sağladığımız çeşitli türden hizmetlerin ayrımını yapıp bu hizmetlerde yaptığımız değişiklik ve güncellemelerin nedenlerini açıkladık.
  • Son olarak, hizmetlere erişiminize olumsuz etkisi olan değişiklikler yaptığımızda sağladığımız ön bildirimi ve bu gibi durumlarda sahip olduğunuz hakları açıkladık.

Sizden beklentimiz

Bu bölümde, Google hizmetlerini kullanmayı tercih etmeniz halinde üzerinize düşen sorumluluklar açıklanmaktadır.

 • Tüm kullanıcıların uymasını beklediğimiz "davranış kuralları" örneklerini çeşitlendirdik.

Google hizmetlerindeki yazılım

Bu bölümde, hizmetlerimizde bulabileceğiniz yazılım ve o yazılımı kullanabilmeniz için size verilen izinler açıklanmaktadır.

 • Haklarınızın daha iyi yansıtılması amacıyla "tersine mühendislik" ile ilgili kısıtlamayı sildik.
 • İçeriği daha iyi düzenleyebilmek amacıyla bu bölümün son paragrafını "Google hizmetlerinin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve güncellenmesi" bölümüne taşıdık.

Sorun ve uyuşmazlık durumunda

Bu bölümde, sorun yaşanması halinde beklenti ve sorumlulukların temelini oluşturan hukuki kavramlar açıklanmaktadır.

 • Bu bölümün ilk paragrafını, yasal haklarınızın kaynaklarını açıklayacak şekilde yeniden düzenledik.

Yasal garanti

Bu bölümde yasaların size sağladığı garanti özetlenmiştir. Yasal garanti, bir ürün veya hizmetin belirli bir standartta çalışmasının teminatıdır.

 • Bu bölüm, AEA'da yaşayan tüketicilerin, AEA'nın dijital içerik, hizmet ve ürünleri kapsayan yasal garantisi uyarınca sahip oldukları hakları anlamalarına yardımcı olmak amacıyla eklenmiştir.

Sorumluluk Reddi Beyanları

Hem Şartlar hem de hizmete özgü ek şartlar kapsamında yasal yükümlülüklerimiz bu bölümde tanımlanmakta ve sınırlanmaktadır.

 • Halihazırda hem AB kanunları hem yerel kanunlarınız tarafından yasal yükümlülüklerimizin kapsamı belirlenmiş olduğu için bu bölümü sildik.

Sorumluluklar

Bu bölümde, anlaşmazlık halinde sahip olduğumuz sorumluluklar açıklanmaktadır. Sorumluluk, herhangi bir yasal hak iddiasından kaynaklanan kaybı ifade eder. Bu Şartlar, sorumluluklarımızı yalnızca geçerli yasanın izin verdiği ölçüde kısıtlar.

 • Bu bölümü daha anlaşılır olacak şekilde gözden geçirip yeniden düzenledik.

Sorun olması halinde harekete geçme

Bu bölümde, içeriğinizi hizmetlerimizden kaldırmamızın veya Google hizmetlerine erişiminizi durdurmamızın nedenleri açıklanmaktadır.

 • AEA'da yaşayan tüketicilerin bu şartlardan cayma hakkını açıklayan bir cümle ekledik.

Uyulşmazlıkları çözme, geçerli kanun ve mahkemeler

Bu bölümde, uyuşmazlıkların çözümü için hangi yasaların uygulandığı ve hangi mahkemelerin yetkili olduğu açıklanmaktadır.

 • Anlaşmazlıkların doğrudan bizimle nasıl çözümlenebileceğini açıkladık.

Cayma ile ilgili AEA talimatları

Bu bölümde, Avrupa Birliği'nin Fesih Hakkında Örnek Talimatlarının bir kopyası sağlanmıştır.

 • Size kolaylık sağlamak için bu AB standart formunu ekledik. AEA'da yaşayan bir tüketiciyseniz 28 Mayıs 2022'den itibaren bu formu kullanabilirsiniz.

Anahtar Terimler

Bu bölümde, Şartlar'da geçen anahtar kelimeler açıklanmaktadır.

 • Yeni Yasal garanti bölümünde bulunan "ticari garanti", "uygunsuzluk" ve "yasal garanti" ifadelerini anlamanıza yardımcı olmak için bu yasal kavramlara açıklama getirdik
Google uygulamaları
Ana menü