Google’ın Hizmet Şartları'nda yapılan değişikliklerin özeti

Avrupa Ekonomik Alanı ve Birleşik Krallık'taki kullanıcılar için

Bu özet, Avrupa Ekonomik Alanı ve Birleşik Krallık'taki kullanıcılar için Hizmet Şartlarımızda yaptığımız önemli güncellemeleri anlamanıza yardımcı olacaktır. Bu sayfayı faydalı bulacağınızı umuyoruz, ancak şartların tamamını okumanızı öneririz.

Şartlar

Bu şartların kapsamı

Bu bölüm; Google'ın çalışmaları, sizinle olan ilişkimiz, bu şartların kapsadığı konular ve bu şartların neden önemli olduğu ile ilgili genel bir bakış sağlar.

 • İleride inceleyebilmek için bu şartları indirmenizi öneren bir cümle ekledik. Ayrıca, şartlarımızın önceki versiyonlarını internette de kullanıma sunuyoruz.

Google'la ilişkiniz

Bu bölümde, Google ve çalışmaları hakkında temel bilgi verilmektedir.

 • Bu şartların diğer kısımlarındaki ifadelerle tutarlı olması için "erişim" kelimesini ekledik. Diğer bir deyişle, hizmetlerimizi kullanıyor veya yalnızca onlara erişim sağlıyorsanız bu şartlar geçerlidir.
 • Yalnızca Fransa'daki kullanıcılar için: Fransa'daki yasal koşullar uyarınca, Google'ın çalışma şekli ve nasıl para kazandığı ile ilgili bazı bilgileri doğrudan şartlara ekledik.

Bizden bekleyebilecekleriniz

Bu bölümde, hizmetlerimizi iyileştirme ve değiştirme konusundaki yaklaşımımız açıklanmaktadır.

 • Google cihazlarına örnek olarak Pixel'i de ekledik.
 • Yalnızca Fransa'daki kullanıcılar için: Fransa'daki yasal koşullar uyarınca, yalnızca dijital içeriğimizi veya hizmetlerimizi değil, aynı zamanda ürünlerimizi de değiştirebileceğimiz durumlara ve sağlayacağımız bildirime açıklık getirdik.

Sizden beklentimiz

Bu bölümde, Google hizmetlerini kullanmayı tercih etmeniz halinde üzerinize düşen sorumluluklar açıklanmaktadır.

 • Bu şartların diğer kısımlarındaki ifadelerle tutarlı olması için "erişim" kelimesini ekledik. Diğer bir deyişle, hizmetlerimizi kullanıyor veya yalnızca onlara erişim sağlıyorsanız bu şartlar geçerlidir.
 • Ürün politikalarımız hakkında bilgi edinmek ve ihlalleri bildirmek için kullanabileceğiniz bir kaynak olan Şeffaflık Merkezimizin bağlantısını ekledik.
 • Politikalar ve yardım merkezlerinin yanı sıra, hizmetlerimizde de talimat ve uyarılar sağladığımızı açık bir şekilde ifade ettik.
 • "Davranış kuralları" bölümünü yeniden düzenleyerek "kötüye kullanmayın, kesintiye uğratmayın, müdahale etmeyin veya zarar vermeyin" maddesini, izin verilmeyen kötüye kullanım amaçlı faaliyet türleri hakkında ayrıntılı bilgi içeren "Hizmetlerimizi kötüye kullanmayın" başlıklı yeni bölüme taşıdık.

Hizmetlerimizi kötüye kullanmayın

Daha ayrıntılı bilgi içeren bu yeni bölümü eklememizin nedeni, az sayıda kullanıcının maalesef kurallarımıza uymamasıdır. Hizmetlerimize yönelik izin verilmeyen kötüye kullanım ve müdahalelerle ilgili daha fazla örnek ve ayrıntı sunuyoruz.

Google hizmetlerindeki içerikler

Bu bölümde; içeriğiniz, Google içeriği ve diğer içerikler de dahil olmak üzere hizmetlerimizde yer alan içeriklerde her biriminizin hangi haklara sahip olduğunu açıklarız.

 • "İçeriğiniz" bölümüne, üretken yapay zeka hizmetlerimiz de dahil olmak üzere hizmetlerimiz tarafından üretilen özgün içerikler üzerinde hak talebinde bulunmayacağımızı açıklayan yeni bir cümle ekledik.

Google hizmetlerindeki yazılım

Bu bölümde, hizmetlerimizde bulabileceğiniz yazılım ve o yazılımı kullanabilmeniz için size verilen izinler açıklanmaktadır.

 • Yazılımlarımızın bir kısmı cihazlara önceden yüklendiği ve "indirilmesine" gerek olmadığı için "önceden yüklenmiş" ifadesini ekledik.

Sorun ve uyuşmazlık durumunda

Yalnızca Fransa'daki kullanıcılar için: Yasal garanti

Bu bölümde yasaların size sağladığı garanti özetlenmiştir.

 • Fransa'daki yasal koşullar uyarınca, bu bölümde kendi ifadelerimizi kullanmak yerine artık Fransız Tüketici Yasası'nda yasal garantileri tanımlamak için kullanılan ifadeleri aynen kullanıyoruz.

Sorumluluklar

Bu bölümde, anlaşmazlık halinde sahip olduğumuz sorumluluklar açıklanmaktadır. Sorumluluk, herhangi bir yasal hak iddiasından kaynaklanan kaybı ifade eder.

Tüm kullanıcılar için

 • Bir cümleyi yeniden yazarak daha anlaşılır hale getirdik ve bazı kullanıcıların anlamakta zorlandığı bir cümleyi sildik.
 • Bu şartların "ağır ihmalden" doğan sorumluluğu kısıtlamadığını açık bir şekilde ifade ettik.

Yalnızca işletme kullanıcıları ve kuruluşlar için

 • İşletme kullanıcılarının ve kuruluşların Google'a ödediği tazminatın, Google'ın ihlali, ihmali veya kasıtlı kusurlu davranışından kaynaklanan sorumlulukları ya da giderleri kapsamayacağını açık bir şekilde ifade ettik.
 • Ayrıca, bu bölümdeki sorumluluklarla ilgili parasal sınırlamanın, Tüm kullanıcılar için bölümündeki sınırsız sorumluluk listesini geçersiz kılmadığını açık bir şekilde ifade ettik.

Sorun olması halinde harekete geçme

Bu bölümde, içeriğinizi hizmetlerimizden kaldırmamızın veya Google hizmetlerine erişiminizi durdurmamızın nedenleri açıklanmaktadır.

 • İlk paragrafı daha anlaşılır olacak şekilde yeniden düzenledik.
 • Google hizmetlerine erişiminizi askıya alma veya feshetme bölümünde, tek telafi yöntemimizin askıya alma veya fesih olmadığını, kullanabileceğimiz başka yasal haklar da olabileceğini açık bir şekilde ifade ettik.

Cayma ile ilgili AEA talimatları

Bu bölümde, Avrupa Birliği'nin Fesih Hakkında Örnek Talimatlarının bir kopyası sağlanmıştır.

 • "28 Mayıs 2022" geçmişte kaldığı için bu tarihe atıfta bulunan kısmı sildik.

Anahtar Terimler

Bu bölümde, şartlarda geçen anahtar kelimeler açıklanmaktadır.

 • "Ticari garanti" tanımını daha anlaşılır olacak şekilde güncelledik.
 • Yalnızca Fransa'daki kullanıcılar için: Fransa'daki yasal koşullar uyarınca, "yasal garanti" tanımını "gizli kusurları" içerecek şekilde güncelledik.

Tanımlar

AB Platformdan Şirkete Tüzüğü (EU Platform-to-Business Regulation)

Online aracılık hizmetlerini iş amaçlı kullanan kullanıcılar için şeffaflık ve tarafsızlığın geliştirilmesine dair 2019/1150 sayılı Tüzük (AB).

fikri mülkiyet hakları

Kişinin fikri ürünleri üzerindeki haklar. Örneğin, buluşlar (patent hakları), edebi ve sanatsal eserler (telif hakkı), tasarımlar (tasarım hakları), ticarette kullanılan semboller, unvanlar ve görseller (ticari markalar). Fikri mülkiyet hakları size, bir başka şahsa veya bir kuruluşa ait olabilir.

hizmetler

Bu şartlara tabi Google hizmetleri, https://policies.google.com/terms/service-specific sayfasında listelenen ürün ve hizmetlerdir. Örneğin:

 • uygulamalar ve siteler (ör. Arama ve Haritalar)
 • platformlar (ör. Google Alışveriş)
 • entegre hizmetler (başka şirketlerin uygulama veya sitelerinde yerleşik olarak bulunan Haritalar gibi)
 • cihazlar ve diğer ürünler (ör. Google Nest)

Bu hizmetlerin birçoğunda, canlı oynatabileceğiniz veya etkileşime girebileceğiniz içerikler de bulunur.

içeriğiniz

Hizmetlerimizi kullanarak oluşturduğunuz, yüklediğiniz, gönderdiğiniz, sakladığınız, aldığınız veya paylaştığınız şeyler. Örneğin:

 • Oluşturduğunuz Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar
 • Blogger üzerinden yüklediğiniz blog yazıları
 • Haritalar üzerinden gönderdiğiniz yorumlar
 • Drive'da sakladığınız videolar
 • Gmail'i kullanarak gönderip aldığınız e-postalar
 • Fotoğraflar üzerinden arkadaşlarınızla paylaştığınız resimler
 • Google ile paylaştığınız seyahat planları

işletme kullanıcısı

Tüketici olmayan bir şahıs veya tüzel kişi ("tüketici" tanımına bakın).

iştirakler

Google şirketler grubuna, yani Google LLC ve yan kuruluşlarına ait tüzel kişilerdir. Buna, AB'de müşteri hizmetleri sağlayan şu şirketler dahildir: Google Ireland Limited, Google Commerce Limited ve Google Dialer Inc.

kuruluş

Bir şahıs değil, tüzel kişidir (ör. şirket, sivil toplum kuruluşu veya okul).

sorumluluk reddi beyanı

Bir kişinin yasal yükümlülüklerini sınırlayan bir ifade.

tazmin etmek veya tazminat

Bir şahsın veya kuruluşun, dava gibi yasal işlemler neticesinde başka bir şahsın veya kuruluşun uğradığı zararı telafi etmesini gerektiren, sözleşmeden doğan yükümlülüğü.

Orijinal bir eseri (ör. blog yayını, fotoğraf veya video) oluşturanın, ilgili eserin başkaları tarafından kullanılıp kullanılamayacağına ve nasıl kullanılabileceğine belirli sınırlamalara ve istisnalara tabi olarak karar vermesine olanak tanıyan yasal bir hak.

ticari garanti

Ticari garanti, yasal uygunluk garantisine ek olarak verilen gönüllü bir taahhüttür. Ticari garanti veren şirket (a) belirli hizmetleri sağlamayı veya (b) kusurlu ürünleri onarmayı, değiştirmeyi ya da tüketiciye geri ödeme yapmayı kabul eder.

ticari marka

Bir şahsın ya da kuruluşun ürün veya hizmetlerini diğerlerinden ayırmak amacıyla ticarette kullanılan semboller, adlar ve görseller.

tüketici

Google hizmetlerini kendi ticareti, işletmesi, zanaati veya mesleği dışında kişisel, ticari olmayan amaçlar için kullanan kişi. Buna, AB Tüketici Hakları Yönergesi'nin 2.1. maddesinde tanımlandığı şekilde "tüketiciler" dahildir. (İşletme kullanıcısı tanımına bakın)

uygunsuzluk

Bir şeyin nasıl çalışması gerektiği ile gerçekte nasıl çalıştığı arasındaki farkı tanımlayan yasal bir kavram. Yasaya göre bir şeyin nasıl çalışması gerektiği, satıcının veya tacirin bunu nasıl tanımladığına, kalitesinin ve performansının tatmin edici olup olmadığına ve bu tür ürünlerin olağan amacına uygunluğuna bağlıdır.

ülke sürümü

Google Hesabınız varsa aşağıdakileri belirleyebilmemiz için hesabınızı bir ülke (veya bölge) ile ilişkilendiririz:

 • Size hizmetleri sağlayan ve hizmetleri kullandığınızda bilgilerinizi işleyen Google satış ortağı
 • sizinle olan ilişkimizi yöneten şartların sürümü

Oturumunuzu kapattığınızda ülke sürümünüz Google hizmetlerini kullandığınız konum tarafından belirlenir. Bir hesabınız varsa oturum açabilir ve hesabın ilişkilendirildiği ülkeyi öğrenmek için bu şartları görüntüleyebilirsiniz.

Yasal garanti; dijital içeriklerinin, hizmetlerinin veya ürünlerinin kusurlu olmasından (yani bunlarda uygunsuzluk olmasından) satıcının veya tacirin sorumlu olduğuna dair yasal bir yükümlülüktür.

Google uygulamaları
Ana menü