Overzicht van wijzigingen in de Servicevoorwaarden van Google

Met dit overzicht krijgt u inzicht in de belangrijkste updates die we hebben aangebracht in onze Servicevoorwaarden. We hopen dat deze pagina nuttig is, maar raden u met klem aan de volledige Voorwaarden te lezen.

Voorwaarden

Serviceprovider

In dit artikel worden de naam en locatie aangegeven van het Google-bedrijf dat de services levert die u gebruikt.

 • Ter informatie hebben we ook het btw-nummer van Google toegevoegd

Uw relatie met Google

Wat u van ons kunt verwachten

In dit gedeelte wordt beschreven hoe we onze services verbeteren en wijzigen.

 • We hebben de voorbeelden van Google-services geüpdatet, zodat deze overeenstemmen met wijzigingen in onze branding en in de manier waarop we zakendoen
 • We hebben verduidelijkt dat veel van onze services content bevatten die u kunt streamen of waarmee u interactie kunt hebben
 • We hebben de titel van het artikel 'Google-services verbeteren' gewijzigd in 'Google-services ontwikkelen, verbeteren en updaten', zodat deze de inhoud van het artikel beter weergeeft. En verder:
  • We hebben een deel van de inhoud in dit artikel herzien en opnieuw geordend, zodat deze makkelijker te begrijpen is
  • We hebben een onderscheid aangebracht in de verschillende soorten services die we bieden en hebben de redenen toegelicht waarom we ze wijzigen en updaten
  • Tot slot hebben we beschreven dat we u vooraf een kennisgeving sturen als we wijzigingen aanbrengen die negatieve gevolgen hebben voor uw toegang tot de services en wat uw rechten zijn in deze gevallen

Wat we van u verwachten

In dit artikel wordt beschreven wat uw verantwoordelijkheden zijn als u ervoor kiest Google-services te gebruiken.

 • We hebben meer voorbeelden gegeven voor de gedragsregels waarvan we verwachten dat alle gebruikers deze volgen

Software in Google-services

In dit artikel wordt de software beschreven die u mogelijk tegenkomt in onze services en wordt uitgelegd welke rechten u heeft om die software te gebruiken.

 • We hebben de beperking voor 'reverse engineering' verwijderd om zo uw rechten beter weer te geven
 • We hebben de laatste alinea van dit artikel verplaatst naar het artikel 'Google-services ontwikkelen, verbeteren en updaten', zodat de inhoud beter is geordend

In geval van problemen en onenigheid

In dit artikel worden de juridische concepten uitgelegd aan de hand waarvan de verwachtingen en verantwoordelijkheden worden vastgesteld in geval van problemen.

 • We hebben de eerste alinea van dit artikel herzien om de bronnen van uw wettelijke rechten te verduidelijken

Wettelijke garantie

In dit artikel wordt de garantie samengevat waarop u wettelijk recht heeft. Deze wettelijke garantie is een waarborg dat een product of service presteert overeenkomstig een bepaalde norm.

 • We hebben dit artikel toegevoegd om in de EER woonachtige consumenten inzicht te geven in hun rechten op grond van de wettelijke garantie in de EER die van toepassing is op digitale content, services en goederen

Disclaimers

In dit artikel worden onze wettelijke verantwoordelijkheden op grond van de Voorwaarden en servicespecifieke aanvullende voorwaarden gespecificeerd en beperkt.

 • We hebben dit artikel verwijderd, omdat in EU-wetgeving en in uw nationale wetgeving de reikwijdte van onze wettelijke verantwoordelijkheden al is vastgesteld

Aansprakelijkheid

In dit artikel wordt onze aansprakelijkheid beschreven in geval van geschillen. Aansprakelijkheid is verlies van enige soort juridische aanspraak. Deze Voorwaarden beperken onze aansprakelijkheden uitsluitend voor zover is toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

 • We hebben dit artikel herzien en opnieuw geordend zodat het makkelijker te begrijpen is

Actie ondernemen in geval van problemen

In dit artikel worden de redenen beschreven waarom we uw content uit onze services kunnen verwijderen of uw toegang tot Google-services kunnen intrekken.

 • We hebben een zin toegevoegd waarin uw recht wordt beschreven om deze voorwaarden te herroepen als u een in de EER woonachtige consument bent

Beslechting van geschillen, geldend recht en rechtbanken

In dit artikel wordt uitgelegd welke wetten en rechtbanken we gebruiken om geschillen te beslechten.

 • We hebben verduidelijkt hoe u geschillen rechtstreeks met ons kunt oplossen

EER-instructies voor herroeping

In dit artikel is een kopie opgenomen van de modelinstructies voor herroeping van de Europese Unie.

 • Voor uw gemak hebben we dit standaardformulier van de EU opgenomen. Als u een in de EER woonachtige consument bent, kunt u dit formulier vanaf 28 mei 2022 gebruiken

Belangrijke termen

In dit artikel worden de belangrijkste termen beschreven die voorkomen in de Voorwaarden.

 • We hebben definities toegevoegd voor 'commerciële garantie', 'conformiteitsgebrek' en 'wettelijke garantie', zodat u deze wettelijke concepten in het nieuwe artikel Wettelijke garantie beter kunt begrijpen.
Google-apps
Hoofdmenu