A Google Általános Szerződési Feltételeiben végzett módosítások összegzése.

Ebből az összegzésből kiderül, hogy melyek az Általános Szerződési Feltételek főbb módosításai. Reméljük, hogy hasznos felhasználóinknak, de arra biztatjuk Önöket, hogy mindenképpen olvassák el az Általános Szerződési Feltételek teljes változatát.

Általános Szerződési Feltételek

Szolgáltató

Ez a szakasz tartalmazza annak a Google-cégnek a nevét és székhelyét, amely a felhasználók által használt szolgáltatásokat biztosítja.

 • Felhasználóink szíves tájékoztatásául a szöveg kiegészült a Google adószámával

Az Ön kapcsolata a Google-lal

Mit várhat el tőlünk?

Ez a szakasz leírja, milyen szempontok szerint fejlesztjük tovább és módosítjuk szolgáltatásainkat.

 • Az üzleti tevékenységünk a márkaépítésünk változásának megfelelően aktualizáltuk a Google-szolgáltatások példáit
 • Egyértelművé tettük, hogy számos szolgáltatásunk tartalmaz a felhasználó által streamelhető vagy interaktív módon használható tartalmat
 • Annak érdekében, hogy még inkább megfelelhessen a szakasz tartalmának, „A Google szolgáltatásainak javítása” szakasz címét a következőre módosítottuk: „A Google szolgáltatásainak fejlesztése, javítása és frissítése”. Ezenkívül:
  • A jobb érthetőség érdekében átdolgoztuk és átrendeztük a szakasz tartalmát
  • Különbséget tettünk az általunk nyújtott különféle szolgáltatások között, és ismertettük a szolgáltatások módosításának és frissítésének okait
  • Végezetül ismertettük azt az előzetes értesítést, amit akkor alkalmazunk, ha a felhasználóinknak a szolgáltatásokhoz való hozzáférését kedvezőtlenül befolyásoló módosításokat hajtunk végre, valamint a felhasználóinkat ilyen helyzetben megillető jogokat

Mi mit várunk Öntől?

Ez a szakasz a felhasználók felelősségeit írja le, ha úgy döntenek, hogy használják a Google-szolgáltatásokat.

 • További példákkal szolgáltunk azokra a „viselkedési szabályokra", amelyek betartását valamennyi felhasználónktól elvárjuk

Szoftverek a Google szolgáltatásai között

Ez a szakasz leírja a szolgáltatásainkban megtalálható szoftvereket és a használatukhoz megadott engedélyeket.

 • Elhagytuk a „visszafejtésre” vonatkozó korlátozást, hogy a szakasz jobban igazodjon felhasználóink jogaihoz
 • A tartalom jobb elrendezése érdekében a szakasz utolsó bekezdését áthelyeztük az „A Google szolgáltatásainak fejlesztése, javítása és frissítése” szakaszba

Problémák és nézeteltérések esetén

Ez a szakasz azokat a jogi fogalmakat magyarázza el, amelyek a problémák esetén fellépő elvárásokat és felelősséget tisztázzák.

 • A felhasználók jogszabályban előírt jogai forrásainak pontosítására figyelemmel átdolgoztuk az első bekezdést

Jogszabályon alapuló jótállás, szavatosság

Ez a szakasz a felhasználóink számára jogszabályban biztosított jogokat összegzi. Ez a jogszabályon alapuló jótállás, szavatosság biztosítékul szolgál arra, hogy a termék vagy szolgáltatás megfelel egy bizonyos minőségnek.

 • Azért egészítettük ki a szöveget ezzel a szakasszal, hogy segítséget nyújtsunk az EGT-beli fogyasztóknak az őket az EGT digitális tartalmakra, szolgáltatásokra és árukra kiterjedő jogszabályon alapuló jótállás, szavatosság alapján megillető jogok megértéséhez

Felelősségkorlátozások

Ez a szakasz meghatározza és korlátozza az Általános Szerződési Feltételek és a szolgáltatásspecifikus további feltételek által vállalt jogi kötelezettségeinket.

 • Azért hagytuk el ezt a szakaszt, mert az európai uniós jog és a felhasználó helyi joga már meghatározza a Google jogi kötelezettségeinek körét

Felelősség

Jelen szakasz a viták esetén fennálló felelősségünket írja le. A felelősség a bármilyen típusú jogi igényből eredő veszteséget jelenti. Jelen feltételek csak a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben korlátozzák a felelősségünket.

 • Ezt a szakaszt az egyértelműség érdekében átdolgoztuk és átrendeztük

Intézkedés problémák esetén

Ez a szakasz annak az okait írja le, hogy miért távolíthatjuk el a felhasználók tartalmait szolgáltatásainkból, illetve miért vonhatjuk meg a felhasználók hozzáférését a Google-szolgáltatásokhoz.

 • Ha Ön egy EGT-beli fogyasztó, akkor a szöveg kiegészül a feltételektől való elállás jogát ismertető mondatunkkal.

Vitarendezés, irányadó jog és bíróságok

Ebben a szakaszban arról található információ, hogy mely jogszabályok irányadók, és mely bíróságok illetékesek a jogviták rendezésekor.

 • Pontosítottuk, hogyan rendezhetők velünk a viták közvetlenül

Elállásra vonatkozó EGT-útmutató

Ez a szakasz az Európai Unió Elállási mintatájékoztatójának egy példányát bocsátja a felhasználó rendelkezésére.

 • Az európai uniós szabványűrlapot a felhasználók kényelmét szem előtt tartva foglaltuk a szövegbe. Ha Ön EGT-beli fogyasztó, akkor 2022. május 28-tól kezdődően használhatja az űrlapot

Fontos kifejezések

Ez a szakasz a jelen Általános Szerződési Feltételekben található kulcsszavakat mutatja be.

 • A szöveg kiegészült a „kereskedelmi garancia”, a „hibás teljesítés” és a „jogszabályon alapuló jótállás, szavatosság” kifejezések meghatározásával, hogy megkönnyítsük a felhasználók számára az új Jogszabályon alapuló jótállás, szavatosság szakaszban szereplő jogi fogalmak megértését
Google-alkalmazások
Főmenü