„Google“ paslaugų teikimo sąlygų pakeitimų suvestinė

naudotojams Europos ekonominėje erdvėje ir Jungtinėje Karalystėje

Ši suvestinė padės suprasti pagrindinius paslaugų teikimo sąlygų atnaujinimus naudotojams, esantiems Europos ekonominėje erdvėje ir Jungtinėje Karalystėje. Tikimės, kad šis puslapis bus naudingas, bet raginame perskaityti visas sąlygas.

Sąlygos

Kas įtraukiama į šias sąlygas

Šioje skiltyje pateikiama bendra „Google“ verslo, mūsų santykių su jumis, temų, kurios aptariamos šiose sąlygose, ir kodėl šios sąlygos svarbios, apžvalga.

 • Pridėjome sakinį, raginantį atsisiųsti sąlygas, kad galėtumėte peržiūrėti jas ateityje. Ankstesnės sąlygų versijos taip pat bus pasiekiamos internete.

Jūsų santykiai su „Google“

Šioje skiltyje pateikiama pagrindinė informacija apie „Google“ ir jos verslą.

 • Norėdami užtikrinti nuoseklumą kitose šių sąlygų dalyse, pridėjome žodį „prieiga“. Tai reiškia, kad šios sąlygos taikomos neatsižvelgiant į tai, ar naudojatės mūsų paslaugomis, ar tiesiog jas pasiekiate.
 • Skirta tik Prancūzijoje esantiems naudotojams: atsižvelgdami į Prancūzijos įstatymų reikalavimus, dalį išsamios informacijos apie tai, kaip veikia „Google“ verslas ir kaip uždirbame pinigus, perkėlėme tiesiogiai į sąlygas.

Ko galite tikėtis iš mūsų

Šioje skiltyje apibrėžiami mūsų paslaugų tobulinimo ir keitimo principai.

 • Pridėjome kitą „Google“ įrenginio („Pixel“) pavyzdį.
 • Skirta tik Prancūzijoje esantiems naudotojams: atsižvelgdami į Prancūzijos įstatymų reikalavimus, paaiškinome situacijas, kai galime pakeisti ne tik savo skaitmeninį turinį ar paslaugas, bet ir prekes, ir pranešimą, kurį teikiame.

Ko tikimės iš jūsų

Šioje skiltyje apibrėžiamos jūsų atsakomybės jums pasirinkus naudoti „Google“ paslaugas.

 • Norėdami užtikrinti nuoseklumą kitose šių sąlygų dalyse, pridėjome žodį „prieiga“. Tai reiškia, kad šios sąlygos taikomos neatsižvelgiant į tai, ar naudojatės mūsų paslaugomis, ar tiesiog jas pasiekiate.
 • Pridėjome nuorodą į mūsų Skaidrumo centrą – šaltinį, kuriame galite sužinoti apie mūsų produktų politiką ir pranešti apie pažeidimus.
 • Paaiškinome, kad be politikos ir pagalbos centrų, savo paslaugose taip pat teikiame instrukcijas ir perspėjimus.
 • Patikslinome elgesio taisyklių skiltį perkėlę punktą apie piktnaudžiavimą, žalą, trikdžius ir trikdymą į naują skiltį pav. „Nepiktnaudžiaukite mūsų paslaugomis“, kurioje pateikiame daugiau informacijos apie draudžiamą piktnaudžiavimo veiklą.

Nepiktnaudžiaukite mūsų paslaugomis

Pridėjome šią naują, išsamesnę skiltį, nes, deja, tam tikra dalis žmonių nesilaiko mūsų taisyklių. Pateikiame daugiau pavyzdžių ir išsamios informacijos apie neleidžiamą piktnaudžiavimą paslaugomis ir mūsų paslaugų trikdymą.

Turinys „Google“ paslaugose

Šioje skiltyje aprašomos kiekvieno mūsų turimos teisės į turinį, kuris pateikiamas mūsų paslaugose, įskaitant jūsų, „Google“ ir kitą turinį.

 • Skiltyje „Jūsų turinys“ pridėjome naują sakinį, kuriame paaiškinama, kad nereikšime nuosavybės teisių į originalų turinį, kurį sugeneravo mūsų paslaugos, įskaitant generatyvinio DI paslaugas.

„Google“ paslaugų programinė įranga

Šioje skiltyje apibūdinama programinė įranga, kurią galite rasti mūsų paslaugose, ir paaiškinami jums suteikiami leidimai naudoti šią programinę įrangą.

 • Pridėjome frazę „iš anksto įkelta“, nes dalis programinės įrangos iš anksto įkelta į įrenginius ir jos nereikia atsisiųsti.

Iškilus problemų ir ginčų

Skirta tik Prancūzijoje esantiems naudotojams: teisinė garantija

Šioje skiltyje apibendrinama jums pagal įstatymus suteikiamos garantijos.

 • Užuot naudoję savo formuluotes šioje skiltyje, atsižvelgdami į Prancūzijos įstatymų reikalavimus, dabar pateikiame tikslią kalbą, vartojamą Prancūzijos vartotojų kodekse, kad apibrėžtume teisines garantijas.

Atsakomybės

Šioje skiltyje apibrėžiamos visos mūsų atsakomybės kilus ginčų. Atsakomybė yra praradimas, patirtas dėl bet kokio tipo ieškinio.

Visiems naudotojams

 • Perrašėme sakinį dėl aiškumo ir ištrynėme sakinį, kurį kai kuriems naudotojams buvo sudėtinga suprasti.
 • Paaiškinome, kad šios sąlygos neapriboja atsakomybės dėl šiurkštaus aplaidumo.

Tik verslo naudotojams ir organizacijoms

 • Paaiškinome, kad kompensacija, kurią verslo naudotojai ir organizacijos suteikia „Google“, nebus taikoma, jei atsakomybė ar išlaidos atsirado dėl „Google“ pažeidimo, aplaidumo ar tyčinio netinkamo elgesio.
 • Taip pat paaiškinome, kad šiame skirsnyje nurodyta atsakomybės piniginė riba nepakeičia neribotos atsakomybės sąrašo skirsnyje Visiems naudotojams.

Problemų sprendimas

Šioje skiltyje nurodomos priežastys, kodėl galime pašalinti turinį iš paslaugų ar sustabdyti prieigą prie „Google“ paslaugų.

 • Patikslinome pirmą pastraipą dėl aiškumo.
 • Skirsnyje Prieigos prie „Google“ paslaugų laikinas sustabdymas arba nutraukimas paaiškinome, kad laikinas sustabdymas arba nutraukimas nėra vienintelės teisės gynimo priemonės, ir galime turėti kitų juridinių teisių, kuriomis galime pasinaudoti.

EEE sutarties atsisakymo instrukcijos

Šioje skiltyje pateikiamos Europos Sąjungos pavyzdinės teisės atsisakyti sutarties instrukcijos.

 • Ištrynėme nuorodą į 2022 m. gegužės 28 d., nes ši data jau praėjo.

Pagrindiniai terminai

Šioje skiltyje apibrėžiami pagrindiniai sąlygose vartojami terminai.

 • Atnaujinome „komercinės garantijos“ apibrėžtį dėl aiškumo.
 • Skirta tik Prancūzijoje esantiems naudotojams: atsižvelgdami į Prancūzijos įstatymų reikalavimus, atnaujinome „teisinės garantijos“ apibrėžtį, kad būtų įtraukti paslėpti defektai.

Apibrėžtys

Atsakomybė

Nuostoliai dėl bet kokio teisinio reikalavimo, neatsižvelgiant į tai, ar ieškinys pateiktas pagal sutartį, deliktą (įskaitant aplaidumą) ar dėl kitos priežasties, ir neatsižvelgiant į tai, ar šiuos nuostolius buvo galima numatyti.

atsisakymas

Pareiškimas, apribojantis asmens teisines atsakomybes.

Teisėta teisė, leidžianti originalaus kūrinio (pvz., tinklaraščio įrašo, nuotraukos ar vaizdo įrašo) kūrėjui nuspręsti, ar šį originalų kūrinį gali naudoti kiti, taikant tam tikrus apribojimus ir išimtis.

ES platformų paslaugų verslui reglamentas

Reglamentas 2019/1150 (ES) dėl verslo klientams teikiamų internetinių tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimo

garantija

Užtikrinimas, kad produktas ar paslauga atitiks tam tikrus standartus.

intelektinės nuosavybės teisės (IN teisės)

Teisės į asmens kūrinius, pvz., išradimus (patento teisės), literatūros ir meno kūrinius (autorių teisės), dizainus (dizaino teisės) ir prekyboje naudojamus simbolius, pavadinimus bei vaizdus (prekių ženklai). IN teisės gali priklausyti jums, kitam asmeniui arba organizacijai.

jūsų turinys

Turinys, kurį kuriate, įkeliate, pateikiate, saugote, siunčiate, gaunate ar bendrinate naudodami mūsų paslaugas, pvz.:

 • jūsų sukurtas turinys Dokumentuose, Skaičiuoklėse ir Skaidrėse
 • tinklaraščių įrašai, kuriuos įkeliate naudodami „Blogger“
 • atsiliepimai, kuriuos pateikiate Žemėlapiuose
 • Diske saugomi vaizdo įrašai
 • el. laiškai, kuriuos siunčiate ir gaunate naudodami „Gmail“
 • nuotraukos, kurias bendrinate su draugais naudodami Nuotraukų programą
 • kelionių planai, kuriuos bendrinate su „Google“

komercinė garantija

Komercinė garantija yra savanoriškas įsipareigojimas, kuris papildo teisinę atitikties garantiją. Komercinę garantiją teikianti įmonė sutinka a. teikti tam tikras paslaugas arba b. pataisyti, pakeisti ar grąžinti lėšas vartotojui už nekokybiškas prekes.

kompensuoti arba kompensacija

Asmens arba organizacijos sutarties įsipareigojimas kompensuoti kito asmens ar organizacijos patirtus nuostolius dėl teisinių procesų, pvz., ieškinių.

neatitikimai

Teisinė sąvoka, apibrėžianti elemento numatyto veikimo ir faktinio veikimo skirtumus. Pagal įstatymus numatytas veikimas nustatomas pagal pardavėjo ar prekybininko apibrėžtą veikimą, patenkinamą kokybę ir našumą bei tinkamumą įprastai tokių elementų paskirčiai.

organizacija

Juridinis subjektas (pvz., įmonė, ne pelno siekianti organizacija arba mokykla), o ne individualus asmuo.

paslaugos

„Google“ paslaugos, kurioms taikomos šios sąlygos, yra produktai ir paslaugos, pateikti adresu https://policies.google.com/terms/service-specific, įskaitant nurodytus toliau.

 • programos ir svetainės (pvz., Paieška ir Žemėlapiai)
 • platformos (pvz., „Google“ apsipirkimas)
 • Integruotos paslaugos (pvz., Žemėlapiai, įterpti kitų įmonių programose ar svetainėse)
 • įrenginiai ir kitos prekės (pvz., „Google Nest“)

Dauguma šių paslaugų taip pat apima turinį, kurį galite perduoti srautu ar su kuriuo galite sąveikauti.

patronuojamoji bendrovė

Subjektas, priklausantis „Google“ įmonių grupei, apimančiai „Google LLC“ ir jos antrines įmones, įskaitant nurodytas paslaugas vartotojams ES teikiančias įmones: „Google Ireland Limited“, „Google Commerce Limited“ ir „Google Dialer Inc“.

prekės ženklas

Simboliai, pavadinimai ir vaizdai, naudojami prekyboje, pagal kuriuos galima atskirti skirtingų asmenų ar organizacijų prekes ar paslaugas.

šalies versija

Jei turite „Google“ paskyrą, susiejame jūsų paskyrą su šalimi (arba teritorija), kad galėtume nustatyti:

 • „Google“ patronuojamąją bendrovę, kuri teikia jums paslaugas ir apdoroja jūsų informaciją jums naudojant paslaugas;
 • jūsų ryšius apibrėžiančių sąlygų versiją.

Kai esate atsijungę, šalies versija nustatoma pagal vietovę, kurioje naudojate „Google“ paslaugas. Jei turite paskyrą, galite prisijungti ir peržiūrėti šias sąlygas, kad sužinotumėte, kokia šalis susieta su jomis.

Teisinė garantija – tai įstatymų numatytas reikalavimas pardavėjui ar prekybininkui prisiimti atsakomybę už nekokybišką skaitmeninį turinį, paslaugas ar prekes (t. y. nustačius neatitikimų).

vartotojas

Asmuo, naudojantis „Google“ paslaugas asmeniniais, nekomerciniais tikslais, nesusijusiais su prekyba, verslu, amatu ar profesija. Įskaitant vartotojus, kaip apibrėžta ES vartotojų teisių direktyvos 2.1 straipsnyje. (Žr. apie verslo naudotojus)

verslo naudotojas

Asmuo arba subjektas, kuris nėra vartotojas (žr. terminą „vartotojas“).

Google Apps
Pagrindinis meniu