Google pakalpojumu sniegšanas noteikumu izmaiņu kopsavilkums

2022. gada 5. janvārī mēs ieviesīsim izmaiņas savos pakalpojumu sniegšanas noteikumos, lai jums būtu vieglāk saprast, ko varam sagaidīt viens no otra, kad jūs izmantojat Google pakalpojumus.

Šajā lapā sniegts galveno izmaiņu kopsavilkums, kas, cerams, ir noderīgs, taču mēs aicinām jūs pilnībā izlasīt jaunos noteikumus.

Noteikumi

Pakalpojuma sniedzējs

Šajā sadaļā norādīts tā Google uzņēmuma, kas nodrošina jūsu izmantotos pakalpojumus, nosaukums un atrašanās vieta.

 • Tika norādīts Google pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja numurs

Jūsu attiecības ar uzņēmumu Google

Ko jūs varat sagaidīt no mums

Šajā sadaļā aprakstīta mūsu pieeja pakalpojumu uzlabošanai un mainīšanai.

 • Tika atjaunināti Google pakalpojumu piemēri atbilstoši izmaiņām mūsu uzņēmējdarbības praksē un zīmolradē
 • Tika precizēts, ka daudzos mūsu pakalpojums ir ietverts saturs, ko varat straumēt vai ar kuru varat mijiedarboties
 • Sadaļai “Google pakalpojumu uzlabošana” ir jauns nosaukums “Google pakalpojumu izstrāde, uzlabošana un atjaunināšana”, kas precīzāk atspoguļo šīs sadaļas saturu. Tika ieviestas arī tālāk norādītās izmaiņas.
  • Daļa šīs sadaļas satura tika pārskatīta un pārkārtota, lai atvieglotu tā izprašanu
  • Tika precizēti dažādi mūsu pakalpojumu veidi un paskaidroti pakalpojumu modificēšanas un atjaunināšanas iemesli
  • Tika aprakstīti paziņojumi, ko sūtām iepriekš, ja gatavojamies ieviest izmaiņas, kas negatīvi ietekmē jūsu piekļuvi pakalpojumiem, kā arī tika norādītas jūsu tiesības šādās situācijās

Ko mēs sagaidām no jums

Šajā sadaļā aprakstīti jūsu pienākumi, ja izvēlaties izmantot Google pakalpojumus.

 • Tika pievienoti papildu piemēri rīcības pamatlikumiem, kas ir jāievēro mūsu lietotājiem

Programmatūra Google pakalpojumos

Šajā sadaļā aprakstīta programmatūra, kuru jūs varat atrast mūsu pakalpojumos, un izskaidrotas jums piešķirtās atļaujas šīs programmatūras izmantošanai.

 • Lai labāk aprakstītu jūsu tiesības, tika dzēsts ar reverso inženieriju saistītais ierobežojums
 • Šīs sadaļas pēdējā rindkopa labākai pārskatāmībai tika pārvietota uz sadaļu “Google pakalpojumu izstrāde, uzlabošana un atjaunināšana”

Problēmu un domstarpību gadījumā

Šajā sadaļā ir izskaidroti juridiskie jēdzieni, kas nosaka gaidas un atbildību problēmu gadījumā.

 • Tika pārskatīta šīs sadaļas pirmā rindkopa, precizējot jūsu likumīgo tiesību avotus

Juridiskā garantija

Šajā sadaļā ir sniegts tiesību aktos paredzētās garantijas kopsavilkums. Juridiskā garantija ir apliecinājums, ka produkts vai pakalpojums darbosies atbilstoši noteiktam standartam.

 • Šī sadaļa tika pievienota, lai EEZ valstīs mītošie patērētāji labāk izprastu tiesības, ko viņiem paredz uz digitālo saturu, pakalpojumiem un precēm attiecināmā juridiskā garantija, kas ir spēkā EEZ

Atrunas

Šajā sadaļā saskaņā ar šiem noteikumiem un papildu noteikumiem konkrētiem produktiem tiek precizēti mūsu juridiskie pienākumi un to ierobežojumi

 • Šī sadaļa tika dzēsta, jo ES tiesību akti un vietējie tiesību akti jau nosaka mūsu juridisko pienākumu tvērumu

Atbildība

Šajā sadaļā ir aprakstīta mūsu atbildība strīdu gadījumos. Atbildība ir zaudējumi jebkāda veida juridisko prasību dēļ. Šie noteikumi ierobežo mūsu atbildību tikai atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem.

 • Šī nodaļa tika pārskatīta un pārkārtota labākai izpratnei

Rīcība problēmu gadījumā

Šajā sadaļā aprakstīti iemesli, kāpēc mēs varētu noņemt jūsu saturu no mūsu pakalpojumiem vai pārtraukt jūsu piekļuvi Google pakalpojumiem.

 • Mēs pievienojām teikumu, kurā tiek aprakstītas jūsu tiesības atteikties no šo noteikumu saistībām, ja esat kādā EEZ valstī mītošs patērētājs

Strīdu risināšana, regulējošie tiesību akti un tiesas

Šajā sadaļā ir izskaidrots, kurus likumus un tiesas mēs izmantosim, lai atrisinātu juridiskos strīdus.

 • Mēs precizējām, kā risināt strīdus ar mums tieši

EEZ valstīm paredzētie norādījumi par atteikumu

Šajā sadaļā ir sniegti norādījumi Eiropas Savienības atteikuma tiesību parauga izmantošanai.

 • Tika iekļauta ES standarta veidlapa. EEZ valstīs mītošie patērētāji šo veidlapu varēs izmantot no 2022. gada 28. maija.

Pamatjēdzieni

Šajā sadaļā aprakstīti atslēgvārdi, kas parādās Noteikumos.

 • Mēs pievienojām definīcijas terminiem “komercgarantija”, “neatbilstība”, “juridiskā garantija”, lai sekmētu labāku izpratni par jaunajā sadaļā Juridiskā garantija izmantotajiem jēdzieniem.
Google lietotnes
Galvenā izvēlne