Google pakalpojumu sniegšanas noteikumu izmaiņu kopsavilkums

Šim kopsavilkumam vajadzētu palīdzēt jums saprast galvenos atjauninājumus, ko mēs veicām mūsu Pakalpojumu sniegšanas noteikumos. Mēs ceram, ka šī lapa ir noderīga, taču aicinām jūs pilnībā izlasīt Noteikumus.

Uz ko attiecas šie noteikumi

Šajā sadaļā aprakstīts Noteikumu mērķis un sniegts galveno sadaļu kopsavilkums.

Pakalpojuma sniedzējs

Šajā sadaļā norādīts tā uzņēmuma, ar ko slēdzat līgumu un kas nodrošina jūsu izmantotos pakalpojumus, nosaukums un atrašanās vieta.

Vecuma ierobežojums

Šajā sadaļā ir noteikts vecuma ierobežojums, kas attiecas uz Google pakalpojumu izmantošanu.

 • Šī sadaļa ir jauna.
 • Mēs pievienojām saiti uz konkrētiem vecuma ierobežojumiem, kas attiecas uz sava Google konta pārvaldību.
 • Ja jūs esat vecāks vai likumīgais aizbildnis, mēs paskaidrojām, kādos gadījumos jūs esat atbildīgs par sava bērna darbībām pakalpojumos.

Jūsu attiecības ar uzņēmumu Google

Šī sadaļa palīdz noteikt attiecības starp jums un Google, kad jūs mijiedarbojaties ar Google pakalpojumiem.

Ko jūs varat sagaidīt no mums

Šajā sadaļā aprakstīta mūsu pieeja pakalpojumu uzlabošanai un mainīšanai.

 • Mēs precizējām, kāpēc mums varētu būt nepieciešams veikt izmaiņas vai pārtraukt pakalpojuma piedāvāšanu.
 • Mēs esam apņēmušies jūs brīdināt, ja veiktās pakalpojuma izmaiņas būs nozīmīgas un varēs negatīvi jūs ietekmēt (izņemot steidzamas situācijas, piemēram, juridiskās prasības).

Ko mēs sagaidām no jums

Šajā sadaļā aprakstīti jūsu pienākumi, ja izvēlaties izmantot Google pakalpojumus.

 • Lai būtu vieglāk atrast visus pakalpojumu sniegšanas noteikumus, kas attiecas uz noteiktu pakalpojumu, mēs pievienojām saiti uz lapu, kurā norādīti papildu noteikumi konkrētiem pakalpojumiem.
 • Mēs pievienojām saites uz citām politikām un resursiem.
 • Mēs precizējām dažus savstarpējās saskarsmes pamatnoteikumus, kas jāievēro, izmantojot mūsu pakalpojumus.

Atļauja izmantot jūsu saturu

Šajā sadaļā ir definēts to atļauju (vai licenču) tvērums, kuras jūs piešķirat mums, ja izvēlaties kopīgot saturu ar mūsu pakalpojumiem.

 • Mēs vienkāršojām struktūru un valodu un sniedzām piemērus, lai licenci būtu vieglāk saprast. Ņemiet vērā, ka mēs nemainām to, kā izmantojam jūsu saturu, un nelūdzam papildu atļaujas.
 • Mēs padarījām licenci precīzāku. Piemēram, mēs precizējām, ka publiski rādām jūsu saturu tikai tad, ja jūs to esat padarījis redzamu citiem, kā arī precizējām licences ilgumu.
 • Mēs arī precizējām, uz ko licence neattiecas. Piemēram, licence neietekmē jūsu datu aizsardzības tiesības.

Google pakalpojumu izmantošana

Jūsu Google konts

Šajā sadaļā sniegta informācija par Google konta izveidi un jūsu atbildību, ja kontu izveidojat.

Google pakalpojumu izmantošana organizācijas vai uzņēmuma vārdā

Šajā sadaļā paskaidrots, ka, ja jūs izmantojat pakalpojumus organizācijas vārdā vai kā komerclietotājs, attiecīgā Google konta administratoram var būt zināma kontrole pār to, kā jūs izmantojat pakalpojumus.

 • Mēs precizējām, ka, ja jūs atrodaties Eiropas Savienībā, šie Noteikumi neietekmē tiesības, kuras jums, iespējams, ir kā komerclietotājam saskaņā ar ES Regulu par taisnīguma un pārredzamības veicināšanu komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos.

Ar pakalpojumu saistīta saziņa

Šajā sadaļā paskaidrots, kā mēs ar jums sazināmies par mūsu pakalpojumiem un kā mēs izmantojam jūsu atsauksmes par mūsu pakalpojumiem.

Saturs Google pakalpojumos

Šajā sadaļā ir paskaidrots, ka, lietojot Google pakalpojumus, jūs varat redzēt (1) savu saturu, (2) Google saturu un (3) saturu, kas pieder citiem cilvēkiem un organizācijām. Sadaļa sniedz informāciju par šo saturu, tā izmantošanas veidiem un saziņu ar mums bažu gadījumā.

 • Mēs pievienojām saiti uz lapu Google zīmola atļaujas, kas izskaidro mūsu zīmola standartus un atļauju, kas jums būs nepieciešama, ja vēlaties izmantot mūsu zīmolu.

Programmatūra Google pakalpojumos

Šajā sadaļā aprakstīta programmatūra, kuru jūs varat atrast mūsu pakalpojumos, un izskaidrotas jums piešķirtās atļaujas šīs programmatūras izmantošanai.

 • Mēs vienkāršojām jums piešķirtās licences aprakstu.

Problēmu un domstarpību gadījumā

Šajā sadaļā ir izskaidroti juridiskie jēdzieni, kas nosaka gaidas un atbildību problēmu gadījumā.

 • Mēs skaidrāk formulējām, ka saskaņā ar likumu jums ir divējādas tiesības: (1) tiesības uz noteiktu pakalpojuma kvalitātes līmeni un (2) tiesības uz iespējām novērst problēmas, ja tādas rodas, un ka Noteikumi neierobežo un neatņem nevienas no šīm tiesībām.

Garantija

Šajā sadaļā sniegta garantija, kas ir apliecinājums, ka produkts vai pakalpojums darbosies atbilstoši noteiktam standartam.

 • Mēs esam apņēmušies sniegt savus pakalpojumus ar saprātīgu lietpratību un rūpēm.

Atrunas

Šajā sadaļā norādīta atteikšanās no noteiktiem juridiskiem pienākumiem, precizējot un ierobežojot tos saskaņā ar Noteikumiem un papildu noteikumiem konkrētiem pakalpojumiem.

Atbildība

Šajā sadaļā aprakstīta iespējamā atbildība problēmu gadījumā — gan attiecībā uz jums, gan Google. Atbildība ir zaudējumi jebkāda veida juridisko prasību dēļ. Šie noteikumi ierobežo mūsu atbildību tikai tādā apjomā, kā to pieļauj piemērojamie tiesību akti.

 • Mēs precizējām, ka mēs esam atbildīgi tikai par tiesībām un pienākumiem, kas aprakstīti Noteikumos un konkrētu pakalpojumu papildu noteikumos, kā arī par to, ko saskaņā ar tiesību aktiem nevar ierobežot.
 • Mēs precizējām, ka mēs neierobežojam savu atbildību attiecībā uz noteiktām situācijām, piemēram, nāvi vai miesas bojājumiem, krāpšanu, rupju nolaidību un tīšiem pārkāpumiem.
 • Attiecībā uz komerclietotājiem un organizācijām mēs pievienojām jaunu tekstu par mūsu atbildību problēmu gadījumā, tostarp palielinot no mums atgūstamo naudas summu un norādot, par ko uzņēmums Google nav atbildīgs.
 • Mēs precizējām kompensāciju, ko komerclietotāji un organizācijas mums piešķir par pakalpojumu nelikumīgu izmantošanu vai Noteikumu vai ar konkrētu pakalpojumu saistītu noteikumu pārkāpšanu.

Rīcība problēmu gadījumā

Šajā sadaļā aprakstīti iemesli, kāpēc mēs varētu noņemt jūsu saturu no mūsu pakalpojumiem vai pārtraukt jūsu piekļuvi Google pakalpojumiem.

 • Mēs precizējām apstākļus, kādos mēs varam noņemt jūsu saturu un kādos gadījumos mēs varētu apturēt vai pārtraukt jūsu piekļuvi Google pakalpojumiem.
 • Mēs apņēmāmies pirms rīcības informēt jūs, ja tas būs saprātīgi iespējams, un aprakstījām dažus ierobežotus izņēmumus.
 • Mēs pievienojām saiti uz sadaļu, kurā aprakstīts apelācijas process gadījumam, ja domājat, ka esam pārtraukuši jūsu konta darbību kļūdas dēļ.

Jūsu datu pieprasījumu apstrāde

Šajā sadaļā aprakstīts, kā mēs reaģējam uz datu atklāšanas pieprasījumiem, piemēram, valsts aģentūru pieprasījumiem.

 • Šī sadaļa ir jauna.

Strīdu risināšana, regulējošie tiesību akti un tiesas

Šajā sadaļā ir izskaidrots, kurus likumus un tiesas mēs izmantosim, lai atrisinātu juridiskos strīdus.

 • Mēs mainījām šo sadaļu komerclietotājiem un organizācijām. Tagad tiek piemēroti jūsu dzīvesvietas valsts likumi, un jūs varat iesniegt juridiskus strīdus savās vietējās tiesās. Tas jums atvieglo strīda iesniegšanu.

Par šiem noteikumiem

Šajā sadaļā aprakstīti vispārīgie nosacījumi, kas attiecas uz Noteikumiem.

 • Mēs precizējām, ka nekas no Noteikumiem nav paredzēts, lai ierobežotu tiesības, kuras jums var būt saskaņā ar likumu.
 • Mēs precizējām, kāpēc mēs varam veikt izmaiņas Noteikumos vai konkrētu pakalpojumu papildu noteikumos. Turpmāk jūs saņemsiet no mums iepriekšēju paziņojumu, ja mēs veiksim būtiskas izmaiņas, izņemot gadījumus, ja mēs izlaidīsim jaunu funkciju vai pakalpojumu vai ja būs radusies steidzama situācija.
 • Mēs precizējām, ka, ja jūs nepiekrītat izmaiņām, ko veicam mūsu Noteikumos, jums jānoņem savs saturs un jāpārtrauc pakalpojumu lietošana vai jāslēdz Google konts.

Pamatjēdzieni

Šajā sadaļā aprakstīti atslēgvārdi, kas parādās Noteikumos.

 • Šī sadaļa ir jauna.

Bieži uzdotie jautājumi

Kāpēc tagad mainījāt pakalpojumu sniegšanas noteikumus?

Mēs uzlabojam mūsu pakalpojumu sniegšanas noteikumus un padarām jums tos vieglāk saprotamus. Šīs izmaiņas atspoguļo normatīvo vidi, kas attīstās, kā arī mūsu pastāvīgos centienus vienkāršot komunikāciju ar lietotājiem.

Kādas ir galvenās izmaiņas?

Lūdzu, skatiet iepriekš minēto izmaiņu kopsavilkumu, lai iegūtu detalizētu mūsu pakalpojumu sniegšanas noteikumu izmaiņu sarakstu. Tālāk varat īsumā apskatīt, kādus uzlabojumus jums sniedz šis atjauninājums.

 • Uzlabota lasāmība: lai gan mūsu noteikumi joprojām ir juridisks dokuments, mēs esam veikuši visu iespējamo, lai tos būtu vieglāk saprast, tostarp pievienojot saites uz noderīgu informāciju un norādot definīcijas.
 • Labāka komunikācija: mēs esam precīzi paskaidrojuši, kad mēs veiksim izmaiņas mūsu pakalpojumos (piemēram, funkcijas pievienošanu vai noņemšanu) un kad mēs ierobežosim vai izbeigsim lietotāja piekļuvi. Mēs darīsim visu iespējamo, lai jūs informētu, ja izmaiņas negatīvi ietekmē jūsu pieredzi mūsu pakalpojumos. Mēs arī aprakstījām, kā mēs reaģējam uz datu atklāšanas pieprasījumiem, piemēram, valsts aģentūru pieprasījumiem.
 • Google Chrome, Google Chrome OS un Google diska pievienošana noteikumiem: mūsu uzlabotajos noteikumos tagad ir ietverti arī tādi pakalpojumi kā Google Chrome, Google Chrome OS un Google disks, kuriem arī ir specifiski ar pakalpojumu saistīti noteikumi un politikas, lai palīdzētu jums saprast, kas ir unikāls attiecībā uz šiem pakalpojumiem.
 • Nekādu izmaiņu mūsu konfidencialitātes politikā: mēs neveicam nekādas izmaiņas Google konfidencialitātes politikā un mēs neesam veikuši nekādas izmaiņas jūsu informācijas apstrādē. Atgādinām, ka jūs jebkurā brīdī varat apmeklēt savu Google kontu, lai pārskatītu savus konfidencialitātes iestatījumus un pārvaldītu to, kā tiek izmantoti jūsu dati.

Kā atjauninātie pakalpojumu sniegšanas noteikumi ietekmē manu konfidencialitāti un datus?

Mēs neesam veikuši nekādas izmaiņas jūsu informācijas apstrādē. Par mūsu konfidencialitātes praksi varat izlasīt, pārskatot konfidencialitātes politiku. Atgādinām, ka jūs vienmēr varat pārskatīt savus konfidencialitātes iestatījumus un pārvaldīt savus datus un personalizāciju, apmeklējot savu Google kontu.

Kāpēc jūs pārvietojat Google disku, Google Chrome un Google Chrome OS uz kopējiem Google pakalpojumu sniegšanas noteikumiem? Kā tas ietekmē šī produkta lietojumu?

Nekas nemainās jūsu informācijas apstrādē produktos Google Chrome, Google Chrome OS un Google disks. Izlaižot atjauninātos pakalpojumu sniegšanas noteikumus, šo produktu izmantošanu regulē ne tikai konkrēto pakalpojumu papildu noteikumi un politikas, bet arī uzlabotie pakalpojumu sniegšanas noteikumi. Tas ļauj vieglāk izprast vispārējos noteikumus, kuri attiecas uz lielāko daļu Google pakalpojumu, kā arī konkrētu pakalpojumu papildu noteikumus un politikas, kas attiecas uz konkrētiem produktiem, piemēram, Google disks, Google Chrome un Chrome OS. Mūsu konfidencialitātes politikas nemainās. Google konfidencialitātes politika joprojām attiecas uz informāciju, ko mēs apkopojam Google produktos, tostarp pārlūkā Chrome un operētājsistēmā Chrome OS (kā izskaidrots Chrome konfidencialitātes paziņojumā), kā arī Diskā.

Vai tas ir saistīts ar Eiropas Savienības Autortiesību direktīvu vai VDAR?

Nē, šīs izmaiņas nav saistītas ar Eiropas Savienības Autortiesību direktīvu vai Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR).

Kas notiek, ja es nepieņemu atjauninātos pakalpojumu sniegšanas noteikumus?

Ja nepiekrītat jaunajiem noteikumiem, noņemiet savu saturu un pārtrauciet izmantot pakalpojumus. Jebkurā laikā varat arī pārtraukt saistības ar mums, dzēšot savu Google kontu.

Google lietotnes
Galvenā izvēlne