Oppsummering av endringer i Googles vVilkår for bruk

Denne oppsummeringen bør hjelpe deg med å forstå de viktige oppdateringene vi har gjort i Vilkårene våre for bruk. Vi håper denne siden er nyttig, men vi anbefaler deg å lese Vilkårene i sin helhet.

Dette dekkes i disse vilkårene

Denne delen beskriver formålet til Vilkårene og gir en oversikt over viktige deler.

Tjenesteleverandør

Denne delen identifiserer navnet og beliggenheten til selskapet du inngår kontrakt med, og som leverer tjenestene du bruker.

Aldersgrenser

Denne delen definerer aldersgrensene som gjelder for bruk av Google-tjenester.

 • Denne delen er ny
 • Vi har lagt til en link til spesifikke aldersgrenser for å administrere din egen Google-konto
 • Hvis du er en forelder eller verge, har vi forklart når du er ansvarlig for barnets aktivitet i tjenestene

Ditt forhold til Google

Denne delen bidrar til å definere forholdet mellom deg og Google når du bruker Google-tjenester.

Dette kan du forvente fra oss

Denne delen beskriver tilnærmingen vi bruker for å forbedre og endre tjenestene våre.

 • Vi har forpliktet oss til å varsle deg hvis endringer vi gjør i en tjeneste, er betydelige og kan påvirke deg på en negativ måte (med unntak av i hastesituasjoner, for eksempel juridiske krav)

Dette forventer vi fra deg

Denne delen beskriver ansvaret ditt hvis du velger å bruke Google-tjenester.

 • Vi har lagt til en link til en side med tjenestespesifikke tilleggsvilkår, som gjør det enklere å finne alle vilkårene for bruk som gjelder for en bestemt tjeneste
 • Vi har lagt til linker til andre retningslinjer og ressurser
 • Vi har tydeliggjort noen grunnleggende atferdsregler når folk kommuniserer med hverandre via tjenestene våre

Tillatelse til å bruke innholdet ditt

Denne delen definerer omfanget av tillatelsene (eller lisensen) du gir oss hvis du velger å dele innhold med tjenestene våre.

 • Vi har forenklet strukturen og språket, og vi har gitt eksempler for å gjøre lisensen enklere å forstå. Vær oppmerksom på at vi ikke endrer hvordan vi bruker innholdet ditt eller ber om ytterligere tillatelser.
 • Vi har gjort lisensen mer presis. Vi har for eksempel tydeliggjort at vi bare viser innholdet ditt offentlig hvis du har gjort det synlig for andre, og vi har tydeliggjort lisensens varighet.
 • Vi har også tydeliggjort hva lisensen ikke dekker. Lisensen påvirker for eksempel ikke personvernrettighetene dine.

Bruk av Google-tjenester

Google-kontoen din

Denne delen gir informasjon om opprettelse av en Google-konto samt ansvaret ditt hvis du gjør det.

 • Vi har lagt til en link til aldersgrenser for å opprette Google-konto samt ressurser for å hjelpe deg med å opprette en konto.
 • Vi har lagt til en link til sikkerhetssjekken for å hjelpe deg med å beskytte Google-kontoen din

Bruk av Google-tjenester på vegne av en organisasjon

Denne delen forklarer at hvis du bruker tjenestene på vegne av en organisasjon, kan administratoren av Google-kontoen ha en viss kontroll over hvordan du bruker tjenestene.

Tjenesterelatert kommunikasjon

Denne delen forklarer hvordan vi kommuniserer med deg angående tjenestene våre, og hvordan vi bruker tilbakemeldinger du gir om tjenestene.

Innhold i Google-tjenester

Denne delen forklarer at når du bruker Google-tjenestene, kan du se (1) innholdet ditt, (2) Google-innhold og (3) innhold som tilhører andre personer eller organisasjoner. Du finner informasjon knyttet til dette innholdet, hvordan det kan brukes, og hvordan du kan kontakte oss med bekymringer.

Programvare i Google-tjenester

Denne delen beskriver programvare du kan finne i tjenestene våre, og forklarer tillatelsene du får til å bruke programvaren.

 • Vi har forenklet beskrivelsen av lisensen vi gir deg

I tilfelle problemer og uenigheter

Denne delen forklarer de juridiske konseptene som fastslår forventninger og ansvar i tilfelle det oppstår problemer.

 • Vi bruker tydeligere språk til å forklare at i henhold til loven har du rett til (1) en viss tjenestekvalitet og (2) måter å løse problemer på hvis noe går galt, samt at Vilkårene ikke begrenser eller fjerner noen av disse rettighetene.

Garanti

Denne delen gir deg en garanti, som er en forsikring om at et produkt eller en tjeneste vil yte i henhold til en viss standard.

 • Vi har forpliktet oss til å levere tjenestene med rimelig dyktighet og omsorg

Ansvarsfraskrivelser

Denne delen gir deg en ansvarsfraskrivelse som fastslår og begrenser vårt juridiske ansvar i henhold til Vilkårene og tjenestespesifikke tilleggsvilkår.

Ansvar

Denne delen beskriver potensielt ansvar i tilfelle det oppstår problemer – både ditt og Googles ansvar. Ansvar i denne sammenhengen er tap fra en hvilken som helst type juridisk krav. Disse Vilkårene begrenser bare ansvaret vårt i den grad det tillates i henhold til gjeldende lov og rett.

 • Vi har tydeliggjort at vi bare er ansvarlige for rettighetene og ansvaret som beskrives i Vilkårene og de tjenestespesifikke tilleggsvilkårene, samt for ting som ikke kan begrenses ifølge lov og rett
 • Vi har tydeliggjort at vi ikke begrenser ansvaret vårt for visse ting, for eksempel dødsfall eller personskader, svindel, grov uaktsomhet og forsettlige feil
 • For bedriftsbrukere og organisasjoner har vi lagt til ny informasjon om hva vi er ansvarlige for i tilfelle problemer, inkludert økning av pengebeløpene du kan få tilbake fra oss, og spesifisering av tingene Google ikke er ansvarlig for
 • Vi har tydeliggjort skadesløsholdelsen bedriftsbrukere og organisasjoner gir oss i forbindelse med ulovlig bruk av tjenestene eller brudd på Vilkårene eller tjenestespesifikke vilkår

Iverksetting av tiltak i tilfelle problemer

Denne delen beskriver årsakene til at vi kan fjerne innholdet ditt fra tjenestene våre eller stoppe tilgangen din til Google-tjenestene.

 • Vi har tydeliggjort under hvilke omstendighetene vi kan fjerne innholdet ditt, og når vi kan suspendere eller avslutte tilgangen din til Google-tjenester
 • Vi har forpliktet oss til å varsle deg før vi iverksetter tiltak, når det med rimelighet er mulig, og beskriver noen begrensede unntak
 • Vi har lagt til en link til en ankeprosess hvis du tror vi har avsluttet kontoen din ved en feil
 • Denne delen er ny

Løsing av tvister, gjeldende lov og domstoler

Denne delen forklarer hvilke lover og domstoler vi bruker for å løse juridiske tvister.

Om disse vilkårene

Denne delen beskriver de generelle bestemmelsene som gjelder for Vilkårene.

 • Vi har tydeliggjort at ingenting i Vilkårene har til hensikt å begrense noen rettigheter du har ifølge lov og rett
 • Vi har tydeliggjort hvorfor vi kan endre Vilkårene eller de tjenestespesifikke tilleggsvilkårene. Nå får du forhåndsvarsel fra oss før vi gjør viktige endringer, unntatt når vi lanserer en ny funksjon eller tjeneste, eller i hastetilfeller.
 • Vi har tydeliggjort at hvis du ikke godtar endringene vi gjør i Vilkårene våre, må du fjerne innholdet ditt og slutte å bruke tjenestene eller avslutte Google-kontoen din

Nøkkelord

Denne delen beskriver nøkkelord og uttrykk som finnes i Vilkårene.

 • Denne delen er ny

Vanlige spørsmål

Hvorfor har dere endret Vilkårene for bruk nå?

Vi forbedrer våre Vilkår for bruk for å gjøre dem enklere å forstå. Disse endringene gjenspeiler et miljø med lovgivningsmessig utvikling, samt vår kontinuerlige innsats for å forenkle måten vi kommuniserer med brukere på.

Hva er de viktigste endringene?

Les oppsummeringen av endringene ovenfor for å se en detaljert liste over endringene av Vilkårene våre. Kort fortalt betyr oppdateringen følgende for deg:

 • Forbedret lesbarhet: Selv om Vilkårene våre er et juridisk dokument, har vi gjort vårt beste for å gjøre dem enklere å forstå, blant annet ved å legge til linker til nyttig informasjon og oppgi definisjoner.
 • Bedre kommunikasjon: Vi har forklart tydelig når vi gjør endringer i tjenestene våre (for eksempel legger til eller fjerner funksjoner), og når vi begrenser eller avslutter tilgangen en bruker har. Og vi gjør mer for å varsle deg når en endring har en negativ innvirkning på opplevelsen din av tjenestene våre.
 • Google Chrome, Google Chrome OS og Google Disk er lagt til i Vilkårene: De forbedrede Vilkårene våre dekker nå Google Chrome, Google Chrome OS og Google Disk, som også har tjenestespesifikke vilkår og retningslinjer som hjelper deg med å forstå hva som er unikt med tjenestene.
 • Ingen endringer av personvernreglene våre: Vi gjør ingen endringer av Googles personvernregler, og vi har ikke gjort noen endringer i måten vi behandler informasjonen din på. Husk at du når som helst kan gå til Google-kontoen din for å gjennomgå personverninnstillingene og administrere hvordan dataene dine brukes.

Hva betyr de oppdaterte Vilkårene for personvernet mitt og dataene mine?

Vi har ikke gjort noen endringer i måten vi håndterer informasjonen din på. Du kan finne ut mer om retningslinjene våre for personvern ved å lese gjennom personvernreglene. Husk at du når som helst kan gå gjennom personverninnstillingene dine og administrere dataene dine og personlig tilpasning ved å gå til Google-kontoen din.

Hvorfor flytter dere Google Disk, Google Chrome og Google Chrome OS til de generelle Google-vilkårene for bruk? Hva betyr dette for bruken min av disse produktene?

Ingenting blir endret når det gjelder hvordan informasjonen din behandles i Google Chrome, Google Chrome OS og Google Disk. Med lanseringen av de oppdaterte Vilkårene for bruk styres bruken din av disse produktene av de forbedrede Vilkårene for bruk i tillegg til de tjenestespesifikke tilleggsvilkårene og retningslinjene. Dette gjør det enklere å forstå de generelle vilkårene som gjelder for de fleste Google-tjenester sammen med tjenestespesifikke tilleggsvilkår og retningslinjer som gjelder for bestemte produkter, for eksempel Google Disk, Google Chrome og Chrome OS. Personvernreglene våre endres ikke. Googles personvernregler gjelder fremdeles for informasjonen vi samler inn fra Google-produkter, inkludert Chrome og ChromeOS (som forklart i merknaden om personvern for Chrome) samt Disk.

Har dette noe med EU-opphavsrettsdirektivet eller GDPR å gjøre?

Nei. Disse endringene er ikke knyttet til EU-opphavsrettsdirektivet eller EUs personvernforordning (GDPR).

Hva om jeg ikke godtar de oppdaterte Vilkårene for bruk?

Hvis du ikke godtar de nye vilkårene, må du fjerne innholdet ditt og stoppe å bruke tjenestene. Du kan også når som helst avslutte forholdet ditt med oss ved å slette Google-kontoen din.

Google-apper
Hovedmeny