Sammanfattning av ändringar i Googles Användarvillkor

Sammanfattningen bör göra det enklare att förstå vilka viktiga ändringar vi har gjort i Användarvillkoren. Vi hoppas att den här sidan är användbar, men uppmanar dig att läsa Villkoren i sin helhet.

Vad villkoren täcker

I detta avsnitt beskrivs syftet med Villkoren och du får en översikt över de viktigaste avsnitten.

Tjänsteleverantör

I detta avsnitt anges namn och plats för det företag du ingår avtal med och som tillhandahåller de tjänster du använder.

Ålderskrav

I detta avsnitt anges de ålderskrav som gäller vid användning av Googles tjänster.

 • Detta avsnitt är nytt
 • Vi har lagt till en länk till specifika ålderskrav som gäller för att hantera ett eget Google-konto
 • Om du är förälder eller vårdnadshavare förklarar vi när du är ansvarig för ditt barns aktivitet i tjänsterna

Din relation till Google

I detta avsnitt definieras förhållandet mellan dig och Google när du interagerar med Googles tjänster.

Vad du kan förvänta dig av oss

I detta avsnitt beskrivs vår inställning till att förbättra och ändra våra tjänster.

 • Vi förvarnar om väsentliga ändringar i tjänster som kan påverka dig negativt (förutom i brådskande situationer, till exempel vid lagkrav)

Vad vi förväntar oss av dig

I detta avsnitt beskrivs dina skyldigheter om du väljer att använda Googles tjänster.

 • Vi har lagt till en länk till en sida med tjänstespecifika tilläggsvillkor som gör det enklare att hitta alla användarvillkor som gäller för en specifik tjänst
 • Vi har lagt till länkar till andra policyer och resurser
 • Vi har förtydligat vissa grundläggande uppföranderegler som gäller när personer interagerar med varandra i våra tjänster

Tillåtelse att använda ditt innehåll

I detta avsnitt definieras omfattningen av de behörigheter (eller licensen) du ger oss om du väljer att dela innehåll med våra tjänster.

 • Vi har förenklat strukturen och språket och tillhandahållit exempel som gör licensen enklare att förstå. Observera att vi inte ändrar sättet vi använder ditt innehåll eller ber om ytterligare behörigheter.
 • Vi har gjort licensen mer exakt. Vi har till exempel förtydligat att vi endast visar ditt innehåll offentligt om du har gjort det synligt för andra och vi har förtydligat hur länge licensen gäller.
 • Vi har även förtydligat vad licensen inte omfattar. Licensen påverkar till exempel inte din rätt till integritet.

Använda Googles tjänster

Ditt Google-konto

Detta avsnitt innehåller information om hur man skapar ett Google-konto och dina skyldigheter om du skapar ett.

 • Vi har lagt till en länk till de nödvändiga ålderskraven för att skapa ett Google-konto och resurser som gör det enklare att skapa ett konto.
 • Vi har lagt till en länk till Säkerhetskontrollen så att det blir enklare för dig att skydda ditt Google-konto

Använda Googles tjänster å en organisations vägnar

I detta avsnitt förklaras att om du använder tjänsterna för en organisations räkning kan administratören för Google-kontot ha viss kontroll över hur du använder tjänsterna.

Tjänsterelaterad kommunikation

I detta avsnitt beskrivs hur vi kommunicerar med dig gällande våra tjänster och hur vi använder feedback gällande våra tjänster.

Innehåll i Googles tjänster

I detta avsnitt förklaras att om du använder Googles tjänster kanske du ser (1) ditt innehåll, (2) Googles innehåll och (3) innehåll som tillhör andra personer och organisationer. Avsnittet innehåller information gällande sådant innehåll, hur innehållet får användas och hur du kontaktar oss om du har frågor.

 • Vi har lagt till en länk till sidan om tillåtelse att använda Googles varumärken på vilken våra riktlinjer för användning av våra varumärken förklaras och de tillstånd du behöver om du vill använda våra varumärken.

Programvara i Googles tjänster

I detta avsnitt beskrivs programvara som du kan hitta i våra tjänster och här förklaras också vilka behörigheter du får för användning av denna programvara.

 • Vi har förenklat beskrivningen av licensen vi beviljar dig

Om det uppstår problem eller oenighet

I det här avsnittet beskrivs de juridiska begreppen som styr de förväntningar och skyldigheter som gäller om problem uppstår.

 • Vi har använt tydligare språk för att förklara att du enligt lag har rätt till (1) en tjänst av en viss kvalitet och (2) möjligheter att lösa problem om något går fel, samt att Villkoren inte begränsar eller tar bort någon av dessa rättigheter

Garanti

I det här avsnittet lämnas en garanti, vilket är en försäkran om att prestandan för en produkt eller tjänst uppfyller viss standard.

 • Vi förbinder oss att tillhandahålla våra tjänster med skälig kompetens och omsorg

Ansvarsfriskrivning

Det här avsnittet innehåller en ansvarsfriskrivning i vilken våra legala skyldigheter i enlighet med Användarvillkoren och de tjänstespecifika tilläggsvillkoren specificeras och begränsas.

Ansvar

I det här avsnittet beskrivs potentiella ansvar om problem uppstår - både ansvar i relation till dig och i relation till Google. Ansvar innebär förluster till följd av olika typer av rättsliga anspråk. Dessa Villkor begränsar endast våra skyldigheter i den utsträckning det tillåts enligt tillämplig lag.

 • Vi har förtydligat att vi endast är ansvariga för de rättigheter och ansvar som beskrivs i Villkoren, de tjänstespecifika tilläggsvillkoren och för sådant som inte kan begränsas enligt lag
 • Vi har förtydligat att vi inte begränsar vårt ansvar i vissa fall, till exempel vid dödsfall eller personskada, bedrägeri, grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse
 • Vi har utökat vår förklaring om vad vi har ansvarsskyldighet för om problem uppstår för företagsanvändare och organisationer, inklusive höjt beloppet du kan återfå från oss och specificerat vad Google inte har ansvar för
 • Vi har förtydligat den skadeslöshet som företagsanvändare och organisationer ger oss vid olaglig användning av tjänsterna eller överträdelser av Villkoren eller de tjänstespecifika villkoren

Vidta åtgärder om problem uppstår

I det här avsnittet beskrivs anledningar till att vi kan ta bort ditt innehåll från våra tjänster eller avsluta din åtkomst till Googles tjänster.

 • Vi har förtydligat under vilka omständigheter som vi kan ta bort ditt innehåll och när du kan stängas av eller sägas upp från Googles tjänster
 • Vi förbinder oss att meddela dig innan vi vidtar åtgärder om så rimligen är möjligt och beskriver vissa begränsade undantag
 • Vi har lagt till en länk för överklagandeprocessen som du kan följa om du anser att ditt konto felaktigt har sagts upp
 • Detta avsnitt är nytt

Lösa tvister, tillämplig lag och domstolar

I det här avsnittet beskrivs vilka lagar och domstolar som gäller för att lösa eventuella legala tvister.

Om dessa villkor

I det här avsnittet beskrivs de allmänna bestämmelserna som gäller för Villkoren.

 • Vi har förtydligat att inget som står i Villkoren är avsett att begränsa några av dina rättigheter enligt lag
 • Vi har förtydligat varför vi kan komma att ändra Villkoren eller de tjänstespecifika tilläggsvillkoren. Nu kommer vi att meddela dig innan vi gör betydande ändringar, förutom när vi lanserar en ny funktion eller tjänst eller om det är en brådskande situation.
 • Vi har förtydligat att du ska ta bort ditt innehåll och sluta använda tjänsterna eller avsluta ditt Google-konto om du inte godkänner de ändringar vi gör i Villkoren.

Viktiga termer

I det här avsnittet beskrivs viktiga ord som används i Villkoren.

 • Detta avsnitt är nytt

Vanliga frågor

Varför har ni ändrat Användarvillkoren nu?

Vi förbättrar våra Användarvillkor och gör dem lättare att förstå. Vi har gjort de här ändringarna i enlighet med nya regler, och vi strävar ständigt efter att förbättra kommunikationen med användarna.

Vilka är de viktigaste förändringarna?

Du hittar en utförlig lista med ändringar av Användarvillkoren i sammanfattningen ovan. Här är en kortfattad beskrivning av vad uppdateringen innebär för dig:

 • Förbättrad läsbarhet: Villkoren är fortfarande ett juridiskt dokument, men vi har gjort vårt bästa för att de ska vara lättare att förstå, till exempel genom att lägga till länkar till användbar information och ta med definitioner.
 • Bättre kommunikation: Vi förklarar tydligt när vi ändrar något i våra tjänster (t.ex. lägger till eller tar bort en funktion) och när vi begränsar eller tar bort en användares åtkomst. Och vi gör mer för att meddela dig när en ändring påverkar användarupplevelsen för våra tjänster negativt.
 • Vi har lagt till Google Chrome, Google Chrome OS och Google Drive i Villkoren: Våra förbättrade Villkor omfattar nu Google Chrome, Google Chrome OS och Google Drive. Dessa har även fått tjänstespecifika villkor och policyer så att det blir lättare för dig att förstå vad som utmärker tjänsterna.
 • Inga ändringar i integritetspolicy: Vi har inte ändrat något i Googles integritetspolicy och vi har inte ändrat hur vi behandlar dina uppgifter. Som en påminnelse, du kan alltid besöka ditt Google-konto för att granska dina integritetsinställningar och hantera hur din data används.

Hur påverkar de uppdaterade Användarvillkoren min integritet och data?

Vi har inte gjort några ändringar i hur vi hanterar din information. Du kan läsa mer om våra integritetsrutiner i integritetspolicyn. Och som en påminnelse, du kan alltid granska dina integritetsinställningar och hantera din data och anpassning genom att besöka ditt Google-konto.

Varför flyttar ni Google Drive, Google Chrome och Google Chrome OS till Googles allmänna Användarvillkor? Hur påverkar det min användning av dessa produkter?

Vi har inte ändrat något gällande hur vi behandlar dina uppgifter i Google Chrome, Google Chrome OS och Google Drive. I och med att vi uppdaterar Användarvillkoren styrs din användning av dessa produkter av de förbättrade Användarvillkoren utöver deras tjänstespecifika tilläggsvillkor och policyer. På så sätt blir det lättare att förstå de allmänna villkor som gäller de flesta tjänster från Google utöver de tjänstespecifika tilläggsvillkoren och policyerna för vissa produkter, till exempel Google Drive, Google Chrome och Chrome OS. Våra integritetspolicyer förändras inte. Googles integritetspolicy gäller fortfarande för den information vi samlar in i Googles produkter, till exempel Chrome och Chrome OS (som vi förklarar i Integritetsmeddelandet för Chrome) och Drive.

Beror detta på EU:s upphovsrättsdirektiv eller GDPR?

Nej. De här ändringarna har ingenting att göra med EU:s upphovsrättsdirektiv eller dataskyddsförordningen (GDPR).

Vad händer om vi inte godkänner de uppdaterade Användarvillkoren?

Om du inte godkänner de nya villkoren ska du ta bort ditt innehåll och sluta använda tjänsterna. Du har också möjlighet att avsluta relationen till oss när du vill genom att radera ditt Google-konto.

Googles appar
Huvudmeny