สรุปการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการของ Google

ข้อมูลโดยสรุปนี้น่าจะช่วยให้คุณเข้าใจการปรับปรุงที่สำคัญในข้อกำหนดในการให้บริการ เราหวังว่าหน้านี้จะเป็นประโยชน์ แต่ก็ขอแนะนำให้คุณอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มด้วย

สิ่งที่ครอบคลุมในข้อกำหนดเหล่านี้

ส่วนนี้อธิบายจุดประสงค์ของข้อกำหนดและให้ภาพรวมของส่วนต่างๆ ที่สำคัญ

ผู้ให้บริการ

ส่วนนี้ระบุชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทที่คุณทำสัญญาด้วยและให้บริการที่คุณใช้

ข้อกำหนดด้านอายุ

ส่วนนี้ระบุข้อกำหนดด้านอายุสำหรับสมัครใช้บริการของ Google

 • นี่เป็นส่วนใหม่
 • เราเพิ่มลิงก์ไปยังข้อกำหนดด้านอายุที่เจาะจงเพื่อให้คุณจัดการบัญชี Google ของตนเอง
 • หากคุณเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองทางกฎหมาย เราอธิบายกรณีที่คุณต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่บุตรหลานทำในบริการต่างๆ

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ Google

ส่วนนี้ระบุความสัมพันธ์ระหว่างคุณและ Google เมื่อคุณโต้ตอบกับบริการของ Google

สิ่งที่คุณคาดหวังได้จากเรา

ส่วนนี้อธิบายวิธีการที่เราปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงบริการต่างๆ

 • เรามีนโยบายที่จะแจ้งให้คุณทราบหากการเปลี่ยนแปลงบริการมีความสำคัญและอาจส่งผลเชิงลบต่อคุณ (ยกเว้นในกรณีเร่งด่วน เช่น มีข้อกำหนดทางกฎหมาย)

สิ่งที่เราคาดหวังจากคุณ

ส่วนนี้อธิบายถึงหน้าที่รับผิดชอบของคุณเมื่อเลือกใช้บริการของ Google

 • เราเพิ่มลิงก์ไปยังหน้าข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะบริการซึ่งทำให้ค้นหาข้อกำหนดในการใช้งานทั้งหมดที่มีผลต่อบริการหนึ่งๆ ได้ง่ายขึ้น
 • เราเพิ่มลิงก์ไปยังนโยบายและแหล่งข้อมูลอื่นๆ
 • เราชี้แจงหลักปฏิบัติพื้นฐานเมื่อผู้ใช้โต้ตอบกันในบริการของเรา

การอนุญาตให้ใช้เนื้อหาของคุณ

ส่วนนี้ระบุขอบเขตของสิทธิ (หรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิ) ที่คุณให้เราเมื่อเลือกที่จะแชร์เนื้อหากับบริการของเรา

 • เราปรับโครงสร้างและภาษา รวมถึงให้ตัวอย่างเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจการอนุญาตได้ง่ายขึ้น โปรดทราบว่าเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงวิธีใช้เนื้อหาของคุณหรือขอสิทธิเพิ่มเติม
 • เราระบุการอนุญาตให้ใช้สิทธิอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น เราชี้แจงว่าจะแสดงเนื้อหาของคุณแบบสาธารณะต่อเมื่อคุณตั้งค่าให้ผู้อื่นดูได้เท่านั้น และชี้แจงระยะเวลาของการอนุญาต
 • เรายังชี้แจงสิ่งที่ไม่รวมอยู่ในการอนุญาตให้ใช้สิทธิด้วย เช่น การอนุญาตให้ใช้สิทธิไม่ส่งผลต่อสิทธิในความเป็นส่วนตัวของคุณ

การใช้บริการของ Google

บัญชี Google ของคุณ

ส่วนนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างบัญชี Google และหน้าที่รับผิดชอบของคุณเมื่อสร้างบัญชี

 • เราเพิ่มลิงก์ไปยังข้อกำหนดด้านอายุที่จำเป็นในการสร้างบัญชี Google และลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลที่จะช่วยในการสร้างบัญชี
 • เราเพิ่มลิงก์ไปยังการตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อช่วยให้คุณรักษาบัญชี Google ให้ปลอดภัย

การใช้บริการของ Google ในนามขององค์กร

ส่วนนี้อธิบายว่าหากคุณใช้บริการในนามของบริษัท ผู้ดูแลบัญชี Google นั้นอาจควบคุมการใช้บริการของคุณได้บางส่วน

การติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับบริการ

ส่วนนี้อธิบายวิธีที่เราสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับบริการและวิธีใช้ความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับบริการ

เนื้อหาในบริการของ Google

ส่วนนี้อธิบายว่าเมื่อใช้บริการของ Google คุณอาจเห็น (1) เนื้อหาของคุณ (2) เนื้อหาของ Google และ (3) เนื้อหาของผู้อื่นและองค์กรอื่น โดยให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้น ลักษณะการใช้งานเนื้อหา และวิธีติดต่อเราเมื่อมีข้อกังวล

 • เราเพิ่มลิงก์ไปยังหน้าสิทธิเกี่ยวกับแบรนด์ Google ซึ่งอธิบายมาตรฐานของแบรนด์และสิทธิที่คุณต้องมีหากต้องการใช้แบรนด์ของเรา

ซอฟต์แวร์ในบริการของ Google

ส่วนนี้อธิบายซอฟต์แวร์ที่คุณอาจพบในบริการของเรา และอธิบายสิทธิที่คุณได้รับเพื่อใช้ซอฟต์แวร์นั้น

 • เราปรับเปลี่ยนคำอธิบายของใบอนุญาตที่มอบแก่คุณให้อ่านง่ายขึ้น

ในกรณีที่เกิดปัญหาและความขัดแย้ง

ส่วนนี้อธิบายถึงแนวคิดทางกฎหมายที่กำหนดความคาดหวังและความรับผิดชอบในกรณีที่เกิดปัญหา

 • เราใช้ถ้อยคำที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่ออธิบายว่าในทางกฎหมายนั้น คุณมีสิทธิที่จะได้รับ (1) คุณภาพของการบริการในระดับที่แน่นอน และ (2) วิธีแก้ปัญหาหากมีสิ่งใดผิดปกติ รวมทั้งอธิบายว่าข้อกำหนดไม่ได้จำกัดหรือทำให้คุณสูญเสียสิทธิใดก็ตามข้างต้น

การรับประกัน

ส่วนนี้ให้การรับประกันแก่คุณ ซึ่งเป็นการรับรองว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการจะใช้งานได้ตามมาตรฐานที่แน่นอน

 • เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการโดยใช้ทักษะและการดูแลเอาใจใส่ที่สมเหตุสมผล

ข้อจำกัดความรับผิด

ส่วนนี้แสดงข้อจำกัดความรับผิดชอบที่ระบุและจำกัดความรับผิดชอบทางกฎหมายของเราภายใต้ข้อกำหนดและข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะบริการ

ความรับผิด

ส่วนนี้อธิบายความรับผิดที่เป็นไปได้ในกรณีที่เกิดปัญหา ทั้งความรับผิดของคุณและของ Google ความรับผิดคือการสูญเสียที่เกิดจากการเรียกร้องทางกฎหมายไม่ว่าประเภทใดก็ตาม ข้อกำหนดเหล่านี้จะจำกัดความรับผิดชอบของเราเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตเท่านั้น

 • เราชี้แจงว่าเรารับผิดชอบเฉพาะสำหรับสิทธิและความรับผิดที่อธิบายไว้ในข้อกำหนด ข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะบริการ และสำหรับสิ่งต่างๆ ที่กฎหมายจำกัดไม่ได้เท่านั้น
 • เราชี้แจงว่าเราไม่ได้จำกัดความรับผิดของเราสำหรับบางสิ่ง เช่น ความตายหรือการบาดเจ็บของบุคคล การประพฤติมิชอบ ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และการประพฤติผิดโดยเจตนา
 • สำหรับผู้ใช้แบบธุรกิจและองค์กรธุรกิจ เราได้เพิ่มข้อความใหม่เกี่ยวกับสิ่งที่เรารับผิดชอบในกรณีที่เกิดปัญหา รวมถึงการเพิ่มจำนวนเงินที่คุณจะได้รับจากเราเป็นการชดเชยและการระบุสิ่งที่ Google ไม่รับผิดชอบ
 • เราชี้แจงความคุ้มครองที่ผู้ใช้แบบธุรกิจและองค์กรธุรกิจมีให้เราซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้บริการอย่างผิดกฎหมายหรือการละเมิดข้อกำหนดหรือข้อกำหนดเฉพาะบริการ

การดำเนินการในกรณีที่เกิดปัญหา

ส่วนนี้อธิบายถึงสาเหตุที่เราอาจนำเนื้อหาของคุณออกจากบริการของเราหรือยกเลิกสิทธิของคุณในการเข้าถึงบริการของ Google

 • เราชี้แจงสถานการณ์ที่เราจะลบเนื้อหาของคุณออกได้และเมื่อใดที่เราอาจระงับหรือยกเลิกสิทธิของคุณในการเข้าถึงบริการของ Google
 • เรามุ่งมั่นที่จะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการตามที่เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลและอธิบายข้อยกเว้นบางอย่าง
 • เราเพิ่มลิงก์ไปยังขั้นตอนการอุทธรณ์สำหรับกรณีที่คุณคิดว่าเราได้ยกเลิกบัญชีของคุณด้วยความผิดพลาด
 • นี่เป็นส่วนใหม่

การระงับข้อพิพาท กฎหมายที่ใช้บังคับ และศาล

ส่วนนี้อธิบายถึงกฎหมายและศาลที่เราจะใช้เพื่อระงับข้อพิพาททางกฎหมาย

เกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้

ส่วนนี้อธิบายถึงบทบัญญัติทั่วไปที่ใช้กับข้อกำหนด

 • เราชี้แจงว่าไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดที่มีไว้เพื่อจำกัดสิทธิใดๆ ที่คุณอาจมีตามกฎหมาย
 • เราชี้แจงสาเหตุที่เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะบริการ ตอนนี้คุณจะได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าจากเราหากเราจะทำการเปลี่ยนแปลงที่เป็นนัยยะสำคัญ ยกเว้นเวลาที่เราเปิดตัวฟีเจอร์หรือบริการใหม่หรือกรณีที่มีสถานการณ์เร่งด่วน
 • เราชี้แจงว่าหากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงที่เราทำกับข้อกำหนดของเรา คุณควรนำเนื้อหาของคุณออกและหยุดใช้บริการหรือปิดบัญชี Google

คำสำคัญ

ส่วนนี้อธิบายถึงคำสำคัญที่ปรากฏในข้อกำหนด

 • นี่เป็นส่วนใหม่

คำถามที่พบบ่อย

เหตุใดคุณจึงเปลี่ยนข้อกำหนดในการให้บริการในตอนนี้

เรากำลังปรับปรุงข้อกำหนดในการให้บริการและทำให้ข้อกำหนดเหล่านี้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นสำหรับคุณ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมด้านการกำกับดูแลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของเราที่จะสื่อสารกับผู้ใช้ให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมีอะไรบ้าง

ดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดในการให้บริการได้ที่สรุปการเปลี่ยนแปลง ต่อไปนี้เป็นข้อมูลโดยย่อว่าการปรับปรุงนี้มีผลอย่างไรกับคุณ

 • อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น: แม้ว่าข้อกำหนดจะยังคงเป็นเอกสารทางกฎหมาย เราก็ได้พยายามสุดความสามารถที่จะทำให้ข้อกำหนดอ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น ซึ่งรวมถึงการเพิ่มลิงก์ไปยังข้อมูลที่เป็นประโยชน์และการให้คำจำกัดความต่างๆ
 • การสื่อสารที่ดียิ่งขึ้น: เราอธิบายไว้อย่างชัดเจนว่าจะทำการเปลี่ยนแปลงบริการของเราเมื่อใด (เช่น เพิ่มหรือนำฟีเจอร์ออก) และเราจะจำกัดหรือยุติสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้เมื่อใด นอกจากนี้เราจะพยายามมากยิ่งขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลในเชิงลบต่อประสบการณ์การใช้บริการของเรา
 • เพิ่ม Google Chrome, Google Chrome OS และ Google ไดรฟ์ลงในข้อกำหนดดังกล่าว: ตอนนี้ข้อกำหนดฉบับปรับปรุงของเราครอบคลุม Google Chrome, Google Chrome OS และ Google ไดรฟ์ ซึ่งมีข้อกำหนดเฉพาะบริการและนโยบายที่ช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งที่แตกต่างกันในบริการเหล่านั้น
 • ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว: เราไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google และไม่ได้เปลี่ยนแปลงวิธีที่เราดำเนินการกับข้อมูลของคุณ โปรดทราบว่าคุณไปที่บัญชี Google ได้ทุกเมื่อเพื่อดูการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและจัดการวิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณ

ข้อกำหนดในการให้บริการฉบับปรับปรุงส่งผลอย่างไรกับความเป็นส่วนตัวและข้อมูลของฉัน

เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงวิธีที่เราดำเนินการกับข้อมูลของคุณ คุณอ่านข้อมูลเรื่องหลักปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดทราบว่าคุณดูการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว ตลอดจนจัดการข้อมูลและการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณได้ทุกเมื่อโดยไปที่บัญชี Google ของคุณ

เหตุใดคุณจึงย้าย Google ไดรฟ์, Google Chrome และ Google Chrome OS ไปไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการของ Google การย้ายนี้ส่งผลอย่างไรเมื่อฉันใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้

การดำเนินการกับข้อมูลของคุณใน Google Chrome, Google Chrome OS และ Google ไดรฟ์จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเริ่มใช้ข้อกำหนดในการให้บริการฉบับปรับปรุง การใช้งานผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะอยู่ในบังคับของข้อกำหนดในการให้บริการฉบับปรับปรุง นอกเหนือจากข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะบริการและนโยบายของบริการดังกล่าว วิธีนี้ช่วยให้เข้าใจข้อกำหนดทั่วไปที่มีผลกับบริการส่วนใหญ่ของ Google ได้ง่ายขึ้น ควบคู่ไปกับข้อกำหนดเพิ่มเติมและนโยบายสำหรับบางผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ เช่น Google ไดรฟ์, Google Chrome และ Chrome OS ส่วนนโยบายความเป็นส่วนตัวจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google จะยังคงมีผลกับข้อมูลที่เรารวบรวมจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Google ซึ่งรวมถึง Chrome และ Chrome OS (ตามที่อธิบายไว้ในประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Chrome) และไดรฟ์

การเปลี่ยนแปลงนี้เกี่ยวข้องกับคำสั่งว่าด้วยเรื่องลิขสิทธิ์ของสหภาพยุโรปหรือ GDPR หรือไม่

ไม่ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับคำสั่งว่าด้วยเรื่องลิขสิทธิ์ของสหภาพยุโรปหรือกฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (GDPR)

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันไม่ยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการฉบับปรับปรุง

หากไม่ยอมรับข้อกำหนดใหม่ คุณต้องนำเนื้อหาของคุณออกและหยุดใช้บริการ คุณยุติความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเราได้ตลอดเวลาเช่นกันด้วยการลบบัญชี Google ของคุณ

แอป Google
เมนูหลัก