Definitioner

ansvarsfraskrivelse

En erklæring, der begrænser en persons juridiske ansvar.

dit indhold

Ting, som du opretter, uploader, indsender, gemmer, sender, modtager eller deler ved hjælp af vores tjenester, f.eks.:

 • Docs-, Sheets- og Slides-indhold, du opretter
 • blogindlæg, du uploader via Blogger
 • anmeldelser, du indsender via Maps
 • videoer, du har gemt i Drev
 • mail, du sender og modtager via Gmail
 • billeder, du deler med venner via Fotos
 • rejseplaner, du deler med Google

erhvervsbruger

En enkeltperson eller en part, der ikke er en forbruger (se forbruger).

EU's P2B-forordning

Forordningen (EU) 2019/1150 om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af onlineformidlingstjenester.

forbruger

En enkeltperson, der bruger Google-tjenester til private, ikke kommercielle formål uden for deres erhverv, virksomhed, fag eller profession. Dette omfatter “forbrugere” som defineret i artikel 2.1 i EU's direktiv om forbrugerrettigheder. (Se erhvervsbruger)

holde skadesløs eller skadesløsholdelse

En enkeltperson eller organisations kontraktlige forpligtelse til at kompensere de tab, en anden enkeltperson eller organisation har lidt som følge af juridiske processer, f.eks. retssager.

immaterielle rettigheder

Rettigheder over værker, der stammer fra en persons tankevirksomhed som f.eks. opfindelser (patentrettigheder), litterære værker og kunstværker (ophavsret), design (designrettigheder) samt symboler, navne og billeder anvendt inden for handel (varemærker). Immaterielle rettigheder kan tilhøre dig, en anden enkeltperson eller en organisation.

juridisk garanti

En juridisk garanti er et krav i henhold til lovgivningen om, at en sælger eller forhandler er ansvarlig, hvis sælgerens eller forhandlerens digitale indhold, tjenester eller varer er defekte (dvs. i tilfælde af manglende overensstemmelse).

kommerciel garanti

En kommerciel garanti er et frivilligt løfte om, at visse kvalitetsstandarder er opfyldt, og at virksomheden, som yder garantien, er ansvarlig for reparation, omlevering eller godtgørelse til forbrugeren for defekte varer, hvis disse standarder ikke opfyldes.

manglende overensstemmelse

Et juridisk begreb, der definerer forskellen mellem den måde, noget burde fungere på, og hvordan det reelt fungerer. Hvordan noget burde fungere er i henhold til loven baseret på, hvordan sælgeren eller forhandleren beskriver det, om kvaliteten og ydeevnen er tilfredsstillende, samt dets egnethed til typiske formål for sådanne varer.

ophavsret

En juridisk rettighed, der giver skaberen af et originalt værk (f.eks. et blogindlæg, et billede eller en video) mulighed for at bestemme, om og hvordan det originale værk kan bruges af andre, underlagt visse begrænsninger og undtagelser.

organisation

En juridisk enhed (f.eks. en virksomhed, nonprofitorganisation eller skole) og ikke en enkeltperson.

tilknyttet virksomhed

En enhed, der tilhører Google-koncernen, hvilket betyder Google LLC og dets datterselskaber, herunder følgende virksomheder, der leverer forbrugertjenester i EU: Google Ireland Limited, Google Commerce Limited og Google Dialer Inc.

tjenester

De Google-tjenester, der er underlagt disse vilkår, omfatter de produkter og tjenester, der er angivet på https://policies.google.com/terms/service-specific, herunder:

 • apps og websites (f.eks. Søgning og Maps)
 • platforme (såsom Google Shopping)
 • integrerede tjenester (såsom Maps, der er indlejret i andre virksomheders apps eller websites)
 • enheder og andre varer (såsom Google Nest)

Mange af disse tjenester omfatter også indhold, som du kan streame eller interagere med.

varemærke

Symboler, navne og billeder anvendt inden for handel, der kan adskille de varer eller tjenester, der tilhører en enkeltperson eller organisation, fra de varer eller tjenester, der tilhører andre.

Google-apps
Hovedmenu