Apibrėžtys

atsisakymas

Pareiškimas, apribojantis asmens teisines atsakomybes.

autorių teisės

Teisėta teisė, leidžianti originalaus kūrinio (pvz., tinklaraščio įrašo, nuotraukos ar vaizdo įrašo) kūrėjui nuspręsti, ar šį originalų kūrinį gali naudoti kiti, taikant tam tikrus apribojimus ir išimtis.

ES platformų paslaugų verslui reglamentas

Reglamentas 2019/1150 (ES) dėl verslo klientams teikiamų internetinių tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimo

intelektinės nuosavybės teisės (IN teisės)

Teisės į asmens kūrinius, pvz., išradimus (patento teisės), literatūros ir meno kūrinius (autorių teisės), dizainus (dizaino teisės) ir prekyboje naudojamus simbolius, pavadinimus bei vaizdus (prekių ženklai). IN teisės gali priklausyti jums, kitam asmeniui arba organizacijai.

jūsų turinys

Turinys, kurį kuriate, įkeliate, pateikiate, saugote, siunčiate, gaunate ar bendrinate naudodami mūsų paslaugas, pvz.:

 • jūsų sukurtas turinys Dokumentuose, Skaičiuoklėse ir Skaidrėse
 • tinklaraščių įrašai, kuriuos įkeliate naudodami „Blogger“
 • atsiliepimai, kuriuos pateikiate Žemėlapiuose
 • Diske saugomi vaizdo įrašai
 • el. laiškai, kuriuos siunčiate ir gaunate naudodami „Gmail“
 • nuotraukos, kurias bendrinate su draugais naudodami Nuotraukų programą
 • kelionių planai, kuriuos bendrinate su „Google“

komercinė garantija

Komercinė garantija yra savanoriškas įsipareigojimas, kuris papildo teisinę atitikties garantiją. Komercinę garantiją teikianti įmonė sutinka a. teikti tam tikras paslaugas arba b. pataisyti, pakeisti ar grąžinti lėšas vartotojui už nekokybiškas prekes.

kompensuoti arba kompensacija

Asmens arba organizacijos sutarties įsipareigojimas kompensuoti kito asmens ar organizacijos patirtus nuostolius dėl teisinių procesų, pvz., ieškinių.

neatitikimai

Teisinė sąvoka, apibrėžianti elemento numatyto veikimo ir faktinio veikimo skirtumus. Pagal įstatymus numatytas veikimas nustatomas pagal pardavėjo ar prekybininko apibrėžtą veikimą, patenkinamą kokybę ir našumą bei tinkamumą įprastai tokių elementų paskirčiai.

organizacija

Juridinis subjektas (pvz., įmonė, ne pelno siekianti organizacija arba mokykla), o ne individualus asmuo.

paslaugos

„Google“ paslaugos, kurioms taikomos šios sąlygos, yra produktai ir paslaugos, pateikti adresu https://policies.google.com/terms/service-specific, įskaitant nurodytus toliau.

 • programos ir svetainės (pvz., Paieška ir Žemėlapiai)
 • platformos (pvz., „Google“ apsipirkimas)
 • Integruotos paslaugos (pvz., Žemėlapiai, įterpti kitų įmonių programose ar svetainėse)
 • įrenginiai ir kitos prekės (pvz., „Google Nest“)

Dauguma šių paslaugų taip pat apima turinį, kurį galite perduoti srautu ar su kuriuo galite sąveikauti.

patronuojamoji bendrovė

Subjektas, priklausantis „Google“ įmonių grupei, apimančiai „Google LLC“ ir jos antrines įmones, įskaitant nurodytas paslaugas vartotojams ES teikiančias įmones: „Google Ireland Limited“, „Google Commerce Limited“ ir „Google Dialer Inc“.

prekės ženklas

Simboliai, pavadinimai ir vaizdai, naudojami prekyboje, pagal kuriuos galima atskirti skirtingų asmenų ar organizacijų prekes ar paslaugas.

teisinė garantija

Teisinė garantija – tai įstatymų numatytas reikalavimas pardavėjui ar prekybininkui prisiimti atsakomybę už nekokybišką skaitmeninį turinį, paslaugas ar prekes (t. y. nustačius neatitikimų).

vartotojas

Asmuo, naudojantis „Google“ paslaugas asmeniniais, nekomerciniais tikslais, nesusijusiais su prekyba, verslu, amatu ar profesija. Įskaitant vartotojus, kaip apibrėžta ES vartotojų teisių direktyvos 2.1 straipsnyje. (Žr. apie verslo naudotojus)

verslo naudotojas

Asmuo arba subjektas, kuris nėra vartotojas (žr. terminą „vartotojas“).

Google Apps
Pagrindinis meniu