Määritelmät

EU:n alustojen ja yritysten välistä toimintaa koskevat säädökset

asetus (EU) 2019/1150 oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämisestä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten

Immateriaalioikeudet

oikeudet henkilön mielikuvituksen tuotteisiin, kuten keksintöihin (patenttioikeudet), kirjallisiin ja taiteellisiin teoksiin (tekijänoikeudet), muotoiluun (mallioikeudet) sekä kaupankäynnissä käytettyihin symboleihin, nimiin ja kuviin (tavaramerkit) – immateriaalioikeudet voivat kuulua sinulle, toiselle henkilölle tai organisaatiolle.

kaupallinen takuu

Kaupallinen takuu on vapaaehtoinen sitoumus, joka täydentää lakisääteistä virhevastuuta. Kaupallisen takuun tarjoava yritys sitoutuu (a) tarjoamaan tiettyjä palveluja tai (b) korjaamaan, vaihtamaan tai hyvittämään vialliset tuotteet kuluttajalle.

korvata vahingot tai vahingonkorvaus

yksityishenkilön tai organisaation sopimuksen mukainen velvollisuus korvata toiselle yksityishenkilölle tai organisaatiolle menetykset, jotka koituvat kanteista tai muista oikeustoimista

kuluttaja

yksityishenkilö, joka käyttää Googlen palveluja ei-kaupallisesti ja yksityisesti oman liiketoimintansa, yrityksensä, erityistaitonsa tai ammattinsa ulkopuolella Tähän kuuluvat "kuluttajat", jotka on määritelty EU:n kuluttajien oikeuksiin liittyvän direktiivin artiklassa 2.1. (katso yrityskäyttäjä)

lakisääteinen takuu

Lakisääteinen takuu on lain vaatimus, jonka mukaan myyjä tai elinkeinonharjoittaja on vastuussa digitaalisen sisältönsä, palvelujensa tai tuotteidensa viallisuudesta (eli kun niissä on virheitä).

organisaatio

oikeushenkilö (kuten yritys, järjestö tai oppilaitos), ei yksittäinen henkilö

palvelut

Googlen tuotteet ja palvelut, joihin näitä ehtoja sovelletaan, löytyvät osoitteesta https://policies.google.com/terms/service-specific – esimerkiksi

 • sovellukset ja sivustot (kuten Haku ja Maps)
 • alustat (kuten Google Shopping)
 • integroidut palvelut (upotettu muiden yritysten sovelluksiin tai sivustoihin, kuten Maps)
 • laitteet ja muut tuotteet (kuten Google Nest)

Monissa näistä palveluista on sisältöä, jota voit striimata tai muuten käyttää.

sisältösi

Sisältö, jonka luot, lataat, siirrät, tallennat, lähetät, vastaanotat tai jaat palveluissamme, kuten

 • Luomasi Docs-, Sheets- ja Slides-tiedostot
 • Bloggerin kautta lataamasi blogipostaukset
 • Mapsin kautta lähettämäsi arvostelut
 • Driveen tallentamasi videot
 • Gmailin kautta lähettämäsi ja vastaanottamasi sähköpostit
 • Kuvien kautta kavereille jakamasi kuvat
 • Googlelle jakamasi matkasuunnitelmat

takuu

vakuutus siitä, että tuote tai palvelu toimii tietyllä tasolla

tavaramerkki

kaupankäynnissä käytetyt symbolit, nimet ja kuvat, joiden avulla tietyn yksityishenkilön tai organisaation tuotteet tai palvelut voidaan erottaa muista

tekijänoikeus

Lakisääteinen oikeus, jonka nojalla alkuperäisen työn (kuten blogipostauksen, valokuvan tai videon) sisällöntuottaja voi tiettyjen rajoitusten ja poikkeusten puitteissa päättää, saavatko muut käyttää alkuperäistä työtä ja miten.

tytäryhtiö

Yhtiö, joka kuuluu Googlen kanssa samaan konserniin, eli Google LLC ja sen tytäryhtiöt, mukaan lukien seuraavat kuluttajapalveluja EU:ssa tarjoavat yritykset: Google Ireland Limited, Google Commerce Limited ja Google Dialer Inc.

vastuu

minkäänlaisen oikeudellisen vaatimuksen aiheuttamista menetyksistä riippumatta siitä, perustuuko vaatimus sopimukseen, rikkomukseen (mukaan lukien huolimattomuus) tai muuhun syyhyn ja olisiko menetyksiä voitu kohtuudella odottaa tai ennakoida

vastuuvapauslauseke

lausunto, joka rajoittaa jonkun laillista vastuuta

virhe

Oikeudellinen käsite, joka määrittelee eron sen välillä, kuinka jonkin pitäisi toimia ja kuinka se tosiasiassa toimii. Lain mukaan se, kuinka jonkin pitäisi toimia, perustuu myyjän tai elinkeinonharjoittajan kuvaukseen, laadun ja suorituskyvyn tyydyttävyyteen ja tuotteiden soveltuvuuteen niiden tavalliseen käyttötarkoitukseen.

yrityskäyttäjä

yksityishenkilö tai yhteisö, joka ei ole kuluttaja (katso "kuluttaja")

Google-sovellukset
Päävalikko