Definice

autorská práva

Zákonné právo, které autorovi původního díla (např. příspěvku na blogu, fotky nebo videa) umožňuje rozhodnout, zda a jak smějí toto původní dílo využívat ostatní, na což se vztahují určitá omezení a výjimky (např. princip „fair use“ a „poctivé využití“).

firemní uživatel

Fyzická nebo právnická osoba, který není spotřebitel (viz „spotřebitel“)

odpovědnost

Ztráty vzniklé jakýmkoli typem právního nároku, ať už tento nárok vychází ze smlouvy, přečinu (včetně nedbalosti) nebo z jiného důvodu, a bez ohledu na to, zda mohly být přiměřeným způsobem očekávány nebo předvídány, či nikoli.

odškodnění

Smluvní závazek jednotlivce nebo organizace nahradit ztráty utrpěné jiným jednotlivcem nebo organizací v důsledku právního řízení, jako jsou například soudní spory.

ochranná známka

Symboly, názvy a obrázky používané v obchodním styku, které umožňují rozlišení zboží či služeb jednotlivce nebo organizace od jiných.

omezení odpovědnosti

Prohlášení, které omezuje právní odpovědnost určité osoby.

organizace

Právní subjekt (jako je korporace, nezisková organizace nebo škola), nikoli jednotlivec.

práva duševního vlastnictví

Práva na výtvory lidské mysli, např. vynálezy (patentová práva), literární a umělecká díla (autorská práva), design (práva k průmyslovým vzorům) a symboly, názvy a obrázky používané v obchodním styku (ochranné známky). Práva duševního vlastnictví mohou patřit vám, jiné osobě nebo organizaci.

služby

Služby Google, které podléhají těmto podmínkám, jsou uvedeny na adrese https://policies.google.com/terms/service-specific a patří mezi ně tyto:

 • aplikace a weby (např. Vyhledávání a Mapy)
 • platformy (např. Nákupy Google)
 • integrované služby (např. Mapy vložené do aplikací a webů jiných společností)
 • zařízení a další zboží (např. Google Nest)

Mnoho našich služeb zahrnuje obsah, který je interaktivní nebo ho lze streamovat.

spotřebitel

Jednotlivec, který používá služby Google pro osobní, nekomerční účely mimo svou pracovní činnost, obor podnikání, řemeslo nebo profesi. (Viz „firemní uživatel“)

spřízněný subjekt

Subjekt, který patří do skupiny společností Google, což znamená společnost Google LLC a její dceřiné společnosti, včetně následujících společností, které poskytují spotřebitelské služby v EU: Google Ireland Limited, Google Commerce Limited a Google Dialer Inc.

váš obsah

Věci, které vytvoříte, nahrajete, předáte, uložíte, odešlete, přijmete nebo budete sdílet se společností Google prostřednictvím jejích služeb, například:

 • Dokumenty, Tabulky a Prezentace, které vytvoříte
 • příspěvky na blogu nahrané přes Blogger
 • recenze, které jste odeslali prostřednictvím Map
 • videa, která uchováváte na Disku
 • e-maily, které odešlete a přijmete prostřednictvím Gmailu
 • obrázky, které sdílíte s přáteli prostřednictvím Fotek
 • cestovní itineráře, které sdílíte s Googlem

záruka

Ujištění, že produkt nebo služba bude fungovat podle určitého standardu.

Aplikace Google
Hlavní nabídka