Definicije

autorska prava

Zakonsko pravo koje omogućuje autoru izvornog djela (kao što je post na blogu, fotografija ili videozapis) da odluči mogu li i kako drugi koristiti to izvorno djelo, u skladu s određenim ograničenjima i iznimkama.

jamstvo

Osiguranje da će proizvod ili usluga funkcionirati u skladu s određenim standardom.

komercijalno jamstvo

Komercijalno jamstvo dobrovoljna je obaveza da će se zadovoljiti određeni standardi kvalitete i da će društvo koje nudi to jamstvo biti odgovorno za popravak, zamjenu ili povrat novca potrošaču za neispravne artikle ako se ti standardi ne zadovolje.

nesukladnost

Pravni pojam kojim se definira razlika između načina na koji bi nešto trebalo funkcionirati i kako doista funkcionira. Prema zakonu, način na koji bi nešto trebalo funkcionirati temelji se na načinu na koji prodavatelj ili trgovac opisuju taj artikl, jesu li njegova kvaliteta i izvedba zadovoljavajuće i je li on prikladan za uobičajenu svrhu takvih artikala.

obeštetiti ili odšteta

Ugovorna obaveza pojedinaca ili organizacija da nadoknade štetu koju su pretrpjeli neki drugi pojedinci ili organizacije u pravnim postupcima kao što su tužbe.

odgovornost

Gubici uzrokovani bilo kojom vrstom pravnog zahtjeva, bilo da se zahtjev temelji na ugovoru, izvanugovornoj odgovornosti (uključujući nemar) ili nekom drugom razlogu i bez obzira na to jesu li se ti gubici mogli razumno očekivati ili predvidjeti.

odricanje od odgovornosti

Izjava koja ograničava nečije pravne odgovornosti.

organizacija

Pravni entitet (na primjer korporacija, neprofitna organizacije ili škola), a ne pojedinac.

poslovni korisnik

Pojedinac ili entitet koji nije potrošač (pogledajte pojam "potrošač").

potrošač

Pojedinac koji upotrebljava Googleove usluge u osobne, nekomercijalne svrhe izvan svoje djelatnosti, poslovanja, struke ili zanimanja. To uključuje "potrošače" kao što je definirano u članku 2. stavku 1. Direktive EU-a o pravima potrošača. (Pogledajte pojam poslovni korisnik)

povezano društvo

Entitet koji pripada Googleovoj grupi društava, što znači Google LLC i njegova društva kćeri, uključujući sljedeća društva koja pružaju usluge za potrošače u Europskoj uniji: Google Ireland Limited, Google Commerce Limited i Google Dialer Inc.

prava intelektualnog vlasništva

Prava nad nečijim intelektualnim djelima, na primjer inovacijama (prava na patent), književnim i umjetničkim djelima (autorsko pravo), dizajnima (prava na dizajn) i simbolima, nazivima i slikama korištenim u trgovačkoj djelatnosti (žigovi). Prava intelektualnog vlasništva mogu pripadati vama, nekom drugom pojedincu ili organizaciji.

Uredba za platforme za poslovne korisnike EU-a

Uredba (EU) 2019/1150 o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja.

usluge

Googleove usluge koje podliježu ovim uvjetima proizvodi su i usluge navedeni na web-lokaciji https://policies.google.com/terms/service-specific, uključujući:

 • aplikacije i web-lokacije (na primjer Pretraživanje i Karte)
 • platforme (na primjer Google Shopping)
 • integrirane usluge (na primjer Karte ugrađene u aplikacije ili na web-lokacije drugih društava)
 • uređaji i ostala roba (na primjer Google Nest)

Mnoge od tih usluga uključuju i sadržaj za koji možete emitirati stream ili stupati u interakciju s njime.

vaš sadržaj

Ono što izradite, prenesete, uputite, pohranite, pošaljete, primite ili podijelite koristeći se našim uslugama, na primjer:

 • Dokumenti, Tablice i Prezentacije koje izradite
 • postovi na blogu koje prenesete putem Bloggera
 • recenzije koje šaljete putem Karata
 • videozapisi koje pohranjujete na Disku
 • e-poruke koje šaljete i primate putem Gmaila
 • slike koje dijelite s prijateljima putem Fotografija
 • planovi puta koje dijelite s Googleom

zakonsko jamstvo

Zakonsko je jamstvo zahtjev u skladu sa zakonom prema kojem su prodavatelj ili trgovac odgovorni ako su njihovi digitalni sadržaji, usluge ili roba neispravni (odnosno nesukladni).

žig

Simboli, nazivi i slike korišteni u trgovačkoj djelatnosti koji omogućuju razlikovanje proizvoda i usluga različitih pojedinaca i organizacija.

Googleove aplikacije
Glavni izbornik