Definíciók

Az EU platformok és vállalkozások viszonyára vonatkozó rendelete

Az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdításáról szóló (EU) 2019/1150. számú rendelet.

az Ön tartalmai

Az Ön által a szolgáltatásaink használatával létrehozott, feltöltött, beküldött, tárolt, küldött, fogadott vagy megosztott dolgok, mint például:

 • Az Ön által létrehozott Google-dokumentumok, -táblázatok és -diák.
 • A Blogger szolgáltatáson keresztül feltöltött blogbejegyzések.
 • A Térkép szolgáltatásban beküldött véleményei.
 • Az Ön által a Drive-on tárolt videók.
 • A Gmail szolgáltatásban küldött és fogadott e-mailjei.
 • A Fotók szolgáltatáson keresztül az ismerőseivel megosztott képek.
 • A Google-lal megosztott útitervek.

felelősségkorlátozás

Nyilatkozat, amely korlátozza valakinek a jogi felelősségét.

fogyasztó

Bármely magánszemély, aki a Google szolgáltatásait olyan személyes, nem kereskedelmi célokra használja, amely kívül esik szakmája, üzleti tevékenysége vagy foglalkozása körén. Ebbe beletartoznak a fogyasztók jogairól szóló EU irányelv 2.1. cikkében meghatározott „fogyasztók” is. (Lásd az üzleti felhasználó fogalmát)

hibás teljesítés

Jogi koncepció, amely meghatározza a különbséget aközött, hogy hogyan kellene valaminek működnie, és hogy ténylegesen hogyan működik. A jogszabályok értelmében az, ahogyan működnie kellene valaminek, azon alapul, hogy az értékesítő vagy kereskedő milyen leírást biztosít róla, hogy megfelelő-e a minősége és a teljesítménye, valamint hogy alkalmas-e az ilyen termékek rendeltetésszerű használatára.

Jogszabályon alapuló jótállás, szavatosság

A jogszabályon alapuló jótállás, szavatosság a jogszabályok által támasztott követelmény, amely szerint az értékesítő vagy kereskedő felelős azért, ha digitális tartalmai, szolgáltatásai vagy árui hibásak (vagyis hibás teljesítés esetén).

kártalanítás vagy kártérítés

Bármely magánszemély vagy szervezet arra vonatkozó szerződéses kötelezettsége, hogy megtérítse egy másik magánszemély vagy szervezet által bármely jogi eljárás, például per kapcsán elszenvedett veszteségeket.

kereskedelmi jótállás

A kereskedelmi jótállás a jogszabályon alapuló, megfelelőségre vonatkozó jótállást, szavatosságot kiegészítő önkéntes kötelezettségvállalás. A kereskedelmi jótállást nyújtó vállalat vállalja (a) bizonyos szolgáltatások biztosítását; vagy (b) a hibás termékek javítását, cseréjét vagy visszatérítését a fogyasztó számára.

szellemi tulajdonjogok

Az alkotó elme szüleményeihez, így például a találmányokhoz (szabadalmi jogok), irodalmi és művészeti alkotásokhoz (szerzői jog), formatervezési mintákhoz (mintaoltalmi jogok) és a kereskedelemben használt szimbólumokhoz, nevekhez és képekhez (védjegyek) fűződő jogok. A szellemi tulajdonjog illetheti Önt, egy másik személyt vagy egy szervezetet.

szervezet

Jogi személy (például vállalat, nonprofit szervezet vagy iskola), nem pedig magánszemély.

szerzői jog

Jogszabályba foglalt jog, amely lehetővé teszi az eredeti mű (pl. blogbejegyzés, fotó vagy videó) alkotójának az arról való döntéshozatalt, hogy az adott eredeti művet használhatják-e mások, és ha igen, hogyan. Bizonyos korlátozások és kivételek vannak érvényben.

szolgáltatások

A jelen feltételek hatálya alá tartozó Google-szolgáltatások a https://policies.google.com/terms/service-specific webhelyen felsorolt termékeket és szolgáltatásokat jelentik, ideértve az alábbiakat:

 • alkalmazások és webhelyek (például a Kereső és a Térkép)
 • platformok (például a Google Shopping)
 • integrált szolgáltatások (például a más cégek alkalmazásaiba vagy webhelyeibe beágyazott Térkép szolgáltatás)
 • eszközök és más áruk (például a Google Nest)

Ezen szolgáltatások közül számos rendelkezik streamelhető vagy interaktív tartalmakkal is.

társult vállalkozás

A Google vállalatcsoportjába tartozó entitás, amely csoport a Google LLC-t és annak leányvállalatait jelenti, beleértve a következő vállalatokat, amelyek fogyasztói szolgáltatásokat biztosítanak az Európai Unióban: Google Ireland Limited, Google Commerce Limited és Google Dialer Inc.

üzleti felhasználó

Bármely magánszemély vagy jogi személy, aki vagy amely nem fogyasztó (lásd a fogyasztó fogalmát).

védjegy

Olyan, a kereskedelemben használt szimbólumok, nevek és képek, amelyek képesek megkülönböztetni egy adott személy vagy szervezet termékeit és szolgáltatásait egy másikéitól.

Google-alkalmazások
Főmenü