Definities

aangesloten entiteit

Een entiteit die behoort tot de Google-groep van bedrijven, wat neerkomt op Google LLC en zijn dochtermaatschappijen, waaronder de volgende bedrijven die consumentenservices aanbieden in de EU: Google Ireland Limited, Google Commerce Limited en Google Dialer Inc.

aansprakelijkheid

Verliezen als gevolg van elk soort eis, ongeacht of de eis is gebaseerd op een verbintenis, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid) of andere reden en ongeacht of deze verliezen redelijkerwijs te verwachten of voorzien waren.

auteursrecht

Een wettelijk recht op grond waarvan de maker van een origineel werk (zoals een blogpost, foto of video) kan besluiten of en hoe een origineel werk kan worden gebruikt door anderen, onder voorbehoud van bepaalde beperkingen en uitzonderingen.

commerciële garantie

Een commerciële garantie is een vrijwillige toezegging dat wordt voldaan aan bepaalde kwaliteitsnormen en dat het bedrijf dat deze garantie biedt, als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, verantwoordelijk is voor het repareren of vervangen van de defecte artikelen of om deze aan de consument terug te betalen.

conformiteitsgebrek

Een wettelijk concept dat het verschil definieert tussen hoe iets zou moeten werken en hoe het daadwerkelijk werkt. Op grond van de wetgeving is hoe iets moet werken gebaseerd op hoe de verkoper of handelaar het beschrijft, of de kwaliteit en prestaties voldoende zijn en de geschiktheid voor het normale doel van dergelijke artikelen.

consument

Een individuele persoon die de Google-services gebruikt voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en niet in het kader van zijn bedrijf, ambacht of beroep. Dit omvat ook 'consumenten', zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 1, van de Europese richtlijn betreffende consumentenrechten. (Zie 'zakelijke gebruiker')

disclaimer

Een verklaring waarin de wettelijke verantwoordelijkheden van een persoon worden beperkt.

Europese P2B-verordening (Platform-to-Business)

Verordening (EU) 2019/1150 ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten.

garantie

De verzekering dat een product of service presteert in overeenstemming met een bepaalde norm.

handelsmerk

Symbolen, namen en afbeeldingen die in het handelsverkeer worden gebruikt om goederen of services van een individu of organisatie te onderscheiden van die van een ander individu of een andere organisatie.

intellectuele-eigendomsrechten (IE-rechten)

Rechten op creaties die zijn ontstaan door de gedachten van een persoon, zoals uitvindingen (patentrechten), literaire en artistieke werken (auteursrecht), ontwerpen (ontwerprechten) en symbolen, namen en afbeeldingen die in het handelsverkeer worden gebruikt (handelsmerken). IE-rechten kunnen eigendom zijn van u, van een andere persoon of van een organisatie.

organisatie

Een juridische entiteit (zoals een onderneming, non-profitorganisatie of school) en niet een individueel persoon.

schadeloosstellen of schadeloosstelling

De contractuele verplichting van een persoon of organisatie om de verliezen die worden geleden door een andere persoon of organisatie als gevolg van een juridische procedure, zoals een rechtszaak, te vergoeden.

services

De Google-services die onder deze voorwaarden vallen, zijn de producten en services die worden vermeld op https://policies.google.com/terms/service-specific, waaronder:

 • apps en sites (zoals Zoeken en Maps)
 • platforms (zoals Google Shopping)
 • geïntegreerde services (zoals een ingesloten versie van Maps in apps of op sites van andere bedrijven)
 • apparaten en andere goederen (zoals Google Nest)

Veel van deze services bevatten ook content die u kunt streamen of waarmee u interactie kunt hebben.

uw content

Content die u maakt, uploadt, indient, opslaat, verstuurt, ontvangt of deelt via onze services, zoals:

 • content die u maakt met Documenten, Spreadsheets en Presentaties
 • blogposts die u uploadt via Blogger
 • reviews die u indient via Maps
 • video's die u opslaat op Drive
 • e-mails die u verstuurt en ontvangt via Gmail
 • foto's die u met vrienden deelt via Foto's
 • reisschema's die u deelt met Google

wettelijke garantie

Een wettelijke garantie is een vereiste op grond van de wetgeving dat inhoudt dat een verkoper of handelaar aansprakelijk is als diens digitale content, services of goederen defect zijn (als er dus sprake is van een gebrek aan overeenstemming).

zakelijke gebruiker

Een persoon of entiteit die geen consument is (zie consument).

Google-apps
Hoofdmenu