Definisjoner

ansvar

Tap fra hvilken som helst type juridisk krav, uansett om kravet er basert på en kontrakt, erstatning utenfor kontrakt (inkludert uaktsomhet) eller andre grunner, og uavhengig av hvorvidt disse tapene i rimelig grad kunne forventes eller forutses.

ansvarsfraskrivelse

En erklæring som begrenser noens juridiske ansvar.

bedriftsbruker

En person eller enhet som ikke er forbruker (se forbruker).

EUs forordning om rimelig forretningspraksis på plattformer

Forordning (EU) 2019/1150 om å fremme rimelighet og åpenhet for bedrifters bruk av formidlingstjenester på internett.

forbruker

En enkeltperson som bruker Google-tjenester for personlige, ikke-kommersielle formål utenfor vedkommendes bransje, bedrift, håndverk eller yrke. Dette inkluderer «forbrukere», som definert i artikkel 2.1 av EUs forbrukerrettighetsdirektiv. (Se bedriftsbruker)

garanti

En forsikring om at et produkt eller en tjeneste vil yte i henhold til en viss standard.

holde skadeløs eller skadeløsholdelse

En person eller organisasjon sin kontraktsforpliktelse til å kompensere for tapene som er lidt av en annen person eller organisasjon, fra rettssaker, for eksempel søksmål.

immaterielle rettigheter (IPR)

Rettighetene til intellektuelle frembringelser, for eksempel oppfinnelser (patentrettigheter), litterære og kunstneriske verk (opphavsrett), design (designrettigheter) og symboler, navn og bilder som brukes i handel (varemerker). De immaterielle rettighetene kan tilhøre deg, en annen person eller en organisasjon.

innholdet ditt

Ting du oppretter, laster opp, sender inn, lagrer, sender, mottar eller deler via tjenestene våre, for eksempel

 • Dokumenter, Regneark og Presentasjoner du oppretter
 • blogginnlegg du har lastet opp via Blogger
 • anmeldelser du sender inn via Maps
 • videoer du lagrer i Disk
 • e-post du sender og mottar via Gmail
 • bilder du deler med venner via Foto
 • reiseruter du deler med Google

juridisk garanti

En juridisk garanti er et krav i henhold til loven om at en selger eller forhandler er ansvarlig hvis digitalt innhold, tjenester eller varer er defekte (det vil si at de har mangler).

kommersiell garanti

En kommersiell garanti er en frivillig forpliktelse om at visse kvalitetsstandarder skal overholdes, og at hvis disse standardene ikke overholdes, er bedriften som tilbyr garantien, ansvarlig for å reparere, bytte ut eller refundere forbrukeren for defekte varer.

mangel

Et juridisk konsept som definerer forskjellen mellom hvordan noe skal fungere, og hvordan det faktisk fungerer. I henhold til loven baseres hvordan noe skal fungere, på hvordan selgeren eller forhandleren beskriver det, hvorvidt kvaliteten og ytelsen er tilfredsstillende, og egnetheten for det vanlige formålet for slike varer.

opphavsrett

En juridisk rettighet som lar opphavspersonen av et originalt verk (for eksempel blogginnlegg, bilder eller videoer) bestemme hvorvidt og hvordan det originale verket kan brukes av andre, underlagt visse begrensninger og unntak.

organisasjon

En juridisk enhet (for eksempel et konsern, en ideell organisasjon eller en skole) og ikke en enkeltperson.

tilknyttede enheter

En enhet som tilhører Google-konsernet, som betyr Google LLC og deres datterselskaper, inkludert de følgende selskapene som tilbyr forbrukertjenester i EU: Google Ireland Limited, Google Commerce Limited og Google Dialer Inc.

tjenester

Google-tjenestene som er underlagt disse vilkårene, er produktene og tjenestene som er oppført på https://policies.google.com/terms/service-specific, inkludert

 • apper og nettsteder (for eksempel Søk og Maps)
 • plattformer (for eksempel Google Shopping)
 • integrerte tjenester (for eksempel Maps integrert i apper og nettsteder som tilhører andre selskaper)
 • enheter og andre varer (for eksempel Google Nest)

Mange av disse tjenestene inkluderer også innhold du kan strømme eller interagere med.

varemerke

Symboler, navn og bilder som brukes i handel, som kan skille varer eller tjenester fra én person eller organisasjon fra varene eller tjenestene fra en annen.

Google-apper
Hovedmeny