Definiții

afiliat

O entitate care aparține grupului de societăți Google, adică Google LLC și subsidiarele sale, inclusiv următoarele societăți care oferă servicii pentru consumatori în UE: Google Ireland Limited, Google Commerce Limited și Google Dialer Inc.

clauză de declinare a responsabilității

O declarație care limitează responsabilitățile legale ale unei entități.

consumator

O persoană care folosește serviciile Google în scopuri personale, necomerciale, din afara domeniului, a profesiei sau specializării sale. Aici sunt incluși „consumatorii”, așa cum sunt definiți în Articolul 2.1 din Directiva UE privind drepturile consumatorilor. (Consultați utilizator business)

conținutul dvs.

conținutul pe care îl creați, îl încărcați, îl trimiteți, îl stocați, îl primiți sau la care permiteți accesul folosind serviciile noastre, cum ar fi:

 • Documente, Foi de calcul și Prezentări pe care le creați
 • Postări pe blog pe care le încărcați prin Blogger
 • Recenzii pe care le trimiteți prin Maps
 • Videoclipuri pe care le stocați în Drive
 • E-mailuri pe care le trimiteți și primiți prin Gmail
 • Poze pe care le trimiteți prietenilor prin Foto
 • Itinerare pentru călătorie pe care le trimiteți la Google

despăgubire

Obligația contractuală a unei persoane sau organizații de a compensa pierderile suferite de altă persoană sau organizație în urma unor proceduri judiciare, cum ar fi procesele.

drept de autor

Drept legal care îi permite creatorului unei lucrări originale (cum ar fi o postare pe blog, o fotografie sau un videoclip) să decidă dacă și cum poate fi folosită acea lucrare de alții, în conformitate cu anumite limitări și excepții.

drepturi de proprietate intelectuală

Drepturi asupra creațiilor intelectuale ale unei persoane, cum ar fi invenții (drepturi de brevet), lucrări literare și artistice (drepturi de autor), designuri (drepturi de design) sau simboluri, nume și imagini folosite în comerț (mărci comerciale). Acestea vă pot aparține dvs., altei persoane sau unei organizații.

garanție

Garanția că un produs sau serviciu va funcționa la anumite standarde.

garanție comercială

Garanția comercială este un angajament voluntar privind respectarea anumitor standarde de calitate și, în cazul în care nu sunt respectate standardele respective, societatea care oferă garanția este responsabilă pentru repararea, înlocuirea sau rambursarea contravalorii articolelor defecte către consumator.

garanție legală

Garanția legală este o prevedere a legii conform căreia un vânzător sau comerciant este răspunzător dacă serviciile digitale, conținutul digital sau bunurile sale sunt defecte (adică neconforme).

marcă comercială

Simbolurile, numele și imaginile folosite în comerț și capabile să distingă bunurile sau serviciile unei persoane sau organizații de ale alteia.

neconformitate

Concept legal care definește diferența între modul în care ar trebui să funcționeze ceva și cum funcționează în realitate. Conform legii, modul în care ar trebui să funcționeze ceva se bazează pe descrierea vânzătorului sau comerciantului, pe gradul de satisfacție privind calitatea și performanțele acelui articol și caracterul său adecvat pentru scopul său obișnuit.

organizație

Entitate juridică (de exemplu, corporație, organizație nonprofit sau școală), nu persoană fizică.

răspundere

Pierderi care decurg din orice acțiune în justiție, fie că aceasta are la bază un contract, un act ilicit (inclusiv neglijență) sau alt motiv și dacă pierderile respective au fost sau nu anticipate sau prevăzute în mod rezonabil.

Regulamentul privind întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online din UE

Reglementarea (UE) 2019/1150 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online.

servicii

Serviciile Google care se supun acestor condiții sunt produsele și serviciile enumerate la adresa https://policies.google.com/terms/service-specific, inclusiv:

 • aplicații și site-uri (cum ar fi Căutarea și Maps),
 • platforme (cum ar fi Cumpărături Google),
 • servicii integrate (cum ar fi Maps, care este încorporat în aplicațiile sau site-urile altor companii);
 • dispozitive și alte bunuri (cum ar fi Google Nest).

Multe dintre aceste servicii includ și conținut pe care puteți să îl redați în streaming sau cu care puteți să interacționați.

utilizator business

Un individ sau o entitate care nu este consumator (vedeți consumator).

Aplicații Google
Meniu principal