Дефиниције

ауторска права

Законско право које омогућава аутору оригиналног дела (попут блога, фотографије или видео снимка) да одлучи да ли ће и како то оригинално дело моћи да користе други, у складу са одређеним ограничењима и изузецима (попут „поштеног коришћења“ и „поштеног поступања“).

ваш садржај

Ствари које правите, отпремате, прилажете, чувате, примате или шаљете користећи наше услуге, попут:

 • документи, табеле и презентације које правите
 • постови на блоговима које отпремате помоћу Blogger-а
 • оцене које шаљете помоћу Мапа
 • видео снимци које чувате на Диску
 • имејлови које шаљете и примате преко Gmail-а
 • слике које делите са пријатељима помоћу Слика
 • планови путовања које делите на Google-у

гаранција

Гаранција да ће производ или услуга имати учинак у складу са одређеним стандардима.

жиг

Симболи, називи и слике који се користе у трговачкој делатности помоћу којих је могуће направити разлику између добара или услуга различитих физичких лица или организација.

обештетити или обештећење

Уговорна обавеза физичког лица или организације да обештети губитке које претрпи друго физичко лице или организација у правним поступцима као што су тужбе.

одговорност

Губици услед било које врсте правног потраживања, без обзира на то да ли се захтев заснива на уговору, деликту (укључујући немар) или неком другом разлогу и без обзира на то да ли су ти губици могли разумно да се очекују или предвиде.

одрицање одговорности

Изјава која ограничава нечије законске обавезе.

организација

Правно лице (као што је корпорација, непрофитна организација или школа), а не појединац.

повезано лице

Правно лице које припада Google групи компанија, што значи Google LLC и његова зависна друштва, укључујући следеће компаније које пружају потрошачке услуге у ЕУ: Google Ireland Limited, Google Commerce Limited и Google Dialer Inc.

пословни корисник

Физичко или правно лице које није потрошач (погледајте „потрошач“).

потрошач

Појединац који користи Google услуге у личне, некомерцијалне сврхе изван своје делатности, пословања, струке или занимања. (Погледајте термин Пословни корисник)

права интелектуалне својине

Права над нечијим интелектуалним делима, попут проналазака (права на патент); књижевних и уметничких дела (ауторска права); дизајна (права на дизајн); и симбола, назива и слика који се користе у трговачкој делатности (жигови). Права интелектуалне својине могу да припадају вама, неком другом физичком лицу или организацији.

услуге

Google услуге које подлежу овим условима су производи и услуге наведени на https://policies.google.com/terms/service-specific, и укључују:

 • апликације и сајтови (попут Претраге и Мапа)
 • платформе (као што је Google куповина)
 • интегрисане услуге (попут Мапа уграђених у апликације или на сајтове других компанија)
 • уређаји и друга роба (као што је Google Nest)

Многе од ових услуга обухватају и садржај који можете да стримујете или са којим можете да имате интеракцију.

Google апликације
Главни мени