Definitioner

ansvarsfriskrivning

En friskrivning som begränsar någons juridiska skyldigheter.

brist på överensstämmelse

Ett juridiskt begrepp som definierar skillnaden mellan hur något borde fungera och hur det faktiskt fungerar. Enligt lagen borde något fungera enligt säljarens beskrivning av det, om dess kvalitet och prestanda är tillräcklig och dess lämplighet för objektets typiska användningsområden.

ditt innehåll

Saker som du skapar, laddar upp, skickar in, lagrar, skickar, tar emot eller delar med hjälp av våra tjänster, till exempel:

 • innehåll du skapar i Dokument, Kalkylark och Presentationer
 • blogginlägg du laddat upp via Blogger
 • recensioner du skickar in via Maps
 • videor du lagrar i Drive
 • e-postmeddelanden som du skickar och tar emot via Gmail
 • bilder som du delar med vänner via Foto
 • resplaner som du delar med Google.

EU:s plattformsförordning

Förordning (EU) 2019/1150 om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster.

företagsanvändare

En fysisk person eller enhet som inte är en konsument (se konsument).

hålla skadeslös eller skadeslöshet

En fysisk persons eller organisations avtalsenliga förpliktelse att kompensera för förluster som en annan fysisk person eller organisation lidit på grund av en rättslig process, till exempel rättstvister.

immateriella rättigheter

Rättigheter till sådant som skapas i en persons huvud, till exempel uppfinningar (patenträttigheter), litterära och konstnärliga verk (upphovsrätt), design (designrättigheter) och symboler, namn och bilder som används inom handeln (varumärken). De immateriella rättigheterna kan tillhöra dig, en annan fysisk person eller en organisation.

kommersiell garanti

En kommersiell garanti är ett frivilligt åtagande som gäller utöver den rättsliga garantin om överensstämmelse. Företaget som erbjuder den kommersiella garantin godkänner att (a) tillhandahålla vissa tjänster, eller (b) reparera, ersätta eller återbetala konsumenten för defekta varor.

konsument

En fysisk person som använder Googles tjänster för privat, icke-kommersiellt bruk vid sidan av sitt arbete, företag eller yrke. Detta inkluderar ”konsumenter” enligt definitionen i artikel 2.1 i EU:s konsumenträttsdirektiv. (Se företagsanvändare)

närstående bolag

En enhet i Googles företagsgrupp, vilket innebär Google LLC och dess dotterbolag, inklusive följande företag som tillhandahåller konsumenttjänster i EU: Google Ireland Limited, Google Commerce Limited och Google Dialer Inc.

organisation

En juridisk enhet (till exempel ett företag, en ideell organisation eller skola) och inte en enskild person.

rättslig garanti

En rättslig garanti är en lagstadgad garanti att säljaren är ansvarig om hens digitala innehåll, tjänster eller varor är defekta (om de alltså brister i överensstämmelse).

tjänster

De Google-tjänster som omfattas av dessa villkor är de produkter och tjänster som listas på https://policies.google.com/terms/service-specific, inklusive:

 • appar och webbplatser (till exempel Sök och Maps)
 • plattformar (till exempel Google Shopping)
 • integrerade tjänster (till exempel Maps som bäddats in i appar eller på webbplatser från andra företag)
 • enheter och andra varor (till exempel Google Nest)

Många av tjänsterna har även innehåll som du kan streama eller interagera med.

upphovsrätt

En laglig rätt för skaparen av ett originalverk (till exempel ett blogginlägg, ett foto eller en video) att bestämma om och hur originalverket får användas av andra, som omfattas av vissa begränsningar och undantag.

varumärke

Symboler, namn och bilder som används inom handeln och som kan särskilja en fysisk persons eller organisations varor eller tjänster från andras.

Googles appar
Huvudmeny