Zásady zakázaného používání generativní umělé inteligence

Naposledy upraveno: 14. března 2023

Modely generativní umělé inteligence mohou pomáhat s objevováním nových témat, inspirovat tvořivost a usnadňovat učení. Používejte je zodpovědně a neporušujte právní předpisy. Služby Google související s těmito zásadami nesmíte používat za účelem

 1. provádění nebo zprostředkovávání nebezpečných, nelegálních nebo škodlivých aktivit, včetně:
  1. zprostředkovávání nebo propagace nelegálních aktivit nebo porušování právních předpisů, čímž se rozumí zejména:
   1. propagace nebo generování obsahu souvisejícího se (sexuálním) zneužíváním dětí,
   2. propagace prodeje či jeho zprostředkování nebo poskytování návodu k výrobě nebo možnosti získání nedovolených látek, zboží či služeb,
   3. propagace nebo podpora v páchání jakéhokoli zločinu,
   4. propagace nebo generování násilného extremismu nebo teroristického obsahu;
  2. zneužívání, poškozování nebo narušování služeb (nebo umožnění ostatním takto jednat), včetně:
   1. propagace nebo zprostředkování vytváření a šíření spamu,
   2. generování obsahu pro klamavé nebo podvodné aktivity, phishing nebo malware;
  3. pokusy přepsat nebo obejít bezpečnostní filtry nebo záměrné směrování modelu, aby jednal způsobem, který je v rozporu s našimi zásadami;
  4. generování obsahu, který může ublížit nebo propagovat ublížení jednotlivcům nebo skupinám, včetně:
   1. generování obsahu, který propaguje nebo vybízí k nenávisti,
   2. zprostředkování metod obtěžování nebo šikany za účelem vyhrožování, poškození nebo urážky druhých,
   3. generování obsahu, který zprostředkovává, propaguje nebo podněcuje k násilí,
   4. generování obsahu, který zprostředkovává, propaguje nebo vybízí k sebepoškozování,
   5. generování údajů umožňujících zjištění totožnosti za účelem jejich šíření nebo jiného způsobení škody,
   6. sledování lidí bez jejich souhlasu,
   7. generování obsahu, který je vůči lidem nefér nebo je jim nepříjemný, například s ohledem na citlivé nebo chráněné charakteristiky.
 2. generování a distribuce obsahu, který má sloužit jako nepravdivá informace, předstírání identity nebo zavádějící tvrzení, jako je:
  1. předstírání, že vygenerovaný obsah byl vytvořen člověkem nebo že se jedná o původní dílo, za účelem podvodu;
  2. generování obsahu, který předstírá určitou osobu (živou či mrtvou), aniž by to bylo jasně uvedeno, za účelem podvodu;
  3. zavádějící tvrzení o znalostech nebo schopnostech v souvislosti s citlivými oblastmi (např. zdraví, finance, státní služby nebo právo);
  4. provádění automatických rozhodnutí v oblastech, které ovlivňují materiální nebo individuální práva nebo kvalitu života (např. finance, právo, zaměstnání, zdravotní péče, domov, pojištění nebo sociální služby).
 3. vytváření sexuálně explicitního obsahu, včetně obsahu vytvořeného za účelem pornografie nebo sexuálního uspokojení (např. sexuální chatboti). Nepatří sem obsah vytvářený pro vědecké, vzdělávací, dokumentární nebo umělecké účely
Aplikace Google
Hlavní nabídka