Politik vedrørende forbudt brug af generativ AI

Sidst ændret: 14. marts 2023

Modeller til generativ AI kan hjælpe dig med at udforske nye emner, opnå kreativ inspiration og lære nye ting. Vi forventer dog, at du bruger og interagerer med dem på en ansvarlig og lovlig måde. Du kan sikre dig, at du gør dette, ved at undlade at bruge de Google-tjenester, der henvises til i denne politik, til at:

 1. Udføre eller facilitere farlige, ulovlige eller skadelige aktiviteter, herunder
  1. Facilitering eller promovering af ulovlige aktiviteter eller lovovertrædelser, f.eks.
   1. Promovering eller generering af indhold med relation til seksuelt misbrug eller udnyttelse af børn
   2. Promovering eller facilitering af salg af – eller vejledning i at syntetisere eller opnå adgang til – ulovlige stoffer, varer eller tjenester
   3. Facilitering af eller opfordring til brugere om at begå forbrydelser af en hvilken som helst karakter
   4. Promovering eller generering af voldelig ekstremisme eller terrorrelateret indhold
  2. Misbrug, skade, interferens eller afbrydelser af tjenester (eller at få andre til at gøre det samme), f.eks.
   1. Promovering eller muliggørelse af generering eller distribution af spam
   2. Generering af indhold til vildledende eller svigagtig aktivitet, svindel, phishing eller malware.
  3. Forsøg på at tilsidesætte eller omgå sikkerhedsfiltre eller bevidst opfordre modellen til at handle på en måde, der er i strid med vores politikker
  4. Generering af indhold, der kan skade eller tilskynde til at skade enkeltpersoner eller en gruppe, f.eks.
   1. Generering af indhold, der fremmer eller opfordrer til had
   2. Facilitering af metoder til chikanering eller mobning med henblik på at intimidere, krænke eller fornærme andre
   3. Generering af indhold, der faciliterer, promoverer eller opfordrer til vold
   4. Generering af indhold, der faciliterer, promoverer eller opfordrer til selvskade
   5. Generering af personhenførbare oplysninger med henblik på distribution eller anden skadelig aktivitet
   6. Sporing eller overvågning af personer uden deres samtykke
   7. Generering af indhold, der kan have uretfærdig eller negativ indvirkning på mennesker, især indvirkninger relateret til følsomme eller beskyttede karakteristika
 2. Generere og distribuere indhold, der har til formål at misinformere, give urigtige oplysninger eller vildlede, herunder
  1. Urigtige oplysninger om kilden til genereret indhold ved at påstå, at indholdet blev skabt af et menneske, eller ved at præsentere genereret indhold som originale værker med henblik på at vildlede
  2. Generering af indhold, der efterligner en enkeltperson (levende eller død), uden at det fremgår tydeligt, at det drejer sig om en efterligning, med henblik på at vildlede
  3. Vildledende påstande om ekspertise eller evner, der især fremsættes inden for følsomme områder (f.eks. sundhed, finans, serviceydelser fra offentlige myndigheder eller juridiske forhold)
  4. Foretagelse af automatiserede beslutninger inden for områder, der påvirker materielle eller individuelle rettigheder eller trivsel (f.eks. finans, jura, ansættelse, sundhed, bolig, forsikring og offentlig understøttelse)
 3. Generere seksuelt eksplicit indhold, herunder indhold, der er oprettet med henblik på pornografi eller seksuel tilfredsstillelse (f.eks. seksuelle chatbots). Vær opmærksom på, at dette ikke omfatter indhold, der er oprettet med henblik på videnskabelige, oplysende, dokumentariske eller kunstneriske formål.
Google-apps
Hovedmenu