Zasady dotyczące niedozwolonych zastosowań generatywnej AI

Ostatnia modyfikacja: 14 marca 2023

Modele generatywnej AI mogą pomóc w poznawaniu nowych zagadnień, pobudzaniu kreatywności i uczeniu się nowych rzeczy. Oczekujemy jednak, że będziesz z nich korzystać w sposób odpowiedzialny i zgodny z prawem. Dlatego nie wolno korzystać z usług Google, które odwołują się do tych zasad, aby:

 1. Realizować lub ułatwiać niebezpieczne, nielegalne bądź szkodliwe działania, takie jak:
  1. ułatwianie lub propagowanie działań nielegalnych bądź niezgodnych z prawem, na przykład:
   1. promowanie lub generowanie treści związanych z wykorzystywaniem (w tym seksualnym) dzieci;
   2. promowanie lub ułatwianie sprzedaży albo udzielanie wskazówek dotyczących produkowania nielegalnych substancji, towarów lub usług bądź uzyskiwania do nich dostępu;
   3. ułatwianie i zachęcanie użytkowników do popełniania przestępstw;
   4. promowanie lub generowanie treści związanych z brutalnym ekstremizmem bądź terroryzmem.
  2. nadużywać lub zakłócać działanie usług (bądź umożliwiać to innym osobom), na przykład:
   1. propagować lub ułatwiać generowanie bądź dystrybucję spamu;
   2. generować treści związane z oszustwami, nieuczciwymi działaniami, wyłudzeniami, phishingiem lub złośliwym oprogramowaniem;
  3. podejmować próby uniknięcia lub obejścia filtrów bezpieczeństwa bądź celowego skłaniania modelu do działania w sposób niezgodny z naszymi zasadami;
  4. generować treści, które mogą krzywdzić lub zachęcać do krzywdzenia osób bądź grup, na przykład:
   1. tworzyć treści, które propagują nienawiść lub do niej zachęcają;
   2. opracowywać metody nękania, dręczenia, zastraszania lub obrażania innych osób bądź znęcania się nad nimi;
   3. tworzyć treści, które propagują przemoc, ułatwiają jej stosowanie bądź do niej nawołują;
   4. tworzyć treści, które ułatwiają lub propagują samookaleczanie bądź do niego zachęcają;
   5. tworzyć informacje umożliwiające identyfikację osób z zamiarem rozpowszechniania tych danych lub w innych szkodliwych celach;
   6. śledzić lub monitorować osoby bez ich zgody;
   7. tworzyć treści, które mogą mieć krzywdzący lub negatywny wpływ na innych, w szczególności w odniesieniu do cech wrażliwych lub chronionych.
 2. Tworzyć i rozpowszechniać treści, które mają na celu przedstawianie nieprawdziwych informacji lub wprowadzanie użytkowników w błąd, na przykład:
  1. fałszywie przedstawiać pochodzenie tworzonych treści jako wytworzonych przez człowieka lub przedstawiać je jako oryginalne utwory w celu wprowadzenia w błąd;
  2. tworzyć treści przedstawiających inne osoby (żyjące lub zmarłe) bez podania jasnego wyjaśnienia, aby wprowadzić w błąd;
  3. generować twierdzenia wprowadzające w błąd z zakresu fachowej wiedzy lub umiejętności, szczególnie w obszarach wrażliwych (zdrowie, finanse, prawo, usługi publiczne itp.);
  4. podejmować zautomatyzowane decyzje w dziedzinach, które mają wpływ na prawa majątkowe lub indywidualne bądź dobrostan osoby (finanse, prawo, zatrudnienie, opieka zdrowotna, mieszkalnictwo, ubezpieczenia, opieka społeczna itp.);
 3. Tworzyć treści o charakterze jednoznacznie seksualnym, w tym materiałów pornograficznych czy służących wzbudzeniu gratyfikacji seksualnej (np. czatbotów o charakterze seksualnym). Nie dotyczy to treści tworzonych w celach naukowych, edukacyjnych, dokumentalnych lub artystycznych.
Aplikacje Google
Menu główne