İçerik Üretici Yapay Zeka Yasaklanan Kullanım Politikası

Son değiştirilme tarihi: 14 Mart 2023

İçerik üretici yapay zeka modelleri ile yeni konuları keşfedebilir, yaratıcılığınızı harekete geçirebilir ve yeni bilgiler edinebilirsiniz. Bununla birlikte, bu modelleri kullanırken ve bunlarla etkileşime girerken sorumluluk bilinciyle ve yasalara uygun şekilde hareket etmenizi bekleriz. Dolayısıyla bu politikaya atıfta bulunan Google hizmetlerini aşağıdaki amaçlarla kullanmamalısınız:

 1. Aşağıdakiler dahil olmak üzere tehlikeli, yasa dışı ya da zararlı faaliyetlere imkan sağlamak veya bunları gerçekleştirmek:
  1. Yasa dışı faaliyetlere ya da yasaların ihlaline imkan sağlamak veya bunları teşvik etmek, örneğin
   1. Çocuğun cinsel istismarı veya istismar konulu içeriklerin tanıtımı ya da üretimi
   2. Yasa dışı maddelerin, ürünlerin veya hizmetlerin satışını teşvik etmek ya da buna imkan sağlamak veya bunların sentezlenmesine ya da bunlara erişime yönelik yönlendirmeler yapmak
   3. Kullanıcıların herhangi bir suç işlemesine imkan sağlamak veya bunu teşvik etmek
   4. Şiddete başvuran aşırılık ya da terör amaçlı içeriklerin tanıtımı veya üretimi
  2. Hizmetlerin kötüye kullanımı, bunlara zarar verilmesi, müdahale edilmesi ya da kesintiye uğratılması (veya başkalarının bunları yapmalarına imkan sağlanması), örneğin
   1. Spam üretimini veya dağıtımını teşvik etmek ya da buna imkan sağlamak
   2. Yanıltıcı ya da sahtekarlık içeren etkinlikler, dolandırıcılık, kimlik avı veya kötü amaçlı yazılım için içerik üretimi
  3. Güvenlik filtrelerini geçersiz kılmaya ya da atlatmaya yönelik veya modelin, politikalarımızı ihlal edecek şekilde işlemesine bilinçli olarak neden olmaya yönelik teşebbüsler
  4. Şahıslara veya gruplara zarar verebilecek ya da bunların zarar görmesini teşvik edebilecek içeriklerin üretimi, örneğin
   1. Nefret yayan veya bunu teşvik eden içeriklerin üretimi
   2. Diğerlerini korkutmaya, istismar etmeye ya da aşağılamaya yönelik taciz ve zorbalık yöntemlerine imkan sağlama
   3. Şiddete imkan sağlayan, teşvik eden veya kışkırtan içeriklerin üretimi
   4. Kendine zarar vermeye imkan sağlayan, bunu destekleyen veya teşvik eden içeriklerin üretimi
   5. Kişilerin kimliğini tanımlayabilecek bilgilerin, bu bilgileri yayma veya başka şekilde ilgili kişilere zarar verme amacıyla üretilmesi
   6. Şahısların izinleri olmadan takip edilmesi veya izlenmesi
   7. Kişileri haksız veya olumsuz şekilde etkileyebilecek, özellikle hassas ya da korunan kişilik özelliklerine ilişkin etkileri olabilecek içeriklerin üretimi
 2. Aşağıdakiler dahil olmak üzere yanlış bilgilendirme, yanlış beyan veya yanlış yönlendirme amaçlı içeriklerin üretimi ve dağıtımı
  1. Yanıltma amacıyla; içeriğin insan üretimi olduğunu iddia etmek suretiyle, üretilen içeriğin kaynağının yanlış beyan edilmesi ya da üretilen içeriğin özgün eser olarak tanıtılması
  2. Yanıltma amacıyla; belirgin açıklama olmaksızın bir şahsın (sağ veya ölmüş) kimliğini taklit eden içeriklerin üretimi
  3. Özellikle hassas alanlarda (ör. sağlık, finans, resmi hizmetler veya hukuk) yetkinlik ya da beceri sahibi olunduğuna dair yanıltıcı iddialar
  4. Maddi veya kişisel haklar ya da sağlık konularını etkileyen alanlarda (ör. finans, hukuk, istihdam, sağlık hizmetleri, konut, sigorta ve sosyal yardım) otomatik kararlar alınması
 3. Pornografi veya cinsel tatmin amacıyla üretilen içerikler (ör. cinsel chatbot'lar) dahil olmak üzere müstehcen içeriklerin üretimi. Bu hükmün bilim, eğitim, belgesel veya sanat amacıyla üretilen içerikleri kapsamadığını hatırlatmak isteriz.
Google uygulamaları
Ana menü