Chính sách về các hành vi bị cấm khi sử dụng AI tạo sinh

Lần chỉnh sửa gần đây nhất: 14 tháng 3, 2023

Các mô hình AI tạo sinh có thể giúp bạn khám phá các chủ đề mới, khơi nguồn cảm hứng sáng tạo và học hỏi những điều mới. Tuy nhiên, chúng tôi mong bạn sẽ sử dụng và tương tác với các mô hình đó theo cách hợp pháp và có trách nhiệm. Để đạt được mục tiêu này, bạn không được sử dụng những dịch vụ của Google chịu sự điều chỉnh của chính sách này để:

 1. Thực hiện hoặc tạo điều kiện cho các hoạt động nguy hiểm, bất hợp pháp hoặc độc hại, bao gồm
  1. Tạo điều kiện hoặc quảng bá các hoạt động bất hợp pháp hoặc vi phạm pháp luật, chẳng hạn như
   1. Quảng bá hoặc tạo nội dung liên quan đến hành vi bóc lột hoặc xâm hại tình dục trẻ em
   2. Quảng bá hoặc tạo điều kiện cho việc bán hoặc cung cấp hướng dẫn để tạo ra hoặc để có được các chất, hàng hoá hoặc dịch vụ bất hợp pháp
   3. Tạo điều kiện hoặc khuyến khích người dùng thực hiện hành vi phạm tội
   4. Cổ xuý hoặc tạo nội dung khủng bố hoặc bạo lực cực đoan
  2. Lạm dụng, gây hại, can thiệp hoặc làm gián đoạn dịch vụ (hoặc tạo điều kiện để người khác cũng làm như vậy), chẳng hạn như
   1. Thúc đẩy hoặc hỗ trợ cho việc tạo hay phát tán nội dung rác
   2. Tạo nội dung cho các hoạt động lừa gạt hoặc gian lận, thủ đoạn lừa đảo, hành vi tấn công giả mạo hoặc phần mềm độc hại.
  3. Tìm cách khống chế hoá hoặc lách các bộ lọc an toàn hoặc cố tình điều khiển mô hình hành động theo cách trái ngược với chính sách của chúng tôi
  4. Tạo nội dung có thể gây hại hoặc kích động gây tổn hại cho các cá nhân hoặc một nhóm người, chẳng hạn như
   1. Tạo nội dung kích động hoặc khuyến khích sự hận thù
   2. Tạo điều kiện cho các hành vi quấy rối hoặc bắt nạt để doạ dẫm, lăng mạ hoặc xúc phạm người khác
   3. Tạo nội dung hỗ trợ, cổ xuý hoặc kích động bạo lực
   4. Tạo nội dung hỗ trợ, cổ xuý hoặc khuyến khích hành vi tự huỷ hoại bản thân
   5. Tạo thông tin nhận dạng cá nhân nhằm mục đích phát tán hoặc gây hại dưới hình thức khác
   6. Theo dõi hoặc giám sát người dùng mà không có sự đồng ý của họ
   7. Tạo nội dung có thể có tác động không công bằng hoặc bất lợi đến mọi người, đặc biệt là tác động liên quan đến các đặc điểm nhạy cảm hoặc đặc điểm được bảo vệ
 2. Tạo và phát tán nội dung nhằm cung cấp thông tin sai lệch, xuyên tạc hoặc gây hiểu lầm, bao gồm
  1. Xuyên tạc nguồn gốc của nội dung được tạo bằng cách xác nhận nội dung là do con người tạo ra hoặc mô tả nội dung được tạo là tác phẩm gốc nhằm mục đích lừa dối
  2. Tạo nội dung mạo danh một cá nhân (đang sống hoặc đã chết) mà không tiết lộ rõ ràng để lừa dối
  3. Đưa ra tuyên bố gây hiểu lầm về chuyên môn hoặc năng lực thực hiện đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm (ví dụ: y tế, tài chính, dịch vụ của chính phủ hoặc pháp lý)
  4. Đưa ra các quyết định tự động trong những lĩnh vực ảnh hưởng đến quyền vật chất hoặc quyền cá nhân hoặc tình trạng sức khoẻ (chẳng hạn như tài chính, pháp lý, việc làm, y tế, nhà ở, bảo hiểm và phúc lợi xã hội)
 3. Tạo nội dung khiêu dâm, bao gồm cả nội dung được tạo nhằm mục đích khiêu dâm hoặc thoả mãn tình dục (ví dụ như bot trò chuyện tình dục). Xin lưu ý rằng điều này không bao gồm nội dung được tạo vì mục đích khoa học, giáo dục, tư liệu hoặc nghệ thuật.
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính