Ytterligare användarvillkor för generativ AI

Senast ändrad: 9 augusti 2023 | Arkiverade versioner

Om du vill använda de Google-tjänster som hänvisar till dessa villkor (”Tjänsterna”) måste du godkänna (1) Googles användarvillkor och (2) dessa ytterligare användarvillkor för generativ AI.

Läs dessa dokument noggrant. Dessa dokument kallas tillsammans ”Villkoren”. I dem fastställs vad du kan förvänta dig av oss när du använder våra tjänster och vad vi förväntar oss av dig.

Vi rekommenderar även att du läser vår integritetspolicy (och eventuella integritetsmeddelanden som visas i samband med en Tjänst) för att bättre förstå vilken information vi samlar in och hur du kan uppdatera, hantera, exportera och radera dina uppgifter.

Ålderskrav

Utöver avsnittet Ålderskrav i Googles användarvillkor ska du även följa eventuella åldersgränser som anges i samband med en Tjänst.

Användningsbegränsningar

Du får inte använda Tjänsterna för att utveckla maskininlärningsmodeller eller relaterad teknik.

Utöver avsnittet Respektera andra i Googles användarvillkor måste du följa vår policy om förbjuden användning som innehåller ytterligare information om lämpligt uppförande när du använder Tjänsterna.

Tjänsterna har säkerhetsfunktioner för att blockera skadligt innehåll, till exempel innehåll som bryter mot vår policy om förbjuden användning. Som framgår av avsnittet Respektera andra i Googles användarvillkor får du inte försöka kringgå dessa skyddsåtgärder eller använda innehåll som bryter mot dessa Villkor.

Du ska följa Tjänstspecifika meddelanden i förekommande fall, som eventuella varningar om att inte ange känsliga eller konfidentiella uppgifter.

Ansvarsfriskrivning

Tjänsterna kan ibland innehålla felaktigt eller stötande innehåll som inte motsvarar Googles synsätt.

Var försiktig innan du förlitar dig på, publicerar eller på annat sätt använder innehåll som tillhandahålls av Tjänsterna.

Förlita dig inte på Tjänsterna för medicinsk, juridisk, ekonomisk eller annan professionell rådgivning. Innehåll om dessa ämnen tillhandahålls endast i informationssyfte och ersätter inte råd från kvalificerade yrkespersoner.

Googles appar
Huvudmeny