Sådan håndterer Google anmodninger fra offentlige myndigheder om brugeroplysninger

Statslige myndigheder fra hele verden anmoder om videregivelse af brugeroplysninger fra Google. Vi gennemgår nøje alle anmodninger for at sikre, at de lever op til gældende lovgivning. Hvis en anmodning anmoder om for mange oplysninger, forsøger vi at begrænse anmodningens omfang, og i visse tilfælde gør vi indsigelser mod at videregive nogen som helst oplysninger. Vi deler oplysninger om antallet og typen af anmodninger, vi modtager, i vores gennemsigtighedsrapport.

Måden, vi behandler anmodninger på, afhænger af din Google-tjenesteudbyder. For de fleste af vores tjenester er denne enten Google LLC, der er en amerikansk virksomhed underlagt amerikansk lovgivning, eller Google Ireland Limited, der er en irsk virksomhed underlagt irsk lovgivning. Hvis du vil vide, hvem din tjenesteudbyder er, kan du læse Googles servicevilkår eller kontakte din kontoadministrator, hvis din Google-konto administreres af en organisation.

Når vi modtager en anmodning fra en statslig myndighed, sender vi en mail til brugerkontoen, inden vi videregiver oplysninger. Hvis kontoen administreres af en organisation, underretter vi kontoadministratoren.

Vi underretter ikke brugeren, hvis de juridiske vilkår for anmodningen forbyder dette. Vi sender en notifikation efter et juridisk forbud ophører, f.eks. når en lovpligtig eller retsmæssig periode med tavshedspligt er udløbet.

Vi underretter muligvis ikke brugeren, hvis kontoen er blevet deaktiveret eller hijacket. Vi underretter muligvis heller ikke brugeren i nødsituationer, f.eks. ved trusler mod børns sikkerhed eller andres liv. I disse tilfælde underretter vi brugeren, hvis vi erfarer, at nødsituationen er overstået.

Anmodninger fra statslige myndigheder i USA i civile og administrative sager samt kriminalsager

Det fjerde tillæg til den amerikanske forfatning og ECPA (Electronic Communications Privacy Act) begrænser offentlige myndigheders muligheder for at tvinge en udbyder til at videregive brugeroplysninger. Amerikanske myndigheder skal som minimum gøre følgende:

 • I alle sager: Indgive en stævning, der kræver videregivelsen af grundlæggende registreringsoplysninger for abonnenter og visse IP-adresser
 • I kriminalsager
  • Præsentere en retskendelse, der forlanger videregivelse af poster uden indhold, f.eks. felterne Til, Fra, Cc, Bcc og tidsstempler i mails
  • Præsentere en ransagningskendelse, der kræver videregivelse af indholdet i kommunikation, f.eks. mails, dokumenter og billeder

Anmodninger fra amerikanske myndigheder i sager, der er forbundet med den nationale sikkerhed

Ved undersøgelser relateret til den nationale sikkerhed kan den amerikanske regering bruge en NSL-erklæring (National Security Letter) eller en af tilladelserne, som er dækket af FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act), der kræver, at Google videregiver brugeroplysninger.

 • En NSL-erklæring kræver ingen juridisk begrundelse og kan kun bruges til at forlange, at vi videregiver begrænsede oplysninger om vores abonnenter.
 • Kendelser og tilladelser baseret på FISA kan bruges til at kræve elektronisk overvågning og udleveringen af lagret data, f.eks. indhold fra tjenester som Gmail, Drev og Fotos.

Anmodninger fra offentlige myndigheder uden for USA

Google LLC modtager til tider anmodninger om datavideregivelse fra offentlige myndigheder udenfor USA. Når vi modtager en af disse anmodninger, videregiver vi muligvis brugeroplysninger, hvis handlingen lever op til følgende:

 • Amerikansk lovgivning, hvilket indebærer, at adgang og videregivelse er tilladt i henhold til gældende amerikansk lov, f.eks. ECPA (Electronic Communications Privacy Act)
 • Loven i det land, der fremsætter anmodningen, hvilket indebærer, at vi kræver, at myndighederne følger samme retfærdige procedure og overholder samme juridiske krav, som hvis anmodningen blev fremsat til en lokal udbyder af en lignende tjeneste
 • Internationale normer, hvilket indebærer, at vi kun videregiver data i forbindelse med anmodninger, der lever op til Principles on Freedom of Expression and Privacy (principper om ytringsfrihed og beskyttelse af privatliv) fra Global Network Initiative og dennes tilknyttede retningslinjer for implementering
 • Googles politikker, hvilket inkluderer gældende servicevilkår og privatlivspolitikker samt politikker med relation til beskyttelse af ytringsfriheden

Da Google Ireland er ansvarlig for størstedelen af Googles tjenester i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Schweiz, modtager de også anmodninger om brugeroplysninger.

Anmodninger fra irske myndigheder

Google Ireland er underlagt irsk lovgivning i forbindelse med evaluering af anmodninger om brugeroplysninger fra irske myndigheder. Irsk lov kræver, at irske retshåndhævende myndigheder præsenterer en juridisk anmodning, der forlanger, at Google Ireland videregiver brugeroplysninger.

Anmodninger fra offentlige myndigheder uden for Irland

Google Ireland tilbyder tjenester til brugere i hele Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Schweiz, og vi modtager sommetider anmodninger om datavideregivelse fra offentlige myndigheder uden for Irland. I disse situationer videregiver vi muligvis data, hvis anmodningen overholder følgende:

 • Irsk lovgivning, hvilket betyder, at adgang og videregivelse er tilladt under gældende irsk lov, f.eks. Irish Criminal Justice Act
 • EU-lov, der er gældende i Irland, hvilket omfatter alle EU-love, der gælder i Irland, f.eks. persondataforordningen (GDPR)
 • Loven i det land, der fremsætter anmodningen, hvilket indebærer, at vi kræver, at myndighederne følger samme retfærdige procedure og overholder samme juridiske krav, som hvis anmodningen blev fremsat til en lokal udbyder af en lignende tjeneste
 • Internationale normer, hvilket indebærer, at vi kun videregiver data i forbindelse med anmodninger, der lever op til Principles on Freedom of Expression and Privacy (principper om ytringsfrihed og beskyttelse af privatliv) fra Global Network Initiative og dennes tilknyttede retningslinjer for implementering
 • Googles politikker, hvilket inkluderer gældende servicevilkår og privatlivspolitikker samt politikker med relation til beskyttelse af ytringsfriheden

Hvis vi mener, at vi kan forhindre dødsfald eller alvorlige skader, kan vi videregive oplysninger til en statslig myndighed – f.eks. i forbindelse med bombetrusler, skoleskydninger, bortførelser, forhindring af selvmord eller når personer er meldt savnet. Disse anmodninger vil stadig blive vurderet i overensstemmelse med gældende love og vores politikker.

Google-apps
Hovedmenu