Kako Google postupa sa zahtjevima vlasti za korisničke podatke?

Državna tijela iz cijelog svijeta obraćaju se Googleu sa zahtjevima za korisničke podatke. Svaki takav zahtjev pažljivo pregledavamo kako bismo provjerili je li u skladu s primjenjivim zakonima. Zahtjeve u kojima se traži previše informacija pokušavamo suziti, a u nekim se slučajevima protivimo otkrivanju bilo kakvih informacija. Količinu i vrste zahtjeva koje primamo dijelimo na našoj usluzi Transparentnost.

Način na koji odgovaramo na zahtjeve ovisi o davatelju Googleovih usluga — za većinu naših usluga to su tvrtka Google LLC sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama koja posluje u skladu sa zakonodavstvom SAD-a ili irska tvrtka Google Ireland Limited koja posluje u skladu s irskim zakonodavstvom. Da biste saznali koja je tvrtka vaš davatelj usluga, pregledajte Googleove uvjete pružanja usluge ili se obratite administratoru računa ako vašim Google računom upravlja organizacija.

Kada primimo zahtjev od nekog državnog tijela, prije otkrivanja podataka šaljemo e-poruku na korisnički račun. Ako računom upravlja organizacija, obavijest šaljemo administratoru računa.

Obavijesti ne pružamo kada je to zakonski zabranjeno prema odredbama zahtjeva. Obavijest ćemo pružiti nakon ukidanja zakonske zabrane, primjerice po isteku zakonskog ili sudski određenog razdoblja zabrane izvješćivanja o postupku.

Obavijest možda nećemo pružiti ako je račun onemogućen ili otet. Isto tako, obavijest možda nećemo pružiti ni u hitnim slučajevima, kao što su prijetnje sigurnosti djece ili prijetnje nečijem životu, a u tom ćemo slučaju pružiti obavijest ako saznamo da je opasnost prošla.

Zahtjevi državnih tijela SAD-a u građanskim, upravnim i kaznenim predmetima

Četvrti amandman Ustava SAD-a i Zakon o privatnosti elektroničkih komunikacija (ECPA) vlastima ograničavaju mogućnost prinudnog pribavljanja korisničkih podataka od davatelja usluga. Vlasti SAD-a moraju ispuniti barem sljedeće zahtjeve:

 • U svim predmetima: uručiti sudski poziv za prisilno otkrivanje osnovnih podataka o registraciji pretplatnika i određenih IP adresa.
 • U kaznenim predmetima
  • Pribaviti sudski nalog za prisilno otkrivanje podataka koji se ne odnose na sadržaj, kao što su polja Prima, Šalje, Kopija, Skrivena kopija i Vremenska oznaka u e-porukama.
  • Pribaviti nalog za pretragu radi prisilnog otkrivanja sadržaja komunikacije, kao što su e-poruke, dokumenti i fotografije.

Zahtjevi od državnih tijela SAD-a u predmetima koji uključuju nacionalnu sigurnost

U istragama koje se odnose na nacionalnu sigurnost, vlasti SAD-a mogu upotrijebiti dopis o nacionalnoj sigurnosti (NSL) ili neku od ovlasti dodijeljenu na temelju Zakona o nadzoru stranih obavještajnih službi (FISA) kako bi primorale Google na otkrivanje korisničkih podataka.

 • Dopis o nacionalnoj sigurnosti ne zahtijeva sudsko odobrenje, a može nas prisiliti samo na pružanje ograničenih podataka o pretplatniku.
 • Nalozi i ovlasti na temelju FISA-e mogu nas primorati na elektronički nadzor i otkrivanje pohranjenih podataka, uključujući sadržaj s usluga kao što su Gmail, Disk i Fotografije.

Zahtjevi tijela vlasti izvan SAD-a

Google LLC ponekad prima zahtjeve za otkrivanje podataka od tijela vlasti izvan SAD-a. Kad primimo takav zahtjev, možemo pružiti korisničke podatke ako je to u skladu sa svim sljedećim stavkama:

 • zakonodavstvom SAD-a, što znači da su pristup i otkrivanje dopušteni u skladu s primjenjivim zakonima SAD-a, primjerice Zakonom o privatnosti elektroničkih komunikacija (ECPA)
 • zakonodavstvom zemlje iz koje je zahtjev upućen, što znači da zahtijevamo da se državno tijelo pridržava istog zakonski propisanog postupka i pravnih uvjeta koji bi se primjenjivali da je zahtjev upućen lokalnom davatelju usluga ili sličnoj usluzi
 • međunarodnim normama, što znači da podatke pružamo samo ako zahtjevi udovoljavaju Načelima slobode izražavanja i privatnosti organizacije Global Network Initiative i povezanim smjernicama za provedbu
 • Googleovim pravilima koja uključuju sve primjenjive uvjete pružanja usluge i pravila o privatnosti, kao i pravila povezana sa zaštitom slobode izražavanja.

Budući da je tvrtka Google Ireland Limited odgovorna za pružanje većine Googleovih usluga u Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj, njoj se upućuju i zahtjevi za korisničke podatke.

Zahtjevi irskih državnih tijela

Pri procjenjivanju zahtjeva irskih državnih tijela za korisničke podatke Google Ireland Limited razmatra irsko zakonodavstvo. Prema irskom zakonodavstvu irska tijela za provedbu zakona moraju pribaviti sudski odobren nalog da bi primorale Google Ireland Limited na pružanje korisničkih podataka.

Zahtjevi državnih tijela izvan Irske

Google Ireland nudi usluge korisnicima u cijelom Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj te nam zahtjeve za otkrivanje podataka ponekad upućuju državna tijela izvan Irske. U tim slučajevima možemo pružiti korisničke podatke ako je to u skladu sa svim sljedećim stavkama:

 • irskim zakonodavstvom, što znači da su pristup i otkrivanje dopušteni prema primjenjivim zakonima Republike Irske, primjerice irskim Kaznenim zakonom
 • primjenjivim zakonodavstvom Europske unije u Irskoj, što podrazumijeva sve zakone EU-a koji se primjenjuju u Irskoj, uključujući Opću uredbu o zaštiti podataka (GDPR).
 • zakonodavstvom zemlje iz koje je zahtjev upućen, što znači da zahtijevamo da se državno tijelo pridržava istog zakonski propisanog postupka i pravnih uvjeta koji bi se primjenjivali da je zahtjev upućen lokalnom davatelju usluga ili sličnoj usluzi
 • međunarodnim normama, što znači da podatke pružamo samo ako zahtjevi udovoljavaju Načelima slobode izražavanja i privatnosti organizacije Global Network Initiative i povezanim smjernicama za provedbu
 • Googleovim pravilima koja uključuju sve primjenjive uvjete pružanja usluge i pravila o privatnosti, kao i pravila povezana sa zaštitom slobode izražavanja.

Ako razumno smatramo da možemo spriječiti nečiju smrt ili zadobivanje teških tjelesnih ozljeda, državnim tijelima možemo pružiti podatke — na primjer, u slučaju bombaških prijetnji, pucnjava u školama, otmica, sprječavanja samoubojstva i slučajevima nestalih osoba. No i te zahtjeve razmatramo u svjetlu primjenjivih zakona i svojih pravila.

Googleove aplikacije
Glavni izbornik