Kaip „Google“ apdoroja vyriausybines užklausas dėl naudotojų informacijos

Vyriausybinės įstaigos iš viso pasaulio prašo „Google“ atskleisti naudotojų informaciją. Atidžiai peržiūrime kiekvieną užklausą, kad įsitikintume, jog jos atitinka galiojančius įstatymus. Jei užklausoje prašoma per daug informacijos, bandome ją susiaurinti, o tam tikrais atvejais visiškai atsisakome pateikti informaciją. Gaunamų užklausų skaičių ir tipus bendriname Skaidrumo ataskaitoje.

Į užklausas atsakome atsižvelgdami į „Google“ paslaugos teikėją. Daugelio paslaugų teikėja yra „Google LLC“ (pagal JAV įstatymus veikianti JAV įmonė) arba „Google Ireland Limited“ (pagal Airijos įstatymus veikianti Airijos įmonė). Jei norite sužinoti, kuri yra jūsų paslaugos teikėja, peržiūrėkite „Google“ paslaugų teikimo sąlygas arba kreipkitės į paskyros administratorių, jei jūsų „Google“ paskyrą tvarko organizacija.

Gavę užklausą iš vyriausybinės įstaigos, prieš atskleisdami informaciją išsiunčiame el. laišką į naudotojo paskyrą. Jei paskyrą tvarko organizacija, pranešame paskyros administratoriui.

Nepateikiame jokio pranešimo, jei tai teisiškai draudžiama vadovaujantis užklausos sąlygomis. Pranešimą pateiksime, kai bus panaikintas teisėtas draudimas, pvz., pasibaigus pagal įstatymą ar teismo įsakymą nustatytam tylos laikotarpiui.

Pranešimo galime nepateikti, jei paskyra buvo išjungta arba užgrobta. Be to, pranešimo galime nepateikti kritiniais atvejais, pvz., kai kyla pavojus vaiko saugumui ar grėsmė asmens gyvybei. Tokiu atveju pranešimą pateiksime, tik sužinoję, kad pavojaus nebėra.

JAV vyriausybinių įstaigų užklausos nagrinėjant civilines, administracines ir baudžiamąsias bylas

Vadovaujantis 4-ąja JAV Konstitucijos pataisa ir Elektroninių ryšių privatumo įstatymu (angl. „Electronic Communications Privacy Act“, ECPA) ribojamas vyriausybės veiksnumas priversti teikėją atskleisti naudotojų informaciją. JAV institucijos būtinai turi atitikti nurodytus reikalavimus.

 • Nagrinėjant visų tipų bylas: pateikti teismo šaukimą, kad būtų galima atskleisti pagrindinę prenumeratorių registracijos informaciją ir tam tikrus IP adresus
 • Nagrinėjant baudžiamąsias bylas
  • Gauti teismo įsakymą, kad būtų galima atskleisti ne turinio įrašus, pvz., el. laiškų laukuose „Kam“, „Nuo“, „CC (kopija)“, „BCC (nematomoji kopija)“ ir „Laiko žymė“ pateiktą informaciją
  • Gauti kratos orderį, kad būtų galima atskleisti pranešimų turinį, pvz., el. pašto pranešimus, dokumentus ir nuotraukas

JAV vyriausybinių įstaigų užklausos nagrinėjant bylas, susijusias su nacionaliniu saugumu

Vykdant tyrimus, susijusius su nacionaliniu saugumu, JAV vyriausybė gali pasinaudoti laišku dėl nacionalinio saugumo (angl. „National Security Letter“, NSL) ar viena iš institucijų, nurodytų pagal Užsienio žvalgybos priežiūros įstatymą (angl. „Foreign Intelligence Surveillance Act“, FISA), kad gautų iš „Google“ naudotojų informaciją.

 • Pateikiant NSL nereikia teismo įgaliojimo ir jį galima naudoti tik siekiant gauti ribotą prenumeratorių informaciją.
 • FISA įsakymus ir įgaliojimus galima naudoti norint vykdyti el. informacijos stebėjimą ir atskleisti saugomus duomenis, įskaitant turinį iš tokių paslaugų kaip „Gmail“, Diskas ir Nuotraukos.

Ne JAV vyriausybinių įstaigų užklausos

Kartais „Google LLC“ gauna duomenų paskelbimo užklausų iš vyriausybinių įstaigų, veikiančių ne JAV. Gavę vieną iš tokių užklausų, galime pateikti naudotojų informaciją, jei tai atitinka visus toliau nurodytus reikalavimus.

 • JAV įstatymus: tai reiškia, kad leidžiama pasiekti informaciją ir ją atskleisti vadovaujantis galiojančiais JAV įstatymais, pvz., Elektroninių ryšių privatumo įstatymu (ECPA)
 • Užklausą pateikusios šalies įstatymus: tai reiškia, kad reikalaujame, jog institucija laikytųsi to paties numatyto proceso ir teisinių reikalavimų, kurie būtų taikomi, jei užklausa būtų pateikta vietiniam panašios paslaugos teikėjui
 • Tarptautines normas: tai reiškia, kad duomenis pateikiame tik atsakydami į užklausas, kurios atitinka Pasaulinio tinklo iniciatyvos (angl. „Global Network Initiative“) išraiškos laisvės ir privatumo principus bei susijusias diegimo gaires
 • „Google“ politiką, apimančią visas galiojančias paslaugų teikimo sąlygas ir privatumo politiką, bei politiką, užtikrinančią išraiškos laisvę

Kadangi „Google Ireland“ atsakinga už didžiosios dalies „Google“ paslaugų teikimą Europos ekonominėje erdvėje ir Šveicarijoje, ji taip pat gauna naudotojų informacijos užklausų.

Airijos vyriausybinių įstaigų užklausos

Vertindama Airijos įstaigų pateiktas naudotojų informacijos užklausas „Google Ireland“ vadovaujasi Airijos įstatymais. Vadovaujantis Airijos įstatymais reikalaujama, kad pagal Airijos įstatymus veikiančios institucijos gautų teismo įgaliotą įsakymą, kad gautų naudotojų informaciją iš „Google Ireland“.

Ne Airijos vyriausybinių įstaigų užklausos

„Google Ireland“ teikia paslaugas naudotojams visoje Europos ekonominėje erdvėje ir Šveicarijoje, todėl kartais gauname duomenų paskelbimo užklausų iš vyriausybinių įstaigų, veikiančių ne Airijoje. Tokiu atveju naudotojų duomenis galime pateikti, jei tai atitinka visus toliau nurodytus reikalavimus.

 • Airijos įstatymus: tai reiškia, kad leidžiama pasiekti informaciją ir ją atskleisti vadovaujantis galiojančiais Airijos įstatymais, pvz., Airijos baudžiamojo teisingumo įstatymu (angl. „Irish Criminal Justice Act“)
 • Airijoje galiojančius Europos Sąjungos (ES) įstatymus: tai apima visus Airijoje galiojančius ES įstatymus, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR)
 • Užklausą pateikusios šalies įstatymus: tai reiškia, kad reikalaujame, jog institucija laikytųsi to paties numatyto proceso ir teisinių reikalavimų, kurie būtų taikomi, jei užklausa būtų pateikta vietiniam panašios paslaugos teikėjui
 • Tarptautines normas: tai reiškia, kad duomenis pateikiame tik atsakydami į užklausas, kurios atitinka Pasaulinio tinklo iniciatyvos (angl. „Global Network Initiative“) išraiškos laisvės ir privatumo principus bei susijusias diegimo gaires
 • „Google“ politiką, apimančią visas galiojančias paslaugų teikimo sąlygas ir privatumo politiką, bei politiką, užtikrinančią išraiškos laisvę

Jei pagrįstai manome, kad galime apsaugoti ką nors nuo mirties ar stiprios fizinės žalos, galime pateikti informaciją vyriausybinei įstaigai, pvz., tais atvejais, kai kyla bombardavimo grėsmė, siekdami užkirsti kelią šaudymui mokykloje, pagrobimui, savižudybei ir padėdami nagrinėti dingusių asmenų bylas. Šias užklausas vis tiek nagrinėjame atsižvelgdami į galiojančius įstatymus ir politiką.

Google Apps
Pagrindinis meniu