Kā Google apstrādā lietotāju informācijas pieprasījumus no valsts iestādēm

Valsts aģentūras no visas pasaules pieprasa uzņēmumam Google atklāt lietotāju informāciju. Mēs rūpīgi izskatām katru pieprasījumu, lai pārbaudītu, vai tas atbilst piemērojamajiem tiesību aktiem. Ja tiek pieprasīts par daudz informācijas, mēs cenšamies samazināt atklājamās informācijas apjomu un noteiktos gadījumos neatklāt informāciju nemaz. Saņemto pieprasījumu skaitu un veidus mēs norādām Pārredzamības atskaitē.

Veids, kādā atbildam uz pieprasījumu, ir atkarīgs no jūsu Google pakalpojumu sniedzēja. Lielāko daļu mūsu pakalpojumu sniedz Google LLC (ASV uzņēmums, kas darbojas saskaņā ar ASV tiesību aktiem) vai Google Ireland Limited (Īrijas uzņēmums, kas darbojas saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem). Lai noskaidrotu, kurš ir jūsu pakalpojumu sniedzējs, izlasiet Google pakalpojumu sniegšanas noteikumus vai uzziniet to pie sava konta administratora, ja jūsu Google kontu pārvalda organizācija.

Kad mēs saņemam valsts aģentūras pieprasījumu, pirms informācijas atklāšanas mēs nosūtām e-pasta ziņojumu uz attiecīgā lietotāja kontu. Ja kontu pārvalda organizācija, mēs informējam konta administratoru.

Ja saskaņā ar pieprasījuma noteikumiem šāda informēšana ir juridiski aizliegta, mēs nenosūtām paziņojumu. Mēs nosūtīsim paziņojumu pēc tam, kad juridiskais aizliegums būs atcelts, piemēram, kad būs beidzies likumā paredzētais vai tiesas noteiktais informācijas neatklāšanas periods.

Mēs, iespējams, nenosūtīsim paziņojumu, ja attiecīgais konts ir atspējots vai uzlauzts. Mēs varam arī nenosūtīt paziņojumu ārkārtas gadījumos, piemēram, ja tiek apdraudēta bērna drošība vai kādas personas dzīvība. Šādā gadījumā nosūtīsim paziņojumu, kad uzzināsim, ka ārkārtas situācija ir beigusies.

Pieprasījumi no ASV valsts aģentūrām civillietās, administratīvajās lietās un krimināllietās

ASV Konstitūcijas ceturtais grozījums un ASV Elektroniskās saziņas privātuma likums (Electronic Communications Privacy Act — ECPA) ierobežo valdības iespējas piespiest pakalpojumu sniedzēju atklāt lietotāju informāciju. ASV iestādēm ir jāveic vismaz tālāk norādītās darbības.

 • Visu veidu lietās: izsniegt tiesas pavēsti, lai liktu atklāt lietotāju reģistrācijas pamatinformāciju un noteiktas IP adreses
 • Krimināllietās
  • Saņemt tiesas izpildrakstu, lai liktu atklāt ar saturu nesaistītu informāciju, piemēram, e-pasta ziņojumu lauku “Kam:”, “No:”, “Kopija”, “Diskrētā kopija” un “Laikspiedols” saturu
  • Saņemt kratīšanas orderi, lai liktu atklāt saziņas saturu, piemēram, e-pasta ziņojumus, dokumentus un fotoattēlus

Pieprasījumi no ASV valsts aģentūrām lietās, kas ir saistītas ar valsts drošību

Izmeklēšanā, kas saistīta ar valsts drošību, ASV valdība var izmantot valsts drošības vēstuli (National Security Letter — NSL) vai vērsties pie kādas no iestādēm saskaņā ar Ārvalstu izlūkdarbības uzraudzības likumu (Foreign Intelligence Surveillance Act — FISA), lai liktu uzņēmumam Google sniegt lietotāju informāciju.

 • NSL nav nepieciešama tiesas pilnvara, un to var izmantot tikai, lai liktu mums sniegt ierobežotu informāciju par abonentiem.
 • FISA rīkojumi un pilnvaras var tikt izmantotas, lai liktu veikt elektronisko izlūkdarbību un atklāt uzglabātos datus, tostarp saturu no tādiem pakalpojumiem kā Gmail, Disks un Fotoattēli.

Pieprasījumi no valsts iestādēm ārpus ASV

Dažkārt Google LLC saņem datu atklāšanas pieprasījumus no valsts iestādēm ārpus ASV. Saņemot šādu pieprasījumu, mēs varam sniegt lietotāja informāciju, ja attiecīgā rīcība atbilst visam tālāk norādītajam.

 • ASV tiesību akti: piekļuve informācijai un tās atklāšana ir atļauta saskaņā ar piemērojamajiem ASV tiesību aktiem, piemēram, Elektroniskās saziņas privātuma likumu (Electronic Communications Privacy Act — ECPA).
 • Pieprasītājas valsts tiesību akti: mēs pieprasām, lai attiecīgā iestāde ievērotu to pašu paredzēto procesu un juridiskās prasības, kas būtu piemērojamas, ja pieprasījums tiktu iesniegts vietējam līdzīgu pakalpojumu sniedzējam.
 • Starptautiskās normas: mēs sniedzam datus tikai pēc tiem pieprasījumiem, kuri atbilst Globālās tīkla iniciatīvas Vārda brīvības un konfidencialitātes principiem un saistītajām īstenošanas vadlīnijām.
 • Google politikas: tās ietver visus piemērojamos pakalpojumu sniegšanas noteikumus un konfidencialitātes politikas, kā arī politikas, kas ir saistītas ar vārda brīvības aizsardzību.

Tā kā uzņēmums Google Ireland atbild par lielākās daļas Google pakalpojumu nodrošināšanu Eiropas Ekonomikas zonā un Šveicē, tas saņem arī lietotāju informācijas pieprasījumus.

Pieprasījumi no Īrijas valsts aģentūrām

Izvērtējot Īrijas aģentūru pieprasījumus par lietotāju informāciju, Google Ireland ņem vērā Īrijas tiesību aktus. Saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem Īrijas tiesību aizsardzības iestādes iegūst tiesas pilnvarotu rīkojumu likt uzņēmumam Google Ireland sniegt lietotāju informāciju.

Pieprasījumi no valsts iestādēm ārpus Īrijas

Google Ireland piedāvā pakalpojumus lietotājiem, kas atrodas Eiropas Ekonomikas zonā un Šveicē, un dažkārt mēs saņemam datu atklāšanas pieprasījumus no valsts iestādēm ārpus Īrijas. Šajā gadījumā mēs varam sniegt lietotāju datus, ja šāda rīcība atbilst visam tālāk norādītajam.

 • Īrijas tiesību akti: piekļuve informācijai un tās atklāšana ir atļauta saskaņā ar piemērojamajiem Īrijas tiesību aktiem, piemēram, Īrijas Krimināltiesību likumu.
 • Eiropas Savienības (ES) tiesību akti, kas ir piemērojami Īrijā: visi Īrijā piemērojamie ES tiesību akti, tostarp Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR).
 • Pieprasītājas valsts tiesību akti: mēs pieprasām, lai attiecīgā iestāde ievērotu to pašu paredzēto procesu un juridiskās prasības, kas būtu piemērojamas, ja pieprasījums tiktu iesniegts vietējam līdzīgu pakalpojumu sniedzējam.
 • Starptautiskās normas: mēs sniedzam datus tikai pēc tiem pieprasījumiem, kuri atbilst Globālās tīkla iniciatīvas Vārda brīvības un konfidencialitātes principiem un saistītajām īstenošanas vadlīnijām.
 • Google politikas: tās ietver visus piemērojamos pakalpojumu sniegšanas noteikumus un konfidencialitātes politikas, kā arī politikas, kas ir saistītas ar vārda brīvības aizsardzību.

Ja mums ir pamats uzskatīt, ka varam novērst kādas personas nāvi vai nopietnu fizisku kaitējumu, mēs varam sniegt informāciju valsts aģentūrai, piemēram, spridzināšanas draudu, skolā notiekošas apšaudes, nolaupīšanas, pašnāvības novēršanas vai pazudušu personu gadījumos. Šos pieprasījumus mēs joprojām izskatām, ņemot vērā piemērojamos tiesību aktus un politikas.

Google lietotnes
Galvenā izvēlne