Hoe Google omgaat met overheidsverzoeken om gebruikersgegevens

Overheidsinstanties over de hele wereld vragen Google om gebruikersgegevens te verstrekken. We controleren elk verzoek zorgvuldig om er zeker van te zijn dat het voldoet aan de toepasselijke wetgeving. Als in een verzoek om te veel gegevens wordt gevraagd, proberen we het verzoek te beperken. In sommige gevallen tekenen we bezwaar aan tegen het verstrekken van gegevens. We delen het aantal en de soorten verzoeken die we ontvangen in ons Transparantierapport.

De manier waarop we reageren op een verzoek, is afhankelijk van uw Google-serviceprovider. Voor de meeste van onze services is dat Google LLC, een Amerikaans bedrijf waarop de Amerikaanse wetgeving van toepassing is, of Google Ireland Limited, een Iers bedrijf waarop de Ierse wetgeving van toepassing is. Als u wilt nagaan wie uw serviceprovider is, bekijkt u de Servicevoorwaarden van Google of neemt u contact op met uw accountbeheerder als uw Google-account wordt beheerd door een organisatie.

Als we een verzoek van een overheidsinstantie ontvangen, sturen we een e-mail naar het betreffende gebruikersaccount voordat we gegevens verstrekken. Als het account wordt beheerd door een organisatie, informeren we de accountbeheerder.

We informeren de gebruiker niet als dit wettelijk verboden is op grond van de voorwaarden van het verzoek. We stellen de gebruiker op de hoogte nadat het wettelijke verbod is opgeheven, bijvoorbeeld als een wettelijke of door de rechtbank opgelegde zwijgplicht is verlopen.

We informeren de gebruiker mogelijk niet als het account is uitgezet of gehackt. Ook informeren we de gebruiker mogelijk niet in noodsituaties, bijvoorbeeld als de veiligheid van een kind in gevaar is of iemands leven wordt bedreigd. In dergelijke gevallen stellen we de gebruiker op de hoogte als we weten dat de noodsituatie voorbij is.

Verzoeken van Amerikaanse overheidsinstanties voor civiele, administratieve en strafzaken

Het vierde amendement van de Amerikaanse grondwet en de Electronic Communications Privacy Act (ECPA) beperken de mogelijkheid van de overheid om een provider te dwingen gebruikersgegevens te verstrekken. Amerikaanse autoriteiten moeten ten minste het volgende doen:

 • Voor alle zaken: Een dagvaarding betekenen om de verstrekking van basisregistratiegegevens van abonnees en bepaalde IP-adressen af te dwingen
 • Voor strafzaken
  • Een rechterlijk bevel verkrijgen om de verstrekking van niet-contentgegevens (zoals de velden Aan, Van, Cc, Bcc en Tijdstempel in e-mails) af te dwingen
  • Een huiszoekingsbevel verkrijgen om de verstrekking van de content van communicatie (zoals e-mails, documenten en foto's) af te dwingen

Verzoeken van Amerikaanse overheidsinstanties voor zaken met betrekking tot nationale veiligheid

Bij onderzoeken gerelateerd aan nationale veiligheid kan de Amerikaanse overheid een National Security Letter (NSL) of een van de machtigingen die zijn verleend onder de Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), gebruiken om af te dwingen dat Google gebruikersgegevens verstrekt.

 • Voor een NSL is geen rechterlijke toestemming vereist. Een NSL kan alleen worden gebruikt om af te dwingen dat we beperkte gegevens van abonnees verstrekken.
 • FISA-bevelen en machtigingen kunnen worden gebruikt om elektronische surveillance en de verstrekking van opgeslagen gegevens (waaronder content van service zoals Gmail, Drive en Foto's) af te dwingen.

Verzoeken van overheidsinstanties buiten de Verenigde Staten

Google LLC ontvangt soms verzoeken om gegevensverstrekking van overheidsinstanties buiten de Verenigde Staten. Als we een dergelijk verzoek ontvangen, kunnen we gebruikersgegevens verstrekken als dit in overeenstemming is met het volgende:

 • Amerikaanse wetgeving, wat betekent dat de toegang en verstrekking zijn toegestaan op basis van de toepasselijke Amerikaanse wetgeving, zoals de Electronic Communications Privacy Act (ECPA)
 • Wetgeving van het aanvragende land, wat betekent dat we eisen dat de autoriteit zich houdt aan dezelfde gepaste procedure en wettelijke vereisten als van toepassing zouden zijn als het verzoek werd ingediend bij een lokale provider van een vergelijkbare service
 • Internationale normen, wat betekent dat we alleen gegevens verstrekken als reactie op verzoeken die voldoen aan de principes voor de vrijheid van meningsuiting en privacy van het Global Network Initiative en de bijbehorende implementatierichtlijnen
 • Google-beleid, dat alle toepasselijke servicevoorwaarden en privacybeleidsregels omvat, evenals beleid gerelateerd aan de bescherming van de vrijheid van meningsuiting

Omdat Google Ireland verantwoordelijk is voor het leveren van de meeste Google-services in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland, ontvangt Google Ireland ook verzoeken om gebruikersgegevens.

Verzoeken van Ierse overheidsinstanties

Google Ireland houdt rekening met de Ierse wetgeving bij het evalueren van verzoeken om gebruikersgegevens van Ierse instanties. De Ierse wetgeving vereist dat Ierse wetshandhavende instanties een rechterlijk bevel verkrijgen om Google Ireland te dwingen gebruikersgegevens te verstrekken.

Verzoeken van overheidsinstanties buiten Ierland

Google Ireland biedt services aan gebruikers in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. Soms ontvangen we verzoeken om gegevensverstrekking van overheidsinstanties buiten Ierland. In dit geval kunnen we gebruikersgegevens verstrekken als dit in overeenstemming is met het volgende:

 • Ierse wetgeving, wat betekent dat de toegang en verstrekking zijn toegestaan op basis van de toepasselijke Ierse wetgeving, zoals de Ierse Criminal Justice Act
 • EU-wetgeving (Europese Unie) die van toepassing is op Ierland, wat verwijst naar alle EU-wetgeving die van toepassing is op Ierland, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
 • Wetgeving van het aanvragende land, wat betekent dat we eisen dat de autoriteit zich houdt aan dezelfde gepaste procedure en wettelijke vereisten als van toepassing zouden zijn als het verzoek werd ingediend bij een lokale provider van een vergelijkbare service
 • Internationale normen, wat betekent dat we alleen gegevens verstrekken als reactie op verzoeken die voldoen aan de principes voor de vrijheid van meningsuiting en privacy van het Global Network Initiative en de bijbehorende implementatierichtlijnen
 • Google-beleid, dat alle toepasselijke servicevoorwaarden en privacybeleidsregels omvat, evenals beleid gerelateerd aan de bescherming van de vrijheid van meningsuiting

Als we redelijkerwijs van mening zijn dat we kunnen voorkomen dat iemand sterft of ernstig lichamelijk letsel oploopt, kunnen we gegevens verstrekken aan een overheidsinstantie, bijvoorbeeld in geval van bommeldingen, schietpartijen op scholen, ontvoeringen, zelfmoordpreventie en zaken met betrekking tot vermiste personen. We evalueren deze verzoeken nog steeds op basis van de toepasselijke wetgeving en ons beleid.

Google-apps
Hoofdmenu