Kako Google obravnava zahteve državnih organov za podatke uporabnikov

Državni organi/agencije z vsega sveta se na Google obračajo z zahtevami za razkritje podatkov uporabnikov. Vsako zahtevo skrbno pregledamo in se prepričamo, ali je skladna z veljavnimi zakoni. Če je zahteva preobsežna, jo poskušamo omejiti in v nekaterih primerih zavrnemo vsakršno razkritje podatkov. Podatke o številu in vrsti zahtev, ki jih prejmemo, razkrivamo v poročilu Preglednost informacij.

Način, kako se odzivamo na zahteve, je odvisen od ponudnika Googlovih storitev — za večino naših storitev je to Google LLC (ameriško podjetje, ki posluje v skladu z zakonodajo Združenih držav) ali Google Ireland Limited (irsko podjetje, ki posluje v skladu z irsko zakonodajo). Če želite ugotoviti, katero podjetje je vaš ponudnik storitev, preberite Googlove pogoje storitve, če vaš račun Google upravlja organizacija, pa se obrnite na svojega skrbnika računa.

Ko prejmemo zahtevo državnega organa/agencije, pred razkritjem podatkov pošljemo e-poštno sporočilo na uporabniški račun. Če račun upravlja organizacija, bomo obvestili skrbnika računa.

Obvestila ne bomo poslali, če to prepovedujejo pogoji zahteve. Obvestilo bomo poslali, ko je pravna prepoved umaknjena, na primer ko poteče zakonsko določeno obdobje prepovedi razkritja ali pa ga ukine odločba sodišča.

Obvestila morda ne bomo poslali, če je vaš račun Google onemogočen ali je bil ugrabljen. Obvestila morda ne bomo poslali tudi v nujnih primerih, na primer, ko je ogrožena varnost otroka ali je nekdo v življenjski nevarnosti. V takih primerih bomo obvestilo poslali, če izvemo, da je nujni primer minil.

Zahteve državnih organov/agencij v Združenih državah v civilnih, administrativnih in kazenskih zadevah

Četrti amandma ustave Združenih držav in ameriški zakon o zasebnosti elektronskih komunikacij (Electronic Communications Privacy Act oz. ECPA) omejujeta zmožnost državnih organov, da ponudnika prisilijo k razkritju podatkov uporabnikov. Državni organi v Združenih državah morajo storiti vsaj naslednje:

 • V vseh primerih: Izdati sodni poziv priči, ki zahteva razkritje osnovnih registracijskih podatkov naročnika in nekaterih naslovov IP.
 • V kazenskih primerih
  • Pridobiti odločbo sodišča, ki zahteva razkritje zapisov, ki ne vključujejo vsebine, kot so polja Za, Od, Kp in Skp ter časovni žig v e-poštnih sporočilih.
  • Pridobiti nalog za preiskavo, ki zahteva razkritje vsebine komunikacije, kot so e-poštna sporočila, dokumenti in fotografije.

Zahteve državnih organov/agencij v Združenih državah v primerih, ko gre za nacionalno varnost

V preiskavah, povezanih z nacionalno varnostjo, lahko državni organi v Združenih državah uporabijo tako imenovano pismo o nacionalni varnosti (National Security Letter oz. NSL) ali eno od pooblastil, ki jih podeljuje ameriški zakon o nadzoru s strani tujih obveščevalnih služb (Foreign Intelligence Surveillance Act oz. FISA), ki od Googla zahteva, da razkrije podatke uporabnikov.

 • Za NSL ni potrebno dovoljenje sodišča in ga je mogoče uporabiti samo zato, da se od nas zahteva razkritje omejenih podatkov o naročniku.
 • Odločbe in pooblastila na podlagi zakona FISA je mogoče uporabiti za zahtevanje elektronskega nadzora in razkritja shranjenih podatkov, vključno z vsebino iz storitev, kot so Gmail, Drive in Foto.

Zahteve državnih organov zunaj Združenih držav

Google LLC včasih prejme zahteve za razkritje podatkov od državnih organov zunaj Združenih držav. Ko prejmemo tako zahtevo, lahko podatke uporabnikov razkrijemo, če je to v skladu z naslednjim:

 • Zakonodajo Združenih držav, kar pomeni, da sta dostop in razkritje dovoljena na podlagi veljavne ameriške zakonodaje, kot je zakon ECPA.
 • Zakonodajo države, ki je izdala zahtevo, kar pomeni, da zahtevamo, da organ uporabi enak zakonski postopek in zahteve, kot bi veljali, če bi bila zahteva poslana lokalnemu ponudniku podobne storitve.
 • Mednarodnimi normami, kar pomeni, da podatke razkrijemo samo na podlagi zahtev, ki izpolnjujejo načela svobode izražanja in zasebnosti združenja Global Network Initiative in njegove povezane uveljavitvene smernice.
 • Googlovimi pravilniki, ki vključujejo vse veljavne pogoje storitve in pravilnike o zasebnosti ter pravilnike, povezane z zaščito svobode izražanja.

Ker je Google Ireland odgovoren za zagotavljanje večine Googlovih storitev za Evropski gospodarski prostor in Švico, prav tako prejema zahteve za podatke uporabnikov.

Zahteve od irskih državnih organov/agencij

Google Ireland pri obravnavi zahtev za podatke uporabnikov od irskih državnih organov/agencij upošteva irsko zakonodajo. Irska zakonodaja zahteva, da irski organi pregona pridobijo od sodišča odobreno odločbo, ki od družbe Google Ireland zahteva razkritje podatkov uporabnikov.

Zahteve za razkritje podatkov od državnih organov zunaj Irske

Google Ireland ponuja storitve uporabnikom v Evropskem gospodarskem prostoru in Švici in včasih prejmemo zahteve za razkritje podatkov od državnih organov zunaj Irske. V takem primeru lahko podatke uporabnikov razkrijemo, če je to v skladu z naslednjim:

 • Irsko zakonodajo, kar pomeni, da sta dostop in razkritje dovoljena na podlagi veljavne irske zakonodaje, kot je irski kazenski zakonik.
 • Zakonodajo Evropske unije (EU), veljavno na Irskem, kar pomeni vse zakone EU, ki veljajo na Irskem, vključno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).
 • Zakonodajo države, ki je izdala zahtevo, kar pomeni, da zahtevamo, da organ uporabi enak zakonski postopek in zahteve, kot bi veljali, če bi bila zahteva poslana lokalnemu ponudniku podobne storitve.
 • Mednarodnimi normami, kar pomeni, da podatke razkrijemo samo na podlagi zahtev, ki izpolnjujejo načela svobode izražanja in zasebnosti združenja Global Network Initiative in njegove povezane uveljavitvene smernice.
 • Googlovimi pravilniki, ki vključujejo vse veljavne pogoje storitve in pravilnike o zasebnosti ter pravilnike, povezane z zaščito svobode izražanja.

Če utemeljeno menimo, da lahko preprečimo smrt ali resne telesne poškodbe posameznika, lahko podatke razkrijemo državnemu organu/agenciji. Taki primeri so med drugim grožnje z bombami, streljanja v šolah, ugrabitve, preprečevanje samomorov in primeri pogrešanih oseb. Te zahteve vseeno obravnavamo v luči veljavnih zakonov in naših pravilnikov.

Googlove aplikacije
Glavni meni