Kako Google tretira zahteve vlada za informacije o korisnicima

Vladine agencije širom sveta traže od Google-a da otkriva informacije o korisnicima. Pažljivo pregledamo svaki zahtev da bismo se uverili da je u skladu sa primenjivim zakonima. Ako se u zahtevu traži previše informacija, pokušavamo da ga ograničimo, a u nekim slučajevima se protivimo bilo kakvom otkrivanju informacija Broj i tipove zahteva koje dobijamo delimo u Transparentnosti.

Način na koji reagujemo na zahtev zavisi od dobavljača Google usluga – za većinu naših usluga to je ili Google LLC, američka kompanija koja posluje u skladu sa američkim zakonom, ili Google Ireland Limited, irska kompanija koja posluje u skladu sa irskim zakonom. Da biste proverili ko vam je dobavljač usluga, pregledajte Google uslove korišćenja usluge ili proverite kod administratora naloga da li Google nalogom upravlja organizacija.

Kada dobijemo zahtev od vladine agencije, šaljemo imejl na korisnički nalog pre nego što otkrijemo informacije. Ako nalogom upravlja organizacija, obavestićemo administratora naloga.

Nećemo vas obavestiti kada je to zakonom zabranjeno shodno uslovima zahteva. Obavestićemo vas kada se zakonska zabrana ukloni, na primer, kada istekne zakonski period zabrane ili period zabrane prema sudskom nalogu.

Možda vas nećemo obavestiti ako je nalog onemogućen ili otet. Možda vas nećemo obavestiti ni u hitnim slučajevima, poput pretnji po bezbednost nekog deteta ili pretnji po nečiji život. U takvim slučajevima ćemo vas obavestiti ako saznamo da je hitan slučaj okončan.

Zahtevi američkih vladinih agencija u građanskim, administrativnim i krivičnim postupcima

Četvrti amandman američkog ustava i Zakon o privatnosti elektronskih komunikacija (ECPA) ograničavaju mogućnost vlade da primora dobavljača usluga da otkrije informacije o korisnicima. Američke vlasti moraju bar da urade sledeće:

 • U svim postupcima: Moraju da izdaju obavezujući sudski nalog da bi primorale dobavljača usluga da otkrije osnovne informacije o registraciji korisnika i određene IP adrese
 • U krivičnim postupcima
  • Moraju da nabave sudski nalog da bi primorale dobavljača usluga da otkrije evidenciju podataka koji ne obuhvataju sadržaj, poput oznaka Kome, Od, Kopija, Skrivena kopija i Vremenska oznaka u imejlovima
  • Moraju da nabave nalog za pretres da bi primorale dobavljača usluga da otkrije sadržaj komunikacija, poput imejl poruka, dokumenata i slika

Zahtevi američkih vladinih agencija u postupcima koji se tiču nacionalne bezbednosti

U istragama povezanim sa nacionalnom bezbednošću američka vlada može da koristi zahtev u vezi sa pitanjima nacionalne bezbednosti (NSL) ili neko od ovlašćenja koje ima u skladu sa Zakonom o nadzoru stranih obaveštajnih službi (FISA) da bi primorala Google da pruži informacije o korisnicima.

 • Za zahtev u vezi sa pitanjima nacionalne bezbednosti nije potrebno ovlašćenje suda i on može da se koristi samo da bi nas primorao da pružamo ograničene informacije o korisnicima.
 • Nalozi i ovlašćenja u skladu sa Zakonom o nadzoru stranih obaveštajnih službi mogu da se koriste da bi nas primorali na elektronski nadzor i otkrivanje sačuvanih podataka, uključujući sadržaj iz usluga poput Gmail-a, Diska i Slika.

Zahtevi državnih organa van SAD

Google LLC ponekad dobija zahteve za otkrivanje podataka od državnih organa van SAD. Kada dobijemo neki takav zahtev, možemo da pružamo informacije o korisnicima ako je to u skladu sa svim sledećim stavkama:

 • američki zakon, što znači da su pristup i otkrivanje dozvoljeni u skladu sa primenjivim američkim zakonom, poput Zakona o privatnosti elektronskih komunikacija (ECPA)
 • zakon zemlje iz koje je upućen zahtev, što znači da državni organ mora da poštuje isti redovni zakonski postupak i pravne uslove koji bi važili kada bi zahtev bio upućen lokalnom dobavljaču slične usluge
 • međunarodne norme, što znači da podatke pružamo samo u skladu sa zahtevima koji zadovoljavaju principe slobode izražavanja i privatnosti organizacije Global Network Initiative i njene povezane smernice za primenu
 • Google smernice, što obuhvata sve primenjive uslove korišćenja usluge i politike privatnosti, kao i smernice povezane sa zaštitom slobode izražavanja

Pošto je Google Ireland odgovoran za pružanje većine Google usluga u Evropskom ekonomskom prostoru i Švajcarskoj, on dobija i zahteve za informacije o korisnicima.

Zahtevi irskih vladinih agencija

Google Ireland se oslanja na irski zakon kada procenjuje zahteve za informacije o korisnicima koje šalje neka irska agencija. Irski zakon nalaže da irske policijske službe nabave naloge sa sudskim ovlašćenjima kako bi primorale Google Ireland da pruži informacije o korisnicima.

Zahtevi državnih organa van Irske

Google Ireland pruža usluge korisnicima širom Evropskog ekonomskog prostora i Švajcarske i ponekad dobijamo zahteve za otkrivanje podataka od državnih organa van Irske. U tom slučaju, možemo da pružimo podatke korisnika ako je to u skladu sa svim sledećim stavkama:

 • irski zakon, što znači da su pristup i otkrivanje dozvoljeni u skladu sa primenjivim irskim zakonom, poput irskog krivičnog zakona
 • zakon Evropske unije (EU) koji je primenjiv u Irskoj, što obuhvata sve zakone Evropske unije koji su primenjivi u Irskoj, uključujući Opštu uredbu o zaštiti podataka (GDPR)
 • zakon zemlje iz koje je upućen zahtev, što znači da državni organ mora da poštuje isti redovni zakonski postupak i pravne uslove koji bi važili kada bi zahtev bio upućen lokalnom dobavljaču slične usluge
 • međunarodne norme, što znači da podatke pružamo samo u skladu sa zahtevima koji zadovoljavaju principe slobode izražavanja i privatnosti organizacije Global Network Initiative i njene povezane smernice za primenu
 • Google smernice, što obuhvata sve primenjive uslove korišćenja usluge i politike privatnosti, kao i smernice povezane sa zaštitom slobode izražavanja

Ako opravdano smatramo da možemo da sprečimo nečiju smrt ili ozbiljne fizičke povrede, možemo da pružimo informacije nekoj vladinoj agenciji – na primer, u slučaju pretnji bombaškim napadima, pucnjava u obrazovnim ustanovama, kidnapovanja, sprečavanja samoubistava i pronalaženja nestalih osoba. O takvim zahtevima ipak odlučujemo u skladu sa primenjivim zakonima i svojim smernicama.

Google апликације
Главни мени