Google resmi makamların kullanıcı bilgisi taleplerini nasıl ele alır?

Dünyanın her yerinden devlet kurumları Google'dan kullanıcı bilgilerini ifşa etmesini ister. Geçerli yasaları karşıladığından emin olmak için her talebi dikkatle inceleriz. Bir talep çok fazla bilgi istiyorsa talebin kapsamını daraltmaya çalışırız. Bazı durumlarda herhangi bir bilgi vermeyi kabul etmeyiz. Aldığımız taleplerin sayısını ve türlerini Şeffaflık Raporumuzda paylaşırız.

Bir talebe yanıt verme şeklimiz Google servis sağlayıcınıza bağlıdır. Hizmetlerimizin çoğu için servis sağlayıcınız, ABD yasaları uyarınca faaliyet gösteren ve bir ABD şirketi olan Google LLC veya İrlanda yasaları uyarınca faaliyet gösteren ve bir İrlanda şirketi olan Google Ireland Limited'dir. Servis sağlayıcınızın bu iki şirketten hangisi olduğunu öğrenmek için Google’ın Hizmet Şartları'nı inceleyin veya Google Hesabınız bir kuruluş tarafından yönetiliyorsa hesap yöneticinize danışın.

Bir devlet kurumundan talep aldığımızda, bilgileri ifşa etmeden önce kullanıcı hesabına bir e-posta göndeririz. Hesap bir kuruluş tarafından yönetiliyorsa hesap yöneticisine bildirimde bulunuruz.

Talebin şartları uyarınca kanunen yasak olduğu durumda bildirimde bulunmayız. Kanuni yasak kalktığında, örneğin yasa gereği veya mahkeme emriyle uygulanan konuşma yasağının süresi dolduğunda, bildirimde bulunuruz.

Hesap, devre dışı bırakılmış veya ele geçirilmişse bildirimde bulunmayabiliriz. Bir çocuğun güvenliğine veya birinin hayatına yönelik tehditlerin bulunması gibi acil durumlarda da bildirimde bulunmayabiliriz. Acil durumun geçtiğini öğrenirsek bildirimde bulunuruz.

Hukuki, idari ve cezai davalarda ABD devlet kurumlarından gelen talepler

ABD Anayasası'nda Yapılan Dördüncü Değişiklik ve Elektronik İletişim Gizlilik Yasası (ECPA), devletin bir sağlayıcıyı kullanıcı bilgilerini ifşa etmeye zorunlu kılma imkanını kısıtlamaktadır. ABD makamları en azından aşağıdakileri yapmalıdır:

 • Tüm davalarda: Temel abone kayıt bilgilerinin ve belirli IP adreslerinin ifşa edilmesini zorunlu kılmak için mahkeme celbi düzenlemek
 • Ceza davalarında
  • E-postalardaki Kime, Kimden, CC, BCC ve Zaman Damgası alanları gibi içerik dışı kayıtların ifşa edilmesini zorunlu kılmak için mahkeme kararı çıkarttırmak
  • E-posta mesajları, dokümanlar ve fotoğraflar gibi iletişim içeriğinin ifşa edilmesini zorunlu kılan arama emri çıkarttırmak

Ulusal güvenliği ilgilendiren davalarda ABD devlet kurumlarından gelen talepler

ABD devleti, ulusal güvenlikle ilgili soruşturmalarda Google'ı kullanıcı bilgilerini açıklamaya zorunlu kılmak için Ulusal Güvenlik Mektubu (NSL) veya Yabancı İstihbarat Gözetim Yasası (FISA) kapsamında yetkilendirilmiş makamlardan birini kullanabilir.

 • NSL, yargı yetkisi gerektirmez ve bizi yalnızca sınırlı abone bilgisi sağlamaya zorunlu kılmak için kullanılabilir.
 • FISA emirleri ve yetkilendirmeleri, elektronik gözetim ve Gmail, Drive ile Fotoğraflar gibi hizmetlerdeki içerik de dahil olmak üzere depolanan verilerin ifşa edilmesini zorunlu kılmak için kullanılabilir.

ABD dışındaki resmi kurum yetkililerinden gelen talepler

Google LLC bazen ABD dışındaki resmi kurum yetkililerinden veri ifşa talepleri alır. Bu taleplerden birini aldığımızda, kullanıcı bilgilerini sağlamak aşağıdakilerin tümüyle tutarlıysa talebi yerine getiririz:

 • ABD yasalarıyla tutarlılık. Elektronik İletişim Gizlilik Yasası (ECPA) gibi geçerli ABD yasaları uyarınca bilgiye erişilmesine ve bilginin ifşa edilmesine izin veriliyor olması gerekir.
 • Talepte bulunan ülkenin yasalarıyla tutarlılık. Resmi kurum yetkilisinin, talebin benzer bir hizmetin yerel sağlayıcıdan yapılması durumunda geçerli olacak aynı hukuki süreci izlemesi ve yasal zorunlulukları yerine getirmesi gerekir.
 • Uluslararası normlar. Yalnızca Küresel Ağ Girişimi’nin İfade Özgürlüğü ve Gizlilik İlkelerini ve bu ilkelerle ilişkili uygulama yönergelerini karşılayan taleplere yanıt olarak veri sağlarız.
 • Google’ın politikaları. Bunlar, geçerli hizmet şartları ve gizlilik politikalarının yanı sıra ifade özgürlüğünün korunmasıyla ilgili politikaları da içerir.

Avrupa Ekonomik Alanı ve İsviçre'deki Google hizmetlerinin çoğunu sağlamaktan sorumlu olduğu için Google Ireland da kullanıcı bilgisi için talepler almaktadır.

İrlanda devlet kurumlarından gelen talepler

Google Ireland, İrlanda devlet kurumlarının kullanıcı bilgisi taleplerini değerlendirirken İrlanda yasalarını dikkate alır. İrlanda yasaları, İrlanda kolluk kuvveti yetkililerinin Google'ı kullanıcı bilgilerini sağlamaya zorunlu kılmak için yargıdan resmi emir almalarını gerektirir.

İrlanda dışındaki resmi kurum yetkililerinden gelen talepler

Google Ireland, Avrupa Ekonomik Alanı genelindeki ve İsviçre'deki kullanıcılara hizmet sunduğundan, bazen İrlanda dışındaki resmi kurum yetkililerinden de veri ifşa talepleri alırız. Böyle bir durumda, kullanıcı bilgilerini sağlamak aşağıdakilerin tümüyle tutarlıysa talebi yerine getiririz:

 • İrlanda yasalarıyla tutarlılık. İrlanda Ceza Yargılaması Yasası gibi geçerli İrlanda yasaları uyarınca bilgiye erişilmesine ve bilginin ifşa edilmesine izin veriliyor olması gerekir.
 • İrlanda'da geçerli Avrupa Birliği (AB) yasalarıyla tutarlılık. Genel Veri Koruma yönetmeliği (GDPR) dahil olmak üzere İrlanda'da geçerli tüm AB yasaları gereğince bilgiye erişilmesine ve bilginin ifşa edilmesine izin veriliyor olması gerekir.
 • Talepte bulunan ülkenin yasalarıyla tutarlılık. Resmi kurum yetkilisinin, talebin benzer bir hizmetin yerel sağlayıcıdan yapılması durumunda geçerli olacak aynı hukuki süreci izlemesi ve yasal zorunlulukları yerine getirmesi gerekir.
 • Uluslararası normlar. Yalnızca Küresel Ağ Girişimi’nin İfade Özgürlüğü ve Gizlilik İlkelerini ve bu ilkelerle ilişkili uygulama yönergelerini karşılayan taleplere yanıt olarak veri sağlarız.
 • Google’ın politikaları. Bunlar, geçerli hizmet şartları ve gizlilik politikalarının yanı sıra ifade özgürlüğünün korunmasıyla ilgili politikaları da içerir.

Birisinin ölmesini veya ciddi fiziksel zarar görmesini engelleyebileceğimize makul bir kanaatimiz oluşursa devlet kurumlarına bilgi sağlayabiliriz. Örneğin bomba tehdidi, okulda ateşli silahla saldırı, insan kaçırma, intiharı önleme ve kayıp şahıs vakaları gibi. Bu talepleri yine de geçerli yasalar ve politikalarımız ışığında ele alırız.

Google uygulamaları
Ana menü