Списък на услугите и допълнителни Общи условия на ниво услуга

Услуги, за които се прилагат Общите условия на Google, както и допълнителните Общи условия и правила на ниво услуга

Общите условия на Google са приложими за долупосочените услуги. До всяка услуга са посочени и допълнителните Общи условия и правила, които са приложими за нея. Общите условия и допълнителните Общи условия и правила дефинират взаимоотношенията ни и взаимните очаквания, когато използвате услугите.

Списъкът включва само услугите, които се уреждат от Общите условия на Google. Ограничен брой популярни услуги, като например YouTube, имат свои собствени Общи условия поради уникалните им функции. Повечето ни платени корпоративни продукти, както и продуктите ни с API за програмисти, също имат свои собствени Общи условия.

Често стартираме нови услуги и понякога актуализираме Общите си условия и правила. Стремим се страницата винаги да е актуална и се опитваме да я обновяваме редовно.

Услуги
 
Приложения на Google
Главно меню