Λίστα υπηρεσιών και πρόσθετοι όροι συγκεκριμένων υπηρεσιών

Υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Google και πρόσθετους όρους και πολιτικές τους για συγκεκριμένες υπηρεσίες

Οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google ισχύουν για τις υπηρεσίες που παρατίθενται παρακάτω. Δίπλα σε κάθε υπηρεσία, παραθέτουμε επίσης πρόσθετους όρους και πολιτικές που ισχύουν για τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών, οι πρόσθετοι όροι και οι πολιτικές προσδιορίζουν τη σχέση μας και τις αμοιβαίες προσδοκίες κατά τη χρήση αυτών των υπηρεσιών.

Αυτή η λίστα περιλαμβάνει μόνο υπηρεσίες που διέπονται από τους γενικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Google. Ένας περιορισμένος αριθμός δημοφιλών υπηρεσιών, όπως το YouTube, έχουν τους δικούς τους όρους εξαιτίας των μοναδικών λειτουργιών τους. Τα περισσότερα εταιρικά προϊόντα που παρέχονται μέσω προμήθειας, καθώς και τα προϊόντα API για προγραμματιστές, έχουν επίσης τους δικούς τους όρους.

Συχνά κυκλοφορούμε νέες υπηρεσίες και μερικές φορές ενημερώνουμε τους όρους και τις πολιτικές μας. Κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να διατηρούμε αυτήν τη σελίδα ενημερωμένη και σκοπεύουμε να την ανανεώνουμε τακτικά.

Υπηρεσίες
 
Εφαρμογές google
Κύριο μενού