Lista över tjänster och tjänstespecifika tilläggsvillkor

Tjänster där Googles Användarvillkor och tjänstespecifika tilläggsvillkor och policyer gäller

Googles Användarvillkor gäller för tjänsterna nedan. Bredvid varje tjänst visas också ytterligare villkor och policyer som gäller för den tjänsten. I Användarvillkoren, de ytterligare villkoren och policyerna definieras vår relation och ömsesidiga förväntningar på din användning av dessa tjänster.

Listan omfattar endast tjänster som styrs av Googles allmänna Användarvillkor. Ett begränsat antal populära tjänster, till exempel YouTube, omfattas av egna villkor på grund av deras unika funktioner. De flesta av våra avgiftsbelagda företagsprodukter och våra API-produkter för utvecklare omfattas också av egna villkor.

Vi lanserar regelbundet nya tjänster och uppdaterar då och då våra villkor och policyer. Vi strävar efter att den här sidan ska vara aktuell och uppdateras regelbundet.

Tjänster
 
Googles appar
Huvudmeny