„Google“ paslaugų teikimo sąlygos

Galioja nuo 2020 m. kovo 31 d. | Suarchyvuotos versijos | Atsisiųsti PDF

Šalies versija: Vokietija

Kas įtraukiama į šias sąlygas

Suprantame, kad norėtumėte praleisti šias Paslaugų teikimo sąlygas, bet svarbu apibrėžti, ko galite tikėtis iš mūsų naudodami „Google“ paslaugas ir ko mes tikimės iš jūsų.

Šiose paslaugų teikimo sąlygose apibrėžiamas „Google“ įmonės veikimas, mūsų įmonei taikomi įstatymai ir tam tikri principai, kurių visada laikomės. Taigi šios Paslaugų teikimo sąlygos apibrėžia „Google“ santykius su jumis jums sąveikaujant su paslaugomis. Pvz., šios sąlygos apima toliau nurodytas temas.

Svarbu suprasti šias sąlygas, nes turite su jomis sutikti, kad galėtumėte naudotis mūsų paslaugomis.

Be šių sąlygų, taip pat skelbiame privatumo politiką. Nors ji neįtraukiama į šias sąlygas, raginame ją perskaityti, kad geriau suprastumėte, kaip galite atnaujinti, tvarkyti, eksportuoti ir ištrinti informaciją.

Paslaugos teikėjas

Europos ekonominėje erdvėje (EEE) ir Šveicarijoje „Google“ paslaugas teikia:

Google Ireland Limited
įsteigta ir veikianti pagal Airijos įstatymus (Registracijos numeris: 368047)

Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
Airija

Amžiaus reikalavimai

Jei neatitinkate amžiaus reikalavimo, taikomo norint tvarkyti savo „Google“ paskyrą, turite turėti vieno iš tėvų arba teisėto globėjo leidimą naudoti „Google“ paskyrą. Paprašykite, kad vienas iš tėvų ar teisėtas globėjas kartu su jumis perskaitytų šias sąlygas.

Jei esate vienas iš tėvų arba teisėtas globėjas, kuris sutiko su šiomis sąlygomis, ir leidžiate vaikui naudoti paslaugas, atsakote už vaiko veiklą naudojant paslaugas tiek, kiek tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus.

Kai kurioms „Google“ paslaugoms taikomi papildomi amžiaus reikalavimai, kaip apibrėžta konkrečios paslaugos papildomose sąlygose ir politikoje.

Jūsų santykiai su „Google“

Šios sąlygos apibrėžia jūsų ir „Google“ santykius. Apskritai, suteikiame jums leidimą naudoti paslaugas, jei sutinkate laikytis šių sąlygų, kuriose apibrėžiama, kaip veikia „Google“ įmonė ir kaip gauname pajamų. Sakydami „Google“, „mes“, „mums“ ir „mūsų“ turime omenyje „Google Ireland Limited“ ir jos patronuojamąsias bendroves.

Ko galite tikėtis iš mūsų

Įvairių naudingų paslaugų teikimas

Teikiame įvairias paslaugas, kurioms taikomos šios sąlygos, įskaitant:
 • programas ir svetaines (pvz., Paiešką ir Žemėlapius);
 • platformas (pvz., „Google Play“);
 • integruotas paslaugas (pvz., Žemėlapius, įterptus kitų įmonių programose ar svetainėse);
 • įrenginius (pvz., „Google Home“)

Mūsų paslaugos skirtos veikti kartu, kad galėtumėte lengviau pereiti nuo vienos veiklos prie kitos. Pvz., Žemėlapiuose galite gauti priminimą apie susitikimą, kuris rodomas „Google“ kalendoriuje.

„Google“ paslaugų tobulinimas

Vykdome griežtą produktų tyrimų programą, todėl prieš keisdami paslaugą ar ją nutraukdami atidžiai išnagrinėjame, ar pakeitimas arba nutraukimas bus naudingas, atsižvelgiame į jūsų kaip naudotojo poreikius, jūsų pagrįstus lūkesčius ir galimą poveikį jums bei kitiems. Paslaugas keičiame arba nutraukiame jų teikimą tik dėl pagrįstų priežasčių, pvz., norėdami padidinti našumą ar patobulinti apsaugą, laikytis įstatymų, neleisti neteisėtos veiklos ar piktnaudžiavimo, įtraukti techninius patobulinimus ar dėl sumažėjusio funkcijos ar visos paslaugos populiarumo arba ekonominės naudos.

Jei atliksime esminių pakeitimų, neigiamai veikiančių paslaugų naudojimą, arba nebeteiksime paslaugos, pateiksime pagrįstą išankstinį pranešimą ir suteiksime galimybę eksportuoti turinį iš „Google“ paskyros naudojant „Google“ eksportavimą, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra skubi situacija, pvz., siekiame išvengti piktnaudžiavimo, vykdome teisinius reikalavimus arba sprendžiame saugos ar veikimo problemas.

Ko tikimės iš jūsų

Nurodytų sąlygų bei konkrečios paslaugos papildomų sąlygų laikymasis

Mūsų suteikiamas leidimas naudoti paslaugas galioja, kol atitinkate reikalavimus, nurodytus:

Galite peržiūrėti, kopijuoti ir saugoti šias sąlygas PDF formatu. Prisijungę prie „Google“ paskyros galite sutikti su šiomis ir bet kokiomis konkrečios paslaugos papildomomis sąlygomis.

Be to, suteikiame galimybę pasiekti įvairių tipų politiką, pagalbos centrus ir kitus šaltinius, kuriuose galite rasti atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus ir kurie padės suprasti, ko galite tikėtis naudodami mūsų paslaugas. Šie šaltiniai apima privatumo politiką, autorių teisių pagalbos centrą, saugos centrą ir kitus puslapius, pasiekiamus iš politikos svetainės.

Nors suteikiame leidimą naudoti mūsų paslaugas, pasiliekame visas paslaugų intelektinės nuosavybės teises.

Pagarba kitiems

Naudodami daugumą mūsų paslaugų galite sąveikauti vieni su kitais. Norime užtikrinti pagarbią aplinką visiems, todėl turite laikytis pagrindinių elgesio taisyklių:
 • laikytis galiojančių įstatymų, įskaitant eksporto kontrolę, sankcijas ar prekybos žmonėmis įstatymus;
 • gerbti kitų teises, įskaitant privatumą ir intelektinės nuosavybės teises;
 • nepiktnaudžiauti ar nekenkti kitiems arba sau (arba negrasinti ir neskatinti tokio piktnaudžiavimo ar žalos), pvz., klaidinant, apgaudinėjant, šmeižiant kitus, tyčiojantis iš kitų, priekabiaujant prie kitų asmenų ar juos persekiojant;
 • nepiktnaudžiauti paslaugomis, nekenkti joms, netrikdyti jų veikimo ir negadinti paslaugų.

Mūsų konkrečios paslaugos papildomose sąlygose ir politikoje pateikiama papildomos išsamios informacijos apie tinkamą elgesį, kurių privalo laikytis visi, kurie naudojasi tomis paslaugomis. Jei pastebite, kad kiti nesilaiko šių taisyklių, daugelyje paslaugų galite pranešti apie piktnaudžiavimą. Reaguodami į pranešimą apie piktnaudžiavimą taip pat vykdome sąžiningą procesą, kaip nurodyta skiltyje Problemų sprendimas.

Leidimas naudoti jūsų turinį

Naudodamiesi tam tikromis paslaugomis galite įkelti, pateikti, saugoti, siųsti, gauti ar bendrinti turinį. Nesate įsipareigoję teikti jokio turinio naudodamiesi mūsų paslaugomis ir galite laisvai rinktis, kokį turinį norite pateikti. Jei nuspręsite įkelti ar bendrinti turinį, įsitikinkite, kad turite reikiamas teises tai atlikti ir turinys yra teisėtas.

Licencija

Jūsų turinys priklauso jums. Tai reiškia, kad turite visas turiniui taikomas intelektinės nuosavybės teises. Pvz., jums suteikiamos jūsų sukurto turinio, pvz., parašytų atsiliepimų, intelektinės nuosavybės teisės. Arba jums gali būti suteikta teisė bendrinti kito asmens sukurtą turinį, gavus to asmens leidimą.

Jei pagal intelektinės nuosavybės teises ribojamas jūsų turinio naudojimas, turime gauti jūsų leidimą. Suteikiate „Google“ šį leidimą pagal šią licenciją.

Kas įtraukiama

Ši licencija taikoma jūsų turiniui, jei turinys saugomas intelektinės nuosavybės teisėmis.

Kas neįtraukiama

 • Ši licencija neturi įtakos jūsų duomenų apsaugos teisėms. Ji susijusi tik su jūsų intelektinės nuosavybės teisėmis.
 • Ši licencija neapima nurodytų tipų turinio.
  • Viešai pasiekiama jūsų pateikta faktinė informacija, pvz., vietinės įmonės adreso pakeitimai. Šiai informacijai netaikoma licencija, nes ji laikoma bendrojo pobūdžio informacija, kurią visi gali laisvai naudoti.
  • Jūsų pateikti atsiliepimai, pvz., paslaugų tobulinimo pasiūlymai. Atsiliepimai įtraukiami toliau pateiktoje Su paslaugomis susijusių pranešimų skiltyje.

Apimtis

Ši licencija yra:
 • pasaulinė (galiojanti visame pasaulyje);
 • neišimtinė (galite licencijuoti savo turinį kitiems);
 • neapmokestinama (nėra licencijos mokesčių).

Teisės

Pagal šią licenciją „Google“ leidžiama atlikti nurodytus veiksmus tik ribotais tikslais, kurie apibrėžti toliau pateiktoje skiltyje Paskirtis.

 • Naudoti jūsų turinį tik techniniais tikslais, pvz., saugant turinį mūsų sistemose ir leidžiant jį pasiekti iš bet kurios vietos, arba keičiant turinio formatą, kad atitiktų mūsų paslaugų reikalavimus.
 • Padaryti turinį viešai pasiekiamą, jei leidžiate jį pasiekti kitiems asmenims ir tik tiek, kiek leidžiate.
 • Sublicencijuoti šias teises:
  • kitiems naudotojams, kad paslaugos galėtų veikti, kaip numatyta, pvz., leidžiant jums bendrinti nuotraukas su pasirinktais žmonėmis;
  • mūsų rangovams, kurie pasirašė su mumis sutartis, atitinkančias šias sąlygas, tik tam tikrais tikslais, aprašytais toliau pateiktoje skiltyje Paskirtis.

Paskirtis

Ši licencija teikiama ribotu paslaugų veikimo tikslu, apimančiu numatytą paslaugų veikimą ir naujų funkcijų kūrimą. Įtraukiamos automatinės sistemos ir algoritmai, naudojami jūsų turiniui analizuoti:

 • siekiant nustatyti šlamštą, kenkėjiškas programas ir neteisėtą turinį;
 • Duomenų šablonų nustatymas, pvz., nustatant, kada siūlyti naują albumą „Google“ nuotraukose, siekiant kartu saugoti susijusias nuotraukas.
 • Jums teikiamų paslaugų tinkinimas, pvz., siekiant teikti rekomendacijas ir suasmenintus paieškos rezultatus, turinį bei skelbimus (kuriuos galite keisti ar išjungti skiltyje „Skelbimų nustatymai“).

Ši analizė vykdoma, kai turinys išsiunčiamas, gaunamas ir saugomas.

Trukmė

Ši licencija galioja, kol jūsų turiniui taikomos intelektinės nuosavybės teisės, nebent anksčiau pašalinsite jį iš paslaugų.

Jei iš paslaugų pašalinsite bet kokį turinį, kuriam taikoma ši licencija, per atitinkamą laikotarpį sistemos nebeteiks šio turinio viešai. Yra dvi išimtys.

 • Jei turinys jau buvo bendrinamas su kitais prieš jį pašalinant. Pvz., jei bendrinote nuotrauką su draugu, kuris sukūrė jos kopiją arba pakartotinai ją bendrino, ši nuotrauka vis tiek gali būti rodoma draugo „Google“ paskyroje, net jei ją pašalinote iš savo „Google“ paskyros.
 • Jei leidžiate savo turinį pasiekti naudodamiesi kitų įmonių paslaugomis, gali būti, kad paieškos varikliai, įskaitant „Google“ paiešką, vis tiek ras ir pateiks jūsų turinį kaip paieškos rezultatus.

„Google“ paslaugų naudojimas

Jūsų „Google“ paskyra

Jei atitinkate šiuos amžiaus reikalavimus, galite savo patogumui kurti „Google“ paskyrą. Norint naudoti tam tikras paslaugas reikalinga „Google“ paskyra, kad paslaugos veiktų, pvz., norint naudoti „Gmail“, reikia „Google“ paskyros, kad turėtumėte, kur siųsti ir gauti el. laiškus.

Prisiimate atsakomybę už veiksmus, atliekamus naudojant „Google“ paskyrą, įskaitant priimtinas priemones „Google“ paskyros saugai užtikrinti, todėl raginame reguliariai naudoti Saugos patikros įrankį.

„Google“ paslaugų naudojimas organizacijos ar verslo vardu

Daug organizacijų, pvz., įmonės, ne pelno siekiančios organizacijos ir mokyklos naudojasi mūsų paslaugų pranašumais. Norint naudoti paslaugas organizacijos vardu:
 • įgaliotas tos organizacijos atstovas turi sutikti su šiomis sąlygomis;
 • organizacijos administratorius gali priskirti jums „Google“ paskyrą. Šis administratorius gali reikalauti laikytis papildomų taisyklių ir gali pasiekti arba išjungti jūsų „Google“ paskyrą.
Jei esate Europos Sąjungoje, šios sąlygos neturi įtakos jūsų teisėms, kurios gali būti suteiktos jums kaip internetinių tarpininkavimo paslaugų (įskaitant internetines platformas, pvz., „Google Play“) verslo naudotojui, vadovaujantis ES reglamentu dėl platformų paslaugų verslui.

Su paslauga susiję pranešimai

Teikdami jums paslaugas kartais siunčiame paslaugų pranešimus ir kitą su paslaugomis susijusią informaciją. Jei norite sužinoti daugiau, kaip bendraujame su jumis, žr. „Google“ privatumo politiką.

Jei nusprendžiate pateikti mums atsiliepimų, pvz., paslaugų tobulinimo pasiūlymų, galime imtis su atsiliepimais susijusių veiksmų be jokių įsipareigojimų jums.

Turinys „Google“ paslaugose

Jūsų turinys

Naudodami tam tikras paslaugas galite viešai teikti savo turinį, pvz., galite paskelbti parašytą atsiliepimą apie produktą ar restoraną arba galite įkelti sukurtą tinklaraščio įrašą.

 • Žr. skiltį Turinio naudojimo leidimai, jei reikia daugiau informacijos apie teises į turinį ir norite sužinoti, kaip jūsų turinys naudojamas paslaugose.
 • Jei norite sužinoti, kodėl ir kaip galime pašalinti naudotojų sukurtą turinį iš paslaugų, žr. skiltį Turinio pašalinimas.

Jei manote, kad kažkas pažeidžia jūsų intelektinės nuosavybės teises, galite atsiųsti mums pažeidimo pranešimą ir imsimės atitinkamų veiksmų. Pvz., laikinai sustabdome arba uždarome pakartotinių autorių teisių pažeidėjų „Google“ paskyras, kaip nurodyta autorių teisių pagalbos centre.

„Google“ turinys

Tam tikros mūsų paslaugos apima „Google“ priklausantį turinį, pvz., daugelis vaizdo iliustracijų, kurios pateikiamos „Google“ žemėlapiuose. „Google“ turinį galite naudoti, kaip leidžiama pagal šias ir bet kokias konkrečios paslaugos papildomas sąlygas, bet pasiliekame visas turimas turinio intelektinės nuosavybės teises. Nepašalinkite, neslėpkite ar nekeiskite jokių mūsų prekių ženklų, logotipų ar teisinės informacijos. Jei norite naudoti prekių ženklus arba logotipus, apsilankykite „Google“ prekių ženklų leidimų puslapyje.

Kitas turinys

Galiausiai, naudojantis tam tikromis mūsų paslaugomis, suteikiama prieiga prie kitiems žmonėms ar organizacijoms priklausančio turinio, pvz., parduotuvės savininko aprašo apie jo įmonę arba laikraščio straipsnio, pateikto „Google“ naujienose. Negalite naudoti šio turinio be to asmens ar organizacijos leidimo arba jei tai nėra leidžiama vadovaujantis įstatymais. Kitų žmonių ar organizacijų turinyje išreikštas požiūris yra jų ir nebūtinai atspindi „Google“ požiūrį.

„Google“ paslaugų programinė įranga

Kai kurios mūsų paslaugos apima atsisiunčiamą programinę įrangą. Suteikiame jums leidimą naudoti šią programinę įrangą naudojantis paslaugomis.

Ši licencija, kurią jums suteikiame, yra:
 • pasaulinė (galiojanti visame pasaulyje);
 • neišimtinė (galime licencijuoti programinę įrangą kitiems);
 • neapmokestinama (nėra licencijos mokesčių);
 • asmeninė (netaikoma kitiems);
 • neperleidžiama (negalite perleisti licencijos kitiems asmenims).

Naudojant tam tikras paslaugas įtraukiama programinė įranga, teikiama pagal jums pasiekiamas atvirojo šaltinio licencijos sąlygas. Kartais tam tikros atvirojo šaltinio licencijos nuostatos aiškiai pakeičia šių sąlygų dalis, todėl būtinai perskaitykite šias licencijas.

Negalite kopijuoti, keisti, platinti, parduoti ar nuomoti jokios mūsų paslaugų ar programinės įrangos dalies. Be to, negalite taikyti apgrąžos inžinerijos ar bandyti išgauti jokio mūsų šaltinio kodo, nebent tai galite atlikti turėdami mūsų rašytinį leidimą arba vadovaudamiesi galiojančiais įstatymais.

Kai paslaugai reikalinga arba į ją įtraukiama atsisiunčiama programinė įranga, ši programinė įranga kartais automatiškai atnaujinama jūsų įrenginyje, kai pasiekiama nauja versija arba funkcija. Kai kuriose paslaugose leidžiama koreguoti automatinio naujinimo nustatymus.

Iškilus problemų ar ginčų

Vadovaujantis įstatymais jums suteikiama teisė gauti 1. tam tikros kokybės paslaugas ir 2. pasinaudoti problemų sprendimo priemonėmis, iškilus problemų. Šios sąlygos neapriboja ar nepanaikina šių teisių. Pvz., jei esate vartotojas, galite toliau naudotis visomis teisėmis, kurios suteikiamos vartotojams pagal taikomus įstatymus.

Atsisakymai

Vieninteliai mūsų įsipareigojimai, susiję su paslaugomis (įskaitant paslaugų turinį, konkrečias paslaugų funkcijas ar jų patikimumą, pasiekiamumą arba gebėjimą atitikti jūsų poreikius) yra 1. nurodyti konkrečios paslaugos papildomose sąlygose arba 2. pateikti vadovaujantis galiojančiais įstatymais. Neteikiame jokių kitų su paslaugomis susijusių įsipareigojimų.

Atsakomybės

Visiems naudotojams

Šios sąlygos apriboja mūsų atsakomybes tik tiek, kiek leidžiama pagal galiojančius įstatymus. Konkrečiau, šios sąlygos neapriboja „Google“ atsakomybės dėl mirties ar susižalojimo, apgaulės, klaidinančio pristatymo, šiurkštaus aplaidumo ar tyčinio nusižengimo. Be to, šios sąlygos neapriboja jūsų teisių, suteikiamų pagal atsakomybės už produktus teisės aktus.

Jei dėl „Google“, jos atstovų ar tarpininkų aplaidumo padaroma žala nuosavybei ar patiriama finansinių nuostolių, „Google“ prisiima atsakomybę tik už esminių sutarties įsipareigojimų pažeidimus, sukeliančius įprastą žalą, kuri iš anksto numatoma sudarant sutartį. Esminis sutarties įsipareigojimas – tai įsipareigojimas, kuris turi būti įvykdytas kaip būtina sutarties galiojimo sąlyga ir kuris, šalių manymu, bus įvykdytas. Tai nekeičia nuostolių įrodymo pareigos.

Tik verslo naudotojams ir organizacijoms

Jei esate verslo naudotojas ar organizacija, tiek, kiek leidžiama pagal galiojančius įstatymus, turite kompensuoti „Google“ ir jos direktoriams, tarnautojams, darbuotojams bei rangovams visus nuostolius dėl trečiųjų šalių teisinių procesų (įskaitant vyriausybinių įstaigų veiksmus), vykdomų dėl jūsų neteisėto paslaugų naudojimo ar šių arba konkrečios paslaugos papildomų sąlygų pažeidimo arba su tuo susijusių. Šis kompensavimas apima bet kokią atsakomybę ar išlaidas, patirtas dėl ieškinių, nuostolių, žalos, teismo sprendimų, baudų, bylinėjimosi ir teisinių išlaidų. Jei pagal įstatymus esate atleidžiami nuo tam tikrų atsakomybių, pvz., kompensavimo, tada šios atsakomybės jums netaikomos pagal šias sąlygas. Pvz., Jungtinėms Tautoms netaikomi tam tikri teisiniai įsipareigojimai ir šios sąlygos nepakeičia taikomo neliečiamumo.

Problemų sprendimas

Prieš imdamiesi veiksmų, kaip nurodyta toliau, jei įmanoma, iš anksto įspėsime jus, nurodysime savo veiksmų priežastį ir suteiksime galimybę išspręsti problemą, nebent dėl objektyvių ir konkrečių priežasčių manysime, kad tai galėtų:

 • sukelti žalą ar atsakomybę naudotojui, trečiajai šaliai arba „Google“;
 • pažeisti įstatymus ar teisėsaugos institucijos įsakymą;
 • trukdyti tyrimui;
 • sutrikdyti paslaugų veikimą, vientisumą ar saugą.

Turinio pašalinimas

Jei yra objektyvių ir konkrečių priežasčių manyti, kad bet koks jūsų turinys 1. pažeidžia šias sąlygas, konkrečios paslaugos papildomas sąlygas arba politiką, 2. pažeidžia galiojančius įstatymus arba 3. gali būti žalingas naudotojams, trečiosioms šalims ar „Google“, pasiliekame teisę pašalinti dalį šio turinio arba jį visą vadovaudamiesi galiojančiais įstatymais. Tai gali būti vaikų pornografija, su prekyba žmonėmis ar priekabiavimu susijęs turinys ir kitų asmenų intelektinės nuosavybės teises pažeidžiantis turinys.

Prieigos prie „Google“ paslaugų laikinas sustabdymas arba nutraukimas

„Google“ pasilieka teisę laikinai sustabdyti ar nutraukti jūsų prieigą prie paslaugų arba ištrinti jūsų paskyrą, esant bet kuriai iš nurodytų situacijų.

 • Iš esmės arba pakartotinai pažeidžiate šias sąlygas, konkrečios paslaugos papildomas sąlygas arba politiką.
 • Turime tai atlikti vadovaudamiesi teisiniais reikalavimais arba teismo įsakymu.
 • Dėl objektyvių ir konkrečių priežasčių manome, kad savo elgesiu kenkiate ar už jį turite atsakyti naudotojui, trečiajai šaliai arba „Google“, pvz., įsilaužiate, sukčiaujate, priekabiaujate, siunčiate šlamštą, klaidinate kitus arba iškerpate turinį, kuris jums nepriklauso.

Jei manote, kad „Google“ paskyra buvo laikinai sustabdyta ar nutraukta per klaidą, galite pateikti apeliaciją.

Žinoma, bet kada galite nebenaudoti mūsų paslaugų. Jei nuspręsite jų nebenaudoti, norėtume sužinoti priežastį, kad galėtume toliau tobulinti savo paslaugas.

Jūsų duomenų užklausų apdorojimas

Atsakydami į duomenų paskelbimo užklausas stengiamės užtikrinti jūsų duomenų privatumą ir saugą. Kai gauname duomenų paskelbimo užklausų, mūsų komanda peržiūri, ar jos atitinka teisinius reikalavimus bei „Google“ duomenų paskelbimo politiką. „Google Ireland Limited“ pasiekia ir atskleidžia duomenis, įskaitant pranešimus, vadovaudamasi Airijos įstatymais ir Airijoje galiojančiais ES įstatymais. Jei reikia daugiau informacijos apie duomenų paskelbimo užklausas, kurias „Google“ gauna visame pasaulyje, ir norite sužinoti, kaip atsakome į tokias užklausas, žr. Skaidrumo ataskaitą ir privatumo politiką.

Ginčų sprendimas, taikomi įstatymai ir teismai

Jei reikia informacijos, kaip susisiekti su „Google“, apsilankykite mūsų kontaktiniame puslapyje.

Jei gyvenate arba jūsų organizacija veikia Europos ekonominėje erdvėje (EEE) arba Šveicarijoje, šios sąlygos ir jūsų santykiai su „Google“ pagal šias ir konkrečios paslaugos papildomas sąlygas reglamentuojami vadovaujantis jūsų gyvenamosios šalies įstatymais ir teisinius ginčus galite spręsti savo vietiniuose teismuose.

Jei esate vartotojas, gyvenantis EEE, taip pat galite užginčyti internetinius pirkinius, naudodami Europos Komisijos ginčų sprendimo internetu platformą. Šiuos ginčus sprendžiame šioje platformoje, jei to reikalaujama pagal įstatymus.

Apie šias sąlygas

Vadovaujantis įstatymais jums suteikiamos tam tikros teisės, kurių negalima apriboti sutartimi, pvz., šiomis paslaugų teikimo sąlygomis. Šiomis sąlygomis visiškai nesiekiama apriboti šių teisių.

Norime, kad šios sąlygos būtų aiškios, todėl naudojame pavyzdžius iš paslaugų. Bet ne visos nurodytos paslaugos gali būti pasiekiamos jūsų šalyje.

Galime atnaujinti šias ir konkrečios paslaugos papildomas sąlygas, kad 1. atspindėtų paslaugų pakeitimus arba tai, kaip vykdome verslą, pvz., kai pridedame naujų paslaugų, funkcijų, technologijų, kainų ar privilegijų (arba pašaliname senas), 2. būtų laikomasi įstatymų, nuostatų ar būtų užtikrinta sauga arba 3. išvengtume piktnaudžiavimo ar žalos.

Jei pakeisime šias ar konkrečios paslaugos papildomas sąlygas, įspėsime jus bent prieš 15 dienų iki pakeitimų įsigaliojimo datos. Pranešdami apie pakeitimus pateiksime naują sąlygų versiją ir nurodysime turinio pakeitimus. Jei neprieštarausite, kol įsigalios pakeitimai, manysime, kad sutinkate su pakeistomis sąlygomis. Pranešime bus paaiškintas šis prieštaravimo procesas. Galite atsisakyti sutikti su pakeitimais. Tokiu atveju pakeitimai jums nebus taikomi, bet pasiliekame teisę nutraukti savo ryšius su jumis, jei bus įvykdyti visi kiti nutraukimo reikalavimai. Be to, galite bet kada patys nutraukti savo ryšius su mumis uždarydami „Google“ paskyrą.

Apibrėžtys

atsisakymas

Pareiškimas, apribojantis asmens teisines atsakomybes.

Teisėta teisė, leidžianti originalaus kūrinio (pvz., tinklaraščio įrašo, nuotraukos ar vaizdo įrašo) kūrėjui nuspręsti, ar šį originalų kūrinį gali naudoti kiti ir kaip jį galima naudoti.

ES platformų paslaugų verslui reglamentas

Reglamentas 2019/1150 (ES) dėl verslo klientams teikiamų internetinių tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimo

intelektinės nuosavybės teisės (IN teisės)

Teisės į asmens kūrinius, pvz., išradimus (patento teisės), literatūros ir meno kūrinius (autorių teisės), dizainus (dizaino teisės) ir prekyboje naudojamus simbolius, pavadinimus bei vaizdus (prekių ženklai). IN teisės gali priklausyti jums, kitam asmeniui arba organizacijai.

jūsų turinys

Turinys, kurį rašote, įkeliate, pateikiate, saugote, siunčiate, gaunate ar bendrinate su „Google“ naudodami mūsų paslaugas, pvz.:

 • jūsų sukurtas turinys Dokumentuose, Skaičiuoklėse ir Skaidrėse
 • tinklaraščių įrašai, kuriuos įkeliate naudodami „Blogger“
 • atsiliepimai, kuriuos pateikiate Žemėlapiuose
 • Diske saugomi vaizdo įrašai
 • el. laiškai, kuriuos siunčiate ir gaunate naudodami „Gmail“
 • nuotraukos, kurias bendrinate su draugais naudodami Nuotraukų programą
 • kelionių planai, kuriuos bendrinate su „Google“

kompensuoti arba kompensacija

Asmens arba organizacijos sutarties įsipareigojimas kompensuoti kito asmens ar organizacijos patirtus nuostolius dėl teisinių procesų, pvz., ieškinių.

organizacija

Juridinis subjektas (pvz., įmonė, ne pelno siekianti organizacija arba mokykla), o ne individualus asmuo.

paslaugos

„Google“ paslaugos, kurioms taikomos šios sąlygos, yra produktai ir paslaugos, pateikti adresu https://policies.google.com/terms/service-specific, įskaitant nurodytus toliau.

 • „Google“ programos ir svetainės (pvz., Paieška ir Žemėlapiai)
 • platformos (pvz., „Google Play“)
 • Integruotos paslaugos (pvz., Žemėlapiai, įterpti kitų įmonių programose ar svetainėse)
 • įrenginiai (pvz., „Google Home“)

patronuojamoji bendrovė

Subjektas, priklausantis „Google“ įmonių grupei, apimančiai „Google LLC“ ir jos dukterines įmones, įskaitant nurodytas paslaugas klientams ES teikiančias įmones: „Google Ireland Limited“, „Google Commerce Ltd“ ir „Google Dialer Inc“.

prekės ženklas

Simboliai, pavadinimai ir vaizdai, naudojami prekyboje, pagal kuriuos galima atskirti skirtingų asmenų ar organizacijų prekes ar paslaugas.

šalies versija

Jei turite „Google“ paskyrą, susiejame jūsų paskyrą su šalimi (arba teritorija), kad galėtume nustatyti:

 • „Google“ patronuojamąją bendrovę, kuri teikia jums paslaugas ir apdoroja jūsų informaciją jums naudojant paslaugas;
 • jūsų ryšius apibrėžiančių sąlygų versiją.

Kai esate atsijungę, šalies versija nustatoma pagal vietovę, kurioje naudojate „Google“ paslaugas. Jei turite paskyrą, galite prisijungti ir peržiūrėti šias sąlygas, kad sužinotumėte, kokia šalis susieta su jomis.

vartotojas

Asmuo, naudojantis „Google“ paslaugas asmeniniais, nekomerciniais tikslais, nesusijusiais su prekyba, verslu, amatu ar profesija. Įskaitant „vartotojus“, kaip apibrėžta ES vartotojų teisių direktyvos 2.1 straipsnyje. (Žr. apie verslo naudotojus)

verslo naudotojas

Asmuo arba subjektas, kuris nėra vartotojas (žr. terminą „vartotojas“).

Google Apps
Pagrindinis meniu