Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google

Huling binago: Oktubre 25, 2017 (tingnan ang mga naka-archive na bersyon)

Maligayang pagdating sa Google!

Salamat sa paggamit ng aming mga produkto at serbisyo (“Mga Serbisyo”). Ang Mga Serbisyo ay ibinigay ng Google LLC (“Google”), na matatagpuan sa 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Estados Unidos.

Sa paggamit ng aming Mga Serbisyo, sumasang-ayon ka sa mga tuntuning ito. Mangyaring basahin nang mabuti ang mga ito.

Sari-sari ang aming Mga Serbisyo, kaya’t minsan ay maaaring ilapat ang mga karagdagang tuntunin o mga mga pangangailangang kaugnay ng produkto (kasama ang mga pangangailangang kaugnay ng edad). May mga karagdagang tuntunin na magagamit kaugnay ng naaangkop na Mga Serbisyo, at ang mga karagdagang tuntuning iyon ay bahagi ng iyong kasunduan sa amin sa mga pagkakataong gagamit ka ng Mga Serbisyo.

Paggamit sa aming Mga Serbisyo

Dapat kang sumunod sa anumang mga patakarang naaangkop sa iyo sa loob ng Mga Serbisyo.

Huwag gamitin nang mali ang aming Mga Serbisyo. Halimbawa, huwag abalahin ang aming Mga Serbisyo o subukang i-access ang mga ito gamit ang isang paraang bukod sa interface at mga tagubiling aming ibinigay. Maaari mong gamitin ang aming Mga Serbisyo ayon lamang sa pinapahintulutan ng batas, kabilang ang naaangkop na mga batas at regulasyon sa pagkontrol ng pag-export at muling pag-export. Maaari naming suspendihin o ihinto ang pagbibigay ng aming Mga Serbisyo sa iyo kapag hindi ka sumunod sa aming mga tuntunin o patakaran o kung nagsisiyat kami ng pinaghihinalaang maling asal.

Ang paggamit ng aming Mga Serbisyo ay hindi nagbibigay sa iyo ng pagmamay-ari sa anumang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian sa aming Mga Serbisyo o sa nilalamang iyong ina-access. Hindi ka maaaring gumamit ng nilalamang mula sa aming Mga Serbisyo maliban kung makakuha ka ng pahintulot mula sa may-ari nito o kung hindi man ay pinapahintulutan ng batas. Hindi ka binibigyan ng mga tuntuning ito ng karapatang gamitin ang anumang pagba-brand o mga logo na ginagamit sa aming Mga Serbisyo. Huwag alisin, itago, o baguhin ang anumang mga legal na abiso na ipinapakita sa o kasama ng aming Mga Serbisyo.

Ipinapakita ng aming Mga Serbisyo ang ilang nilalamang hindi pagmamay-ari ng Google. Ang nilalamang ito ay tanging pananagutan ng pangkat na ginagawa itong available. Maaari mong suriin ang nilalaman upang alamin kung ito ay ilegal o lumalabag sa aming mga patakaran, at maaari naming alisin o tanggihang ipakita ang nilalaman na makatuwiran naming pinapaniwalaang lumalabag sa aming mga patakaran o sa batas. Ngunit hindi ito nangangahulugang sinusuri namin ang nilalaman, kaya’t mangyaring huwag ipagpalagay na ginagawa namin ito.

Kaugnay ng paggamit mo sa Mga Serbisyo, maaari ka naming padalhan ng mga anunsyo ng serbisyo, administratibong mensahe, at iba pang impormasyon. Maaari kang mag-opt out sa ilan sa mga komunikasyong iyon.

Magagamit ang ilan sa aming Mga Serbisyo sa mga mobile device. Huwag gamitin ang mga naturang Serbisyo sa paraang makakagulo sa iyo at makakapigil sa iyong pagsunod sa mga batas trapiko o kaligtasan.

Ang iyong Google Account

Maaaring kailanganin mo ang isang Google Account upang magamit ang ilan sa aming Mga Serbisyo. Maaari kang lumikha ng sarili mong Google Account, o maaaring italaga sa iyo ng isang administrador ang iyong Google Account, gaya ng iyong tagapag-empleyo o paaralan. Kung gumagamit ka ng Google Account na itinalaga sa iyo ng isang administrador, may mga iba o karagdagang tuntunin na maaaring mag-aplay at maaaring i-access o hindi paganahin ng iyong administrador ang iyong account.

Upang protektahan ang iyong Google Account, panatilihing lihim ang iyong password. Ikaw ay responsable sa aktibidad na mangyayari sa o sa pamamagitan ng iyong Google Account. Subukang hindi muling gamitin ang iyong password sa Google Account bilang password sa mga application ng third-party. Kung mapag-alaman mo ang anumang hindi pinapahintulutang paggamit ng iyong password o Google Account, sundin ang mga tagubiling ito.

Proteksyon ng Privacy at Copyright

Ipinapaliwanag ng mga patakaran sa privacy ng Google kung paano namin tinatrato ang iyong personal na datos at pinoprotektahan ang iyong privacy kapag ginamit mo ang aming Mga Serbisyo. Sa paggamit ng aming Mga Serbisyo, sumasang-ayon ka na magagamit ng Google ang datos na iyon alinsunod sa aming mga patakaran sa privacy.

Tumutugon kami sa mga abiso ng pinaghihinalaang paglabag sa copyright at winawakasan ang mga account ng mga paulit-ulit na lumalabag alinsunod sa prosesong itinatakda sa U.S. Digital Millennium Copyright Act.

Nagbibigay kami ng impormasyon upang tulungan ang mga may-ari ng copyright na pamahalaan ang kanilang intelektwal na ari-arian online. Kung sa tingin mo ay may isang taong lumalabag sa iyong mga copyright at gusto kaming sabihan, maaari mong makita ang impormasyon tungkol sa pagsusumite ng mga abiso at ng patakaran ng Google tungkol sa pagtugon sa mga abiso sa aming Help Center.

Ang Iyong Nilalaman sa aming Mga Serbisyo

Ang ilan sa aming Mga Serbisyo ay pinapayagan kang mag-upload, magsumite, mag-imbak, magpadala o tumanggap ng nilalaman. Mapapanatili mo ang pagmamay-ari sa anumang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian na mayroon ka sa nilalamang iyon. Sa madaling salita, nananatiling iyo ang iyong pagmamay-ari.

Sa tuwing ikaw ay mag-a-upload, magsusumite, mag-iimbak, magpapadala o tatanggap ng nilalaman sa o sa pamamagitan ng aming Mga Serbisyo, binibigyan mo ang Google (kabilang ang mga katrabaho namin) ng isang pandaigdigang lisensya na gumamit, mag-host, mag-imbak, magparami, magbago, lumikha ng mga hinangong gawa (gaya ng mga nagreresulta mula sa mga translation, adaptation o iba pang mga pagbabagong ginagawa namin upang gumana nang mas mahusay sa aming Mga Serbisyo ang iyong nilalaman), makipag-ugnayan, maglimbag, gumanap sa publiko, magpakita sa publiko at mamahagi ng nabanggit na nilalaman. The rights you grant in this license are for the limited purpose of operating, promoting, and improving our Services, and to develop new ones. Nagpapatuloy ang lisensyang ito kahit na ihinto mo ang paggamit sa aming Mga Serbisyo (halimbawa, para sa isang listahan ng negosyong naidagdag mo sa Google Maps). Maaari kang alukin ng ilang Mga Serbisyo ng mga paraan upang mag-access at magtanggal ng nilalamang ibinigay sa Serbisyong iyon. Isa pa, sa ilan sa aming Mga Serbisyo, mayroong mga tuntunin o setting na nagpapaliit ng sakop ng aming paggamit sa nilalamang isinumite sa Mga Serbisyong iyon. Tiyaking mayroon kang mga kinakailangang karapatan na ibigay sa amin ang lisensya para sa anumang nilalamang iyong isinusumite sa aming Mga Serbisyo.

Sinusuri ng aming mga automated na sistema ang iyong nilalaman (kabilang ang mga email) upang mabigyan ka ng personal na angkop na mga katangian ng produkto, gaya ng mga angkop na resulta ng paghahanap, akmang pag-aanunsyo, at pagtuklas ng spam at malware. Ang pagsusuring ito ay nagaganap kapag ang nilalaman ay ipinadala, tinanggap, at inimbak.

Kung mayroon kang Google Account, maaari naming ipakita ang iyong pangalan sa Profile, larawan sa Profile, at mga aksyon na gagawin mo sa Google o sa mga application ng third-party na konektado sa iyong Google Account (gaya ng mga +1, pagsusuri na iyong sinusulat at komento na iyong pinapaskil) sa aming Mga Serbisyo, kabilang ang pagpapakita sa mga anunsyo at iba pang mga komersyal na paggamit. Igagalang namin ang mga pagpapasyang gagawin mo upang limitahan ang mga setting ng pagbabahagi at pagpapakita sa iyong Google Account. Halimbawa, maaari mong piliin ang iyong mga setting upang hindi lumabas ang iyong pangalan at larawan sa isang anunsyo.

Maaari mong mahanap ang karagdagang impormasyon tungkol sa kung paano ginagamit at iniimbak ng Google ang nilalaman sa patakaran sa privacy o mga karagdagang tuntunin para sa partikular na Mga Serbisyo. Kung magsumite ka ng puna o mga suhestiyon tungkol sa aming Mga Serbisyo, maaari naming gamitin ang iyong puna o mga suhestiyon nang walang obligasyon sa iyo.

Tungkol sa Software sa aming Mga Serbisyo

Kapag nangangailangan o nagsasama ng nada-download na software ang isang Serbisyo, maaaring awtomatikong ma-update sa iyong device ang software na ito sa sandaling magagamit ang isang bagong bersyon o tampok. May ilang mga Serbisyo na pinapayagan kang isaayos ang iyong mga setting ng awtomatikong pag-update.

Binibigyan ka ng Google ng isang personal, pandaigdigan, walang royalty, hindi naitatalaga at hindi eksklusibong lisensya upang gamitin ang lisensyang ibinigay sa iyo ng Google bilang bahagi ng Mga Serbisyo. Ang lisensya ay para sa natatanging layunin ng pagbibigay-daan sa iyong gamitin at i-enjoy ang pakinabang ng Mga Serbisyong ibinigay ng Google, sa paraang pinapahintulutan ng mga tuntuning ito. Hindi mo maaaring kopyahin, baguhin, ipamahagi, ibenta, o paupahan ang anumang bahagi ng aming Mga Serbisyo o kasamang software, o i-reverse engineer o subukang kunin ang source code ng software na iyon, maliban kung ipinagbabawal ng mga batas ang mga paghihigpit na iyon o kung mayroon ka ng aming nakasulat na pagpapahintulot.

Mahalaga sa amin ang open source software. Ang ilang software na ginagamit sa aming Mga Serbisyo ay maaaring inaalok sa ilalim ng isang open source na lisensya na maaari mong gamitin. Maaaring mayroong mga probisyon sa open source na lisensya na hayagang magpapawalang-bisa sa ilan sa mga tuntuning ito.

Pagbabago at Pagwawakas ng aming Mga Serbisyo

Patuloy naming binabago at pinapagbuti ang aming Mga Serbisyo. Maaari kaming magdagdag o mag-alis ng mga punsyon o tampok, at maaari naming suspendihin o itigil ang isang Serbisyo.

Maaari mong ihinto ang paggamit sa aming Mga Serbisyo anumang oras, bagamat malulungkot kaming makita kang umalis. Maaari ring huminto ang Google sa pagbibigay sa iyo ng Mga Serbisyo, o magdagdag o lumikha ng mga bagong limitasyon sa aming Mga Serbisyo anumang oras.

Naniniwala kaming pagmamay-ari mo ang iyong datos at mahalaga ang pagpapanatili ng iyong access sa ganoong datos. Kung itigil namin ang isang Serbisyo, kung saan makatuwirang posible, bibigyan ka namin ng sapat na paunang abiso at pagkakataong kumuha ng impormasyon mula sa Serbisyong iyon.

Ang aming mga Warranty at Pagtatanggi

Ibinibigay namin ang aming Mga Serbisyo gamit ang isang makatuwirang komersyal na antas ng kasanayan at pangangalaga at inaasahan naming masisiyahan ka sa paggamit sa mga ito. Ngunit mayroong ilang partikular na mga bagay na hindi namin ipinapangako tungkol sa aming Mga Serbisyo.

Bukod sa hayagang itinatakda sa mga tuntuning ito o mga karagdagang tuntunin, walang ginagawang mga tiyak na pangako tungkol sa Mga Serbisyo ang Google o mga taga-tustos o mga tagapamahagi nito. Halimbawa, hindi kami gumagawa ng anumang mga pagtataya tungkol sa nilalaman sa loob ng mga serbisyo, ang tiyak na paggana ng mga serbisyo, o ang kanilang pagkamaaasahan, o kakayahang matugunan ang iyong mga pangangailangan Ibinibigay namin ang mga serbisyo “sa kasalukuyang kalagayan”.

Nagbibigay ang ilang hurisdiksyon ng ilang partikular na warranty, tulad ng hindi tahasang warranty ng kakayahang maikalakal, kaakmaan para sa isang partikular na layunin at hindi paglabag. Sa sakop na pinapahintulutan ng batas, ibinubukod namin ang lahat ng warranty.

Pananagutan para sa aming Mga Serbisyo

Kung pinahihintulutan ng batas, ang Google, at ang mga taga-tustos at tagapamahagi nito ay hindi mananagot para sa nawalang mga kita, tubo, o datos, mga pinansyal na kawalan o hindi direkta, espesyal, kinahinatnan, huwaran, o mga danyos na pamparusa.

Sa hangganang pinapahintulutan ng batas, ang kabuuang pananagutan ng Google, at mga taga-tustos at tagapamahagi nito, para sa anumang mga habol sa ilalim ng mga tuntuning ito, kabilang ang mga hindi tahasang warranty, ay limitado sa halagang ibinayad mo sa amin upang gamitin ang Mga Serbisyo (o, kung piliin namin, na muling ibigay sa iyo ang mga serbisyo).

Sa lahat ng sitwasyon, hindi mananagot ang Google, at mga taga-tustos at tagapamahagi nito, para sa anumang kawalan o pinsala na hindi makatuwirang inaasahan

Kinikilala namin na sa ilang mga bansa, maaaring mayroon kang mga legal na karapatan bilang mamimili. Kung ginagamit mo ang Mga Serbisyo para sa personal na layunin, wala sa mga tuntuning ito o sa anumang mga karagdagang tuntunin ang naglilimita sa anumang mga karapatang legal mo bilang mamimili na hindi maaaring talikdan sa pamamagitan ng kontrata.

Mga gamit sa negosyo ng aming Mga Serbisyo

Kung gumagamit ka ng aming Mga Serbisyo sa ngalan ng isang negosyo, tinatanggap ng negosyong iyon ang mga tuntuning ito. Hindi nito ipapahamak at pagbabayarin ng danyos ang Google at mga affiliate, opisyal, ahente, at empleyado nito mula sa anumang habol, demanda o pagkilos na mabubuo mula sa o nauugnay sa paggamit ng Mga Serbisyo o paglabag sa mga tuntuning ito, kabilang ang anumang pananagutan o gastusing mabubuo mula sa mga habol, pagkawala, pinsala, demanda, hatol, paglilitis at mga bayarin sa mga abugado.

Tungkol sa Mga Tuntuning ito

Maaari naming baguhin ang mga tuntuning ito o ang anumang mga karagdagang tuntunin na nalalapat sa isang Serbisyo, halimbawa, upang ipakita ang mga pagbabago sa batas o mga pagbabago sa aming Mga Serbisyo. Tingnan mong palagi ang mga tuntunin. Magpo-post kami ng mga notice ng pagbabago sa mga tuntuning ito sa pahinang ito. Magpapaskil kami ng abiso ng mga binagong karagdagang tuntunin sa naaangkop na Serbisyo. Ang mga pagbabago ay hindi mag-aaplay bago naging epektibo ang mga nasabing pagbagago at magiging epektibo nang hindi mas maaga sa labing-apat na araw pagkaraan nilang mapaskil. Gayunpaman, agad na magiging epektibo ang mga pagbabagong tumutugon sa mga bagong punsyon para sa isang Serbisyo o mga pagbabagong ginawa para sa mga legal na dahilan. Kung hindi ka sumasang-ayon sa mga binagong tuntunin para sa isang Serbisyo, dapat mong ihinto ang iyong paggamit ng Serbisyong iyon.

Kung may pagkakaiba sa pagitan ng mga tuntuning ito at mga karagdagang tuntunin, ang mga karagdagang tuntunin ang magkokontrol para sa pagkakaibang iyon.

Kinokontrol ng mga tuntuning ito ang ugnayan sa pagitan mo at ng Google. Hindi sila lumilikha ng anumang mga pang-benepisyong karapatan ng ikatlong partido.

Kapag hindi ka sumunod sa mga tuntuning ito, at hindi kami agad na gumawa ng pagkilos, hindi ito nangangahulugang isinusuko namin ang aming mga karapatan (tulad ng pagkilos sa hinaharap).

Kapag lumabas na hindi maaaring ipatupad ang isang partikular na tuntunin, hindi nito maaapektuhan ang anumang iba pang mga tuntunin.

Hindi ilalapat ng mga hukuman ng ilang bansa ang batas ng California sa ilang uri ng mga alitan. Kung naninirahan ka sa isa sa mga bansang iyon, kung saan ibinubukod mula sa pagkakalapat ang batas ng California, ilalapat sa ganoong mga alitang nauugnay sa mga tuntuning iyon ang mga batas ng iyong bansa. Kung hindi man, sumasang-ayon ka na ang mga batas ng California, U.S.A., maliban sa batas ng California ukol sa conflict of laws, ay malalapat sa anumang mga hindi pagkakaunawaang nagmumula sa o may kaugnayan sa mga tuntuning ito o sa Mga Serbisyo. Gayundin, kung hindi ka pinahihintulutan ng mga hukuman sa iyong bansa na pumayag sa hurisdiksyon at pagdudulugan ng mga korte sa Santa Clara County, California, U.S.A., malalapat sa mga ganoong hindi pagkakaunawaang nauugnay sa mga tuntuning ito ang iyong lokal na hurisdiksyon at pagdudulugan. Kung hindi, eksklusibong lilitisin sa mga pederal o pang-estadong korte ng Santa Clara County, California, USA, ang lahat ng habol na nagmumula sa o may kaugnayan sa mga tuntuning ito o sa mga serbisyo, at pumapayag ka at ang Google sa personal na hurisdiksyon ng mga korteng iyon.

Para sa impormasyon tungkol sa kung paano makipag-ugnay sa Google, mangyaring bisitahin ang aming pahina sa pakikipag-ugnay.