Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google

Ισχύει από 22 Μαΐου 2024 | Αρχειοθετημένες εκδόσεις | Λήψη αρχείου PDF

Έκδοση χώρας: Γερμανία

Τι καλύπτεται σε αυτούς τους όρους

Κατανοούμε ότι το διάβασμα τέτοιων Όρων Παροχής Υπηρεσιών συχνά παραβλέπεται, όμως είναι σημαντικό να καθορίσουμε τι μπορείτε να περιμένετε από εμάς καθώς χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Google, όπως και ποιες είναι οι δικές μας προσδοκίες από εσάς.

Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών αντικατοπτρίζουν τον τρόπο λειτουργίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Google, τους νόμους που ισχύουν για την εταιρεία μας και ορισμένες αρχές στις οποίες πιστεύουμε. Συνεπώς, οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών συμβάλλουν στον προσδιορισμό της σχέσης της Google μαζί σας καθώς αλληλεπιδράτε με τις υπηρεσίες μας. Για παράδειγμα, οι παρόντες όροι περιλαμβάνουν τις ακόλουθες θεματικές επικεφαλίδες:

Η κατανόηση των παρόντων όρων είναι σημαντική, επειδή η αποδοχή τους είναι απαραίτητη για τη χρήση των υπηρεσιών μας. Σας συνιστούμε να κατεβάσετε αυτούς τους όρους για μελλοντική αναφορά. Οι παρόντες όροι και όλες οι προηγούμενες εκδόσεις τους διατίθενται εδώ ανά πάσα στιγμή.

Εκτός από τους παρόντες όρους, δημοσιεύουμε επίσης μια Πολιτική απορρήτου. Αν και δεν αποτελεί μέρος των παρόντων όρων, συνιστούμε να τη διαβάσετε για να κατανοήσετε καλύτερα πώς μπορείτε να ενημερώσετε, να διαχειριστείτε, να εξαγάγετε και να διαγράψετε τις πληροφορίες σας.

Όροι

Πάροχος υπηρεσιών

Στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και την Ελβετία, η εταιρεία που παρέχει τις υπηρεσίες Google είναι η:

Google Ireland Limited
η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ιρλανδίας
(Αριθμός Μητρώου: 368047 / Αριθμός εγγραφής ΦΠΑ: IE6388047V)

Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
Ireland

Απαιτήσεις ηλικίας

Εάν δεν έχετε συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία για να διαχειρίζεστε τον δικό σας Λογαριασμό Google, θα πρέπει να πάρετε την άδεια του γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα σας για τη χρήση ενός Λογαριασμού Google. Ζητήστε από τον γονέα ή τον νόμιμο κηδεμόνα σας να διαβάσει αυτούς τους όρους μαζί σας.

Εάν είστε γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας που έχει αποδεχτεί τους παρόντες όρους και επιτρέπετε στο παιδί σας να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τότε στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, είστε υπεύθυνοι για τη δραστηριότητα του παιδιού σας στις συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Ορισμένες υπηρεσίες της Google έχουν επιπλέον απαιτήσεις ηλικίας, όπως περιγράφονται στους πρόσθετους όρους και πολιτικές συγκεκριμένων υπηρεσιών που διαθέτουν.

Η σχέση σας με την Google

Οι παρόντες όροι προσδιορίζουν τη σχέση σας με την Google. Όταν αναφερόμαστε στους όρους "Google", "εμείς", "εμάς" και "μας", αναφερόμαστε στην Google Ireland Limited και τις συνδεδεμένες εταιρείες της. Σε γενικές γραμμές, σας δίνουμε την άδεια να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μας και να τις χρησιμοποιείτε, εάν συμφωνήσετε να τηρείτε αυτούς τους όρους, οι οποίοι αντανακλούν τον τρόπο λειτουργίας της Google ως επιχείρησης και τον τρόπο δημιουργίας εσόδων.

Τι μπορείτε να περιμένετε από εμάς

Παροχή ευρέος φάσματος χρήσιμων υπηρεσιών

Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που υπόκεινται στους παρόντες όρους και περιλαμβάνουν:
 • Εφαρμογές και ιστοτόπους (όπως είναι η Αναζήτηση και οι Χάρτες)
 • πλατφόρμες (όπως είναι οι Αγορές Google)
 • Ενσωματωμένες υπηρεσίες (όπως είναι οι Χάρτες, οι οποίοι ενσωματώνονται σε εφαρμογές ή ιστοτόπους άλλων εταιρειών)
 • Συσκευές (όπως το Google Nest και το Pixel)

Πολλές από αυτές τις υπηρεσίες περιλαμβάνουν, επίσης, περιεχόμενο που αναπαράγεται μέσω ροής ή με το οποίο μπορείτε να αλληλεπιδράτε.

Οι υπηρεσίες μας έχουν σχεδιαστεί για να συνεργάζονται, διευκολύνοντας έτσι τη μετάβαση από τη μια δραστηριότητα στην άλλη. Για παράδειγμα, εάν το συμβάν Ημερολογίου σας περιλαμβάνει μια διεύθυνση, μπορείτε να κάνετε κλικ στη συγκεκριμένη διεύθυνση και οι Χάρτες θα σας δείξουν πώς να φτάσετε εκεί.

Ανάπτυξη, βελτίωση και ενημέρωση των υπηρεσιών Google

Αν και χρησιμοποιούμε έναν ευρύ ορισμό των "υπηρεσιών" στους παρόντες όρους, όπως περιγράφεται παραπάνω, η ισχύουσα νομοθεσία προβαίνει σε διαφοροποιήσεις μεταξύ του "ψηφιακού περιεχομένου", των "υπηρεσιών" και των "αγαθών" σε ορισμένες περιπτώσεις. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιούμε τους πιο συγκεκριμένους όρους σε αυτήν την ενότητα και στην ενότητα Νομική εγγύηση.

Αναπτύσσουμε διαρκώς νέες τεχνολογίες και λειτουργίες για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική εκμάθηση, για να σας παρέχουμε ταυτόχρονες μεταφράσεις, καθώς και για να εντοπίζουμε και να αποκλείουμε καλύτερα το ανεπιθύμητο περιεχόμενο και τα κακόβουλα προγράμματα.

Στο πλαίσιο της διαρκούς εξέλιξης του ψηφιακού περιεχομένου, των υπηρεσιών και των αγαθών μας, πραγματοποιούμε τροποποιήσεις, όπως είναι η προσθήκη ή η κατάργηση λειτουργιών και δυνατοτήτων, η αύξηση ή η μείωση ορίων χρήσης και η προσφορά νέου ψηφιακού περιεχομένου ή υπηρεσιών ή η κατάργηση παλιού ψηφιακού περιεχομένου ή υπηρεσιών. Επίσης, ενδέχεται να αλλάξουμε το ψηφιακό περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες μας για τους εξής λόγους:

 • για να προσαρμοστούμε σε νέες τεχνολογίες
 • για να αντικατοπτρίσουμε αυξήσεις ή μειώσεις στον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν μια συγκεκριμένη υπηρεσία
 • για να ανταποκριθούμε σε βασικές αλλαγές στις άδειες και τις συνεργασίες που έχουμε με άλλους
 • για να αποτρέψουμε την κατάχρηση ή την πρόκληση βλάβης
 • για να αντιμετωπίσουμε νομικά και ρυθμιστικά ζητήματα, καθώς και ζητήματα ασφάλειας

Συγκεκριμένα, ορισμένες φορές πραγματοποιούμε ενημερώσεις που απαιτούνται νομικά, οι οποίες αποτελούν τροποποιήσεις που διατηρούν το ψηφιακό περιεχόμενο, τις υπηρεσίες ή τα αγαθά σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία. Πραγματοποιούμε αυτές τις ενημερώσεις στο ψηφιακό περιεχόμενο, τις υπηρεσίες και τα αγαθά μας για λόγους ασφάλειας, καθώς και για να βεβαιωθούμε ότι πληρούν τα πρότυπα ποιότητας που αναμένετε, όπως εκείνα που περιγράφονται στην ενότητα Νομική εγγύηση. Ενδέχεται να προβούμε σε αυτόματη εγκατάσταση ενημερώσεων που αντιμετωπίζουν σημαντικούς κινδύνους ασφάλειας. Για άλλες ενημερώσεις, μπορείτε να επιλέξετε εάν αυτές θέλετε να εγκατασταθούν.

Διαθέτουμε ένα ενδελεχές πρόγραμμα έρευνας προϊόντων. Με αυτόν τον τρόπο, προτού αλλάξουμε ή σταματήσουμε να προσφέρουμε μια υπηρεσία, εξετάζουμε προσεκτικά το κατά πόσο μια αλλαγή ή κατάργηση είναι δικαιολογημένη, τα συμφέροντά σας ως χρήστη, τις εύλογες προσδοκίες σας και τη δυνητική επίδραση αυτών των αλλαγών σε εσάς και άλλους χρήστες. Αλλάζουμε ή διακόπτουμε την παροχή υπηρεσιών μόνο για βάσιμους λόγους.

Εάν μια τροποποίηση επηρεάζει αρνητικά τη δυνατότητά σας για πρόσβαση ή χρήση του ψηφιακού περιεχομένου ή των υπηρεσιών μας ή εάν σταματήσουμε να προσφέρουμε εντελώς μια υπηρεσία, θα σας ειδοποιήσουμε έγκαιρα εκ των προτέρων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στην ειδοποίηση θα περιλαμβάνεται μια περιγραφή των αλλαγών και το χρονικό διάστημα πραγματοποίησής τους, καθώς και το δικαίωμά σας να τερματίσετε τη σύμβασή σας με εμάς εάν οι τροποποιήσεις μας προκαλέσουν κάτι περισσότερο από μικρό αρνητικό αντίκτυπο), με εξαίρεση επείγουσες καταστάσεις, όπως είναι η αποτροπή κατάχρησης ή πρόκλησης βλάβης, η συμμόρφωση με νομικές απαιτήσεις ή η αντιμετώπιση ζητημάτων ασφάλειας και λειτουργικότητας. Επίσης, θα σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να εξαγάγετε το περιεχόμενό σας από το Λογαριασμό σας Google , χρησιμοποιώντας την Αρχειοθέτηση Google, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις εφαρμοστέες πολιτικές.

Τι περιμένουμε από εσάς

Τήρηση των παρόντων όρων και των πρόσθετων όρων για συγκεκριμένες υπηρεσίες

Η άδεια που σας χορηγούμε για να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας συνεχίζεται εφόσον συμμορφώνεστε με:

Μπορείτε να δείτε, να αντιγράψετε και να αποθηκεύσετε αυτούς τους όρους σε μορφή PDF. Μπορείτε να αποδεχτείτε αυτούς τους όρους και τυχόν πρόσθετους όρους συγκεκριμένων υπηρεσιών όταν είστε συνδεδεμένοι στον Λογαριασμό σας Google.

Επίσης, σας προσφέρουμε διάφορες πολιτικές, κέντρα βοήθειας και άλλους πόρους προκειμένου να απαντήσουμε σε συνήθεις ερωτήσεις και να ορίσουμε προσδοκίες σε σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών μας. Σε αυτούς τους πόρους περιλαμβάνονται η Πολιτική απορρήτου, το Κέντρο βοήθειας περί πνευματικών δικαιωμάτων, το Κέντρο ασφαλείας, το Κέντρο διαφάνειας και άλλες σελίδες που είναι προσβάσιμες από τον ιστότοπο πολιτικών. Τέλος, ενδέχεται να παρέχουμε συγκεκριμένες οδηγίες και ειδοποιήσεις εντός των υπηρεσιών μας, όπως παράθυρα διαλόγου που σας ειδοποιούν για σημαντικές πληροφορίες.

Αν και σας παραχωρούμε άδεια να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, διατηρούμε τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που έχουμε στις υπηρεσίες.

Σεβασμός των άλλων

Θέλουμε να διατηρούμε ένα περιβάλλον με σεβασμό για όλους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθείτε αυτούς τους βασικούς κανόνες συμπεριφοράς:
 • Να συμμορφώνεστε με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου εξαγωγών, των κυρώσεων και της νομοθεσίας σχετικά με την εμπορία ανθρώπων
 • Να σέβεστε τα δικαιώματα των άλλων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων απορρήτου και των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
 • Να μην παρενοχλείτε ή βλάπτετε τους άλλους ή τον εαυτό σας (ή να απειλείτε ή να ενθαρρύνετε την κακοποίηση ή την πρόκληση βλάβης), για παράδειγμα, μέσω της παραπλάνησης, της εξαπάτησης, της παράνομης κλοπής στοιχείων ταυτότητας, της δυσφήμισης, της εκφοβιστικής συμπεριφοράς, της παρενόχλησης ή της καταδίωξης άλλων

Οι πρόσθετοι όροι και οι πολιτικές μας για συγκεκριμένες υπηρεσίες, όπως η Πολιτική απαγορευμένης χρήσης generative AI, παρέχουν πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με την κατάλληλη συμπεριφορά που πρέπει να ακολουθούν όλοι οι χρήστες των εν λόγω υπηρεσιών. Εάν διαπιστώσετε ότι άλλοι χρήστες δεν τηρούν αυτούς τους κανόνες, πολλές υπηρεσίες μας σας επιτρέπουν να αναφέρετε περιπτώσεις κατάχρησης. Σε περίπτωση που αναλάβουμε δράση σε σχέση με μια αναφορά κατάχρησης, παρέχουμε επίσης τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα Ανάληψη δράσης σε περίπτωση προβλημάτων.

Μην κάνετε κατάχρηση των υπηρεσιών μας

Τα περισσότερα άτομα που έχουν πρόσβαση ή χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας κατανοούν τους γενικούς κανόνες που διατηρούν το διαδίκτυο ασφαλές και ανοιχτό. Δυστυχώς, ένας μικρός αριθμός ατόμων δεν σέβεται αυτούς τους κανόνες και για αυτόν τον λόγο τους περιγράφουμε εδώ για να προστατεύσουμε τις υπηρεσίες και τους χρήστες μας από κατάχρηση. Σε αυτό το πλαίσιο:

Δεν επιτρέπεται να κάνετε κατάχρηση, να προκαλείτε βλάβη, να παρεμβαίνετε ή να διαταράσσετε τη λειτουργία των υπηρεσιών ή των συστημάτων μας, για παράδειγμα:
 • Με την εισαγωγή κακόβουλων προγραμμάτων
 • και ανεπιθύμητου περιεχομένου, την παραβίαση ή την παράκαμψη των συστημάτων ή των μέτρων προστασίας
 • Με τη χρήση jailbreak, αντικρουόμενων οδηγιών ή την εισαγωγή οδηγιών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις προγραμμάτων δοκιμής ασφάλειας και σφαλμάτων
 • Με την πρόσβαση ή τη χρήση των υπηρεσιών ή του περιεχομένου μας με δόλιο ή παραπλανητικό τρόπο, όπως είναι:
  • Το ηλεκτρονικό ψάρεμα (phishing)
  • Η δημιουργία ψεύτικων λογαριασμών ή περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων των ψευδών αξιολογήσεων
  • Η παραπλάνηση άλλων έτσι ώστε να πιστέψουν ότι το περιεχόμενο generative AI δημιουργήθηκε από άνθρωπο
  • Η παροχή υπηρεσιών που φαίνεται ότι προέρχονται από εσάς (ή από κάποιον άλλον) ενώ στην πραγματικότητα προέρχονται από εμάς
 • Η παροχή υπηρεσιών που φαίνεται ότι προέρχονται από εμάς, ενώ στην πραγματικότητα δεν ισχύει κάτι τέτοιο
 • Η χρήση των υπηρεσιών μας (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου που παρέχουν) με σκοπό την παραβίαση των νόμιμων δικαιωμάτων οποιουδήποτε ατόμου, όπως είναι η διανοητική ιδιοκτησία ή τα δικαιώματα απορρήτου
 • Η χρήση αντίστροφης μηχανικής στις υπηρεσίες μας ή στην υποκείμενη τεχνολογία, όπως είναι τα μοντέλα μηχανικής μάθησης που χρησιμοποιούμε, με στόχο την εξαγωγή εμπορικών μυστικών ή άλλων ιδιόκτητων πληροφοριών, εκτός εάν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία
 • Η χρήση αυτοματοποιημένων μέσων για την πρόσβαση σε περιεχόμενο από οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας κατά παράβαση των οδηγιών σε μηχανικά αναγνώσιμη μορφή στις ιστοσελίδες μας (για παράδειγμα, αρχεία robots.txt που δεν επιτρέπουν την ανίχνευση, την εκπαίδευση ή άλλες δραστηριότητες)
 • Η χρήση περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί από AI από τις υπηρεσίες μας για την ανάπτυξη μοντέλων μηχανικής μάθησης ή σχετικής τεχνολογίας AI
 • Η απόκρυψη ή η παραπλανητική περιγραφή της ταυτότητάς σας, με σκοπό την παράβαση αυτών των όρων
 • Η παροχή υπηρεσιών που ενθαρρύνουν άλλους να παραβούν αυτούς τους όρους

Άδεια για χρήση του περιεχομένου σας

Ορισμένες από τις υπηρεσίες μας έχουν σχεδιαστεί για να σας επιτρέπουν να ανεβάζετε, να υποβάλλετε, να αποθηκεύετε, να στέλνετε, να λαμβάνετε ή να μοιράζεστε το περιεχόμενό σας. Δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε περιεχόμενο στις υπηρεσίες μας και είστε ελεύθεροι να επιλέξετε το περιεχόμενο που θέλετε να παρέχετε. Εάν επιλέξετε να ανεβάσετε ή να μοιραστείτε περιεχόμενο, βεβαιωθείτε ότι έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να το κάνετε και ότι το περιεχόμενο είναι νόμιμο.

Άδεια

Το περιεχόμενό σας παραμένει δικό σας, κάτι που σημαίνει ότι διατηρείτε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που διαθέτετε στο περιεχόμενό σας. Για παράδειγμα, έχετε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο δημιουργικό περιεχόμενο που παράγετε, όπως τις αξιολογήσεις που συντάσσετε. Ή μπορείτε να έχετε το δικαίωμα να κοινοποιήσετε το δημιουργικό περιεχόμενο κάποιου άλλου χρήστη, εφόσον σας έχει δώσει την άδειά του.

Θα χρειαστούμε την άδειά σας σε περίπτωση που τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σας περιορίζουν την από μέρους μας χρήση του περιεχομένου σας. Παρέχετε αυτό το δικαίωμα στην Google μέσω αυτής της άδειας.

Τι καλύπτεται

Αυτή η άδεια καλύπτει το περιεχόμενό σας εάν το εν λόγω περιεχόμενο προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τι δεν καλύπτεται

 • Αυτή η άδεια δεν επηρεάζει τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας. Αφορά μόνο τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σας.
 • Η παρούσα άδεια δεν καλύπτει τους παρακάτω τύπους περιεχομένου:
  • δημοσίως διαθέσιμες πληροφορίες που παρέχετε, όπως διορθώσεις στη διεύθυνση μιας τοπικής επιχείρησης. Αυτές οι πληροφορίες δεν απαιτούν άδεια, επειδή θεωρείται ευρέως γνωστό ότι ο καθένας είναι ελεύθερος να τις χρησιμοποιήσει.
  • σχόλια που υποβάλετε, όπως προτάσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας. Τα σχόλια καλύπτονται στην ενότητα Επικοινωνίες σχετικά με την υπηρεσία παρακάτω.

Πεδίο εφαρμογής

Αυτή η άδεια είναι:
 • παγκόσμια, που σημαίνει ότι ισχύει οπουδήποτε στον κόσμο
 • μη αποκλειστική, που σημαίνει ότι μπορείτε να χορηγήσετε άδεια χρήσης του περιεχομένου σας σε άλλους
 • χωρίς υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να καταβάλετε χρηματική προμήθεια για τη χρήση αυτής της άδειας

Δικαιώματα

Η παρούσα άδεια επιτρέπει στην Google να εκτελεί τις παρακάτω ενέργειες, μόνο για τους περιορισμένους σκοπούς που περιγράφονται στην παρακάτω ενότητα Σκοπός:

 • χρησιμοποιεί το περιεχόμενό σας αποκλειστικά για τεχνικούς σκοπούς, προκειμένου, για παράδειγμα, να αποθηκεύσει το περιεχόμενό σας στα συστήματά της και να το κάνει προσβάσιμο από οπουδήποτε και αν βρίσκεστε ή να αναδιαμορφώσει το περιεχόμενό σας προκειμένου να είναι συμβατό με τις υπηρεσίες μας
 • καθιστά το περιεχόμενό σας διαθέσιμο δημοσίως μόνο εφόσον και στον βαθμό που έχετε κάνει το περιεχόμενό σας ορατό στους άλλους χρήστες
 • παρέχει περαιτέρω άδεια εκμετάλλευσης αυτών των δικαιωμάτων σε:
  • άλλους χρήστες προκειμένου οι υπηρεσίες να λειτουργούν με τον αναμενόμενο τρόπο, όπως για τη δυνατότητα κοινοποίησης των φωτογραφιών σε άτομα που επιλέγετε
  • συνεργάτες που έχουν υπογράψει συμφωνητικά μαζί μας που συμμορφώνονται με τους παρόντες όρους, μόνο για τους περιορισμένους σκοπούς που περιγράφονται στην παρακάτω ενότητα Σκοπός.

Σκοπός

Η παρούσα άδεια παρέχεται αποκλειστικά με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών, κάτι που σημαίνει τη λειτουργία των υπηρεσιών με τον αναμενόμενο τρόπο και τη δημιουργία νέων λειτουργιών και δυνατοτήτων. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων και αλγορίθμων για την ανάλυση του περιεχομένου σας:

 • ανεπιθύμητο περιεχόμενο, κακόβουλα προγράμματα και παράνομο περιεχόμενο
 • την αναγνώριση μοτίβων στα δεδομένα, όπως για να προσδιορίσουμε πότε να προτείνουμε ένα νέο λεύκωμα στις Φωτογραφίες Google, προκειμένου οι σχετικές φωτογραφίες να διατηρούνται μαζί
 • την προσαρμογή των υπηρεσιών μας για εσάς, όπως με την παροχή προτάσεων και εξατομικευμένων αποτελεσμάτων αναζήτησης, περιεχομένου και διαφημίσεων (μπορείτε να αλλάξετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση στις Ρυθμίσεις διαφημίσεων).

Αυτή η ανάλυση πραγματοποιείται κατά την αποστολή, τη λήψη και την αποθήκευση του περιεχομένου.

Διάρκεια

Αυτή η άδεια διαρκεί για όσο το περιεχόμενό σας προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός αν αφαιρέσετε το περιεχόμενό σας από τις υπηρεσίες μας νωρίτερα.

Εάν αφαιρέσετε από τις υπηρεσίες μας οποιοδήποτε περιεχόμενο που καλύπτεται από αυτήν τη άδεια, τότε τα συστήματά μας θα σταματήσουν να εμφανίζουν δημοσίως το συγκεκριμένο περιεχόμενο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Υπάρχουν δύο εξαιρέσεις:

 • Εάν μοιραστήκατε ήδη το περιεχόμενό σας με άλλους πριν το αφαιρέσετε. Για παράδειγμα, αν μοιραστήκατε μια φωτογραφία με έναν φίλο σας, ο οποίος έπειτα την αντέγραψε ή την κοινοποίησε, τότε αυτή η φωτογραφία μπορεί να συνεχίσει να εμφανίζεται στον Λογαριασμό Google του φίλου σας, ακόμη και μετά την αφαίρεσή της από τον δικό σας Λογαριασμό Google.
 • Εάν διαθέσετε το περιεχόμενό σας μέσω υπηρεσιών άλλων εταιρειών, είναι πιθανό οι μηχανές αναζήτησης, συμπεριλαμβανομένης της Αναζήτησης Google, να συνεχίσουν να εντοπίζουν και να εμφανίζουν το περιεχόμενό σας ως μέρος των αποτελεσμάτων αναζήτησής τους.

Χρήση των υπηρεσιών Google

Ο Λογαριασμός σας Google

Εάν πληροίτε αυτές τις απαιτήσεις ηλικίας μπορείτε να δημιουργήσετε έναν Λογαριασμό Google για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Ορισμένες υπηρεσίες προϋποθέτουν την ύπαρξη ενός Λογαριασμού Google προκειμένου να λειτουργούν, για παράδειγμα, προκειμένου να χρησιμοποιήσετε το Gmail, χρειάζεστε έναν Λογαριασμό Google, έτσι ώστε να έχετε ένα μέρος για την αποστολή και τη λήψη των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Είστε υπεύθυνοι για τις ενέργειες που εκτελείτε με τον Λογαριασμό σας Google, μεταξύ άλλων για τη λήψη των εύλογων βημάτων για να διατηρήσετε τον Λογαριασμό σας Google ασφαλή. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τακτικά τον Έλεγχο ασφαλείας.

Χρήση των υπηρεσιών Google εκ μέρους ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης

Πολλοί οργανισμοί, όπως επιχειρήσεις, ΜΚΟ και σχολεία, αξιοποιούν τις υπηρεσίες μας. Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας εκ μέρους ενός οργανισμού:
 • ένας εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτού του οργανισμού πρέπει να συμφωνήσει με τους παρόντες όρους
 • ο διαχειριστής του οργανισμού σας μπορεί να σας εκχωρήσει έναν Λογαριασμό Google. Ο συγκεκριμένος διαχειριστής μπορεί να σας ζητήσει να ακολουθήσετε επιπλέον κανόνες και ίσως έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει πρόσβαση στον Λογαριασμό σας Google ή να τον απενεργοποιήσει.
Εάν εδρεύετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε αυτοί οι όροι δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα που μπορεί να έχετε ως επιχειρηματικός χρήστης υπηρεσιών διαμεσολάβησης στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών πλατφορμών όπως το Google Play, σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕ για τις σχέσεις μεταξύ πλατφορμών και επιχειρήσεων (EU Platform-to-Business Regulation).

Επικοινωνίες σχετικά με την υπηρεσία

Στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών μας, μερικές φορές σας στέλνουμε ανακοινώσεις και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με την υπηρεσία. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο που επικοινωνούμε μαζί σας, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου της Google.

Εάν υποβάλετε σχόλια, όπως προτάσεις για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, μπορεί να τις αξιοποιήσουμε χωρίς υποχρέωση απέναντί σας.

Περιεχόμενο σε υπηρεσίες Google

Το περιεχόμενό σας

Ορισμένες από τις υπηρεσίες μας σας επιτρέπουν να δημιουργείτε πρωτότυπο περιεχόμενο. Η Google δεν θα αξιώσει την ιδιοκτησία αυτού του περιεχομένου.

Ορισμένες από τις υπηρεσίες μας σας δίνουν τη δυνατότητα να δημοσιεύσετε το περιεχόμενό σας, για παράδειγμα, να δημοσιεύσετε μια αξιολόγηση ενός προϊόντος ή ενός εστιατορίου που συντάξατε, ή να ανεβάσετε μια ανάρτηση ιστολογίου που δημιουργήσατε.

Εάν πιστεύετε ότι κάποιος παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σας, μπορείτε να μας στείλετε μια ειδοποίηση για την παραβίαση και εμείς θα προβούμε στις κατάλληλες ενέργειες. Για παράδειγμα, αναστέλλουμε ή κλείνουμε τους Λογαριασμούς Google των κατ’ επανάληψη παραβατών πνευματικών δικαιωμάτων, όπως περιγράφεται στο Κέντρο βοήθειας πνευματικών δικαιωμάτων.

Περιεχόμενο Google

Ορισμένες από τις υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν περιεχόμενο που ανήκει στην Google, για παράδειγμα, πολλές από τις εικόνες που βλέπετε στους Χάρτες Google. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο της Google όπως προβλέπεται στους παρόντες όρους και τυχόν πρόσθετους όρους συγκεκριμένων υπηρεσιών, αλλά διατηρούμε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που διαθέτουμε στο περιεχόμενό μας. Μην αφαιρείτε, αποκρύπτετε ή τροποποιείτε κανένα από τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα ή τις νομικές ανακοινώσεις μας. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το εμπορικό σήμα ή τα λογότυπά μας, συμβουλευτείτε τη σελίδα Άδειες χρήσης επωνυμίας Google.

Άλλο περιεχόμενο

Τέλος, ορισμένες από τις υπηρεσίες μας παρέχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που ανήκει σε άλλα άτομα ή οργανισμούς, για παράδειγμα, στην περιγραφή ενός ιδιοκτήτη καταστήματος για την επιχείρησή του ή σε ένα άρθρο εφημερίδας που εμφανίζεται στις Ειδήσεις Google. Δεν επιτρέπεται η από μέρους σας χρήση αυτού του περιεχομένου χωρίς την άδεια αυτού του ατόμου ή οργανισμού, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τη νομοθεσία. Οι απόψεις που εκφράζονται στο περιεχόμενο άλλων ατόμων ή οργανισμών ανήκουν σε αυτούς και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις της Google.

Λογισμικό στις υπηρεσίες Google

Ορισμένες από τις υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν λογισμικό με δυνατότητα λήψης ή προφορτωμένο λογισμικό. Σας παρέχουμε την άδεια να χρησιμοποιείτε αυτό το λογισμικό ως μέρος των υπηρεσιών.

Η άδεια που σας εκχωρούμε είναι
 • παγκόσμια, που σημαίνει ότι ισχύει οπουδήποτε στον κόσμο
 • μη αποκλειστική, που σημαίνει ότι μπορoύμε να χορηγήσουμε άδεια χρήσης του περιεχομένου σε άλλους
 • χωρίς υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να καταβάλετε χρηματική προμήθεια για τη χρήση αυτής της άδειας
 • προσωπική, που σημαίνει ότι δεν μπορείτε να την επεκτείνετε σε οποιονδήποτε άλλο χρήστη
 • χωρίς δυνατότητα εκχώρησης, που σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε την άδεια σε οποιονδήποτε άλλο χρήστη

Ορισμένες από τις υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν λογισμικό που προσφέρεται σύμφωνα με όρους άδειας λογισμικού ανοικτού κώδικα που θέτουμε στη διάθεσή σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, υπάρχουν διατάξεις στην άδεια λογισμικού ανοικτού κώδικα που παρακάμπτουν ρητά τμήματα των παρόντων όρων, οπότε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις εν λόγω άδειες.

Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η διανομή, η πώληση ή η μίσθωση οποιουδήποτε μέρους των υπηρεσιών ή του λογισμικού μας.

Σε περίπτωση προβλημάτων ή διενέξεων

Τόσο η νομοθεσία όσο και οι παρόντες όροι σάς δίνουν το δικαίωμα να έχετε (1) συγκεκριμένη ποιότητα υπηρεσιών και (2) τρόπους επίλυσης των προβλημάτων που μπορεί να παρουσιαστούν. Εάν είστε καταναλωτής, τότε απολαμβάνετε όλα τα νόμιμα δικαιώματα στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και τυχόν πρόσθετα δικαιώματα που παρέχονται σύμφωνα με τους παρόντες όρους ή πρόσθετους όρους συγκεκριμένων υπηρεσιών.

Νομική εγγύηση

Εάν είστε καταναλωτής που βρίσκεται στον ΕΟΧ και έχετε συμφωνήσει με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών μας, τότε η νομοθεσία περί καταναλωτών του ΕΟΧ σάς παρέχει μια νομική εγγύηση που καλύπτει το ψηφιακό περιεχόμενο, τις υπηρεσίες ή τα αγαθά που σας παρέχουμε. Σύμφωνα με αυτήν την εγγύηση, είμαστε υπόχρεοι για οποιαδήποτε απουσία συμμόρφωσης που ανακαλύπτετε:

 • εντός δύο ετών από την παράδοση των αγαθών (όπως είναι ένα τηλέφωνο) ή την εφάπαξ παροχή ψηφιακού περιεχομένου ή υπηρεσιών (όπως είναι η αγορά μιας ταινίας)
 • οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της "συνεχούς" παροχής ψηφιακού περιεχομένου ή υπηρεσιών (όπως είναι οι Χάρτες ή το Gmail)

Η εθνική σας νομοθεσία ενδέχεται να παρέχει εγγύηση ακόμα μεγαλύτερης διάρκειας. Τα δικαιώματά σας σύμφωνα με αυτές τις νομικές εγγυήσεις δεν περιορίζονται από οποιεσδήποτε άλλες εμπορικές εγγυήσεις που παρέχουμε. Εάν θέλετε να υποβάλετε αξίωση εγγύησης, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Υποχρεώσεις

Για όλους τους χρήστες

Οι παρόντες όροι δεν περιορίζουν την ευθύνη για τις εξής περιπτώσεις:

 • Απάτη ή μη νόμιμη παραπλανητική περιγραφή
 • Θάνατο ή προσωπική βλάβη που προκαλείται από αμέλεια
 • Βαρεία αμέλεια
 • Δόλια συμπεριφορά
Επιπλέον, οι παρόντες όροι δεν περιορίζουν τα δικαιώματά σας βάσει του νόμου περί ευθύνης για προϊόντα.

Για υλικές ζημιές ή οικονομικές απώλειες που προκαλούνται λόγω ελαφράς αμέλειας από την Google, τους εκπροσώπους ή τους αντιπροσώπους της, η Google ευθύνεται μόνο για παραβάσεις βασικών συμβατικών υποχρεώσεων, που έχουν ως αποτέλεσμα τυπικές ζημιές, προβλεπόμενες κατά τη σύναψη της σύμβασης. Ως βασική συμβατική υποχρέωση ορίζεται μια υποχρέωση που πρέπει να τηρείται ως προαπαιτούμενο για την εκτέλεση της σύμβασης και η εκπλήρωση της οποίας θα πρέπει να θεωρείται ως δεδομένη από τα εμπλεκόμενα μέρη. Αυτό δεν επηρεάζει το βάρος απόδειξης για τη ζημιά που έχετε υποστεί.

Μόνο για επιχειρηματικούς χρήστες και οργανισμούς

Εάν είστε επιχειρηματικός χρήστης ή οργανισμός:

 • Στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, θα πρέπει να αποζημιώσετε την Google και τους διευθυντές, τα στελέχη, τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες της για τυχόν νομικές διαδικασίες τρίτων μερών (συμπεριλαμβανομένων ενεργειών από δημόσιες αρχές) που είτε προκύπτουν είτε σχετίζονται με παράνομη από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών ή με παραβίαση των παρόντων όρων ή των πρόσθετων όρων συγκεκριμένων υπηρεσιών. Αυτή η αποζημίωση καλύπτει τυχόν υποχρεώσεις ή έξοδα που προκύπτουν από αξιώσεις, απώλειες, ζημίες, δικαστικές αποφάσεις, πρόστιμα, δαπάνες αντιδικίας και νομικά έξοδα, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία μια υποχρέωση ή δαπάνη προκαλείται από παράβαση, αμέλεια ή δόλια συμπεριφορά της Google.
 • Εάν απαλλάσσεστε νομικά από ορισμένες υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης, τότε οι εν λόγω υποχρεώσεις δεν ισχύουν για εσάς σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Για παράδειγμα, τα Ηνωμένα Έθνη απολαμβάνουν ορισμένες ασυλίες σε σχέση με τις νομικές υποχρεώσεις και οι παρόντες όροι δεν υπερισχύουν των εν λόγω ασυλιών.

Ανάληψη δράσης σε περίπτωση προβλημάτων

Προτού προβούμε σε κάποια ενέργεια, όπως περιγράφεται παρακάτω, θα σας στείλουμε προειδοποίηση στο μέτρο του δυνατού, περιγράφοντας τον λόγο για αυτή την ενέργειά μας και θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να διευκρινίσετε το πρόβλημα και να το επιλύσετε, εκτός αν υπάρχουν αντικειμενικοί και απτοί λόγοι για τους οποίους πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα:

 • προκληθεί βλάβη ή υποχρέωση σε έναν χρήστη, τρίτο μέρος ή την Google
 • σημειωθεί παραβίαση της νομοθεσίας ή της εντολής της αρχής επιβολής του νόμου
 • θέσει σε κίνδυνο μια έρευνα
 • σημειωθεί παραβίαση της λειτουργίας, της ακεραιότητας ή της ασφάλειας των υπηρεσιών μας

Αφαίρεση του περιεχομένου σας

Εάν υφίστανται αντικειμενικοί και σαφείς λόγοι να πιστεύουμε ότι το περιεχόμενό σας (1) παραβαίνει αυτούς τους όρους, τους πρόσθετους όρους ή πολιτικές συγκεκριμένων υπηρεσιών, (2) την ισχύουσα νομοθεσία ή (3) μπορεί να βλάψει τους χρήστες μας, τυχόν τρίτα μέρη ή την Google, διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε ένα μέρος ή το σύνολο αυτού του περιεχομένου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται η παιδική πορνογραφία, περιεχόμενο που διευκολύνει την εμπορία ανθρώπων ή την παρενόχληση, περιεχόμενο που σχετίζεται με τρομοκρατία, καθώς και περιεχόμενο που παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας κάποιου άλλου.

Αναστολή ή τερματισμός της πρόσβασής σας στις υπηρεσίες Google

Χωρίς να περιορίσει άλλα δικαιώματα, η Google ενδέχεται να αναστείλει ή να τερματίσει την πρόσβασή σας στις υπηρεσίες ή να διαγράψει τον Λογαριασμό σας Google, αν συμβεί κάτι από τα παρακάτω:

 • παραβιάζετε σημαντικά ή επανειλημμένα τους παρόντες όρους, τους πρόσθετους όρους συγκεκριμένων προϊόντων ή τις πολιτικές
 • είμαστε υποχρεωμένοι να ενεργήσουμε με αυτόν τον τρόπο στα πλαίσια της συμμόρφωσης με μια νομική απαίτηση ή μια δικαστική απόφαση
 • υπάρχουν αντικειμενικοί και απτοί λόγοι για τους οποίους πιστεύουμε ότι η συμπεριφορά σας βλάπτει ή επιβαρύνει έναν χρήστη, τρίτο ή την Google, μέσω, για παράδειγμα, της ηλεκτρονικής εισβολής (hacking), του ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing), της παρενόχλησης, της χρήσης ανεπιθύμητου περιεχομένου, της παραπλάνησης άλλων ή τυχόν αντιγραμμένου περιεχομένου που δεν σας ανήκει

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους απενεργοποιούμε τους λογαριασμούς και το τι συμβαίνει όταν απενεργοποιούνται, δείτε αυτήν τη σελίδα του Κέντρου βοήθειας. Εάν πιστεύετε ότι ο Λογαριασμός σας Google έχει τεθεί σε αναστολή ή τερματιστεί κατά λάθος, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης.

Φυσικά, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διακόψετε τη χρήση των υπηρεσιών μας. Εάν είστε καταναλωτής που βρίσκεται στον ΕΟΧ, μπορείτε, επίσης, να υπαναχωρήσετε από τους παρόντες όρους εντός 14 ημερών από την αποδοχή τους. Εάν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία, θα θέλαμε να μας πείτε ποιοι λόγοι σας οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας.

Διαχείριση αιτημάτων για τα δεδομένα σας

Ο σεβασμός για το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων σας αποτελεί τη βάση της προσέγγισής μας για την αντιμετώπιση αιτημάτων αποκάλυψης δεδομένων. Όταν λαμβάνουμε αιτήματα αποκάλυψης δεδομένων, η ομάδα μας τα υποβάλλει σε έλεγχο για να διασφαλίσει ότι συμμορφώνονται με τις νομικές απαιτήσεις και τις πολιτικές αποκάλυψης δεδομένων της Google. Η Google Ireland Limited αποκτά πρόσβαση σε και αποκαλύπτει δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων επικοινωνίας, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ιρλανδίας και την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ στην Ιρλανδία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αιτήματα αποκάλυψης δεδομένων που λαμβάνει η Google από ολόκληρο τον κόσμο, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα αντιμετωπίζουμε, ανατρέξτε στην Αναφορά διαφάνειας και την Πολιτική απορρήτου.

Επίλυση διαφορών, εφαρμοστέο δίκαιο και δικαστήρια

Για πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους επικοινωνίας με την Google, επισκεφθείτε τη σελίδα επικοινωνίας.

Εάν είστε κάτοικος ή οργανισμός που εδρεύει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή στην Ελβετία, οι παρόντες όροι και η σχέση σας με την Google σύμφωνα με αυτούς τους όρους και τους πρόσθετους όρους για συγκεκριμένες υπηρεσίες διέπονται από τη νομοθεσία της χώρας διαμονής σας και μπορείτε να υποβάλετε νομικές διαφορές στα τοπικά δικαστήρια. Εάν είστε καταναλωτής που βρίσκεται στον ΕΟΧ, μπορείτε, επίσης, να επικοινωνήσετε μαζί μας για απευθείας επίλυση των προβλημάτων. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει μια πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ), αλλά η Google δεν είναι νομικά υποχρεωμένη να χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη πλατφόρμα ή πλατφόρμες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

Σχετικά με τους παρόντες όρους

Βάσει της νομοθεσίας, έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα που δεν δύνανται να περιοριστούν από μια σύμβαση όπως οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών. Οι παρόντες όροι δεν σκοπεύουν κατ' ουδένα τρόπο να περιορίσουν αυτά τα δικαιώματα.

Θέλουμε να κάνουμε αυτούς τους όρους εύκολα κατανοητούς, γι' αυτό έχουμε συμπεριλάβει παραδείγματα από τις υπηρεσίες μας. Ωστόσο, μπορεί να μην είναι διαθέσιμες στη χώρα σας όλες οι υπηρεσίες στις οποίες γίνεται αναφορά.

Μπορεί να ενημερώσουμε τους παρόντες όρους καθώς και πρόσθετους όρους για συγκεκριμένες υπηρεσίες, (1) για να αντικατοπτρίζουν αλλαγές στις υπηρεσίες μας ή τον τρόπο που λειτουργούμε ως επιχείρηση, για παράδειγμα, όταν προσθέτουμε νέες υπηρεσίες, λειτουργίες, τεχνολογίες, τιμολόγηση ή πλεονεκτήματα (ή καταργούμε παλαιότερα), (2) για νομικούς ή ρυθμιστικούς λόγους ή λόγους ασφαλείας ή (3) για την αποτροπή κατάχρησης ή την αποφυγή πρόκλησης βλάβης.

Εάν αλλάξουμε τους παρόντες όρους ή τους πρόσθετους όρους για συγκεκριμένες υπηρεσίες, θα σας ειδοποιήσουμε τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την εφαρμογή των αλλαγών. Όταν σας ειδοποιήσουμε για τυχόν αλλαγές, θα σας προσφέρουμε τη νέα έκδοση των όρων και θα επισημάνουμε τις σημαντικές αλλαγές. Εάν δεν εκφράσετε τη διαφωνία σας πριν από την εφαρμογή των αλλαγών, θα θεωρηθεί ότι έχετε αποδεχτεί τους τροποποιημένους όρους. Η ειδοποίησή μας θα εξηγεί τη διαδικασία δήλωσης διαφωνίας. Οι αλλαγές δεν θα ισχύσουν για εσάς εάν δεν τις αποδεχτείτε, αλλά επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να τερματίσουμε τη σχέση μας μαζί σας, εάν πληρούνται οι υπόλοιπες απαιτήσεις για τον τερματισμό. Μπορείτε, επίσης, να τερματίσετε τη σχέση σας μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή, κλείνοντας τον Λογαριασμό σας Google.

Οδηγίες στον ΕΟΧ σχετικά με την υπαναχώρηση

Εάν είστε καταναλωτής που βρίσκεται στον ΕΟΧ, η νομοθεσία προστασίας καταναλωτών του ΕΟΧ σας δίνει το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, όπως περιγράφεται στο Υπόδειγμα οδηγιών για την υπαναχώρηση της ΕΕ, το οποίο παρέχεται παρακάτω.

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση.

Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημέρες από την επομένη της ημέρας σύναψης της σύμβασης.

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση account-withdrawal@google.com, μέσω τηλεφώνου στον αριθμό +353 1 533 9837 (ανατρέξτε παρακάτω για αριθμούς τηλεφώνου ανάλογα με τη χώρα) ή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό. Μπορείτε επίσης από την ιστοσελίδα μας (g.co/EEAWithdrawalForm) να συμπληρώσετε και να υποβάλετε ηλεκτρονικώς το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης ή οποιαδήποτε άλλη ξεκάθαρη δήλωση. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, θα σας διαβιβάσουμε χωρίς καθυστέρηση πάνω σε σταθερό μέσο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησής σας.

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.

Συνέπειες της υπαναχώρησης

Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό· σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων.

Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης

(συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)

— Προς Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, account-withdrawal@google.com:

— Γνωστοποιώ με την παρούσα ότι υπαναχωρώ από τη σύμβασή μου παροχής της ακόλουθης υπηρεσίας, _____________

— Που παραγγέλθηκε στις _____________

— Όνομα καταναλωτή, _____________

— Διεύθυνση καταναλωτή, _____________

— Υπογραφή καταναλωτή (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί), _____________

— Ημερομηνία _____________

Για να υπαναχωρήσετε από τους παρόντες όρους, επικοινωνήστε με την Google

ΧώραΑριθμός τηλεφώνου
Αυστρία0800 001180
Νήσοι Όλαντ0800 526683
Βέλγιο0800 58 142
Βουλγαρία0800 14 744
Κανάριοι Νήσοι+34 912 15 86 27
Θέουτα και Μελίγια+34 912 15 86 27
Κροατία0800 787 086
Κύπρος80 092492
Τσεχία800 720 070
Δανία80 40 01 11
Εσθονία8002 643
Φινλανδία0800 520030
Γαλλία0 805 98 03 38
Γαλλική Γουιάνα0805 98 03 38
Γαλλική Πολυνησία+33 1 85 14 96 65
Γαλλικά Νότια Εδάφη+33 1 85 14 96 65
Γερμανία0800 6270502
Ελλάδα21 1180 9433
Γουαδελούπη0805 98 03 38
Ουγγαρία06 80 200 148
Ισλανδία800 4177
Ιρλανδία1800 832 663
Ιταλία800 598 905
Λετονία80 205 391
Λιχτενστάιν0800 566 814
Λιθουανία0 800 00 163
Λουξεμβούργο800 40 005
Μάλτα8006 2257
Μαρτινίκα0805 98 03 38
Μαγιότ+33 1 85 14 96 65
Κάτω Χώρες0800 3600010
Νέα Καληδονία+33 1 85 14 96 65
Νορβηγία800 62 068
Πολωνία800 410 575
Πορτογαλία808 203 430
Ρεϊνιόν0805 98 03 38
Ρουμανία0800 672 350
Σλοβακία0800 500 932
Σλοβενία080 688882
Ισπανία900 906 451
Άγιος Βαρθολομαίος+33 1 85 14 96 65
Άγιος Μαρτίνος (Γαλλικό τμήμα)+33 1 85 14 96 65
Σεν Πιερ και Μικελόν+33 1 85 14 96 65
Σβάλμπαρντ και Γιαν Μαγιέν800 62 425
Σουηδία020-012 52 41
Βατικανό800 599 102
Γουάλις και Φουτούνα+33 1 85 14 96 65

Ορισμοί

απαλλακτική ρήτρα

Μια δήλωση που περιορίζει τις νομικές ευθύνες κάποιου.

αποζημιώνω ή αποζημίωση

Η συμβατική υποχρέωση ενός φυσικού προσώπου ή ενός οργανισμού για αποζημίωση των απωλειών που επέφεραν σε ένα άλλο φυσικό πρόσωπο ή οργανισμό τυχόν νομικές διαδικασίες, όπως οι αγωγές.

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (δικαιώματα ΠΙ)

Τα δικαιώματα σχετικά με τις πνευματικές δημιουργίες ενός ατόμου, όπως οι εφευρέσεις (δικαιώματα ευρεσιτεχνίας), λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά έργα (πνευματικά δικαιώματα), σχέδια (δικαιώματα επί σχεδίων) και τα σύμβολα, ονόματα και εικόνες που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς (εμπορικά σήματα). Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μπορεί να ανήκουν σε εσάς, σε κάποιο άλλο φυσικό πρόσωπο ή σε έναν οργανισμό.

έκδοση χώρας

Εάν έχετε Λογαριασμό Google, συσχετίζουμε τον λογαριασμό σας με μια χώρα (ή περιοχή) για να εξακριβώσουμε:

 • Τη συνδεδεμένη εταιρεία Google που σας παρέχει τις υπηρεσίες και η οποία επεξεργάζεται τις πληροφορίες σας κατά την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών.
 • Την έκδοση των όρων που διέπουν τη μεταξύ μας σχέση

Όταν αποσυνδέεστε, η έκδοση χώρας καθορίζεται από την τοποθεσία από όπου χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Google. Εάν έχετε λογαριασμό, μπορείτε να συνδεθείτε και να προβάλλετε αυτούς τους όρους για να δείτε τη χώρα που συσχετίζεται με τον λογαριασμό.

έλλειψη συμμόρφωσης

Μια νομική έννοια που προσδιορίζει τη διαφορά ανάμεσα στο πώς θα πρέπει να λειτουργεί κάτι και πώς πραγματικά λειτουργεί. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το πώς θα πρέπει να λειτουργεί κάτι βασίζεται στο πώς περιγράφεται από τον πωλητή ή τον έμπορο, στο εάν η ποιότητα και η απόδοσή του είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα και στην καταλληλότητά του για τον συνήθη σκοπό που επιτελεί.

εμπορική εγγύηση

Η εμπορική εγγύηση είναι μια εθελοντική δέσμευση που παρέχεται επιπλέον της νομικής εγγύησης συμμόρφωσης. Η εταιρεία που προσφέρει την εμπορική εγγύηση συμφωνεί (α) να παρέχει ορισμένες υπηρεσίες ή (β) να επισκευάσει τα ελαττωματικά προϊόντα, να τα αντικαταστήσει ή να επιστρέψει τα χρήματα στον καταναλωτή.

εμπορικό σήμα

Σύμβολα, ονόματα και εικόνες που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς, τα οποία μπορούν να διακρίνουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες ενός φυσικού προσώπου ή οργανισμού από τους άλλους.

επιχειρηματικός χρήστης

Ένα φυσικό πρόσωπο ή οντότητα που δεν είναι καταναλωτής (δείτε την ενότητα καταναλωτής).

Κανονισμός της ΕΕ για τις σχέσεις μεταξύ πλατφορμών και επιχειρήσεων (EU Platform-to-Business Regulation)

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1150 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης.

καταναλωτής

Ένα φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί υπηρεσίες Google για προσωπική, μη εμπορική χρήση, για σκοπούς που δεν σχετίζονται με την εργασία, την εταιρεία, την τέχνη ή το επάγγελμά του. Αυτό περιλαμβάνει τους "καταναλωτές", όπως καθορίζονται στο Άρθρο 2.1 της Οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών στην ΕΕ. (Ανατρέξτε στην ενότητα Επιχειρηματικός χρήστης)

Η νομική εγγύηση είναι μια απαίτηση στο πλαίσιο της νομοθεσίας, σύμφωνα με την οποία ο πωλητής ή ο έμπορος είναι υπόχρεος εάν το ψηφιακό περιεχόμενο, οι υπηρεσίες ή τα αγαθά του είναι ελαττωματικά (δηλαδή, υπάρχει απουσία συμμόρφωσης σχετικά με αυτά).

οργανισμός

Νομικό πρόσωπο (όπως μια εταιρεία, ένας ΜΚΟ ή ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα) και όχι ένα φυσικό πρόσωπο.

Ένα νόμιμο δικαίωμα που επιτρέπει στον δημιουργό ενός πρωτότυπου έργου (όπως μιας ανάρτησης ιστολογίου, μιας φωτογραφίας ή ενός βίντεο) να αποφασίσει εάν και πώς το πρωτότυπο έργο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλους, σύμφωνα με ορισμένους περιορισμούς και εξαιρέσεις.

συνδεδεμένη εταιρεία

Ένα νομικό πρόσωπο που ανήκει στον όμιλο εταιρειών της Google, δηλαδή την Google LLC και τις θυγατρικές της, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες καταναλωτών στην ΕΕ: Google Ireland Limited, Google Commerce Limited και Google Dialer Inc.

το περιεχόμενό σας

Το περιεχόμενο που δημιουργείτε, ανεβάζετε, υποβάλλετε, αποθηκεύετε, στέλνετε, λαμβάνετε ή κοινοποιείτε χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, όπως:

 • Έγγραφα, Υπολογιστικά φύλλα και Παρουσιάσεις που δημιουργείτε
 • αναρτήσεις ιστολογίου που ανεβάζετε μέσω του Blogger
 • αξιολογήσεις που υποβάλλετε μέσω των Χαρτών
 • βίντεο που αποθηκεύετε στο Drive
 • μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνετε και λαμβάνετε μέσω του Gmail
 • φωτογραφίες που μοιράζεστε με φίλους μέσω των Φωτογραφιών
 • προγράμματα ταξιδιών που μοιράζεστε με την Google.

υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες Google που υπόκεινται στους παρόντες όρους είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρατίθενται στο https://policies.google.com/terms/service-specific και περιλαμβάνουν:

 • εφαρμογές και ιστοτόπους (όπως η Αναζήτηση και οι Χάρτες)
 • πλατφόρμες (όπως οι Αγορές Google)
 • ενσωματωμένες υπηρεσίες (όπως οι Χάρτες, που ενσωματώνονται σε εφαρμογές και ιστοτόπους άλλων εταιρειών)
 • συσκευές και άλλα αγαθά (όπως το Google Nest)

Πολλές από αυτές τις υπηρεσίες περιλαμβάνουν, επίσης, περιεχόμενο που αναπαράγεται μέσω ροής ή με το οποίο μπορείτε να αλληλεπιδράτε.

Εφαρμογές google
Κύριο μενού