Googlen palveluehdot

Voimassa 22. toukokuuta 2024 alkaen | Arkistoidut versiot | Lataa PDF

Maaversio: Suomi

Mitä nämä ehdot kattavat

Tiedämme, että nämä käyttöehdot voi olla helppo jättää lukematta, mutta on oleellista tietää, mitä voit odottaa meiltä käyttäessäsi Googlen palveluja, ja mitä me odotamme sinulta.

Nämä käyttöehdot heijastavat Googlen liiketoimintoja, yritykseemme soveltuvia lakeja ja tiettyjä pysyviä vakaumuksiamme. Näin olleen nämä käyttöehdot auttavat määrittämään suhteesi Googlen kanssa kun käytät palvelujamme. Nämä ehdot sisältävät esimerkiksi seuraavat aiheet:

Palvelujemme käyttö edellyttää näiden ehtojen hyväksymistä, joten on tärkeää että ymmärrät ne hyvin. Suosittelemme, että lataat nämä ehdot myöhempää käyttöä varten. Nämä ehdot ja kaikki aiemmat versiot ovat saatavilla milloin tahansa täällä.

Näiden ehtojen lisäksi meillä on tietosuojakäytäntömme. Se ei ole osa näitä ehtoja, mutta siihen tutustumalla ymmärrät paremmin, miten voit päivittää, muokata, viedä ja poistaa tietojasi.

Käyttöehdot

Palveluntarjoaja

Euroopan talousalueella (ETA) ja Sveitsissä Googlen palvelujen tarjoaja ja sopimuksen toinen osapuoli on

Google Ireland Limited
rekisteröity ja toimii Irlannin lakien alla
(y-tunnus: 368047 / ALV-numero: IE6388047V)

Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
Irlanti

Ikärajat

Jos ikäsi ei riitä oman Google-tilin ylläpitämiseen nähden, sinulla on oltava vanhempasi tai laillisen huoltajasi lupa käyttää Google-tiliä. Vanhemman tai laillisen huoltajan on luettava nämä ehdot kanssasi.

Jos olet lapsen vanhempi tai laillinen huoltaja ja annat hänen käyttää palveluita, nämä ehdot koskevat sinua, ja olet vastuussa lapsesi toiminnasta palveluissa.

Joissakin Googlen palveluissa on lisäikärajoja, jotka on ilmoitettu palvelukohtaisissa lisäehdoissa ja ‑käytännöissä.

Sinun ja Googlen välinen sopimussuhde

Nämä ehdot auttavat määrittämään suhteesi Googlen kanssa. "Google", "me" ja vastaavat ilmaukset viittaavat Google Ireland Limitediin ja sen tytäryhtiöihin. Yleisesti ottaen annamme sinulle luvan päästä palveluihimme ja käyttää niitä, jos suostut noudattamaan näitä ehtoja, jotka ovat sidoksissa Googlen liiketoimintoihin ja tapoihin ansaita tuloja.

Mitä voit odottaa meiltä

Erilaisten hyödyllisten palvelujen tarjoaminen

Tarjoamme monenlaisia palveluja, joihin sovelletaan näitä käyttöehtoja, esimerkiksi
 • sovelluksia ja sivustoja (kuten Haku ja Maps)
 • käyttöympäristöjä (kuten Google Shopping)
 • integroituja palveluja (upotettu muiden yritysten sovelluksiin tai sivustoihin, kuten Maps)
 • laitteita (kuten Google Nest ja Pixel)

Monissa näistä palveluista on sisältöä, jota voit striimata tai muuten käyttää.

Palvelumme on suunniteltu toimimaan yhdessä, jolloin sinun on helpompi siirtyä toiminnosta toiseen. Jos esimerkiksi kalenteritapahtumasi sisältää osoitteen, voit saada Mapsin reittiohjeet klikkaamalla osoitetta.

Googlen palvelujen kehittäminen, parantaminen ja päivittäminen

Vaikka käytämme näissä ehdoissa "palveluja" sanan laajassa merkityksessä, sovellettava laki tekee tietyissä tilanteissa eron termien "digitaalinen sisältö", "palvelut" ja "tuote" määritelmiin. Tästä syystä käytämme tässä ja Lakisääteinen takuu ‑osioissa tarkempia termejä.

Kehitämme jatkuvasti uutta teknologiaa ja ominaisuuksia palvelujemme parantamiseksi. Käytämme esimerkiksi tekoälyä ja koneoppimista, jotta voimme tarjota sinulle samanaikaisia käännöksiä sekä havaita ja estää roskasisältöä ja haittaohjelmia paremmin.

Jatkuvaan digitaalisen sisällön, palvelujen ja tuotteiden parantamiseen kuuluu, että esimerkiksi lisäämme tai poistamme ominaisuuksia ja toimintoja, lisäämme tai vähennämme palvelujemme rajoituksia sekä alamme tarjota uutta digitaalista sisältöä tai palveluja tai lakkautamme vanhoja. Saatamme myös muuttaa digitaalista sisältöämme tai palvelujamme näistä muista syistä:

 • mukautuaksemme uusiin teknologioihin
 • vastaamaan tiettyä palvelua käyttävien ihmisten määrän kasvua tai laskua
 • vastataksemme merkittäviin muutoksiin lisensseissä ja suhteissa muiden kanssa
 • estääksemme väärinkäyttöä tai haitallista toimintaa
 • vastauksena oikeudellisiin, sääntelyllisiin tai turvallisuuteen tai tietoturvaan liittyviin ongelmiin.

Teemme joskus lakivaatimusten mukaisia päivityksiä eli muutoksia, jotka pitävät digitaalisen sisällön, palvelut ja tuotteet lain mukaisina. Teemme näitä päivityksiä digitaaliseen sisältöömme, palveluihimme ja tuotteisiimme turvallisuuteen ja tietoturvaan liittyvistä syistä ja varmistaaksemme, että ne ovat odottamiesi, esimerkiksi Lakisääteinen takuu ‑osiossa kuvattujen laatustandardien mukaisia. Saatamme asentaa merkittäviä turvallisuus- tai tietoturvariskejä korjaavia päivityksiä automaattisesti. Muiden päivitysten osalta voit valita, haluatko asentaa ne.

Käytössämme on perusteellinen tuotetutkimusohjelma, jotta ennen palvelujen muuttamista tai lopettamista voimme huomioida tarkkaan etusi käyttäjänä, kohtuulliset odotuksesi sekä mahdolliset vaikutukset sinulle ja muille. Muutamme palveluja tai lopetamme niiden tarjoamisen vain perustellusta syystä.

Jos muutos heikentää pääsyäsi digitaaliseen sisältöön tai palveluun tai mahdollisuuttasi käyttää sellaista tai jos lopetamme palvelun tarjoamisen kokonaan, lähetämme sinulle sähköpostilla ennakkoilmoituksen kohtuullisessa ajassa. Ilmoituksessa kuvataan muutokset, kerrotaan, milloin ne tulevat voimaan, ja tuodaan esille, että sinulla on oikeus lopettaa sopimuksesi kanssamme, jos muutoksilla on kohtalainen haitallinen vaikutus, paitsi jos tilanne on kiireellinen esimerkiksi väärinkäytön estämiseksi, lakivaatimusten täyttämiseksi tai turvallisuus- ja käytettävyysongelmien ratkaisemiseksi. Tarjoamme myös sovellettavien lakien ja käytäntöjen puitteissa mahdollisuuden ottaa talteen Google-tilisi sisällön Google Takeoutin avulla.

Mitä odotamme sinulta

Näiden ehtojen ja palvelukohtaisten lisäehtojen noudattaminen

Sinulle annettu palvelujen käyttölupa jatkuu niin kauan kuin noudatat

Tarjoamme luettavaksesi myös erilaisia käytäntöjä, ohjekeskuksia ja muita resursseja, jotka vastaavat yleisiin kysymyksiin ja asettavat odotuksia palvelujemme käytölle. Näitä resursseja ovat tietosuojakäytäntö, tekijänoikeuksien ohjekeskus, turvallisuuskeskus, Transparency Center ja muut sivut, joille pääsee käytäntösivustoltamme. Saatamme myös antaa palveluissamme tarkkoja ohjeita ja varoituksia, kuten valintaikkunoita, joissa kerrotaan tärkeitä tietoja.

Vaikka annamme sinulle luvan käyttää palvelujamme, pidätämme itsellämme kaikki palveluihin liittyvät immateriaalioikeudet.

Muiden kunnioittaminen

Haluamme ylläpitää kaikkia kunnioittavaa ympäristöä, minkä edellyttämänä sinun tulee noudattaa näitä peruskäytännesääntöjä:
 • Noudata sovellettavia lakeja, mukaan lukien vientirajoituksia, sanktioita, rahanpesua ja ihmiskauppaa koskevia lakeja.
 • Kunnioita toisten oikeuksia, mukaan lukien yksityisyyttä sekä immateriaalioikeuksia.
 • Älä toimi väärin tai haitallisesti muita tai itseäsi kohtaan, (äläkä uhkaile tällaisella toiminnalla tai kannusta siihen), esimerkiksi johtamalla harhaan, huijaamalla, esiintymällä laittomasti toisena henkilönä, loukkaamalla kenenkään kunniaa, kiusaamalla, ahdistelemalla tai vaanimalla muita.

Palvelukohtaiset lisäehtomme ja käytäntömme, kuten Generatiivisen tekoälyn kiellettyä käyttöä koskeva käytäntö, sisältävät lisätietoa asianmukaisesta toiminnasta, jota kaikkien kyseisten palvelujen käyttäjien on noudatettava. Jos huomaat, että muut eivät noudata näitä sääntöjä, monissa palveluissamme voit ilmoittaa väärinkäytöksestä. Jos väärinkäytösilmoituksesta seuraa toimia, meillä on tähän menetelmä, jota kuvataan osiossa Toiminta ongelmatapauksissa.

Älä väärinkäytä palveluitamme

Useimmat palvelujemme käyttäjät ymmärtävät yleiset säännöt, joiden avulla verkko pysyy turvallisena ja avoimena. Valitettavasti pieni määrä ihmisiä ei noudata näitä sääntöjä, joten kerromme ne tässä suojellaksemme palveluitamme ja käyttäjiämme väärinkäytöltä. Tässä hengessä:

Et saa väärinkäyttää, vahingoittaa tai häiritä palvelujamme tai järjestelmiämme esimerkiksi
 • lisäämällä haittaohjelmia
 • lähettämällä roskasisältöä, hakkeroimalla tai ohittamalla järjestelmiä tai suojaustoimenpiteitä
 • murtamalla suojauksia, tekemällä vihamielisiä kehotuksia tai kehotteiden lisäyksiä, paitsi jos ne ovat osa turvallisuus- ja bugintestausohjelmiamme
 • käyttämällä palveluitamme tai sisältöämme vilpillisillä tai petollisilla tavoilla, joita ovat esimerkiksi
  • tietojenkalastelu
  • valetilien tai ‐sisällön luominen (esim. väärennetyt arvostelut)
  • muiden harhauttaminen luulemaan, että generatiivisen tekoälyn sisältö on ihmisen luomaa
  • sellaisten palveluiden tarjoaminen, jotka vaikuttavat tulevan sinulta (tai joltakulta muulta), vaikka ne oikeasti tulevat meiltä
 • sellaisten palveluiden tarjoaminen, jotka vaikuttavat tulevan meiltä, kun näin ei ole
 • palvelujemme (niiden tarjoama sisältö mukaan lukien) käyttäminen muiden laillisten oikeuksien, esimerkiksi immateriaaliomaisuuteen tai yksityisyyteen liittyvien oikeuksien, rikkomiseen
 • palvelujemme tai niiden taustalla olevan teknologian, esim. koneoppimismallien, takaisinmallinnus ja sen käyttäminen liikesalaisuuksien tai muiden omistusoikeudellisten tietojen selvittämiseen, paitsi jos sovellettava laki sen sallii
 • pääsy minkä tahansa palvelumme sisältöön automatisoitujen menetelmien avulla verkkosivuillamme koneellisesti luettavissa olevien ohjeiden vastaisesti (esim. robots.txt-tiedostot, jotka estävät indeksoinnin, koulutuksen tai muun toiminnan)
 • palveluidemme tekoälyn luoman sisällön käyttäminen koneoppimismallien tai muun tekoälyteknologian kehittämiseen
 • henkilöllisyyden piilottaminen tai vääristely näiden ehtojen rikkomiseksi
 • sellaisten palvelujen tarjoaminen, jotka kannustavat muita rikkomaan näitä ehtoja

Lupa käyttää sisältöäsi

Jotkin palvelumme on suunniteltu niin, että voit ladata, tallentaa, lähettää, vastaanottaa tai jakaa sisältöäsi. Sinulla ei ole velvollisuutta tuottaa palveluihimme mitään sisältöä, ja voit itse päättää, mitä sisältöä tarjoat. Jos päätät ladata tai jakaa sisältöä, varmista, että sinulla on tähän tarvittavat oikeudet ja että sisältö on lainmukaista.

Käyttöoikeus

Sisältösi on edelleen sinun, eli mahdolliset sisältöäsi koskevat immateriaalioikeudet pysyvät sinulla. Luomasi luovan sisällön, kuten kirjoittamiesi arvostelujen, immateriaalioikeudet kuuluvat sinulle. Sinulla voi myös olla oikeus jakaa toisen henkilön luovaa aineistoa hänen luvallaan.

Tarvitsemme sinulta luvan, jos immateriaalioikeutesi rajoittavat mahdollisuuksiamme käyttää sisältöäsi. Myönnät luvan Googlelle tämän käyttöoikeuden kautta.

Mitä se kattaa

Tämä käyttöoikeus kattaa sisältösi, jos sisältö on suojattu immateriaalioikeuksilla.

Mitä se ei kata

 • Tämä käyttöoikeus ei vaikuta tietosuojaoikeuksiisi — se koskee vain immateriaalioikeuksiasi.
 • Tämä käyttöoikeus ei kata seuraavan tyyppisiä sisältöjä:
  • antamasi julkisesti saatavilla olevat tosiasialliset tiedot, kuten paikallisen yrityksen osoitteen korjaus; kyseiset tiedot eivät vaadi käyttöoikeutta, koska ne katsotaan yleiseksi tiedoksi, joka on vapaasti kaikkien käytettävissä
  • antamasi palaute, kuten ehdotukset palvelujemme parantamiseksi; palautteesta on lisätietoja jäljempänä Palveluihin liittyvä viestintä ‑osiossa.

Laajuus

Tämä käyttöoikeus on
 • maailmanlaajuinen, eli se on voimassa kaikkialla maailmassa
 • ei-yksinomainen, eli voit myöntää sisältösi käyttöoikeuden muille
 • rojaltivapaa, eli tästä käyttöoikeudesta ei peritä rahallisia maksuja.

Oikeudet

Tämän käyttöoikeuden nojalla Google saa

 • ylläpitää, jäljentää, jaella, välittää ja käyttää sisältöäsi, esimerkiksi tallentaa sisältöäsi järjestelmiimme ja tuoda se saatavillesi mistä tahansa käsin
 • julkaista sisältöäsi tai esittää tai näyttää sitä julkisesti, jos olet tuonut sen muiden nähtäville
 • muokata sisältöäsi esimerkiksi muotoilemalla sitä uudelleen tai kääntämällä sitä
 • alilisensoida nämä oikeudet
  • muille käyttäjille, jotta palvelut toimivat suunnitellusti, esimerkiksi sallimalla sinun jakaa valokuvia valitsemillesi ihmisille
  • sopimuskumppaneille, jotka ovat allekirjoittaneet kanssamme näiden ehtojen mukaisia sopimuksia, vain alla olevassa Tarkoitus-osiossa mainittuihin rajoitettuihin tarkoituksiin

Tarkoitus

Käyttöoikeus annetaan näihin rajoitettuihin tarkoituksiin

 • palvelujen tarjoaminen ja parantaminen, eli palvelujen asianmukaisen toiminnan varmistaminen sekä uusien ominaisuuksien ja toimintojen luominen; voimme esimerkiksi analysoida sisältöäsi automatisoiduilla järjestelmillä ja algoritmeilla
  • roskapostin, haittaohjelmien ja laittoman sisällön varalta
  • mallien löytämiseksi datasta, esimerkiksi sen määrittelemiseksi, milloin Google Kuvissa ehdotetaan uutta albumia toisiinsa liittyvien kuvien ryhmittelyä varten
  • yksilöidäksemme palveluja sinulle esimerkiksi antamalla suosituksia sekä personoimalla hakutuloksia, sisältöä ja mainoksia (joiden asetuksia voit muuttaa tai jotka voit poistaa käytöstä mainosasetuksista)
  Tämä analyysi tehdään sisältöä lähetettäessä, vastaanotettaessa ja tallennettaessa.
 • julkisesti jakamasi sisällön käyttäminen palvelujen mainostamiseen; voimme esimerkiksi siteerata kirjoittamaasi arvostelua Google-sovelluksen mainostamiseksi tai näyttää kuvakaappauksen Play Kaupan sovelluksestasi Google Playn mainostamiseksi
 • uuden teknologian ja palvelujen kehittäminen Googlelle näiden ehtojen mukaisesti

Kesto

Käyttöoikeus on voimassa niin kauan kuin sisältösi on suojattu immateriaalioikeuksilla.

Jos poistat palveluistamme sisältöä, joka kuuluu tämän käyttöoikeuden soveltamisalaan, järjestelmämme lopettavat sisällön tuomisen julkisesti saataville kohtuullisen ajan kuluessa. Tähän on kaksi poikkeusta:

 • Jos jaoit sisältösi muille ennen sen poistamista. Jos esimerkiksi jaoit kuvan ystävälle, joka kopioi sen tai jakoi sen edelleen, kyseinen kuva voi edelleen näkyä ystäväsi Google-tilillä, vaikka poistaisit sen omalta Google-tililtäsi.
 • Jos julkaiset sisältösi muiden yritysten palveluissa, hakukoneet, mukaan lukien Google Haku, saattavat löytää sisältösi ja näyttää sitä hakutuloksissaan myös jatkossa.

Googlen palvelujen käyttö

Google-tilisi

Jos täytät ikävaatimukset, voit luoda itsellesi Google-tilin. Joidenkin palvelujen toiminta edellyttää, että sinulla on Google-tili — tarvitset Google-tilin esimerkiksi Gmailin käyttöä varten, jotta voit lähettää ja vastaanottaa sähköpostia.

Olet vastuussa toiminnastasi Google-tilillä, mukaan lukien kohtuullisista toimista Google-tilisi turvallisuuden ylläpitämiseksi, ja kehotamme sinua tekemään tietoturvatarkistuksen säännöllisesti.

Googlen palvelujen käyttäminen organisaation tai yrityksen puolesta

Monet organisaatiot, kuten yritykset, järjestöt ja oppilaitokset, hyödyntävät palvelujamme. Jotta voit käyttää palvelujamme organisaation puolesta,
 • organisaation valtuutetun edustajan on hyväksyttävä nämä ehdot
 • organisaation järjestelmänvalvoja voi myöntää sinulle Google-tilin. Kyseinen järjestelmänvalvoja voi edellyttää, että noudatat ylimääräisiä sääntöjä, ja hänellä voi olla pääsy Google-tilillesi sekä oikeus poistaa se käytöstä.
Jos asut Euroopan unionin alueella, nämä ehdot eivät vaikuta mahdollisiin yrityskäyttäjän oikeuksiisi verkossa olevissa välityspalveluissa (mukaan lukien Google Playn kaltaiset verkkoalustat) EU:n alustojen ja yritysten välistä toimintaa koskevien säädösten mukaisesti.

Palveluihin liittyvä viestintä

Palvelujemme tarjoamiseksi lähetämme sinulle joskus palveluilmoituksia ja muita tietoja. Lue Googlen tietosuojakäytännöstä, miten kommunikoimme kanssasi.

Jos päätät antaa meille palautetta, kuten ehdotuksia palvelujemme parantamiseen, voimme toimia palautteen mukaisesti ilman velvoitteita.

Sisältö Googlen palveluissa

Sinun sisältösi

Joissakin palveluissamme voit luoda alkuperäistä sisältöä. Google ei vaadi kyseisen sisällön omistajuutta.

Joissakin palveluissamme sinulla on mahdollisuus julkaista sisältöä yleiseen käyttöön — voit esimerkiksi julkaista kirjoittamasi tuote- tai ravintola-arvostelun tai ladata luomasi blogipostauksen.

Jos uskot, että joku loukkaa immateriaalioikeuksiasi, voit lähettää meille ilmoituksen rikkomuksesta, niin ryhdymme asianmukaisiin toimenpiteisiin. Esimerkiksi jäädytämme tai suljemme toistuvasti tekijänoikeuksia rikkovien käyttäjien Google-tilit tekijänoikeuksien ohjekeskuksessa kuvatulla tavalla.

Googlen sisältö

Joissakin palveluissamme on sisältöä, joka kuuluu Googlelle, esimerkiksi monet Google Mapsin kuvitukset. Voit käyttää Googlen sisältöä näiden ehtojen ja mahdollisten palvelukohtaisten lisäehtojen sallimalla tavalla, mutta pidätämme itsellämme kaikki sisältöömme liittyvät aineettoman omaisuuden oikeudet. Älä poista, peitä tai muuta mitään brändimerkkejämme, logojamme tai oikeudellisia ilmoituksiamme. Jos haluat käyttää brändimerkkejämme tai logojamme, lue Googlen brändiä koskevat luvat ‑sivu.

Muu sisältö

Joidenkin palvelujen kautta saat pääsyn sisältöön, joka kuuluu toisille henkilöille tai organisaatioille (esimerkiksi kaupan omistajan kuvaus yrityksestään tai Google Uutisissa näkyvä sanomalehtiartikkeli). Et voi käyttää tätä sisältöä ilman kyseisen henkilön tai organisaation lupaa, ellei laki sitä erikseen salli. Toisten henkilöiden tai organisaatioiden sisällössä ilmaistut näkemykset kuuluvat sisällön luojille eivätkä välttämättä vastaa Googlen näkemyksiä.

Ohjelmistot Googlen palveluissa

Osa palveluistamme sisältää ladattavia tai esiladattuja ohjelmistoja. Myönnämme sinulle oikeuden käyttää kyseisiä ohjelmistoja osana palveluja.

Tämä myöntämämme käyttöoikeus on
 • maailmanlaajuinen, eli se on voimassa kaikkialla maailmassa
 • ei-yksinomainen, eli voimme myöntää ohjelmiston käyttöoikeuden muille
 • rojaltivapaa, eli tästä käyttöoikeudesta ei peritä rahallisia maksuja
 • henkilökohtainen, eli se ei koske ketään muuta
 • ei siirrettävissä, eli et saa siirtää käyttöoikeutta kenellekään muulle.

Joissakin palveluissamme on ohjelmistoja, jotka tarjotaan avoimen lähdekoodin käyttöoikeusehdoilla. Tarjoamme nämä ehdot käyttöösi. Avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksiin liittyy joskus ehtoja, jotka nimenomaisesti ohittavat osan näistä ehdoista, joten muista lukea kyseiset käyttöoikeudet.

Et saa kopioida, muokata, jaella, myydä tai vuokrata mitään palvelujemme tai ohjelmistojemme osia.

Ongelmat ja erimielisyydet

Sinulla on sekä lain että näiden ehtojen mukaan oikeus (1) tiettyyn palvelun laatuun ja (2) keinoihin ongelmien korjaamiseksi, jos jokin menee vikaan. Jos olet kuluttaja, sinulla on kaikki sovellettavan lain kuluttajille myöntämät oikeudet ja kaikki näiden ehtojen tai palvelukohtaisten lisäehtojen myöntämät lisäoikeudet.

Lakisääteinen virhevastuu

Jos olet Euroopan talousalueella asuva kuluttaja ja olet hyväksynyt Käyttöehtomme, Euroopan talousalueen kuluttajansuojalait myöntävät sinulle lakisääteisen takuun, joka kattaa tarjoamamme digitaalisen sisällön, palvelut ja tuotteet. Tämä takuu tarkoittaa, että olemme vastuunalaisia virheistä, jotka löydät

 • kahden vuoden kuluessa tuotteiden (kuten puhelimen) toimituksesta tai kertaluonteisesta digitaalisen sisällön tai palvelun toimituksesta (kuten elokuvan ostamisesta)
 • missä tahansa vaiheessa "jatkuvaa" digitaalisen sisällön tai palvelujen (kuten Mapsin tai Gmailin) tarjoamista.

Asuinmaasi lait saattavat myöntää pidemmän takuun. Mitkään muut tarjoamamme kaupalliset takuut eivät rajoita tällaisten lakisääteisten takuiden sinulle myöntämiä oikeuksia. Jos haluat tehdä takuuvaatimuksen, ota meihin yhteyttä.

Vastuut

Kaikille käyttäjille

Nämä ehdot eivät rajoita vastuuta

 • petoksesta tai vilpillisestä harhaanjohtamisesta
 • kuolemaan tai henkilövahinkoon johtavasta huolimattomuudesta
 • törkeästä huolimattomuudesta
 • tahallisesta väärinkäytöksestä.

Google on sovellettavan lain puitteissa yllä kuvattujen vastuiden lisäksi vastuussa ainoastaan näiden ehtojen tai sovellettavien palvelukohtaisten lisäehtojen rikkomuksistaan.

Vain yrityskäyttäjille ja organisaatioille

Jos olet yrityskäyttäjä tai edustat organisaatiota:

 • Korvaat sovellettavan lain sallimassa laajuudessa Googlelle sekä sen johtajille, toimihenkilöille, työntekijöille ja sopimuskumppaneille kaikki kolmansien osapuolten oikeustoimista (mukaan lukien viranomaistoimista) aiheutuneet menetykset, jotka ovat seurausta palvelujen lainvastaisesta käytöstä tai näiden ehtojen tai palvelukohtaisten lisäehtojen rikkomisesta tai liittyvät niihin. Korvaukset kattavat kaikki vastuut tai kustannukset, jotka aiheutuvat vaatimuksista, menetyksistä, vahingoista, tuomioista, sakoista, kanteista tai asianajokuluista, paitsi siltä osin kuin vastuu tai kulu johtuu Googlen rikkomuksesta, huolimattomuudesta tai tahallisesta väärinkäytöksestä.
 • Jos sinut on lain nojalla vapautettu tietyistä vastuista, kuten vahingonkorvauksista, kyseiset vastuut eivät koske sinua näiden ehtojen yhteydessä. Tietyt oikeudelliset velvoitteet eivät koske esimerkiksi Yhdistyneitä kansakuntia, eivätkä nämä ehdot ohita tätä koskemattomuutta.
 • Google ei ole vastuussa
  • liikevoiton, myyntitulojen, liiketoimintamahdollisuuksien, goodwill-arvon tai odotettujen säästöjen menetyksistä
  • epäsuorista tai välillisistä menetyksistä
  • rangaistusluonteisista vahingonkorvausksista
 • Lukuun ottamatta Kaikille käyttäjille ‐osiota, Googlen näihin ehtoihin liittyvä tai niihin liittyvä Googlen kokonaisvastuu voi olla enimmillään (1) 500 € tai (2 ) 125 % maksuista, jotka olet maksanut kyseisten palveluiden käytöstä rikkomusta edeltävien 12 kuukauden aikana.

Toiminta ongelmatapauksissa

Aina kun kohtuudella mahdollista, lähetämme sinulle ennen alla kuvattuja toimia ilmoituksen, kerromme syyt toimenpiteille ja annamme mahdollisuuden selittää tilanteen ja reagoida siihen, ellei meillä ole syitä uskoa, että se

 • aiheuttaisi haittaa tai vastuuvelvollisuuden käyttäjälle, kolmannelle osapuolelle tai Googlelle
 • rikkoisi lakia tai lainvalvontaviranomaisen määräystä
 • vaarantaisi tutkinnan
 • vaarantaisi palvelujemme tarjoamisen, toiminnan tai turvallisuuden.

Sisältösi poistaminen

Jos kohtuudella uskomme, että sisältösi (1) on näiden ehtojen, palvelukohtaisten lisäehtojen tai käytäntöjen vastaista, (2) sovellettavien lakien vastaista tai (3) mahdollisesti käyttäjille, kolmansille osapuolille tai Googlelle vahingollista, pidätämme oikeuden poistaa koko sisällön tai osia siitä sovellettavan lain mukaisesti. Esimerkkejä ovat lapsipornografia, ihmiskaupan tai häirinnän mahdollistava sisältö, terrorismiin liittyvä sisältö ja toisen henkilön immateriaalioikeuksia rikkova sisältö.

Googlen palvelujen käyttöoikeutesi jäädyttäminen tai lopettaminen

Rajoittamatta muita oikeuksiamme Google voi jäädyttää tai lopettaa pääsysi palveluihin tai poistaa Google-tilisi näissä tapauksissa:

 • Rikot näitä ehtoja, palvelukohtaisia lisäehtoja tai käytäntöjä merkittävästi tai toistuvasti
 • Lakivaatimus tai oikeuden määräys velvoittaa meitä
 • Meillä on syytä uskoa, että toimintasi aiheuttaa vahinkoa tai vastuuvelvollisuuden käyttäjälle, kolmannelle osapuolelle tai Googlelle esimerkiksi hakkeroinnin, tietojenkalastelun, roskapostittamisen, muiden harhaanjohtamisen tai sinulle kuulumattoman sisällön kopioimisen seurauksena

Löydät tältä ohjekeskuksen sivulta lisätietoja syistä, joiden vuoksi poistamme tilejä käytöstä ja siitä, mitä sen jälkeen tapahtuu. Jos Google-tilisi on mielestäsi jäädytetty tai suljettu virheen takia, voit tehdä valituksen.

Voit tietysti lopettaa palvelujemme käytön milloin tahansa. Jos olet Euroopan talousalueella asuva kuluttaja, voit perua näiden ehtojen hyväksymisen 14 päivän kuluessa niiden hyväksymisestä. Jos lopetat jonkin palvelun käytön, kuulemme mielellämme syyn, jotta voimme jatkaa palvelujemme parantamista.

Dataasi koskevien pyyntöjen käsittely

Tärkein periaatteemme datanluovutuspyyntöihin reagoimisessa on datasi yksityisyys ja suojaaminen. Kun saamme pyyntöjä datan luovuttamisesta, tiimimme tarkistaa ne varmistaakseen, että ne täyttävät lakivaatimukset ja noudattavat Googlen datanluovutuskäytäntöjä. Google Ireland Limited käyttää ja luovuttaa dataa (mukaan lukien viestintää) Irlannin lakien sekä Irlannissa sovellettavien EU-lakien mukaisesti. Jos haluat lisätietoja Googlen saamista maailmanlaajuisista datanluovutuspyynnöistä ja siitä, miten vastaamme tällaisiin pyyntöihin, tutustu avoimuusraporttiin ja tietosuojakäytäntöön.

Riitojen ratkaisu, sovellettava laki ja tuomioistuimet

Mikäli haluat ottaa Googleen yhteyttä, löydät lisätietoja yhteydenottosivultamme.

Jos asut Euroopan talousalueella (ETA) tai Sveitsissä tai organisaatiosi on siellä, näihin ehtoihin ja niiden mukaiseen sopimussuhteeseesi Googlen kanssa sekä palvelukohtaisiin lisäehtoihin sovelletaan asuinmaasi lakia, ja voit saattaa oikeudellisen riita-asian vireille paikallisissa tuomioistuimissa. Jos olet Euroopan talousalueella asuva kuluttaja, ota meihin yhteyttä asian ratkaisemiseksi ilman välikäsiä. Euroopan komissio tarjoaa verkkovälitteisen riidanratkaisun foorumin, mutta laki ei vaadi Googlea käyttämään sitä tai muita riidanratkaisualustoja.

Tietoja näistä ehdoista

Sinulla on tiettyjä laillisia oikeuksia, joita ei voida rajoittaa näiden käyttöehtojen kaltaisilla sopimuksilla. Näiden ehtojen ei ole tarkoitus millään tavoin rajoittaa kyseisiä oikeuksia.

Näissä ehdoissa kuvataan sinun ja Googlen välinen sopimussuhde. Ne eivät myönnä laillisia oikeuksia muille ihmisille tai organisaatioille, vaikka muut osapuolet hyötyisivätkin sopimussuhteesta näiden ehtojen mukaisesti.

Haluamme että ehdot ovat helpot ymmärtää, joten olemme käyttäneet niissä esimerkkejä palveluistamme. Kaikki mainitut palvelut eivät kuitenkaan välttämättä ole saatavilla maassasi.

Mikäli ilmenee, että jokin ehto on mitätön tai pätemätön, tämä ei millään tavalla vaikuta muihin ehtoihin tai niiden voimassaoloon.

Jos et noudata näitä ehtoja tai palvelukohtaisia lisäehtoja emmekä ryhdy toimiin välittömästi, tämä ei tarkoita sitä, että luopuisimme mistään oikeuksistamme (kuten mahdollisuudesta ryhtyä tällaisiin toimiin myöhemmin).

Voimme päivittää näitä ehtoja ja palvelukohtaisia lisäehtoja (1) vastaamaan palvelujemme tai liiketoimintatapojemme muutoksia (esimerkiksi lisätessämme uusia palveluja, ominaisuuksia, teknologioita, hintoja tai etuja tai poistaessamme vanhoja), (2) lakeihin, säädöksiin ja turvallisuuteen liittyvistä syistä tai (3) estääksemme väärinkäytöksiä ja vahinkoja.

Jos muutamme merkittävästi näitä ehtoja tai palvelukohtaisia lisäehtoja, ilmoitamme sinulle etukäteen kohtuullisella varoitusajalla ja voit tutustua muutoksiin, paitsi (1) kun julkaisemme uuden palvelun tai ominaisuuden tai (2) jos tilanne on kiireellinen esimerkiksi meneillään olevien väärinkäytösten estämiseksi tai lakivaatimusten täyttämiseksi. Jos et hyväksy käyttöehtoihin tekemiämme muutoksia, sinun on poistettava sisältösi ja lopetettava palveluiden käyttö. Voit myös lopettaa sopimussuhteen kanssamme milloin tahansa sulkemalla Google-tilisi.

Euroopan talousalueen peruuttamisohje

Jos olet Euroopan talousalueella asuva kuluttaja, Euroopan talousalueen kuluttajansuojalaki antaa sinulle oikeuden perua tämän sopimuksen alla olevan EU:n perumismallin mukaan.

Peruuttamisoikeus

Teillä on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta.

Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi teidän on ilmoitettava meille päätöksestänne peruuttaa sopimus yksiselitteisellä ilmoituksella (esimerkiksi kirjeellä postitse tai sähköpostilla). Voitte ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse account-withdrawal@google.com, puhelimitse +353 1 533 9837 (katso alta maakohtaiset puhelinnumerot) tai lähettämällä postia osoitteeseen Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Voitte käyttää liitteenä olevaa malliperuuttamislomaketta, mutta mallilomakkeen käyttö ei ole pakollista. Voitte täyttää malliperuuttamislomakkeen ja toimittaa sen taikka muun yksiselitteisen ilmoituksen myös sähköisesti verkkosivustollamme (g.co/EEAWithdrawalForm). Jos käytätte tätä vaihtoehtoa, lähetämme teille viipymättä pysyvällä välineellä (esimerkiksi sähköpostitse) vahvistuksen peruuttamisen vastaanottamisesta.

Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetätte ilmoituksenne peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisen määräajan päättymistä.

Peruuttamisen vaikutukset

Jos peruutatte tämän sopimuksen, palautamme teille kaikki teiltä saamamme maksut, myös toimituskustannukset (paitsi lisäkustannuksia siitä, että olette valinnut tarjoamastamme edullisimmasta vakiotoimitustavasta poikkeavan toimitustavan), ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua päivästä, jona saamme tietää päätöksestänne peruuttaa sopimus. Suoritamme palautuksen sillä maksuvälineellä, jota olette käyttänyt alkuperäisessä liiketoimessa, ellette ole nimenomaisesti suostunut muuhun, ja joka tapauksessa siten, että teille ei aiheudu palautuksesta kustannuksia.

Malliperuuttamislomake

(täyttäkää ja palauttakaa tämä lomake vain siinä tapauksessa, että haluatte peruuttaa sopimuksen)

— Vastaanottaja Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, account-withdrawal@google.com:

— Ilmoitan, että haluan peruuttaa tekemäni sopimuksen, joka koskee seuraavan palvelun suorittamista: _____________

— Tilauspäivä _____________

— Kuluttajan nimi _____________

— Kuluttajan osoite _____________

— Kuluttajan allekirjoitus (vain jos lomake täytetään paperimuodossa) _____________

— Päiväys _____________

Peru sopimus ottamalla yhteyttä Googleen

MaaPuhelinnumero
Itävalta0800 001180
Ahvenanmaa0800 526683
Belgia0800 58 142
Bulgaria0800 14 744
Kanariansaaret+34 912 15 86 27
Ceuta ja Melilla+34 912 15 86 27
Kroatia0800 787 086
Kypros80 092492
Tšekki800 720 070
Tanska80 40 01 11
Viro8002 643
Suomi0800 520030
Ranska0 805 98 03 38
Ranskan Guayana0805 98 03 38
Ranskan Polynesia+33 1 85 14 96 65
Ranskan eteläiset ja antarktiset alueet+33 1 85 14 96 65
Saksa0800 6270502
Kreikka21 1180 9433
Guadeloupe0805 98 03 38
Unkari06 80 200 148
Islanti800 4177
Irlanti1800 832 663
Italia800 598 905
Latvia80 205 391
Liechtenstein0800 566 814
Liettua0 800 00 163
Luxemburg800 40 005
Malta8006 2257
Martinique0805 98 03 38
Mayotte+33 1 85 14 96 65
Alankomaat0800 3600010
Uusi-Kaledonia+33 1 85 14 96 65
Norja800 62 068
Puola800 410 575
Portugali808 203 430
Réunion0805 98 03 38
Romania0800 672 350
Slovakia0800 500 932
Slovenia080 688882
Espanja900 906 451
Saint-Barthélemy+33 1 85 14 96 65
Saint-Martin+33 1 85 14 96 65
Saint-Pierre ja Miquelon+33 1 85 14 96 65
Huippuvuoret ja Jan Mayen800 62 425
Ruotsi020-012 52 41
Vatikaani800 599 102
Wallis ja Futuna+33 1 85 14 96 65

Määritelmät

EU:n alustojen ja yritysten välistä toimintaa koskevat säädökset

asetus (EU) 2019/1150 oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämisestä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten

Immateriaalioikeudet

oikeudet henkilön mielikuvituksen tuotteisiin, kuten keksintöihin (patenttioikeudet), kirjallisiin ja taiteellisiin teoksiin (tekijänoikeudet), muotoiluun (mallioikeudet) sekä kaupankäynnissä käytettyihin symboleihin, nimiin ja kuviin (tavaramerkit) – immateriaalioikeudet voivat kuulua sinulle, toiselle henkilölle tai organisaatiolle.

kaupallinen takuu

Kaupallinen takuu on vapaaehtoinen sitoumus, joka täydentää lakisääteistä virhevastuuta. Kaupallisen takuun tarjoava yritys sitoutuu (a) tarjoamaan tiettyjä palveluja tai (b) korjaamaan, vaihtamaan tai hyvittämään vialliset tuotteet kuluttajalle.

korvata vahingot tai vahingonkorvaus

yksityishenkilön tai organisaation sopimuksen mukainen velvollisuus korvata toiselle yksityishenkilölle tai organisaatiolle menetykset, jotka koituvat kanteista tai muista oikeustoimista

kuluttaja

yksityishenkilö, joka käyttää Googlen palveluja ei-kaupallisesti ja yksityisesti oman liiketoimintansa, yrityksensä, erityistaitonsa tai ammattinsa ulkopuolella Tähän kuuluvat "kuluttajat", jotka on määritelty EU:n kuluttajien oikeuksiin liittyvän direktiivin artiklassa 2.1. (katso yrityskäyttäjä)

Lakisääteinen takuu on lain vaatimus, jonka mukaan myyjä tai elinkeinonharjoittaja on vastuussa digitaalisen sisältönsä, palvelujensa tai tuotteidensa viallisuudesta (eli kun niissä on virheitä).

maaversio

Jos sinulla on Google-tili, se yhdistetään tiettyyn maahan (tai alueeseen), jonka perusteella päätellään

 • Googlen tytäryhtiö, joka tarjoaa sinulle palvelut ja joka käsittelee tietojasi käyttäessäsi palveluita
 • asiakkuussuhteeseen sovellettavat ehtojen versiot.

Kun olet kirjautuneena ulos, maaversiosi määräytyy sen sijainnin mukaan, jossa käytät Googlen palveluja. Jos sinulla on tili, voit kirjautua sisään ja lukea nämä ehdot nähdäksesi, mihin maahan se on yhdistetty.

organisaatio

oikeushenkilö (kuten yritys, järjestö tai oppilaitos), ei yksittäinen henkilö

palvelut

Googlen tuotteet ja palvelut, joihin näitä ehtoja sovelletaan, löytyvät osoitteesta https://policies.google.com/terms/service-specific – esimerkiksi

 • sovellukset ja sivustot (kuten Haku ja Maps)
 • alustat (kuten Google Shopping)
 • integroidut palvelut (upotettu muiden yritysten sovelluksiin tai sivustoihin, kuten Maps)
 • laitteet ja muut tuotteet (kuten Google Nest)

Monissa näistä palveluista on sisältöä, jota voit striimata tai muuten käyttää.

sisältösi

Sisältö, jonka luot, lataat, siirrät, tallennat, lähetät, vastaanotat tai jaat palveluissamme, kuten

 • Luomasi Docs-, Sheets- ja Slides-tiedostot
 • Bloggerin kautta lataamasi blogipostaukset
 • Mapsin kautta lähettämäsi arvostelut
 • Driveen tallentamasi videot
 • Gmailin kautta lähettämäsi ja vastaanottamasi sähköpostit
 • Kuvien kautta kavereille jakamasi kuvat
 • Googlelle jakamasi matkasuunnitelmat

takuu

vakuutus siitä, että tuote tai palvelu toimii tietyllä tasolla

tavaramerkki

kaupankäynnissä käytetyt symbolit, nimet ja kuvat, joiden avulla tietyn yksityishenkilön tai organisaation tuotteet tai palvelut voidaan erottaa muista

Lakisääteinen oikeus, jonka nojalla alkuperäisen työn (kuten blogipostauksen, valokuvan tai videon) sisällöntuottaja voi tiettyjen rajoitusten ja poikkeusten puitteissa päättää, saavatko muut käyttää alkuperäistä työtä ja miten.

tytäryhtiö

Yhtiö, joka kuuluu Googlen kanssa samaan konserniin, eli Google LLC ja sen tytäryhtiöt, mukaan lukien seuraavat kuluttajapalveluja EU:ssa tarjoavat yritykset: Google Ireland Limited, Google Commerce Limited ja Google Dialer Inc.

vastuu

minkäänlaisen oikeudellisen vaatimuksen aiheuttamista menetyksistä riippumatta siitä, perustuuko vaatimus sopimukseen, rikkomukseen (mukaan lukien huolimattomuus) tai muuhun syyhyn ja olisiko menetyksiä voitu kohtuudella odottaa tai ennakoida

vastuuvapauslauseke

lausunto, joka rajoittaa jonkun laillista vastuuta

virhe

Oikeudellinen käsite, joka määrittelee eron sen välillä, kuinka jonkin pitäisi toimia ja kuinka se tosiasiassa toimii. Lain mukaan se, kuinka jonkin pitäisi toimia, perustuu myyjän tai elinkeinonharjoittajan kuvaukseen, laadun ja suorituskyvyn tyydyttävyyteen ja tuotteiden soveltuvuuteen niiden tavalliseen käyttötarkoitukseen.

yrityskäyttäjä

yksityishenkilö tai yhteisö, joka ei ole kuluttaja (katso "kuluttaja")

Google-sovellukset
Päävalikko